Tải bản đầy đủ
TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ

TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ HẠCH TOÁN KINH TẾ

Tải bản đầy đủ

Phòng công nghệ - kỹ thuật

Phòng tổ chức

Phòng khoan xiên

Phòng cơ khí

Phòng địa chất

Phòng kế toán - tiền lương

Đội khoan

Phòng dung dịch - vữa trám

Đội bơm trám

Kho vật tư

Đội địa vật lý

Phân xưởng cơ khí

Phòng sửa chữa giếng

Đội thử vỉa

b. Chức năng của mỗi bộ phận.
- Phòng kỹ thuật - công nghệ: Chịu trách nhiệm lập phương án thi công,
theo dõi chỉ đạo sản xuất. Ngiên cứu trang thiết bị trên giàn, dụng cụ, ống
chống…trong quá trình thi công và đánh giá chất lượng của chúng.
- Phòng tổ chức: Chịu trách nhiệm quản lý, phân công nhân lực của xí
nghiệp.
- Phòng khoan xiên: Nghiên cứu, chịu trách nhiệm về công tác lấy xiên và
giảm góc nghiêng trong các giếng khoan định hướng.
- Phòng địa chất: Nghiên cứu địa chất khu vực, địa chất vùng, thành lập
bản đồ địa chất, lập phương án thăm dò, khai thác, xác định vị trí giếng khoan.
- Phòng kế hoạch lao động – tiền lương: Cấp phát lương, thưởng các
khoản ăn ca, tiền đi biển và các quyền lợi khác của công nhân.
- Phòng kế toán: Dự trù kinh tế cho các hoạt động của xí ngiệp, hạch toán
hiệu quả kinh tế của các công việc thi công.
138

- Đội khoan: Chịu trách nhiệm khoan theo kế hoạch đặt ra.
- Đội bơm trám: Chịu trách nhiệm bơm trám xi măng cho các lỗ khoan,
nhận đơn đặt hàng của các đội khoan, chuẩn bị xi măng ra khoan trường.
- Đội địa vật lý: Chịu trách nhiệm xác định đặc tính của đất đá khoan qua
các trạng thái kỹ thuật giếng khoan.
- Đội thử vỉa: Có trách nhiệm thử vỉa trong và sau khi khoan chống ống
và xác định các thông số trong lấy mẫu.
- Phòng cơ khí: Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị phục vụ quá trình khoan.
- Phân xưởng cơ khí: Có trách nhiệm gia công sữa chữa các thiết bị, dụng cụ
phục vụ cho công tác thi công.
- Kho vật tư: Chịu trách nhiệm quản lý, dự trữ, cung cấp thiết bị, vật tư,
nguyên nhiên vật liệu theo yêu cầu sản xuất.
Các phòng ban trực thuộc XN thực hiện các chức năng của mình một cách
thường xuyên và triệt để, thông qua các phòng ban và ban giám đốc biết được
tình trạng diễn biến để có kế hoạch sửa đổi kịp thời.

139

9.1.2.Sơ đồ tổ chức đội khoan
Đốc công

Kíp trưởng

Thợ đứng
khoan

Thợ trên
cao

Thợ phụ dưới sàn

Thợ theo dõi dung dịch

* Chức năng của các thành viên:
- Đốc công: Chịu trách nhiệm chỉ đạo thi công theo dõi phương án đã có,
đôn đốc công nhân làm việc, kiểm tra theo dõi ngày công của công nhân, kiểm
kê thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công việc kế tiếp.
- Kíp trưởng: Đứng điều khiển tời khoan theo thiết kế, điều hành công
việc khi đốc công đi vắng.
- Thợ khoan đứng máy: 1 người.
- Thợ trên cao: 2 người.
- Thợ phụ sàn khoan: 2 người.
- Thợ theo dõi dung dịch: 1÷ 2 người.
Như các bộ phận khác kíp khoan cũng làm việc 2ca/ngày.đêm
Ca 1: từ 6h30’ sáng đến 18h30’
Ca 2: từ 18h30’ đến 6h30 sáng hôm sau.
Mỗi kíp khoan đảm nhiệm một ca, làm việc liên tục 21 ngày, sau đó được
nghỉ 21 ngày trên đất liền, một tuần đổi ca một lần. Đi cùng một kíp khoan luôn
có: tổ địa chất, tổ địa vật lý, tổ thợ điện, thợ nguội, thợ bơm.
9.2. Dự kiến thời gian thi công giếng khoan.
1. Thời gian nâng giàn và định vị giàn là 6 ngày.
140

