Tải bản đầy đủ
5 Thảo luận các kết quả nghiên cứu

5 Thảo luận các kết quả nghiên cứu

Tải bản đầy đủ

53

4.5.2 Nhận thức về giá và ý định mua hàng
Kết quả nghiên cứu cho thấy biến nhận thức về giá là một yếu tố quan trọng tác
động đến ý định mua của người tiêu dùng. Điều đó cho thấy giá các nhãn hiệu riêng
càng thấp, người tiêu dùng càng có nhiều khả năng sẵn sàng mua chúng. Người tiêu
dùng chi tiêu ít tiền vào sản phẩm, và ý thức giá của họ sẽ tăng lên. Nói cách khác,
nhận thức giá của về các sản phẩm nhãn hiệu riêng là họ trả tiền ít hơn và nhận được số
lượng nhiều hơn. Đây là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất khi người tiêu dùng mua sản
phẩm thực phẩm nhãn hiệu riêng. Kết quả phù hợp với nghiên cứu của Sinha và Batra
(1999), Chen (2008). Do đó, có thể thấy được người tiêu dùng nhạy cảm về giá và
giảm giá sẽ tăng cường mong muốn mua của người tiêu dùng. Trần Bảo Trân và cộng
sự (2012) đưa ra kết luận giá cả hàng hoá có ảnh hưởng tích cực đến thái độ đối với
nhãn hiệu riêng và thái độ này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lựa chọn nhãn hiệu
riêng (Chandon và cộng sự, 2011). Hơn nữa, giá là mối quan tâm hàng đầu khi mua
sắm và giá rẻ là nguyên nhân chính dẫn đến người tiêu dùng mua và sử dụng nhãn hiệu
riêng (W&S, 2012, 2013).
4.5.3 Nhận thức về giá trị và ý định mua hàng
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng biến nhận thức về giá trị là không phải là một yếu
tố quan trọng tác động đến ý định mua hàng của người tiêu dùng. Điều đó có nghĩa là
các yếu tố về giá trị không có ảnh hưởng khác nhau khi người tiêu dùng mua nhãn hiệu
riêng hay nhãn hiệu quốc gia. Nghiên cứu không thể chứng minh rằng giá trị sản phẩm
có thể ảnh hưởng đến ý định của người tiêu dùng với sản phẩm thực phẩm nhãn hiệu
riêng. Điều đó có thể là do hầu hết mọi người nghĩ rằng nhãn hiệu riêng đã cung cấp
giá trị tương xứng với giá cả, vì vậy nhạy cảm về giá trị là là ít hơn (Chen, 2008).
Tuy nhiên một số tác giả lại đưa ra kết quả khác, nhận thức về giá trị có tác động
đến ý định mua hàng. Chandon và cộng sự (2011) khi nghiên cứu về nhãn hiệu riêng
tại Pháp thì thấy rằng nhận thức về giá trị có ảnh hưởng sự lựa chọn nhãn hiệu riêng
thông qua biến trung gian ý định mua hàng. Bidyut (2013) cho rằng nhận thức giá trị
có tác động đến ý định mua hàng. Ý định mua hàng cũng có tác động đến lòng trung
thành trong tương lai.

54

4.5.4 Nhận thức về rủi ro và ý định mua hàng
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng biến nhận thức về rủi ro là không phải là một yếu
tố quan trọng tác động đến ý định mua hàng của người tiêu dùng. Nói cách khác,
không có sự khác biệt về ảnh hưởng của nhận thức rủi ro khi người tiêu dùng mua nhãn
hiệu riêng hay các nhãn hiệu khác. Điều này có thể là do chất lượng nhận thức của
nhãn hiệu và nhãn hiệu quốc gia ngày càng thu hẹp. Nhãn hiệu riêng bắt đầu được yêu
thích trong các hệ thống siêu thị (Justin và cộng sự, 2012). Chất lượng sản phẩm nói
chung trên thị trường ngày càng được nâng cao. Vì vậy, khi người tiêu dùng mua bất
kỳ sản phẩm nào, họ có thể không nhận thức được rủi ro quá cao (Chen, 20008). Bên
cạnh đó, trên thị trường có rất nhiều nhãn hiệu khác nhau, người tiêu dùng không thể
quen thuộc hết tất cả, trong đó có nhãn hiệu riêng. Hơn nữa, các chương trình khuyến
mãi thay đổi liên tục và cũng có thể là do sở thích của người tiêu dùng thay đổi nên họ
muốn thử mua và sử dụng sản phẩm mới và khác nhau (Ailawadi và cộng sự, 2001).
4.5.5 Các đặc điểm cá nhân và ý định mua hàng
4.5.5.1 Giới tính
Từ các phân tích trên, biến giới tính là một yếu tố có ảnh hưởng có ý nghĩa đến ý
định mua hàng. Điều đó có nghĩa có sự khác biệt về ý định mua hàng của nam và nữ.
Nam giới có ý định mua hàng nhãn hiệu riêng cao hơn nữ giới. Kết quả này có thể lý
giải là do nữ giới, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam chủ yếu là người mua sắm chính trong
gia đình. Họ quan tâm đến nhiều vấn đề và cân nhắc kỹ càng để có ý định nên mua
nhãn hiệu nào.
Tuy nhiên một số nghiên cứu thực hiện tại các nước Châu Âu như nghiên cứu của
Diallo và cộng sự (2013) lại cho thấy biến giới tính không ảnh hưởng đến lựa chọn
nhãn hiệu riêng tại Pháp. Tại các nước phương Tây, có sự bình đẳng giới cao hơn các
nước Á Đông nên việc mua sắm trong gia đình chia đều cho cả người nam và người nữ
nên họ phải suy xét kỹ như nhau.

