Tải bản đầy đủ
(Nhà văn D. Di – pho-nguồn từ internet)

(Nhà văn D. Di – pho-nguồn từ internet)

Tải bản đầy đủ

tác phẩm trào phúng, có những tác phẩm
nổi tiếng, như "Người Anh đúng nòi"
(1701), "Cách tiêu diệt bọn li khai nhanh
gọn nhất" (1702). Tài năng văn học của
Đifâu thực sự phát triển vào khoảng độ
tuổi 60, với nhiều tiểu thuyết: "Thủ lĩnh
Xingơntơn" (1720), "Môn Flanđơc"
(1722), "Đại tá Jăc" (1722), vv.
"Rôbinxơn Cruxô" (1719 -1720) là tiểu
thuyết nổi tiếng nhất, khiến tên tuổi của
Đifâu trở nên quen thuộc với bạn đọc
khắp năm châu; đó là cuốn tiểu thuyết có
tính hiện thực đầu tiên ở Anh. Nhiều ý
kiến cho rằng Đifâu là một trong những
nhà văn đi đầu trong thể loại tự sự hiện
đại. ( SGK Ngữ Văn 9 tập 2- trang 128NXBGD-2010- Nguyễn Khắc Phi chủ
biên.)
- H: Nêu xuất xứ của đoạn trích ?

2.Tác phẩm: ( SGK Ngữ Văn 9 tập 2trang 128-NXBGD-2010 Nguyễn Khắc
Phi chủ biên.)
a. Xuất xứ: Văn bản được trích từ
cuốn tiểu thuyết Rô - bin – xơn Cru –
xô, nhan đề đầy đủ là Cuộc đời và
những chuyến phiêu lưu kì lạ của Rô bin – xơn Cru – xô .
b. Đọc – tóm tắt:

GV: Hướng dẫn hs đọc, kể tóm tắt nội
- Đọc
dung truyện.
- Giọng đọc trầm tĩnh, vui vui, pha chút
hóm hỉnh, tự giễu cợt
- H: Hãy kể tóm tắt nội dung của tác
- Kể tóm tắt
phẩm ?
Câu chuyện kể về Rô - bin - xơn Cru xô - một người ưa phiêu lưu, mạo hiểm.
Chàng đã phải đối mặt với rất nhiều gian
nan trong những chuyến đi đến miền đất
lạ bằng tàu biển: Đắm tàu, cướp biển, bị
bắt làm nô lệ, ...Nhưng thử thách lớn nhất
là Rô - bin - xơn phải sống một mình trên
một hòn đảo hoang cách biệt xã hội loài
người. Một ngày có một chiếc tàu ghé
đậu ở chỗ chàng , đám thuỷ thủ nỗi loạn
để chiếm tàu, Rô - bin - xơn đã giúp viên
thuyền trưởng lấy lại tàu và chàng trở về
c. Từ khó:
quê hương.

- Gv hướng dẫn hs tìm hiểu một số từ - Đạn ghém.
khó .
- Ma- rốc.
d.Thể loại, ngôi kể :
- H: Hãy nêu thể loại của tác phẩm?
- Thể loại : Tiểu thuyết tự truyện.
- H: Truyện được kể ở ngôi thứ mấy? - Ngôi kể: ngôi thứ nhất, Rô-bin-xơn
Người kể chuyện là ai? Việc lựa chọn xưng “tôi” tự kể chuyện mình.
ngôi kể đó có tác dụng gì?
- > Câu chuyện chân thực hơn.
Hoạt động 2: Phân tích

II.Đọc, hiểu văn bản :
1. Bức chân dung tự hoạ:

