Tải bản đầy đủ
AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

AN TOÀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ

114

-

nghiên cứu an toàn lao động Liên Bang Nga quy định nhằm giảm tiếng ồn và
độ rung tại nơi làm việc.
Việc phân bố thành phần và số lượng phương tiện cấp cứu xử lý sự cố phải

-

tương ứng với điều kiện trên giàn.
Các công tác bốc dỡ hàng phải được thực hiện dưới sự chỉ đạo của người có

-

trách nhiệm.
Phòng cháy chữa cháy trên giàn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy

chế an toàn trong thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam,
trên các giàn phải có đội cơ động hoạt động theo kế hoạch xử lý sự cố. Trên
các giàn phải có dự trữ các chất làm nặng, dầu mỡ, điều khiển thuỷ lực đối
áp. Việc thử hệ thống đối áp tiến hành với sự có mặt của đại diện ban phòng
chống phun.
8.3.2. An toàn lao động khi khoan các giếng dầu và khí:

- Việc khoan chỉ được bắt đầu khi công tác lắp ráp thiết bị khoan đã kết thúc

-

và được hội đồng nghiệm thu, tham gia vào hội đồng nghiệm thu có đại diện
của cán bộ phòng an toàn lao động.
Việc khoan trên biển chỉ do những người được học chuyên ngành về khoan

-

thực hiện.
Trước lúc bắt đầu khoan cần phải:
Rửa sàn khoan, giá để cần, máy khoan và các nơi khác.
Thu dọn tất cả các thiết bị không liên quan có thể gây trở ngại cho công việc

-

khoan.
Kiểm tra lại động cơ khoan, cho động cơ hoạt động thử, kiểm tra đầu xa-

-

nhích.
Kiểm tra lại các máy móc khác (đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo trọng lượng,

-

…).
Trước khi khoan giếng phải lắp thiết bị đối áp trên miệng giếng và thiết bị

-

này phải đảm bảo độ an toàn trong quá trình làm việc,.
Kiểm tra lại ròng rọc tĩnh, ròng rọc động, móc xa- nhich và các thiết bị khác.

-

Cần đặc biệt chú ý đến việc gia cố các bộ phận của chúng, các bulông nối
các thiết bị cần phải được hãm chặt.
Khi khoan có khả năng xuất hiện dầu khí, kíp trưởng phải biết chắc là trên

-

giàn khoan hiện có hai van ngược đã được ép thử có điều kiện phù hợp với
điều kiện cần khoan đang sử dụng.
Nếu trước khi khoan đã tiến hành công tác sửa chữa thì trước lúc sắp cho
máy chạy phải dọn hết các đồ vật không cần thiết (Bulông, ecu, dụng cụ cầm
tay…) từ các thiết bị được sửa chữa.

MSSV 1221010220

Page 114

115

10.1.2. Những nhiệm vụ và biện pháp đầu tiên của đơn vị khoan khi có báo
động cháy:

- Nhiệm vụ của kíp khoan:
+ Khi có xuất hiện dầu khí phun phải nhanh chóng làm kín miệng giếng, sau 5
- 10 phút phải ghi lại áp suất dư bên ngoài cần, áp suất dư trong cần, thể tích
dung dịch trong bể chứa.
+ Công việc tiếp theo được tiến hành theo lệnh của đốc công, kỹ sư trưởng hay
giàn trưởng.
- Biện pháp đầu tiên của ca khi dầu khí, nước khi khoan hoặc kéo thả cần:
+ Kíp trưởng: ngừng ngay tuần hoàn, kéo cần đến khi đầu nối với cần vuông
lên khỏi bàn roto. Lắp van bi xoay vào cần khoan (khi dưới cần vuông không
có) mở van thuỷ lực trên đường Manhephone bơm dung dịch khoan. Bố trí
theo dõi và ghi lại áp suất ở ngoài cần. Trường hợp áp suất trong ống tăng
cao hơn áp suất cho phép, theo lệnh của kỹ sư và giàn trưởng, xả áp suất dư
đồng thời bơm dung dịch nặng.
+ Phụ khoan: Tham gia lắp bi xoay vào cần khoan, đóng van trước và điều
khiển, sau đó đóng van dập giếng. Chuẩn bị các phương tiện tách khí hoạt
động và đánh dung dịch nặng.
+ Thợ dung dịch: Theo dõi sự tuần hoàn của dung dịch khoan, đo các thông số
của dung dịch khoan, thông báo cho kíp trưởng và đốc công biết sự hiện diện
của dầu, khí và nước.
- Biện pháp đầu tiên của ca khi dầu khí, nước khi giếng khoan trống:
+ Khi khoan, đo địa vật lý hoặc bắn mìn phải ngừng ngay các công việc lại và
đóng đối áp vạn năng.
+ Công việc tiếp theo làm theo lệnh của các cán bộ kỹ thuật.
- Các trường hợp đặc biệt:
+ Mọi công việc khác với các trường hợp trên phải được tiến hành và tuân theo
kế hoạch của lãnh đạo.
+ Khi nhận tín hiệu đóng đối áp, kíp trưởng ở bàn điều khiển thuỷ lực, mở van
điều khiển thuỷ lực ở đường xả và đóng đối áp trên.

