Tải bản đầy đủ
BS Phạm Quý Trọng Nguyên thuộc Bộ môn Huyết học, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. HCM 2017

BS Phạm Quý Trọng Nguyên thuộc Bộ môn Huyết học, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. HCM 2017

Tải bản đầy đủ

Mục tiêu
Biết được quy trình một số XN miễn dịch
huyết học truyền máu cơ bản
Hiểu được nguyên tắc và ý nghĩa nghiệm
pháp Coombs

Nhóm máu
Trước Landsteiner : không hiểu tại sao truyền
máu lúc được, lúc không (BN tử vong)
Karl Landsteiner
1901, Nhóm A, B, O
1904 : nhóm AB
1930 : Nobel Y Học
1940 : nhóm máu Rhesus

Jan Janský
(1873-1921)

Định nhóm máu
Trên phiến kính
Trong tube : PP trực tiếp & gián tiếp

Cho máu đông lại
Chiết ra riêng phần serum
Rửa khối HC và treo trong môi
trường nước muối đẳng
trương

PP trực tiếp : HC của BN

PP gián tiếp : serum của BN

Phản ứng chéo
(cross-match)