Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 9: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ TÍNH TOÁN KINH TẾ

CHƯƠNG 9: TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ TÍNH TOÁN KINH TẾ

Tải bản đầy đủ

9.1.1. Tổ chức thi công của đội khoan.
Trong đội khoan gồm có 4 kíp chia ra làm 2 ca gồm ca ngày và ca đêm. Trong 4 kíp thì
2 kíp nghỉ ở bờ và 2 kíp làm việc ở biển (kíp đi kíp về). Ngoài biển có 2 kíp. Kíp (I) làm
việc từ 00h đến 12h, kíp (II) làm việc từ 12h đến 00h ngày hôm sau, thời gian làm việc
12h /ngày, tháng làm việc 30 ngày ngoài biển, tiến hành đảo ca theo tuần.
Đội khoan bao gồm: 2 đốc công chính, 2 đốc công, 4 kíp trưởng, 8 phụ khoan, 4 thợ
bơm, 4 thợ cả trên tháp khoan, 8 thợ trẻ.
9.1.2. Tổ chức thi công của kíp khoan.
Kíp khoan gồm có 1 đốc công chính, 1 đốc công, 1 kíp trưởng, 2 phụ khoan, 1 thợ
bơm, 1 thợ trên tháp khoan, 2 thợ trẻ.

- Đốc công khoan: Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc thi công giếng khoan.
- Kíp trưởng: Thực hiện công tác khoan và kéo thả bộ khoan cụ.
- Công nhân khoan: Thực hiện công tác tháo vặn cần, dọn dẹp sàn khoan,…

150

KẾT LUẬN.
Qua việc hoàn thành đồ án này ta có thể rút ra một số nhận xét sau :
Giếng khoan được thi công trong vùng mỏ đã được thăm dò kỹ lưỡng, cho đến hiện
nay đã có khá nhiều giếng khoan thăm dò và khai khác dầu khí được khoan ở đây như KTN
- 1X,2X,3X. Do đó người ta tổng kết khá chi tiết và đặc trưng trầm tích thạch học, điều kiện
áp suất, nhiệt độ vỉa, tính chất các chất lưu, tính chất cơ lý của đất đá dự kiến tương đối
chính xác các khoảng khoan có thể gây sự cố phức tạp trong quá trình khoan.
Do là giếng khoan xiên định hướng và là giếng khoan sâu lại khoan qua tầng cát pha
đất sét cho nên dễ sập lở, trương nở trong quá trình khoan cũng như chống ống. Giếng phải
khoan qua các tầng đất đá dị thường áp suất cao, tầng móng lại có độ thấm, độ rỗng cao, áp
suất vỉa thấp nên có khả năng mất dung dịch.
Từ những phân tích trên cho thấy muốn thành công khi thi công giếng khoan thì người
thiết kế phải thông hiểu địa chất và chuyên môn. Đồ án này trình bày về phương pháp tính
và lựa chọn cấu trúc giếng khoan tại mỏ Kình Ngư Trắng. Nó được hoàn thành trên cơ sở dự
liệu chung của toàn mỏ.
Qua quá trình học tập và nghiên cứu chuyên ngành khoan khai thác dầu khí tại trường
đại học Mỏ-Địa chất. Sau khi kết thúc đợt thực tập tại xí nghiệp liên doanh và viện dầu khí
Vietsovpetro và thực tập tốt nghiệp tại công ty PVEP – POC em đã đem hết khả năng của
mình để hoàn thành đồ án này. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài liệu và hiểu biết về kiến
thức thực tế nhưng em đã cố gắng hoàn thành bản đồ án trước thời hạn và trạng bị cho mình
những kiến thức cơ bản về chuyên môn với một thái độ làm việc nghiêm túc trước khi kết
thúc khóa học ra công tác.
Tuy nhiên do sự hạn hẹp về thời gian cũng như sự hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm
chuyên môn nên cuốn đồ án này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Tôi mong nhận được nhưng
ý kiến đóng góp chân thành của thầy cô, các cán bộ chuyên môn và bạn bè. Từ đó tạo điều
kiện cho tôi rút ra được những kinh nghiệm quý báu để vững vàng hơn khi ra ngoài thực tế.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Thầy Th.S Trần Hữu Kiên và
các thầy, cô trong Khoa Dầu Khí, Bộ Môn Khoan - Khai Thác cùng toàn thể cán bộ công
nhân viên tại XNLD Vietsopetro, công ty PVEP – POC đã giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất
giúp tôi hoàn thành bản đồ án này.
151

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. TSKH. Trần Xuân Đào, Hà Nội 2007, Thiết kế công nghệ khoan các giếng dầu và khí,
Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
[2]. J.P. Nguyễn, năm 1995, Kỹ thuật khoan dầu khí, Nhà xuất bản giáo dục.
[3]. GVC. Lê Văn Thăng, Hà Nội 2007, Thiết kế công nghệ khoan dầu khí.
[4]. PGS.TS. Trần Đình Kiên, Hà Nội 2002, Bài giảng Dung dịch khoan và vữa trám.
[5]. Viện NCKH và TK dầu khí biển XNLD Vietsovpetro, Năm 1997, Phương án kỹ thuật
xây dựng giếng khoan và tìm kiếm thăm dò.
[6]. Bài giảng nguyên lý phá hủy đất đá, PGS.TS Hoàng Dung, Đại học Mỏ Địa Chất.
[7]. Cẩm nang kỹ sư- công nghệ khoan các giếng sâu, năm 2006, A.G.Kalinin,
R.A.Gandzumian, A.G.Messer
[8]. Drilling data handbook, seventh edition.
[9]. GVC Trần Văn Bản, Bài giảng khoan định hướng, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất Hà
Nội

152