Tải bản đầy đủ - 23 (trang)
I. Thực trạng ô nhiễm nước ở Hà Nội

I. Thực trạng ô nhiễm nước ở Hà Nội

Tải bản đầy đủ - 23trang

I. Thực trạng ô nhiễm nước

ở Hà Nội2. Thực trạng

2.1 Tổng quan tình hình môi trường nước Hà

Nội

4 con sông lớn, 30 hồ nhân tạo (783ha) trong

đó 19 hồ ở nội thành (547ha)

Hệ thống thoát nước còn lạc hậu, mới chỉ giải

quyết được 50% lượng nước thải của thành

phố

Là địa phương duy nhất sử dụng 100% lượng

nước ngầm cho các mục đích khác nhau.I. Thực trạng ô nhiễm nước

ở Hà Nội

2.2 Thực trạng ô nhiễm nước mặt

 Qua số liệu quan trắc của các cơ

quan hữu quan cho thấy, môi trường

nước ở 4 con sông và một hồ ở Hà

Nội đã bị ô nhiễm tới mức báo động,

chủ yếu là nhiễm BOD, COD, chất lơ

lửng, Coliform, NO2, NH4, CH4, H2S

và một số nhiễm bẩn hữu cơ khác

Biểu đồ: Hàm lượng amoni và

BOD trong nước mặt ở Hà Nội

(mg/l)I. Thực trạng ô nhiễm nước

ở Hà Nội

Sông, hồ ở Hà Nội chứa đầy rác thải công

nghiệp và rác thải từ sinh hoạt của người

dân.

Theo sở TNMTNĐ Hà Nội, tổng chất thải rắn

phát sinh là 1.500-1.600 tấn/ngày, chất thải

công nghiệp nguy hại khoảng 24.000 –

25.000 tấn/ngày, chưa được thu gom xử lý

đáp ứng hết nhu cầu. Phần lớn lượng rác

thải chưa được thu gom tập trung ở những

bãi rác thải tự phát, hay ở gần các sông, hồ,

kênh rạch…Một số hình ảnh trực quan

về ô nhiễm nước mặt tại

Hà NộiÔ nhiễm trên sông Tô LịchÔ nhiễm trên hồ GươmI. Thực trạng ô nhiễm nước

ở Hà Nội

2.3 Thực trạng ô nhiễm nước ngầm

 Nước ngầm có chứa các chất độc

hại như amoni, thạch tín/asen… và

nồng độ đã vượt quá mức cho phép

 Thực trạng ô nhiễm nước bởi các

chất hóa học ngày càng nghiêm

trọng hơn và mức đô ô nhiễm ngày

càng tăng dần

Nước ngầm chứa thạch tín

Qua nghiên cứu tại Hà Nội, nhiều khu

vực đã nhiễm thạch tín cao: Đông Anh,

Sóc Sơn, khu vực nhà máy cơ khí Cổ Loa,

Gia Lâm, khu công nghiệp Thượng Đình

 Khảo sát các điểm giếng và bãi giếng,

hầu hết đều nhiễm thạch tín

 Đánh giá trên tổng thể Hà Nội khu vực

phía nam nhiễm asen nặng hơn khu phía

bắc đặc biệt là khu Thanh Trì

II. Nguyên nhân ô nhiễm

môi trường nước

1. Nguyên nhân từ phía nhà quản lý và các

cơ quan hữu quan

Việc sử dụng và quản lý nguồn nước đến nay

vẫn còn nhiều bất cập, phức tạp, chồng chéo

và không thống nhất

Thiếu kinh phí để cải tạo sông, hồ… bị ô

nhiễm

Trách nhiệm của các tổ chức, các cơ quan

hữu quan và các nhà máy, xí nghiệp… gây ô

nhiễm bộc lộ nhiều hạn chếII. Nguyên nhân ô nhiễm

môi trường nước

2. Về phía người dân

 Hành vi xả rác bừa bãi, góp phần

làm cho nguồn nước ngày càng

bị ô nhiễm một cách trầm trọng

 Không có ý thức bảo vệ nguồn

nước

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Thực trạng ô nhiễm nước ở Hà Nội

Tải bản đầy đủ ngay(23 tr)

×