Tải bản đầy đủ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

79

Bloemer, J. and de Ruyter, K. (1998), ‘‘On the relationship between store image,
store satisfaction and store loyalty’’, European Journal of Marketing, Vol. 32
Nos 5/6, pp. 499-513.
Bloemer, J. and Odekerken-Schroder, G. (2002), ‘‘Store satisfaction and store
loyalty explained by customer and store-related factors’’, Journal of
Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behaviour, Vol. 15,
pp. 68-80.
Bloch, P., Ridgway, N. and Dawson, S. (1994), ‘‘The shopping mall as consumer
habitat’’, Journal of Retailing, Vol. 70 No. 1, pp. 23-42.
East Robert, Hammond Kathy, Harris Patricia, Lomax Wendy (2000), “FirstStore Loyalty and Retention”, Journal of Marketing Management, 16, pp.
307-325.
Fishbein, M. (1980), ‘‘A theory of reasoned action: some applications and
implications’’, Nebraska Symposium on Motivation, Vol. 27, University of
Nebraska Press, Lincoln, NE, pp. 65-116.
Gael M. McDonald (1991), The influence of supermarket attributes on perceived
customer satisfaction: an East Asian study, The international Review of
Retail, Distribution and Consumer Research, 1:3, pp. 315- 327.
Gerbing, D. W., & Anderson, J. C. (1987). Improper solutions in the analysis of
covariance structures: Their interpretability and a com- parison of alternate
respecifications, Psychometrika, 52, pp. 99-111.
Ghosh, A. (1990), Retail Management, The Dryden Press, Chicago, IL.
Gounaris,S. and Stathakopoulos, V.(2004), ‘‘Antecedents and consequences of
brand loyalty: an empirical study’’, Journal of Brand Management, Vol. 11
No. 4, pp. 283-306.
Hair, J.F. Jr. , Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1998). Multivariate
Data Analysis, (5th Edition), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Hirschman E.C., Holbrook M.B. (1982), “Hedonic Consumption: Emerging,
Concepts, Methods and Propositions”, Journal of Marketing, 46 (Summer),
pp. 92-101.

80

Huddleston, P., Whipple, J. and van Auken, A. (2004), ‘‘Food store loyalty:
application of a consumer loyalty framework’’, Journal of Targeting,
Measurement and Analysis for Marketing, Vol. 12 No. 3, pp. 213-230.
Ibrahim, M.F. and Ng, C.W. (2002), ‘‘Determinants of entertaining shopping
experiences and their link to consumer behavior: case studies of shopping
centers in Singapore’’, Journal of Leisure Property, Vol. 2 No. 4, pp. 338358.
Jin, B. and Kim, J.O. (2003), ‘‘A typology of Korean discount shoppers: shopping
motives, store attributes, and outcomes’’, International Journal of Service
Industry Management, Vol. 14 No. 4, pp. 396-419.
Keaveney, M.S.(1995), ‘‘Customer switching behaviour in service industries: an
exploratory study’’, Journal of Marketing, Vol. 59, pp. 71-82.
Koo, D.-M. (2003), ‘‘Inter-relationships among store images, store satisfaction, and
store loyalty among Korea discount retail patrons’’, Asia Pacific Journal of
Marketing and Logistics, Vol. 15 No. 4, pp. 42-71.
Lindquist, J.D. (1974-1975), ‘‘Meaning of image – a survey of empirical and
hypothetical evidence’’, Journal of Retailing, Vol. 50, Winter, pp. 29-38.
Li, F., Zhou, N., Nicholls, J.A.F., Zhuang, G. and Kranendonk, C. (2004),
‘‘Interlinear or inscription? A comparative study of Chinese and
American mall shoppers’ behavior’’, Journal of Consumer Marketing,
Vol. 21 No. 1, pp. 51-61.
Lumpkin, J. R., Greenberg, B. A., & Goldstucker, J. L. (1985), Marketplace needs of
the elderly: Determinant attributes and store choice, Journal of
Retailing,61(2), pp.75-105.
McCracken, Robert D. Boynton and Brian F. Blake (1982), "The Impact of
Comparative Food Price Information on Consumers and Grocery Retailers”,
Journal of Consumer Affairs, 16 (Winter), 224-40.

81

McDonald, H., Darbyshire, P. and Jevons, C. (2000), ‘‘Shop often, buy little:
the Vietnamese reaction to supermarket retailing’’, Journal of Global
Marketing, Vol. 13 No. 4, pp. 53-71.
Mittal, V., W. T. Ross, et al. (1998). "The Asymmetric Impact of Negative and
Positive Attribute-Level Performance on Overall Satisfaction and
Repurchase Intentions", Journal of Marketing, 62(1), pp. 33-47.
Muhammad F. Ibrahim, Ng C. Wee (2002), The Importance of Entertainment in the
Shopping Center Experience: Evidence from Singapore, Journal of Real
Estate Portfolio Management, Vol. 8, No. 3, 2002.
Nguyen Thi Mai Trang & Nguyen Dinh Tho (2003), Measurement of Service
Quality of Supermarkets in Vietnam – A Customer Perspective, Technical
Report , No.CS.2003.01.04, Vietnam National University, Ho Chi Minh
City.
Nguyen Thi Mai Trang, Nguyen Dinh Tho & NJ Barret (2007), Hedonic shopping
motivation, supermarket attriutes and shopper loyalty in transitional markets:
Evidence from Vietnam, Asia Pacific Journal of Marketing and Lonistics,
19(3), pp.227-239.
Oliver, L.R. (1999), ‘‘When consumer loyalty?’’, Journal of Marketing, Vol.63,
Special Issue, pp. 33-44.
Omar, O. (1999), Retail Marketing, Pitman Publishing, London.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate Statistics, (3rd ed.),
New York: HarperCollins.
Tauber, E.M. (1972), ‘‘Why do people shop?’’, Journal of Marketing, Vol. 36,
October, pp. 46-59.
Westbrook, R.A. and Black, W.C. (1985), ‘‘A motivation-based shopper
typology’’, Journal of Retailing, Vol. 61, pp. 78-103.
Zeithaml V.A. (1985), “The New Demographics and Market Fragmentation”,
Journal of Marketing, 49 (Summer), pp.64-75.

