Tải bản đầy đủ
Kiểm nghiệm độ bền cho trục I theo hệ số an toàn S.

Kiểm nghiệm độ bền cho trục I theo hệ số an toàn S.

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TK TRUYỂN ĐỘNG CƠ KHÍ
-

ĐINH ĐỨC DUY 597353

– lần lượt là hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp và hệ số an toàn chỉ
xét riêng ứng suất tiếpTa có:
(CT 10.20 Trang 195 [2])


(CT 10.21 Trang 195 [2])
Với là giới hạn mỏi và mỏi xoắn ứng với chu kỳ đối xứng:

Ta có thép 45, Tôi cải thiện,
– Biên độ và trị số trung bình của ứng suất pháp và ứng suất tiếp tại tiết diện j
– Hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình đến độ bền mỏi
Tra bảng B10.7 Trang 197 [2] ta được:– Hệ số xác định theo công thức:

+ – Hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt. Tra bảng B10.8 Trang 197 [2] ta
được:
+ – Hệ số tang bề mặt trục, vì không gia tăng bền. Tra bảng 10.9 trang197 [2] ta lấy
,7
+ – Hệ số tập trung ứng suất thực tế khi chịu uốn và xoắn:
Tra bảng 10.12 Trang 199 [2] với , ta được , vì đây là trục có rãnh then
+ – Hệ số kể đến của kích thước tiết diện trục đến giới hạn mỏi:
Tra bảng 10.10 Trang 199 [2]
Với
Với


Tại tiết diện 1:
lắp bánh răng có đường kính

Do quay 1 chiều nên:
Tra bảng 10.6 trang 196 [2] ta được momem cản uốn Wj
23

ĐỒ ÁN TK TRUYỂN ĐỘNG CƠ KHÍ

ĐINH ĐỨC DUY 597353

Tra bảng 10.6 trang 196 [2] ta được
Theo CT10.23 trang 196 [2]

Tại tiết diện 1 lắp bánh răng côn thỏa mãn điều kiện bền mỏi


Tại tiết diện 2:
vị trí lắp ổ lăn có

Do trục quay 1 chiều nên:

Tại tiết diện 2 và 3 lắp ổ lăn thỏa mãn điều kiện bền mỏi
b. Kiểm nghiệm trục về độ bền tĩnh:


Để đề phòng khả năng bị biến dạng dẻo quá lớn hoặc phá hỏng do quá tải đột ngột(khi mở máy) cần kiểm nghiệm trục về độ bền tĩnh.
Theo công thức 10.27 Trang 200 [2] ta có:
Trong đó:

24

ĐỒ ÁN TK TRUYỂN ĐỘNG CƠ KHÍ

ĐINH ĐỨC DUY 597353

Vậy:
Trục thỏa mãn độ bền tĩnh.

25

ĐỒ ÁN TK TRUYỂN ĐỘNG CƠ KHÍ

ĐINH ĐỨC DUY 597353

Tính chọn ổ lăn cho trục I.
a.Chọn loại ổ lăn


Thông số đầu vào:
Cần đảo chiều khớp nối và tính lại xem trường hợp nào ổ chịu lực lớn hơn thì tính
cho trường hợp đó
Đường kính đoạn trục lắp ổ:
Ta có tải trọng hướng tâm tác dụng lên 2 ổ:
Tại vị trí ổ lăn 3:Tại vị trí ổ lăn 4:Ta có lực dọc trục ngoài (lực dọc tác dụng lên bánh răng côn):Do có lực dọc trục (do bánh răng côn sinh ra) và nhằm đảm bảo cứng, vững nên tachọn ổ lăn là loại ổ đũa côn.
Chọn loại ổ lăn sơ bộ là ổ đỡ lăn cỡ trung tra bảng P2.11 Trang 262 [2] ta có:

Với

b.Kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ lăn


Khả năng tải động được tính theo công thức: 11.1 Trang 213 [2]
Trong đó:m – bậc của đường cong mỏi: m = 10/3 (ổ đũa đỡ chặn)
L – tuổi thọ của ổ:
)
Q – tải trọng động quy ước (KN) được xác định theo công thức 11.3 Trang114 [2]Trong đó:
V – hệ số kể đến vòng nào quay, ở đây vòng trong quay: V = 1
Hệ số ảnh hưởng của nhiệt độ
– Hệ số kể đến đặc tính tải trọng, tải trọng tĩnh, hộp giảm tốc công suất nhỏ:
Lực dọc trục do lực hướng tâm sinh ra trên ổ lăn là:Tổng lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 3 là:Tổng lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 4 là:
26

ĐỒ ÁN TK TRUYỂN ĐỘNG CƠ KHÍ


Lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 2 là:Lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 3 là:X – hệ số tải trọng hướng tâm
Y – hệ số tải trọng dọc trụcĐINH ĐỨC DUY 597353

Theo bảng B11.4 Trang 216 [2] ta có:Tải trọng quy ước tác dụng vào ổ:Ta thấy nên ta chỉ cần kiểm nghiệm cho ổ lăn 3Khả năng tải động của ổ lăn…
2 ổ lăn thỏa mãn khả năng tải động
. Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ lănTra bảng B11.6 Trang221 [2] cho ổ đũa côn 1 dãy ta được:Tải trọng tĩnh tương đương tác dụng vào từng ổ:Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ:
2 ổ lăn thỏa mãn khả năng tải tĩnh.
1.

Tính toán thiết kế cụm trục II
a) Các lực tác dụng lên trục I có chiều như hình vẽ:

Cần xác định phản lực tại các gối tựa:Tính phải lực tại các gối tựa C và D:
Trong mặt phẳng 0xz (mặt phẳng nằm ngang) ta có:
27