- H : Nếu mọi người gặp Rô – bin – xơn
ngoài đảo lúc này thì mọi người sẽ có
thái độ như thế nào ?
- Hoảng sợ hoặc phá lên cười sằng sặc .
( Vậy bức chân dung ấy có điều gì đặc
biệt?)
-Trang phục :
- H :Tìm những chi tiết nói về trang phục +Mũ: với mảnh da rủ xuống sau gáy,
của Rô – bin – xơn ?
vừa che nắng vừa để không cho mưa
hắt vào cổ.
+ Áo: bằng da dê dài chừng hai bắp
đùi.
+ Quần: loe bằng da dê
+ Tự tạo đôi ủng.
->Trang phục kì cục, lôi thôi như người
rừng cổ xưa
-> Qua cách ăn mặc, ta thấy Rô-bin- H : Em có nhận xét gì về trang phục xơn là người: Thông minh, sáng tạo.
của Rô – bin – xơn ?
Biết sử dụng những thứ có săn trong
* GDKNS : KN sáng tạo
thiên nhiên để phục vụ cho mình.?
- H : Qua cách ăn mặc ta thấy Rô-binxơn là người như thế nào?
-Trang bị:
- H : Rô – bin – xơn trang bị cho mình + Thắt lưng, cưa, rìu con, túi đựng
những gì ?
thuốc
+ Đạn, dù, súng,gùi.
->Trang bị lỉnh kỉnh, cồng kềnh.
-Diện mạo :
- H :Tìm những chi tiết nói về diện mạo +Không đến nỗi đen cháy.
của Rô – bin – xơn ?
+Râu ria cắt tỉa theo kiểu Hồi giáo
-> Diện mạo cổ quái, lạ lùng.
- H : Để giới thiệu về bức chân dung Rô - Nghệ thuật: Tự sự kết hợp với miêu
– bin – xơn, tác giả đã sử dụng biện pháp tả.
nghệ thuật gì ?
GV : cho HS quan sát tranh :

- H : Em có nhận xét gì về bức chân
dung tự họa của Rô – bin – xơn ?
-H : Điều gì làm cho ngoại hình của Rô –
bin – xơn trở nên khác người như vậy ?
- H : Qua bức chân dung này, em có
nhận xét gì cuộc sống của Rô – bin – xơn
trên hoang đảo?

-> Hình dạng kì quặc, cổ quái, lạ lùng,
nực cười.
-> Khí hậu khắc nghiệt, vật chất thiếu
thốn.
=> Cuộc sống của Rô – bin – xơn đầy
gian khổ và thử thách

GV : Dẫn sang phần 2

2.Vẻ đẹp đằng sau bức chân dung:

- H : Sau khi biết mình sống sót và đang
một mình trên hoang đảo, Rô-bin-xơn đã
duy trì cuộc sống của mình bằng cách
nào ?
* GDKNS ( Giáo dục kĩ năng sống ):
KN kiểm soát cảm xúc. KN ( Kĩ năng)
giải quyết vấn đề.
- Nhờ có cây súng, thuốc súng và đạn
ghém mà Rô-bin-xơn duy trì cuộc sống
bằng cách săn bắn & có cả da dê để làm
trang phục. Về sau chàng còn trồng được
lúa mì nhờ mấy hạt lúa tình cờ còn sót lại
trong những thứ vớt vát từ con tàu đắm
và chàng còn bẫy được cả dê, nuôi dê cho
chúng sinh sản.
- H: Qua những việc làm của Rô – bin –
xơn, Em có nhận xét gì về nghị lực sống
của con người này?
* GDKNS : KN kiên đinh, KN sáng
tạo :
- H : Em có nhận xét gì về giọng kể của
Rô-bin-xơn ? Giọng kể ấy biểu hiện tinh

- Săn bắn, dùng da dê làm trang phục .
- Trồng lúa mì .
- Nuôi dê sinh sản.
- KN kiểm soát cảm xúc : Không than
phiền đau khổ, không chán nản tuyệt
vọng, buông xuôi ; không khuất phục
hoàn cảnh, luôn vượt lên hoàn cảnh;
bám chắc lấy cuộc sống, luôn phấn đấu
để cuộc sống ngày càng tốt hơn

- Nghị lực phi thường.
->Lao động sáng tạo, cải biến hoàn
cảnh.
-> Giọng kể hài hước của Rô-bin-xơn
thể hiện rõ thêm tinh thần lạc quan của

thần gì?
* GDKNS: KN giao tiếp.
- H : Qua đoạn trích, em thấy Rô-binxơn là người như thế nào?
GV: Phải đặt mình vào hoàn cảnh của
Rô-bin-xơn thì ta mới thấy được hết tinh
thần lạc quan của Rô-bin-xơn khi bị rơi
vào hoàn cảnh cực kì khó khăn. Một
người khác nếu rơi vào hoàn cảnh ấy có
lẽ sẽ chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi
rồi chết. Nhưng Rô-bin-xơn không như
vậy, chàng bám chặt lấy cuộc sống không
phải chỉ là để sống lay lắt mà Rô-bin-xơn
luôn cố gắng phấn đấu để cuộc sống của
mình ngày càng tốt hơn. Chàng không để
thiên nhiên khuất phục mà đã khuất phục
cải tạo thiên nhiên.
- H: Qua câu chuyện của Rô-bin-xơn tự
kể về cuộc đời mình em rút ra bài học gì
cho mình trong cuộc sống khi gặp khó
khăn ?

chàng
=> Một con người có ý chí nghị lực phi
thường và tinh thần lạc quan.