MSSV 1221010220

Page 115

116

10.2. Bảo vệ môi trường trong công tác khoan

- Để đảm bảo an toàn lao động và sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên trong
xí nghiệp, cần kiểm tra sức khoẻ định kỳ và hướng dẫn kiểm tra an toàn lao

-

động theo định kỳ hàng năm.
Xét tới sự hiện diện các hợp chất hữu cơ trong không khí theo hướng dẫn về
phòng chống khí độc trong công nghiệp. Công nhân khoan cần được trang bị
các phương tiện phòng chống khí độc khi làm việc với những hoá chất độc

-

hại.
Trong quá trình làm việc, do chịu tác động của tiếng ồn và độ rung cao, vì

-

vậy, công nhân cần được trang bị các thiết bị chống ồn và giảm rung.
Độ chiếu sáng cũng là một điều kiện hết sức cần thiết đảm bảo sự an toàn
của công việc và con người.

KẾT LUẬN
Thiết kế và thi công các giếng khoan dầu khí là công tác rất quan trọng nó
quyết định tới sự thành công của giếng khoan. Một thiết kế thi công phù hợp sẽ
giảm tới mức thấp nhất các sự cố phức tạp trong quá trình khoan đồng thời mang lại
hiệu quả kinh tế cao. Tuy đề tài thiết kế thi công giếng khoan là một đề tài khó,
phạm vi nghiên cứu rộng liên quan tới nhiều vấn đề nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình
của thầy Hồ Quốc Hoa cùng với sự cố gắng lỗ lực của bản thân và những ý kiến

MSSV 1221010220

Page 116

117

đóng góp quý báu của bạn bè, đồng nghiệp em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của
mình.
Do sự hạn chế về tài liệu kỹ thuật, kinh nghiệm thực tế nên bản đố án không
tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo góp ý, bổ sung của các
thầy, các cán bộ chuyên môn, các bạn đồng nghiệp để cuốn đồ án này được hoàn
thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo GVC. TS Hồ Quốc Hoa và
các thầy, cô trong khoa Dầu khí và cùng cán bộ công nhân viên tại Xí nghiệp liên
doanh Vietsovpetro đã giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất giúp em hoàn thành bản đồ án
này.
Em xin chân thành cảm ơn !

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. GVC Lê Văn Thăng, ĐH Mỏ Địa Chất, Bài giảng công nghệ khoan;
2. GVC Trần Văn Bản, ĐH Mỏ Địa chất, Bài giảng thiết bị khoan dầu khí;
3. GVC. TS Nguyễn Thế Vinh, ĐH Mỏ Địa chất, Bài giảng khoan định hướng;
4. PGS. TS Trần Đình Kiên, ĐH Mỏ Địa Chất, Bài giảng dung dịch khoan;
5. PGS. TS Hoàng Dung, ĐH Mỏ Địa Chất, Bài giảng an toàn lao động;
6. PGS. TS Hoàng Dung, ĐH Mỏ Địa Chất, Bài giảng cơ sở phá hủy đất đá;.
7. GVC Vũ Đình Hiền, TS Phạm Quang Hiệu, ĐH Mỏ Địa chất, Bài giảng cơ sở
khoan;
8. Tài liệu thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp do XNLD Vietsovpetro cung cấp
9. Tài liệu trên internet ...

MSSV 1221010220

Page 117

118

MỤC LỤC
Table of Contents

MSSV 1221010220

Page 118