Tải bản đầy đủ
Cuối mỗi năm học, học sinh Tiểu học nói chung và học sinh khối 4 nói riêng được kiểm tra định kì cuối năm học. Đây là kết quả bài kiểm tra cuối năm học 2015- 2016, lớp 4 (năm học tôi đã triển khai các giải pháp nhằm giúp học sinh gặp khó khăn trong môn To

Cuối mỗi năm học, học sinh Tiểu học nói chung và học sinh khối 4 nói riêng được kiểm tra định kì cuối năm học. Đây là kết quả bài kiểm tra cuối năm học 2015- 2016, lớp 4 (năm học tôi đã triển khai các giải pháp nhằm giúp học sinh gặp khó khăn trong môn To

Tải bản đầy đủ

A.

2 5 4
; ;
3 6 2

4. Cho phân số
A.

5 2 4
6 3 2

4 5 2
2 6 3

B. ; ;

2 4 5
3 2 6

C. ; ;

D. ; ;

12 ...
=
Số thich hợp điền vào chỗ chấm là:
36 9

3

B.

4

C. 5

D.

6

5. Trong hình bình hành ABCD dưới đây, các cặp cạnh song song với nhau là:

6.

A.

AH và HC ; AB và AH

B.

AB và BC ; CD và AD

C.

AB và DC ; AD và BC

D.

AB và CD; AC và BD

A

C

B

H

D

3
số A bằng 21. Vậy số A là:
7

A.

9

B.

29

C. 39

D.

49

Câu 2: ( 1 điểm) Nối vào hai biểu thức có giá trị bằng nhau:
4 x 2145
3968 x 6
10287 x 5

(3+ 2) x 10287
(2100 + 45) x 4
(4+ 2) x (3000 + 968)

Câu 3: ( 1điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a. Số 2562 chia hết cho 3 và 2.
b. Số nào chia hết cho 3 thì chia hết cho 9
c. Số nào chia hết cho 9 thì chia hết cho 3.
d.

Số có tận cùng bằng 0 thì chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

Câu 4 ( 1,5 điểm) : Tính
a) ( 425 x 50): 25 = ...........................................................................................................
4

b) 5 × 3 = ........................................................................................................................
c)

1
:4
2

= ......................................................................................................................

Câu 5 ( 1,5 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 105 m, chiều rộng
bằng

2
chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó đó.
3

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

19

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...............................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Câu 6 ( 0,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện:

14 × 25 × 18
= ..............................................................................................................
9× 2× 7 × 2× 5×5

Với đề bài như trên, kết quả kiểm tra như sau:
Năm học 2015 - 2016 (29em)
Trong tổng số
Tổng số
Điểm 9, 10
Điểm 7,8
Điểm 5,6

Điểm dưới 5
29
11
11
6
1
Như vậy, năm học 2015-2016 (đã thực hiện) và năm 2016 -2017 (đang thực hiện)
thực hiện các gải pháp trên, tôi thấy học sinh yếu kém môn Toán lớp 4 đã có nhiều tiến
bộ. Tất nhiên, không phải toàn bộ học sinh yếu kém đều được nâng bậc, nhưng các em
đã nhanh hơn, tự tin hơn các khóa học trước. Hơn thế nữa, bản thân tôi cũng đã có một
định hướng phù hợp để giúp học sinh yếu kém môn Toán 4 nắm được kiến thức của
chương trình, giúp các em hoàn thành môn học một cách thuyết phục.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Từ thực tiễn dạy học và những giải pháp mà tôi đã áp dụng, tôi cho rằng, việc dạy
học nói chung và việc dạy đối tượng học sinh yếu nói riêng, cần đến cái tâm của người
làm thầy hơn bao giờ hết. Có thể, các giải pháp mà tôi đưa ra chưa thực sự tối ưu, nhưng
qua quá trình triển khai, các giải pháp trên đã phần nào đã định hướng được cho bản
thân hướng nâng bậc học sinh yếu kém môn Toán lớp 4 và đã có những kết quả bước
đầu. Tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình khi triển khai các
biện pháp giúp học sinh chưa hoàn thành môn Toán lớp 4, đó là:
- Giáo viên cần coi việc giúp đỡ, phụ đạo học sinh yếu, giúp các em hoàn thanh
môn học là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dạy học của mình.
- Bản thân nghiên cứu, trao đổi, học hỏi thêm đồng nghiệp thực hiện các biện
pháp để giúp học sinh yếu kém môn Toán lớp 4 tiến bộ, đó là:
+ Phân loại đối tượng học sinh, chọn ra đối tượng học sinh yếu kém.
+ Xây dựng hệ thống bài tập phù hợp cho đối tượng học sinh yếu kém.
+ Giúp học sinh yếu kém đạt yêu cầu tối thiểu bằng cách vận dụng linh hoạt các
kiến thức, kĩ năng đã học
+ Xây dựng phong trào cùng giúp nhau tiến bộ.
+ Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, linh hoạt trong hình thức tổ chức dạy
học, hướng dẫn cách học hiệu quả cho học sinh
+ Kịp thời khuyến khích, khen thưởng sự cố gắng của học sinh yếu kém.
20

+ Có kế hoạch cụ thể, thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả phụ đạo, giúp đỡ học
sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng.
+ Phối hợp với phụ huynh học sinh để cùng kèm cặp, giúp đỡ con em hoàn thành
tốt môn học.
Tôi rất mong
được sự
chia DỤC
sẻ, ủng
hộĐÀO
của các
đồng
chí lãnh
đạo và các bạn đồng
PHÒNG
GIÁO

TẠO
THỌ
XUÂN
nghiệp.
Thọ Xuân ngày 5 tháng 3 năm 2017

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác.
Tác giả

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Mai Thị Bảy

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIÚP ĐỠ HỌC SINH CHƯA HOÀN
THÀNH MÔN TOÁN LỚP 4

Người thực hiện: Mai Thị Bảy
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học TT Sao Vàng
SKKN thuộc lĩnh mực (môn): Toán

21