2. Thời gian thi công ống chống 762mm:
- Thời gian khoan: 31.5 giờ.
- Thời gian chống ống trám xi măng: 21.6 giờ.
Tổng cộng hết: 53.1 giờ.
3. Thời gian thi công ống chống Φ 508mm
- Thời gian khoan: 30.2 giờ.
- Thời gian thả ống và trám xi măng: 34.6 giờ.
Tổng cộng hết: 64.8 giờ.
4. Thời gian thi công ống chống Φ 340mm
- Thời gian khoan: 80.4 giờ.
- Thời gian thả ống và trám xi măng: 52.1 giờ.
Tổng cộng hết: 132.5 giờ.
5. Thời gian thi công ống chống Φ 245mm
- Thời gian khoan: 772.32 giờ.
- Thời gian thả ống và trám xi măng: 187.68 giờ.
Tổng cộng hết: 960 giờ.
6. Thời gian thi công vào tầng móng
- Thời gian khoan: 382.1 giờ.
- Đo địa vật lý giếng khoan 145.92 giờ.
Tổng cộng hết: 528.02 giờ.
7. Thời gian thử vỉa 13.25 ngày
8. Thời gian hủy treo giếng, hạ chân và rời điểm khoan 4 ngày.
Vậy tổng thời gian thi công giếng khoan N01208 dự tính là 80 ngày
không kể đến thời gian cứu chữa sự cố gặp khi khoan.

141

9.2. Dự toán giá thành công trình.

Dựa theo tài liệu tính toán giá thành giếng khoan của công ty dịch vụ
khoan, ta dự tính được giá thành giếng khoan của ta như sau:
- Khấu hao cho giàn và toàn bộ thiết bị trên giàn: 2862000 $
- Chi phí ống chống: 334500 $
- Chi phí dung dịch khoan: 1018900 $
- Chi phí xi măng: 222900 $
- Choòng khoan: 156000 $
- Chi phí vận chuyển gồm:
+ Tàu vận chuyển: 965272 $
+ Trực thăng: 327400 $
- Nhiên liệu và nước: 336300 $
- Thông tin liên lạc: 59000 $
- Đo địa vật lý giếng khoan: 130000 $
- Thử vỉa:

910900 $

- Bảo hiểm:

449600 $

- Lương công nhân:

272160 $

- Các chi phí dịch vụ khác:

368000 $Tổng cộng :

8412932 $

Vậy dự tính thi công giếng khoan N01208 hết khoảng 8412932 $.
* Giá thành trung bình một mét khoan:
=

G

8412932
= 2586.44
3252.71

$/m

Giá thành trung bình một mét khoan là 2586.44 đôla.

142

143

KẾT LUẬN
Để hoàn thành bản đồ án này tôi đã sử dụng những tài liệu thực tế thu
thập được tại XNLD dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro, kết hợp cùng với nhiều
giáo trình chuyên môn đã được học tại trường và các tài liệu liên quan. Do thời
gian hạn hẹp nên nhiều phần chỉ trình bày các tính toán mẫu, công thức và đưa
ra kết quả. Tuy vậy vẫn diễn giải đầy đủ các bước chính của công việc thiết kế
một giếng khoan khai thác dầu khí.

144
Hình 9 - 1: Biểu đồ dự kiến thời gian thi công gi ếng khoan N 01208

Với sự tận tình chỉ bảo của thầy hướng dẫn Hoàng Dung và các Thầy,
Cô giáo trong Bộ môn Khoan - Khai thác dầu khí, cùng với nỗ lực của bản thân,
em đã hoàn thành bản đồ án này.
Do sự hạn chế về tài liệu kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế nên bản đố án
không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo góp ý, bổ sung
của các Thầy, các cán bộ chuyên môn, các bạn đồng nghiệp để bản đồ án này
không chỉ là công trình khoa học của một sinh viên chuẩn bị ra trường còn nhiều
non nớt về kinh nghiệm, mà nó sẽ có tính hiện thực hơn, có thể được áp dụng
vào thực tế sản xuất.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn Hoàng
Dung và các Thầy, Cô giáo trong Khoa và Bộ môn cùng cán bộ công nhân viên
tại Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro đã giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất giúp tôi
hoàn thành bản đồ án này.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, tháng 06 năm 2017.
Sinh viên thực hiện:

Lê Thanh Tùng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. GVC. Lê Văn Thăng, Giáo trình Công nghệ khoan dầu khí.
[2]. PGS.TS. Trần Đình Kiên, Giáo trình Dung dịch khoan và vữa trám.
[3]. TS. Phạm Quang Hiệu, Bài giảng Khoan định hướng.
[4]. PGS. TS. Cao Ngọc Lâm, Bài giảng Khoan khai thác đại cương.
[5]. PGS.TS. Hoàng Dung, Giáo trình nguyên lý phá hủy đất đá.
145