Tải bản đầy đủ - 75 (trang)
3 Công tác xây lắp tuyến ống trên biển

3 Công tác xây lắp tuyến ống trên biển

Tải bản đầy đủ - 75trang

32

đường ống cần phải được nằm trên thiết bị cày, tuy nhiên chiều dài cáp kéo từ tàu đến

thiết bị cày không thể giảm được vì sẽ xuất hiện thành phần lực kéo thẳng đứng tác

dụng lên thiết bị cày. Trong trường hợp đó cần phải tính toán để tăng chiều dài đoạn

ống treo bằng cách tăng lực kéo hoặc buộc phao.Hình 2.3: Sơ đồ lắp đặt đường ống dưới biển bằng phương pháp dùng tàu đặt ống

đồng thời với việc sử dụng thiết bị đào hào kiểu cày đất.

1 - Tàu đặt ống2 - Đường ống5 - Thiết bị đào hào kiểu cày đất3 - Cáp kéo6 - Hào chôn ống4 - Đáy biển

7 - Bờ đất.Phương pháp gia cố cáp kéo thiết bị cày với tàu đặt ống có ảnh hưởng đến việc

thực hiện các thao tác tiếp theo liên quan đến việc dừng và tiếp tục công việc đặt ống

trong trường hợp điều kiện thời tiết không thuận lợi và kết thúc quá trình xây dựng

đường ống. Khi nối cáp thẳng đứng từ thiết bị cày tới tàu, cáp kéo phải gồm một vài

đoạn dây nối với nhau bằng má kẹp để có thể tháo thiết bị cày ra và cẩu lên tàu.

Phương pháp tốt nhất là liên kết cáp kéo qua một block đặt trên thiết bị cày. Một

đầu cáp cố định trên tàu, còn đầu kia đưa qua block trên thiết bị cày và nối với tời kéo.

Trong trường hợp này có thể thay đổi chiều dài cáp kéo, đơn giản hóa quá trình nâng

lên và hạ thiết bị cày xuống, giảm hai lần lực kéo thiết bị đào hào và chia thời gian

thao tác lần lượt ra thành kéo ống và kéo thiết bị đào hào, nghĩa là kéo thiết bị đào hào

trong khi thực hiện các công việc hàn - lắp ráp, lúc đó tàu đặt ống đứng tại chỗ. Tuy

nhiên trong trường hợp này cần có thêm một tời kéo vì tời của đường rải ống duy trì

việc kéo ống. Trước khi tiến hành công việc, đặt thiết bị đào hào lên sàn tàu đặt ống,

điều chỉnh vị trí các tấm trượt của gối đỡ phía trước để xác định độ sâu đào hào và rải

cáp kéo. Dùng cần cẩu của tàu đặt ống thả thiết bị đào hào xuống đáy biển khi điều

kiện thời tiết thuận lợi. Đặc biệt lưu ý khi kiểm tra vị trí của thiết bị đào hào (thiết bị33

đào hào phải dựa trên các tấm trượt phía trước và trục của nó phải song song với tuyến

ống), việc thả cáp kéo vào giai đoạn đầu đào hào. Việc kiểm tra này do thợ lặn thực

hiện hoặc dùng thiết bị dưới nước. Tàu đặt ống dịch chuyển đồng thời với việc đào hào

và đặt ống xuống đáy hào. Có thể dùng máy đo độ sâu để kiểm tra việc đào hào và vị

trí đường ống trong hào. Để làm việc này, tàu cùng với máy đo độ sâu dịch chuyển

vuông góc với trục hào và ghi lại trong máy mặt cắt ngang hào, vị trí đất lở và vị trí

đường ống trong hào có thể dùng thiết bị dưới nước và ghi lại kết quả vào băng video.

Việc lắp đặt ống đồng thời chôn ống xuống đáy biển có thể được thực hiện bằng

phương pháp kéo ống theo đáy biển, sát đáy hoặc trong dạng ống cong đàn hồi. Trong

trường hợp này thiết bị đào hào được đặt trước đầu ống được kéo. Việc kéo những

đoạn ống dài đồng thời chôn ống xuống đáy biển có thể áp dụng để xây dựng các

tuyến đường ống chính, cũng như các đường ống nối giữa các giàn trong nội bộ mỏ.

Sơ đồ kéo ống đồng thời với việc đào hào bằng thiết bị kiểu cày được biểu diễn trên

(hình 3.4)Hình 2.4: Sơ đồ lắp đặt đường ống dưới biển bằng phương pháp kéo ống đồng thời

với việc sử dụng thiết bị đào hào kiểu cày đất

1 - Tàu kéo 2 - Cáp kéo

5 - Cáp kéo3 - Đáy biển6 - Hào chôn ống4 - Thiết bị đào hào kiểu cày đất

7 - Đường ống8 - Bờ đất.2.3.2 Các công đoạn thi công rải ống

Việc rải ống ngầm được thực hiện bằng tàu Nam Côn Sơn, các công đoạn chính

trên tàu rải ống bao gồm:

- Bước 1: Chuẩn bị mép vát

Mép vát đã được nhà sản xuất ống vát theo tiêu chuẩn, thường vát chữ V, góc vát

30 . Công việc chuẩn bị bao gồm mài sạch mép vát, sửa chữa những chỗ bị bóp méo

034

do quá trình vận chuyển để đảm bảo định dạng mép vát theo yêu cầu của quy trình

hàn. Nhược điểm là việc mài sạch phải sử dụng máy mài, thời gian kéo dài, đòi hỏi thợ

có tay nghề cao nếu không sẽ làm hỏng định dạng mép vát, gây khuyết tật mối hàn.

