Tải bản đầy đủ
4 Một số kiến nghị để thực hiện biện pháp

4 Một số kiến nghị để thực hiện biện pháp

Tải bản đầy đủ

Học Viện Ngân Hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

Lời kết
Chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp là vấn đề hết sức quan
trọng trong tình hình nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, nó quyết
định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường. Vì vậy, đề ra
một chiến lược kinh doanh hợp lý là yếu tố vô cùng quan trọng tạo nên sức
mạnh tổng thể của mỗi doanh nghiệp.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty may Minh Trí Hà Nội, em đã
hoàn thành luận văn tốt nghiệp: "Xây dựng chiến lược kinh doanh tại
Công ty TNHH Minh Trí Hà Nội giai đoạn 2011-2015". Với hy vọng nâng
cao kiến thức cũng như đóng góp một số ý kiến nhằm nâng cao chiến lược
kinh doanh của công ty.
Theo em để đề ra được một chiến lược kinh doanh hợp lý cho công ty,
chúng ta cần phải hiểu nhiều khía cạnh như lý luận chiến lược kinh doanh;
môi trường kinh doanh; thực tế thế mạnh, điểm yếu của công ty… Vì vậy
phần giải pháp em đã mạnh dạn đưa ra một số đề xuất nhỏ với mong muốn
nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Những giải pháp này chủ
yếu dựa vào kiến thức đã học, qua quan sát thực tế…
Hoàn thiện chiến lược kinh doanh là đề tài rất hấp dẫn và cần thiết với
mọi loại hình doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì
việc hoàn thiện chiến lược kinh doanh đúng đắn cho công ty mình là vô
cùng quan trọng.
Trong điều kiện hạn chế về thời gian, điều kiện nghiên cứu và khả
năng bản thân có hạn nên đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót, mong
các thầy cô đóng góp ý kiến để đề tài được hoàn thiện hơn
Em xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các thầy cô!

Học Viện Ngân Hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

Giáo trình Quản trị chiến lược - PGS. TS. Lê Văn Tâm

2.

Giáo trình Quản trị học - TS. Trần Anh Tài.

3.

Thời báo Kinh tế Việt Nam.

4.

Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty TNHH Minh Trí

5.

Một số văn bản khác của công ty TNHH Minh Trí

Học Viện Ngân Hàng

Khoa Quản trị kinh doanh

MỤC LỤC

Chuyên đề tốt nghiệp

Bùi Thanh Hoan