55

4.5.5.2 Độ tuổi
Theo nghiên cứu của Chen (2008) thì biến tuổi không phải là một yếu tố ảnh
hưởng đến ý định mua hàng trong nghiên cứu nhãn hiệu riêng. Tuy nhiên kết quả
nghiên cứu này, có sự khác biệt về ý định mua hàng nhãn hiệu riêng của người tiêu
dùng trong độ tuổi từ 25 tuổi trở xuống và độ tuổi từ 26 tuổi trở lên. Độ tuổi lớn hơn có
ý định mua hàng nhiều hơn độ tuổi nhỏ. Nghiên cứu của Sethuraman và Cole (1999)
cũng cho thấy kết quả, người tiêu dùng trẻ tuổi hơn có thể không dành nhiều tiền cho
các sản phẩm nhãn hiệu riêng. Điều này có thế lý giải trong trong giai đoạn kinh tế
khủng hoảng, người tiêu dùng nhiều trong độ tuổi từ 26 tuổi trở lên có thể xem xét chi
tiêu ít tiền cho các sản phẩm giá cao khi họ quyết định mua sắm, vì thế sản phẩm nhãn
hiệu riêng gia tăng cơ hội được mua sắm. Hơn nữa hầu hết người tiêu dùng trong độ
tuổi này đã có công ăn việc làm và dành nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin sản phấm.
Do đó họ có thể quen thuộc với các sản phẩm nhãn hàng riêng và mua chúng.
4.5.5.3 Trình độ học vấn
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trình độ học vấn không có ảnh hưởng đến ý định
mua hàng của người tiêu dùng. Trong bài nghiên cứu, phần lớn người tham gia trả lời
có cùn trình độ Cao đẳng Đại học, chiếm 77,8%, nên chưa thấy được sự khác nhau rõ
rệt. Để hiểu rõ hơn tác động của biến này đến ý định mua hàng nhãn hiệu riêng thì cần
khảo sát thêm các nhóm trình độ học vấn còn lại. Ngoài ra, theo Chen (2008) với trình
độ học vấn chung ngày được nâng cao và chất lượng sản phẩm gia tăng, có thể người
tiêu dùng dễ dàng chọn sản phẩm mà không lo ngại học vấn ở trình độ nào.
4.5.5.4 Thu nhập
Kết quả nghiên cứu cho thấy biến thu nhập không là một yếu tố có ý nghĩa của ý
định ảnh hưởng đến mua hàng của người tiêu dùng. Richardson và cộng sự (1996) và
Sinha và Batra (1999) đưa ra rằng người có thu nhập thấp có thể mua sản phẩm nhãn
hiệu riêng nhiều hơn nhưng họ cũng có thể cải thiện, nâng cao sự tự khẳng định mình
thông qua việc mua các nhãn hiệu quốc gia (Sethuraman và Cole, 1999). Mặc dù người

56

tiêu dùng có thu nhập cao có nhiều ngân sách cho việc mua sắm hơn nhưng họ có nhận
thức về giá cao hơn và có thể ưa thích mua các sản phẩm giá thấp hơn, chất lượng cao
hơn và số lượng nhiều hơn. Hơn nữa, nền kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn bấp
bênh có thể ảnh hưởng đến hành vi người có thu nhập cao. Do đó khi mua sắm trong
siêu thị, họ không chi tiêu cho các khoảng không cần thiết và có thể tiết kiệm tiền. Nói
chung, không có sự khác biệt về ý định mua hàng nhãn hiệu riêng giữa người có thu
nhập cao và nhóm người có thu nhập thấp.
Tóm tắt chƣơng 4
Trong chương 4 tác giả đã trình bày kết quả nghiên cứu gồm các nội dung: thông
tin mẫu nghiên cứu, kiểm định thang đo, kết quả phân tích tương quan hồi quy. Tác giả
cũng xem xét ảnh hưởng của các đặc điểm cá nhân đến ý định mua hàng nhãn hiệu
riêng của người tiêu dùng. Qua kết quả nghiêu cứu định lượng cho thấy, các thang đo
sau khi được điều chỉnh và sử dụng trong mô hình nghiên cứu đạt độ tin cậy, giá trị
phân biệt và giá trị hội tụ ở mức cao.
Mặt khác, so với mô hình nghiên cứu lý thuyết thì kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ
có một số thành phần nhận thức nhãn hiệu riêng có tác động đến ý định mua hàng, bao
gồm hai thành phần chính là: nhận thức về chất lượng và nhận thức về giá. Song song
đó, nghiên cứu cũng đã làm nổi bật lên yếu tố chất lượng nhận thức là quan trọng nhất
trong 2 yếu tố. Hai thành phần còn lại là nhận thức về giá trị và cảm nhân về rủi ro
không có tác động có ý nghĩa đến ý định mua hàng.
Những kết quả rút ra từ chương này là cơ sở cho một số đề xuất và kết luận mà
tác giả sẽ trình bày ở chương sau.