Người thợ phải làm việc với cường độ cao không duy trì được khả năng làm việc lâu

dài.

- Bước 2: Lắp ghép ống và hàn lớp lót

Thường dùng tời để ghép, không sử dụng định tâm hoặc sử dụng định tâm ngoài.

Nhược điểm là thời gian lắp phụ thuộc vào kỹ năng điều khiển tời và kinh nghiệm của

người lắp ghép. Nếu khe hở, mép cùn, độ lệch mép không chuẩn thì thời gian hàn sẽ

tăng lên, gây ra các khuyết tật tại lớp lót như không ngấu, lõm đáy.

- Bước 3: Hàn lớp giữa.

- Bước 4: Hàn lớp phủ.

- Bước 5: Kiểm tra mối hàn.

- Bước 6: Bọc chống ăn mòn

Bề mặt được làm sạch, được sơn lót và quấn băng keo bảo vệ.

2.3.3 Phương pháp thi công tuyến ống MSP6 – MSP4

* Số liệu tuyến ống thi công MSP6-MSP4

- Chiều dài tuyến ống : L = 1284 m

- Đường kính ngoài : De = 325 mm

- Chiều dày ống : δ = 16 mm

- Mác thép : CT20

- Áp suất thiết kế: P = 6 MPa

- Lưu lượng vận chuyển: Q = 7500 tấn/ngày đêm

- Độ sâu nước tính toán vùng thi công: 56 m

- Nhiệt độ môi trường nước biển: 40 oC.

* Số liệu địa chất, địa hình

- Tuyến đường ống có thể phải vượt qua các khu vực có địa hình phức tạp: hố

sâu, vỉa trầm tích, bậc thềm đáy... Trong phạm vi đồ án này ta chỉ tính toán tuyến

đường ống vượt qua hố sâu.

- Điều kiện địa chất: Lớp đất mặt đáy biển là sét mềm, có kháng cắt là 6,84 kPa

và có hệ số ma sát là µ = 0,3.35

- Điều kiện địa hình đáy biển: Tuyến ống mà ta tính toán thi công nằm ở ngoài

khơi khu vực mỏ Bạch Hổ có địa hình đáy biển tương đối bằng phẳng, độ dốc đáy

biển θ ≈ 0.

2.3.4 Lựa chọn phương án thi công

Việc lựa chọn phương án thi công phải dựa trên điều kiện môi trường: độ sâu

nước, điều kiện địa chất đáy biển, địa hình nơi xây dựng, điều kiện về phương tiện thi

công hiện có, tính kinh tế của phương án thi công…

Trong điều kiện Việt nam do phương tiện thi công bị hạn chế, chúng ta hiện chỉ

có phương tiện chuyên dụng duy nhất phục vụ cho việc thi công thả ống là tàu rải ống

Nam Côn Sơn. Do đó trong đồ án này, ta chọn phương án thi công bằng tàu rải ống

Nam Côn Sơn, có sử dụng Stinger để rải ống.Hình 2.5: Tàu rải ống Nam Côn Sơn

* Một số thông số tàu rải ống:

- Chiều dài: 110,3m

- Chiều rộng: 33,45m

- Mức nước cực đại: 3,74m

* Một số thông số của Stinger:

- Đặc điểm hình học: Cố định

- Bán kính cong Stinger: 192m36

2.3.5 Quy trình thi công tuyến ống

* Quá trình thi công đầu ống:

- Khảo sát vị trí điểm đầu ống, neo cố định tàu cách giàn 40m

- Bố trí ròng rọc và tời điện theo vị trí thiết kế

- Luồn cáp dẫn hướng qua ròng rọc, sau đó nối chúng với phao hiệu nhờ thợ lặn

và cẩu

- Lắp đặt Stinger

- Hàn đầu kéo vào đầu ống

- Hàn các đoạn ống trên tàu, ống được đưa qua máng trượt và đi qua thiết bị kéo

căng Tensioner

- Dùng cẩu nâng cáp lên Stinger, kéo đầu cáp dẫn hướng về phía đầu kéo và

buộc đầu cáp dẫn hướng vào đầu kéo

- Tiếp tục đưa ống xuống biển thông qua Stinger

- Tàu rải ống vừa rải ống vừa tiến vào bờ

- Quá trình rải ống tiếp tục cho đến khi đến vị trí thiết kế.

