Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
III. Hậu quả của ô nhiễm nước ở Hà Nội tới sức khỏe người dân

III. Hậu quả của ô nhiễm nước ở Hà Nội tới sức khỏe người dân

Tải bản đầy đủ - 23trang

Bệnh tật do nước bị ô

nhiễm thạch tín

-Ví dụ về nguồn nước nhiễm

thạch tín (Arsenic):

Các bệnh mắc phải

Quá trình nhiễm độc

Tác hại nghiêm trọng tới sức

khỏe của bà mẹ có thai và trẻ

sơ sinhTriệu chứng bệnh lý của

người nhiễm arsenicIII. Hậu quả của ô nhiễm nước

ở Hà Nội tới sức khỏe người

dân

1. Hậu quả trực tiếp

1.2 Sức khỏe tinh thần

Những lo lắng, bất ổn về mặt tinh thần

Tìm mọi cách đối phó hợp lý trước

những nguy hiểm từ môi trường

Những lo lắng triền miên gây ra những

căng thẳng về thần kinh, bệnh tật về

thể chất khác như bệnh về thần kinh,

tim mạchIII. Hậu quả của ô nhiễm nước ở

Hà Nội tới sức khỏe người dân

2. Hậu quả gián tiếp

 Vấn đề sức khỏe và vấn đề kinh tế có

mối quan hệ hữu cơ mật thiết với nhau

 Ảnh hưởng tới nguồn lao động xã hội

 Sự phân tầng xã hội-phân hóa giàu

nghèo

 Sự bất bình đẳng trong cơ hội tiếp cận

với các dịch vụ chăm sóc sức khỏeIII. Hậu quả của ô nhiễm nước

ở Hà Nội tới sức khỏe người

dânVấn đề ô nhiễm nước và sức khỏe đã thu

hút sự quan tâm của Nhà nước nhiều tổ

chức phi chính phủ. Tuy nhiên, những

chương trình, dự án này vẫn chưa được

thực hiện hiệu quả, sức khỏe người dân

vẫn bị đe dọa và nguồn ngân sách NN bị

thất thoát do chưa sử dụng hiệu quả

 ->những hậu quả nêu trên đã chứng

minh mối quan hệ sức khỏe và các nhân

tố xã hội khác

IV. Kết luận và một số

hướng nghiên cứu

1. Kết luận

 Ô nhiễm nước :

- thực trạng

- nguyên nhân

 Hậu quả tới sức khỏe người dân và

những hậu quả xã hội khác

IV. Kết luận và một số

hướng nghiên cứu2. Một số hướng nghiên cứu

Nghiên cứu về nhận thức và hành vi của

những nhóm xã hội gây ô nhiễm nước

Nghiên cứu vai trò của các nhóm chăm sóc

sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường

Nghiên cứu về tương tác giữa các nhóm xã

hội trong việc sử dụng và quản lí tài nguyên

Nghiên cứu về các thiết chế xã hội có liên

quanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Hậu quả của ô nhiễm nước ở Hà Nội tới sức khỏe người dân

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×