Bài học:
- Không ngại khó, ngại khổ
- Biết làm chủ cuộc sống.
- Biết sáng tạo trong cuộc sống.
- Luôn lạc quan, yêu đời.

* GDKNS: KN đặt mục tiêu.
GV: Rô-bin-xơn là hiện thân của con
người lí tưởng không biết lùi bước trước
bất kì thử thách khắc nghiệt nào. Bản
lĩnh phi thường và tình yêu sự sống của
chàng là bài học cho bất cứ ai muốn hoàn
thiện giá trị tốt đẹp của con người.
Hoạt động 3: Tổng kết.

III Tổng kết.
1. Nghệ thuật:
- H : Những đặc sắc nghệ thuật trong - Sáng tạo trong việc lựa chọn ngôi kể
đoạn trích?
và nhân vật kể chuyện.
- Lựa chọn ngôn ngữ kể tự nhiên, hài
hước.
2 . Ý nghĩa :
- Hoàn cảnh sống và bức chân dung tự
- H : Những đặc sắc nghệ thuật đó góp
họa của Rô - bin - xơn.
phần làm nổi bật những nội dung gì ?
- Qua đó ca ngợi sức mạnh, tinh thần
lạc quan, ý chí của con người trong
hoàn cảnh đặc biệt.
IV.Luyện tập :
Hoạt động 4: Hướng dẫn luyện tập.
- H :Nhân vật Rô - bin – xơn giống nhân
vật nào trong truyện cổ tích của Việt

Nam?
- Giống nhân vật Mai An Tiêm trong
truyện Sự tích dưa hấu.
4. Củng cố :
GV: cho hS giải ô chữ.
- H: Đây là hai tính cách chúng ta cần học tập ở Rô - bin – xơn
Gợi ý: Mỗi tính cách gồm 7 chữ cái. ( Lạc quan, Vượt khó)
5. Hướng dẫn học ở nhà:
- Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về Rô-bin-xơn
- Về học bài cũ, chuẩn bị bài cho tiết sau.
IV.Bổ sung sau tiết dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….....................................................................................................................................................................................................

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản
thân, đồng nghiệp và nhà trường.
Sau khi nghiên cứu và áp dụng vào quá trình tổ chức các hoạt động dạy học
văn bản: “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang” cho học sinh trường THCS Thạch Lập, tôi
thấy tổ chức dạy học tốt đã đem lại những hiệu quả thiết thực như sau:
- Giờ học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, các em chủ động tiếp thu kiến thức và
có hứng thú học tập.
- Học sinh học tốt hơn, nhiều em thích và say mê xây dựng bài, làm bài tập củng
cố, làm cho giờ học trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
- Học sinh được rèn các kĩ năng sống cơ bản, nhiều em đã tự tin, mạnh dạn bày
tỏ ý kiến, quan điểm của mình, biết chia sẻ kinh nghiệm sống của bản thân tích cực
cho ban bè. Đa số các em cảm nhận được giá trị thực sự của giờ học.
- Trong tiết dạy, giáo viên làm việc trở nên nhẹ nhàng hơn, hứng thú hơn, yêu
nghề hơn.
- Nhà trường sẽ đào tạo ra được những học sinh say mê học văn, không chỉ văn
học Việt Nam mà cả văn học thế giới.
- Nâng cao hiểu biết về thế giới cho thế hệ tương lai của đất nước.
Qua điều tra khảo sát hứng thú học tập giờ dạy học văn bản: “Rô-bin-xơn
ngoài đảo hoang” cuối học kì II, Năm học 2015- 2016 của khối 9 trường THCS
Thạch Lập, Tôi thu được kết quả như sau:
Mức độ
Lớp
9A1 ( 32)
9A2 ( 33)