* Quá trình thi công cuối ống

- Hàn đầu cuối của đường ống với đầu kéo và buộc cáp dẫn hướng vào đầu kéo

của ống.

- Dịch chuyển tàu rải ống Nam Côn Sơn liên tục về phía trước sao cho đầu cuối

của đường ống trượt xuống theo đường trượt của tàu và Stinger, trong khi vẫn duy trì

lực căng trên dây cáp.

- Tiếp tục dịch chuyển tàu rải ống về phía trước cho đến khi ống đến vị trí thiết

kế và toàn bộ dây cáp được nhả khỏi tời, sau đó gắn phao hiệu vào đầu cáp.37CHƯƠNG III

TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ CHO TUYẾN ỐNG MSP6 – MSP4

MỎ BẠCH HỔ

3.1 Thông số tuyến ống MSP6 – MSP4

Thi công lắp đặt ống là một bài toán rất phức tạp đòi hỏi tính chính xác cao, độ

tin cậy lớn, những sai sót trong quá trình này có thể dẫn tới những tác động không tốt

tới quá trình vận hành bình thường của cả tuyến ống hoặc làm tăng chi phí thi công

một cách đột ngột. Do quá trình thi công trên biển là một tổ hợp các công việc đòi hỏi

sự kết hợp của rất nhiều các phương tiện máy móc và con người, vì vậy sai sót trong

một quá trình bất kỳ sẽ kéo dài quá trình thi công tuyến ống.

- Đường kính ngoài của ống : De = 0,325 m

- Biên độ chiều d1 = 2,05m, chiều cao nước dâng d2= 1,25m

- Áp suất trong đường ống: P0tk = 6 MPa

- Chiều dày ống : δ = 16 mm

- Đường kính trong của ống : D = 0,293 m

- Trọng lượng riêng của khí: 148 kG/m3

- Trọng lượng riêng của dầu: 890 kG/m3

- Trọng lượng riêng của nước biển: 1025 kG/m3

- Trọng lượng riêng của bê tông: 3040 kG/m3

- Trọng lượng riêng của thép ống: 7850 kG/m3

- Trọng lượng riêng của hà bám: 1300 kG/m3

- Độ sâu mực nước tính toán: d = 56 m

- Chiều dày hà bám δ hb = 0,105 m

- Chiều dày lớp bê tông gia tải

3.2 Tính độ bền cho tuyến ống

Bề dày của ống ở trạng thái thi công

δtcδ bt = 0.= δ – δ ’ = 16 –16.5% = 15,2 mm.38

Khả năng chịu áp lực trong của đường ống

+ Trạng thái giới hạn nổ:

D −δ

(Pli – Pe) . 2δ ≤ ku. σk(3.1)+ Trạng thái giới hạn đàn hồi:

D −δ

(Pli – Pe) . 2δ ≤ ks. σc(3.2)Trong đó:Pli

: áp lực tính toán lên đường ống.

Pe

: áp lực thuỷ tĩnh min lên đường ống.

ks , ku : hệ số tra bảng 3.1 phụ thuộc cấp an toàn.

D

: đường kính ngoài của ống.

δ

: bề dày của ống (thi công).

Bảng 3.1. Hệ số cấp an toàn

Hệ sốCấp an toànThử áp lực

Thấp

T.Bình

Cao

ks

0,83

0,77

0,77

0,96

ku

0,72

0,67

0,64

0,84

0

2

Với: Pli = (1,1.P tk).1,05 = 1,1.6.1,05 = 6,93 MPa =70,686 kG/cm

Pe = γ.Δd = γ.(d - d1)= 1025.( 56 - 2,05).10-4 = 5,53 kG/cm2.

D = 325 mm.

ku = 0,84 (tra bảng 3.1).

δ = 16 mm.

ks = 0,96 (tra bảng 3.1).

325 − 16

D −δ

Suy ra: (Pli – Pe) . 2δ = (70,686 – 5,53). 2.15,2 = 629.2 kG/cm2.ku. σk = 0,84.5300 = 4452 kG/cm2.

ks. σc = 0,96.4800 = 4608 kG/cm2.

Thỏa mãn (3.1) và (3.2).

Vậy đường ống đủ khả năng chịu áp lực trong trong trạng thái thử áp lực.

3.3 Tính toán nhiệt

Thông số nhiệt động của tuyến ống MSP6 - MSP4

- Nhiệt độ đầu vào và ra tương ứng: T1 = 500C; T2 = 200C; ∂ = 0,61

- Hệ số truyền nhiệt từ chất lỏng ra môi trường: K = 83,5

- Nhiệt dung riêng Cp = 7,15 J/kg.0K; G = 98 kg/s

Tính nhiệt độ tại khoảng cách 1284m để xác định vị trí đo nhiệt độ chất lỏng có

vượt quá giới hạn thiết kế của chất khí bắt đầu ngưng tụ.dq = K .( t − t0 ) .π .De.dxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Công tác xây lắp tuyến ống trên biển

Tải bản đầy đủ ngay(75 tr)

×