Tải bản đầy đủ
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ

- Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của người giáo viên tiểu học là phải nắm vững
đối tượng học sinh, hiểu rõ trình độ và năng lực của từng em. Từ đó có thể áp dụng
những phương pháp dạy học phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh.
- Người giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu, dự giờ đồng nghiệp, sinh
hoạt chuyên môn tổ khối để trao đổi và góp ý về các phương pháp khắc phục lỗi
chính tả. Từ đó giáo viên có thể lập kế hoạch bài học một cách khoa học.
- Phát hiện lỗi chính tả, thống kê, tìm nguyên nhân mắc lỗi, ...đưa ra biện pháp
khắc phục cần thiết.
- Để việc dạy học chính tả đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm giáo viên cần hướng
dẫn các em thật tỉ mỉ về các quy tắc chính tả, quy tắc kết hợp từ, giải nghĩa từ,...
- Nắm vững phương pháp đặc trưng của phân môn Chính tả, kết hợp linh hoạt
các phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.
- Phải dùng nhiều hình thức rèn luyện, khen thưởng và động viên học sinh kịp
thời. Hạn chế không nên trách phạt, chê các em trước lớp. Bên cạnh đó giáo viên
còn phải khích lệ, động viên học sinh phải kiên trì, chăm chỉ rèn luyện mới đạt kết
quả tốt.
II. Kiến nghị
1. Đối với giáo viên:
- Cần có kế hoạch rèn học sinh viết đúng chính tả ngay từ đầu năm học.
- Rèn cho mình cách phát âm chuẩn, đúng từ ngữ phổ thông. Nắm vững nguyên
tắc chính tả, mẹo chính tả để viết chuẩn.
- Thường xuyên chấm chữa bài cho học sinh, nêu rõ các lỗi sai cơ bản của các
em, tìm biện pháp khắc phục kịp thời.
2. Đối với nhà trường: Thường xuyên tổ chức kiểm tra nề nếp “Vở sạch-chữ
đẹp” định kì 4 lần/năm để tạo sự thi đua giữa các lớp. Kết quả đó được coi là tiêu
chuẩn để đánh giá thi đua trong năm học của giáo viên và của lớp.
3. Đối với Phòng giáo dục: Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh chuyên đề “Nói
chuẩn- viết chuẩn” đối với giáo viên và học sinh trong các nhà trường. Bên cạnh
đó nên tổ chức nhiều chuyên đề về các đề tài khoa học hay sáng kiến kinh nghiệm
“Nói chuẩn – viết chuẩn” của cá nhân, tập thể được Hội đồng khoa học cấp Thành
phố đánh giá cao.
Để hoàn thành đề tài này, bản thân đã có nhiều cố gắng, song trình độ và kinh
nghiệm của bản thân còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Vì thế, tôi
rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Hội đồng khoa học cấp trên và của các
bạn đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn.
15

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hoằng Lý, ngày 10 tháng 4 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người
khác.
Người thực hiện

Lê Thị Loan

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách Thiết kế bài giảng Tiếng Việt (Nguyễn Trại chủ biên - NXB Giáo dục,
HN 2004).
2. Một số phương pháp dạy Tiếng Việt (Đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu
học) – Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên.
3. Từ điển chính tả Tiếng Việt – (Hoàng Phê chủ biên - NXB Giáo dục, HN
1988).
4. Từ điển Tiếng Việt (NXB Giáo dục).
16

5. Mẹo luật chính tả (Lê Trung Hoa- Sở Văn hóa-Thông tin Long An, XB:1984)
6. Chữa lỗi chính tả cho học sinh ( Phan Ngọc - NXB Giáo dục Hà Nội, 1982).
7. Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học lớp 3 (NXB
Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo -2009)
8. Chương trình tiểu học (Ban hành kèm theo quyết định số 43/2001/QĐ - BGD
& ĐT ngày 9/11/2001 của Bộ giáo dục và Đào tạo).

DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH
GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Lê Thị Loan
Chức vụ và đơn vị công tác: Tổ trưởng tổ 1,2,3 - Trường tiểu học Hoằng Lý
TT

Tên đề tài SKKN

Cấp đánh

Kết quả

Năm học
17

PGD

đánh giá
xếp loại
(A, B,
hoặc C)
B

2003-2004

PGD

A

2004-2005

PGD

C

2006-2007

PGD

A

2007-2008

PGD

B

2009-2010

PGD

C

2010-2011

PGD

B

2011-2012

PGD

C

2013-2014

PGD

C

2015-2016

giá xếp loại
(Phòng, Sở,
Tỉnh...)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Một số biện pháp nâng cao tính hiệu
quả của hoạt động Đội trong trường
tiểu học.
Một số kinh nghiệm bồi dưỡng Ban chỉ
huy Liên Đội trong trường tiểu học
Rèn kĩ năng giải toán về tỉ số
phần trăm cho học sinh lớp 5
Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập
Tiếng việt cho học sinh lớp 5.
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3
giải tốt dạng toán có lời văn.
Giúp học sinh hứng thú học tập phân
môn Luyện từ và câu lớp 3.
Phát huy tính tích cực của học sinh khi
dạy môn Lịch sử lớp 5.
Giúp học sinh lớp 3 học tốt môn Toán
thông qua hình thức tổ chức trò chơi
toán học.
Rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 3
thông qua các hoạt động ngoài giờ lên
lớp.

đánh giá
xếp loại

18