Không yêu thích
SL
TL
5
15,62 %
4
12,12 %

SL
4
4

Trung bình
TL
12,5 %
12,12 %

Yêu thích môn học
SL
TL
23
71,87 %
25
75,75 %

PHẦN 3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
Để tổ chức những giờ học văn bản: “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang” thực sự có
hiệu quả, học sinh có hứng thú học tập đòi hỏi rất nhiều công sức cũng như sự sáng
tạo, linh hoạt của người dạy. Qua thực tế, tôi rút ra một số bài học như sau:
1. (Giáo viên phải nghiên cứu bài thật kĩ, lập kế hoạch dạy học, đầu tư cho việc
thiết kế bài dạy. Căn cứ vào đối tượng học sinh và lương kiến thức của từng bài để
định hướng các hoạt động dạy học, sử dụng phương tiện dạy học phù hợp, hiệu
quả.)
2. (Khi tổ chức các hoạt động trên lớp, giáo viên phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo,
tạo tình huống học tập để kích thích tư duy học sinh. Sau mỗi tiết dạy có thể rút
kinh nghiệm cho giờ dạy tiếp theo.
3. Chú trọng dạy học đúng đặc trưng bộ môn, sử dụng các phương pháp kĩ thuật
dạy học tích cực. Tích hợp rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Giáo viên cần cho
học sinh làm việc nhiều, nói nhiều hơn, viết nhiều hơn.)
4. Linh hoạt trong khâu giới thiệu bài, củng cố để tạo không khí thoải mái trong
giờ học. Động viên khuyến khích học sinh để các em cảm thấy thích học văn bản
nước ngoại để nâng cao hiểu biết về con người và tinh hoa văn hóa thế giới.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ được rút ra từ thực tế giảng dạy của bản
thân. Tôi rất mong được các đồng nghiệp tham khảo, góp ý kiến để có giờ dạy học
văn bản nước ngoài nói chung văn bản “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang”nói riêng
thực sự có hiệu quả.

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 03 năm 2107
CAM KẾT KHÔNG COPY

Hà Thị Diện

MỤC LỤC
PHẦN – MỤC
PHẦN MỘT: MỞ ĐẦU.
1.1- Lí do chọn đề tài
1.2- Mục đích đề tài
1.3- Đối tượng nghiên cứu đề tài
1.4- Phương pháp nghiên cứu
PHẦN HAI : NỘI DUNG
2.1- Cơ sở lí luận
2.2- Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.3- Các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải
quyết vấn đề.
2.3.1: Giáo viên phải làm tốt việc giới thiệu bài:
2.3.2: Sử dụng tranh ảnh minh họa để khai thác nội dung bài học:
2.3.3: Chú ý tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh:
2.3.4: Đổi mới hình thức bài tập củng cố:

TRANG
1
2
2
2
3
3
4
4
6
7
8

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với
bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

15

PHẦN 3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

16

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TT

TÊN TÀI LIỆU

1

SGK Ngữ văn 9 tập 2- NXBGD-2010

2

SGV Ngữ văn 9 tập 2- NXBGD-2010

3
4

TÁC GIẢ
Tác giả Nguyễn Khắc Phi
chủ biên.
Tác giả Nguyễn Khắc Phi
chủ biên.
Tác giả Trần Đình Sử
chủ biên.
Tác giả Nguyễn Khắc Phi
chủ biên.

SGK lớp 10- nâng cao- Tập 1- NXBGD2007
Phân tích, bình giảng văn học nước ngoài
THCS-NXBGD-2010
Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ
năng môn Ngữ Văn THCS -Tập 2 Phạm Thị Ngọc Trâm
NXBGD-2010
chủ biên.

5

Giáo dục kĩ năng sống trong môn Ngữ
Văn ở trường THCS - NXBGD-2010

6

Tham khảo tranh ảnh tài liệu trên internet

Tác giả Lê Minh Châu
chủ biên.

DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH
GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả:
Hà Thị Diện
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường: Trung học cơ sở Thạch Lập

TT

1.

Tên đề tài SKKN
Cách mở bài cho bài văn nghị
luận.
Một số kinh nghiệm gây hứng

Kết quả
Cấp đánh
đánh giá
giá xếp loại
xếp loại
(Phòng, Sở,
(A, B,
Tỉnh...)
hoặc C)

Năm học
đánh giá xếp
loại

Phòng GD

C

2010- 2011

Phòng GD

A

2013- 2014

Sở GD

B

2013- 2014

thú cho học sinh khi học tiết
2.

Tiếng Việt thuộc chương trình
Ngữ văn ở trường Trung Học Cơ
Sở.
Một số kinh nghiệm gây hứng
thú cho học sinh khi học tiết

3.

Tiếng Việt thuộc chương trình
Ngữ văn ở trường Trung Học Cơ
Sở.