57

CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ Ý NGHĨA
Chương 4 đã trình bày kết quả nghiên cứu, mục đích chính của chương này là
tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính của đề tài thông qua đó, tác giả nêu lên một số
kiến nghị cho các nhà quản lý các siêu thị nhằm góp phần nâng cao ý định mua hàng
nhãn hiệu riêng của người tiêu dùng.
Chương này bao gồm 2 phần chính: (1) Tóm tắt kết quả chủ yếu và một số kiến
nghị cho các nhà đầu tư, quản lý, (2) Các hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.
5.1 Tóm tắt kết quả
Kết quả chính của đề tài trước hết là sự vận dụng các mô hình nghiên cứu và kế
thừa các thang đo đã có ở những nghiên cứu trước đây một cách hiệu quả để xây dựng
mô hình nghiên cứu và thang đo phù hợp với lĩnh vực tác giả nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được sử dụng kết hợp với nhau
nhằm xem xét các yếu tố và các biến liên quan đến các thành phần nhận thức sản phẩm
nhãn hiệu riêng và ý định mua hàng của người tiêu dùng. Kết quả phân tích hồi quy đã
cho thấy có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định mua hàng có ý nghĩa về mặt thống
kê, đó là:
- Nhận thức về chất lượng
- Nhận thức về giá
Trong đó, nhận thức về chất lượng là tác động nhiều nhất, kế đến nhận thức về
giá. Yếu tố nhận thức về giá trị và nhận thức về rủi ro không có tác động có ý nghĩa.
Bên cạnh đó, các giả thuyết nghiên cứu sau khi được kiểm định thì chỉ có hai giả
thuyết được chấp nhận, hai giả thuyết bị bác bỏ, cụ thể như sau:
- Giả thuyết H1: “Người tiêu dùng có nhận thức về chất lượng nhãn hiệu riêng
càng cao thì ý định mua hàng các sản phẩm đó của tiêu dùng càng tăng” được chấp nhận.
- Giả thuyết H2: “Người tiêu dùng có nhận thức về giá nhãn hiệu riêng càng cao
thì ý định mua hàng các sản phẩm đó của tiêu dùng càng tăng” được chấp nhận.

58

- Giả thuyết H3: “Người tiêu dùng có nhận thức về giá trị nhãn hiệu riêng càng
cao thì ý định mua hàng các sản phẩm đó của tiêu dùng càng tăng” bị bác bỏ.
- Giả thuyết H4: Người tiêu dùng có nhận thức về rủi ro nhãn hiệu riêng càng cao
thì ý định mua hàng các sản phẩm đó của tiêu dùng càng giảm” bị bác bỏ.
Tác giả cũng tiến hành xem xét sự ảnh hưởng của các đặc điểm cá nhân người
tiêu dùng đến ý định mua hàng. Qua quá trình phân tích và kiểm định T-test, ANOVA,
kết quả chỉ ra như sau:
Ảnh hưởng của giới tính đến ý định mua hàng:
Có sự khác biệt có ý nghĩa về ý định mua hàng giữa hai giới tính của mẫu nghiên
cứu. Người tiêu dùng nam có ý định mua hàng cao hơn người tiêu dùng nữ.
Ảnh hưởng của độ tuổi đến ý định mua hàng:
Có sự khác biệt về ý định mua hàng giữa nhóm có độ tuổi từ 25 tuổi trở xuống và
nhóm có độ tuổi từ 26 tuổi trở lên. Người tiêu dùng lớn tuổi hơn có ý định mua hàng
cao hơn người nhỏ tuổi
Ảnh hưởng của trình độ học vấn đến ý định mua hàng:
Không có sự khác biệt về ý định mua hàng giữa các nhóm người tiêu dùng có
trình độ học vấn khác nhau
Ảnh hưởng của thu nhập đến ý định mua hàng:
- Không có sự khác biệt có ý nghĩa về ý định mua hàng giữa các nhóm người tiêu
dùng có thu nhập khác nhau.
5.2 Ý nghĩa
Việc xác định được các yếu tố tác động đến ý định mua hàng nhãn hiệu riêng
thông qua nhận thức về sản phẩm cơ sở để cung cấp thông tin cho các nhà quản trị
hoạch định về chiến lược marketing của công ty mình. Với trọng số ảnh hưởng đến ý
định mua hàng khác nhau, các nhà quản trị sẽ có cơ sở để thu hút khách hàng, nâng cao
năng lực cạnh tranhh cho các siêu thị, đó là yếu tố sống còn với doanh nghiệp bán lẻ
trong thời kỳ kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay.