Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 6: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONGKHAI THÁC DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI

CHƯƠNG 6: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONGKHAI THÁC DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI

Tải bản đầy đủ

.Các hoạt động đó rất nguy hiểm đe dọa đến tính mạng con người .Do đó vấn đề an
toàn phải đặt lên hàng đầu .
Việc đảm bảo công tác trên giàn phải được an toàn, nó không những bảo vệ con
người mà còn là vấn đề kinh tế ,bởi chi phí để khắc phục hậu quả của nó rất lớn.
6.1.1 Những yêu cầu đối với những người làm công tác dầu khí ngoài biển
+ Trình độ tay nghề cao, chấp hảnh kỷ luật công nghệ.
+ Hiểu biết chấp hành đúng đắn các yêu cầu, quy chế an toàn lao động an toàn
cháy nổ.
+ Có kỷ luật lao động cao phải tự giác hiểu rõ trách nhiệm của mình với mọi
người và công việc.
+ Tổ chức kiểm tra luôn các thiết bị an toàn như xuồng cứu sinh,phao cưu sinh,
các đường cứu hỏa ,các thiết bị cháy nổ ,lập kế hoạch phòng chống các sự cố và
phương pháp giải quyết khi có cháy nổ.Phải tổ chức các buổi thực tập cứu hộ ,thực tập
báo động
6.2 An toàn trong công tác khai thác dầu bằng phương pháp gaslift.
Đối với phương pháp khai thác dầu bằng gaslift cần chú ý đến những điểm sau:
+ Các cột ống trong giếng phải được liên kết với nhau bằng các thiết bị đầu
giếng .Thiết bị đầu giếng phải được thử áp lực trước khi lắp ráp đảm bảo an toàn.
+ Miệng giếng khai thác bằng phương pháp gaslift phải được lắp đặt thiết bị tiêu
chuẩn có áp suất làm việc tương ứng với áp suất dự tính lớn nhất tại miệng giếng.
+ Thiết bị trước khi lắp đặt lên miệng giếng phải được lắp ráp lại toàn bộ và nén
thử với áp lực cho phép ,kết quả thử phải được ghi vào biên bản.
+ Để đo áp suất trong và ngoài cần ống khai thác tại các giếng khai thác phải lắp
đặt các van kế sau các van phân dòng.

95

+ Các đường ống dẫn khí có áp lực cao phải lắp bằng các ống thép liên tục hoặc
được nối với nhau bằng phương pháp hàn mặt bích .mối nối bằng mupta chỉ được phép
sử dụng ở chỗ lắp van,van một chiều và các thiết bị khác.
+ Khi khai thác bằng phương pháp gaslift mà sản phẩm có chứa chất ăn mòn
kim loại thì phải sử dụng vật liệu chống ăn mòn ,tại các giếng như vậy cần bổ xung kịp
thời các chất chống ăn mòn vào sản phẩm.
6.3 Bảo vệ môi trường
Trong các hoạt động dầu khí trên biển bắt buộc các công trình khai thác phải đảm bảo
các quy tắc bảo vệ môi trường sau :
+ Thu gom dầu vào bình thải ,sau đó bơm đi theo đường ống đến tàu chứa
+ Chỉ được xả nước đạt tiêu chuẩn cho phép xuống biển .
+ Các chất thải cho vào container để chuyển vào đất liền .
+ Dầu nguyên liệu bị trào được thu gom để xử lý .
+ Dầu Diezel và nước rò rỉ được thu gom và chuyển vào bờ.
+ Hệ thống tách và làm sạch khí phải được đảm bảo hệ số tách 99% sau đó mới
đưa ra Fakel đốt .
+ Phải có các bình chứa barit hay bentonit để tránh ô nhiễm môi trường
+ Đặt van an toàn sâu và van an toàn trung tâm để có thể tự động trong
trường hợp áp suất quá cao hay quá thấp hay có khí độc.
Nói tóm lại mỗi cán bộ công nhân viên phải thực hiện các yêu cầu ,quy định,quy
trình an toàn lao động ,bảo đảm an toàn cá nhân tập thể tại nơi làm việc và sinh sống .
mỗi người phải chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của công trình.

96

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Sau một thời gian đi thực tập được tiếp xúc với thực tế và nghiên cứu tài liệu em đã
hoàn thành bản đồ án này với đề tài : “ Thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp
Gaslift liên tục cho giếng RB-3P”.
Để hoàn thành bản đồ án này em đã sử dụng những tài liệu thực tế thu thập
được trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại công ty PC Vietnam Limited, kết hợp cùng
với nhiều giáo trình chuyên môn đã được học tại trường và các tài liệu liên quan.
Trong thời gian làm đồ án ,qua các tài liệu về địa chất bể Cửu Long cho thấy
trong điều kiện áp suất ,nhiệt độ cùng với bản chất phức tạp của đất đá vùng bể thì với
sự lựa chọn và áp dụng phương pháp khai thác cơ học đóng một vai trò quan trọng,
quyết định chủ yếu đến khả năng khai thác trữ lượng dầu khí.Trên cơ sở phân tích đó
em đã đưa ra phương án thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift và rút ra rằng:
Khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift đã chứng minh tính ưu việt về mặt
công nghiệp ,tính hiệu quả về mặt kinh tế và có nhiều ưu điểm hơn so với các phương
pháp khai thác cơ học khác.
Trong quá trình khai thác gaslift liên tục, khi áp suất vỉa không đủ sức thắng
được tổn hao năng lượng nâng sản phẩm thì cần chuyển sang khai thác gaslift định kỳ.
Đồng thời tăng cường nghiên cứu những tác động lên dòng chảy nhiều pha để tiết kiệm
năng lượng vỉa ,nâng cao sản lượng khai thác cũng như tối ưu hóa quá trình thiết kế lắp
đặt hệ thống gaslift.
Với sự tận tình chỉ bảo của cô hướng dẫn Doãn Thị Trâm và các thầy, cô trong
bộ môn Khoan- Khai Thác dầu khí, cùng với nỗ lực của bản thân, em đã hoàn thành
bản đồ án này vào tháng 05 năm 2017.
Do sự hạn chế về tài liệu kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế nên bản đố án không
tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý, bổ sung của các
thầy, các cán bộ chuyên môn, các bạn đồng nghiệp để bản đồ án này không chỉ là công

97

trình khoa học của một sinh viên chuẩn bị ra trường còn nhiều non nớt về kinh nghiệm,
mà nó sẽ có tính hiện thực hơn, có thể được áp dụng vào thực tế sản xuất.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Doãn Thị Trâm và
các thầy, cô trong khoa và bộ môn cùng cán bộ, kỹ sư của công ty PC Vietnam Limited
đã giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất giúp em hoàn thành bản đồ án này.
Em xin chân thành cảm ơn !

Hà Nội, Tháng 5 năm 2017
Sinh viên thực hiện
Hoàng Quốc Dũng

98