82

Internet
Đức Duy (2011), Thị trường bán lẻ Việt Nam: Sức hấp dẫn vẫn ở phía trước, tại
http://www.vietnamplus.vn/Home/Thi-truong-ban-le-VN-Suc-hap-dan-van-ophia-truoc/201112/119667.vnplus truy cập 31/12/2011.
Hải Yên (2011), Thị trường bán lẻ tại Việt Nam: Thách thức từ cạnh tranh, tại
http://www.baotintuc.vn/128N20110712192148568T0/thi-truong-ban-le-taiviet-nam-thach-thuc-tu-canh-tranh.htm truy cập ngày 13/07/2011.
Research & Markets (2011), Vietnam Retail Analysis (2008-2012), at
http://www.researchandmarkets.com/reports/603589/vietnam_retail_analysi
s_20082012 brownsing September 22, 2011.
Peppers & Rogers Group (2009), Customer Loyalty: Is It an Attitude? Or a
Behavior?, at
http://www.peppersandrogersgroup.com/blog/2009/10/customer-loyalty-isit-an-atti.html brownsing October 1, 2009.
P.V (2011), Chuỗi trung tâm thương mại Vincom: Thành công ở sự "khác biệt", tại
http://www.baotintuc.vn/128N20110331162512342T0/chuoi-trung-tamthuong-mai-vincom-thanh-cong-o-su-khac-biet.htm truy cập ngày
01/04/2011.
Wikipedia (2011), Trung tâm thương mại (Việt Nam), tại
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A2m_th%C6%B0%C6%A1ng_m
%E1%BA%A1i_(Vi%E1%BB%87t_Nam) truy cập ngày 30/08/2011.

i

PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 01

DÀN BÀI THẢO LUẬN

Xin chào các Anh/Chị!
Tôi là sinh viên cao học của khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh Tế
TP.HCM. Tôi đang tiến hành nghiên cứu về hành vi của khách hàng đi mua sắm tại các
trung tâm thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên tôi trân trọng cảm ơn các chị
đã dành thời gian tham gia với nghiên cứu của tôi. Tôi rất hân hạnh được đón tiếp và thảo
luận với các chị về vấn đề này. Cũng xin các chị lưu ý là không có quan điểm nào là
đúng hay sai cả, tất cả các quan điểm của các chị đều được ghi nhận và rất hữu ích
cho nghiên cứu của tôi và các đơn vị kinh doanh trong ngành bán lẽ. Do đó, tôi rất
mong chị cộng tác nhiệt tình.
Họ và tên của khách hàng:
Số điện thoại:
Các câu hỏi thảo luận:
Ghi chú: Trung tâm thương mại ở đây là còn gọi là shopping center hay shopping mall và
nó khác với siêu thị,chợ hay các cửa hàng tiện ích. Ở thành phố Hồ Chí Minh có các
trung tâm thương mại như là : Vincom, Lotte, Diamond Plaza, Hùng Vương Plaza,
Parkson, ……
1.Anh/Chị thường mua sắm tại các trung tâm thương mại nào? Vì sao?
2.Anh/Chị thường đi mua sắm tại các trung tâm thương mại này một mình hay với ai? Vì
sao?
3.Tại sao Anh/Chị đi mua sắm tại trung tâm thương mại nói trên?
4.Yếu tố nào kích thích Anh/Chị đi mua sắm tại các trung tâm thương mại? Vì sao?

ii

5. Khi đi mua sắm, Anh/Chị có quan tâm đến hàng hóa và việc so sánh giá cả hàng hóa
tại các trung tâm thương mại với các sản phẩm cùng loại bày bán ở siêu thị, chợ hay các
cửa hàng, tiệm tạp hóa trên đường và gần nhà không? Vì sao?
6.Khi đến các trung tâm thương mại, Anh/chị thường mua đồ cho người khác hay cho
chính bản thân Anh/Chị? Vì sao?
7.Anh/Chị có quan tâm đến những sản phẩm mới hay những kiểu thời trang mới khi đi
mua sắm không? Vì sao?
8. Anh chị có quan tâm đến hệ thống cơ sở vật chất ở các trung tâm thương mại không,
đó là về những thứ gì ? Vì sao?
9.Anh chị cần những gì về cung cách phục vụ của nhân viên tại các trung tâm thương
mại? vì sao?
10. Anh chị quan tâm như thế nào về hàng hóa và cách bài trí có trong các trung tâm
thương mại, đó là những gì? Vì sao?
11. Anh chị quan tâm như thế nào về dịch vụ sau bán hàng tại các trung tâm thương mại?
Vì sao?
12.Khi mua sắm tại các trung tâm thương mại này, Anh/ chị thường mua tại một trung
tâm thương mại hay thay đổi sang các trung tâm khác? Vì sao?

Chân thành ảm ơn các Anh/Chị!