Tải bản đầy đủ
Tổ chức các hoạt động trên lớp học:

Tổ chức các hoạt động trên lớp học:

Tải bản đầy đủ

* Không bao che khuyết điểm. Tuyệt đối tránh tạo ra sự đối lập giữa cán bộ lớp
với các thành viên trong lớp.
Việc tổ chức bình chọn được thực hiện công khai bằng cách cho các em bỏ
phiếu tín nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng em theo đúng khả năng của
mình. Biết được nhiệm vụ cụ thể của ban cán sự, khi có thắc mắc hay trao đổi về
vấn đề gì liên quan đến hoạt động nào thì các bạn trong lớp sẽ trực tiếp gặp gỡ với
bạn phụ trách công việc đó nhanh hơn, tiện lợi hơn.
+ Lớp trưởng: ( Lê Thị Anh Thơ) chỉ đạo chung toàn lớp trong giờ học, tập
trung, sinh hoạt, kiểm diện hàng ngày, tổng hợp các báo cáo hoạt động của tổ trong
tuần nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Chào đón, giới thiệu đại biểu đến thăm lớp, dự
giờ...thực hiện các công việc ngoại giao.
+Lớp phó học tập: (Lâm) phụ trách lớp theo quy định. Nắm tình hình chung
phần chuẩn bị bài, ôn bài đầu giờ của các tổ hàng ngày, tổng kết thi đua trong tuần.
+Lớp phó văn nghệ - thể dục: (Nga): Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động
văn nghệ, vui chơi, thể dục thể thao, đọc báo đầu giờ,…tham gia các phong trào
của lớp, ...
+ Tổ trưởng tổ 1, tổ 2 và tổ 3 ( Hoài Linh, Lộc, Thuận ): Chịu trách nhiệm tổ chức
cho các bạn thực hiện các nhiêm vụ học tập, đôn đốc kiểm tra nhiệm vụ học
tập...Theo dõi chuyên cần của các thành viên trong tổ, chế độ học tập, nghỉ ngơi,..
+ Tổ phó các tổ (Trương, Đức, Đạt): Theo dõi đôn đốc các bạn trong tổ giữ gìn
vệ sinh cá nhân, thân thể, ăn mặc đúng đồng phục theo quy định, nhắc nhở các bạn
phòng chống các dịch bệnh theo mùa...
Sau mỗi tuần, giáo viên đều cho các em nhận xét các hoạt động vào giờ sinh
hoạt lớp và đưa ra các tiêu chí thi đua khen thưởng cá nhân, tập thể tổ theo tuần,
tháng để các em cố gắng hơn.
Giáo viên chủ nhiệm chỉ đóng vai trò cố vấn cho các em, định hướng cho các
em hoạt động cùng các em tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện công việc.
3.2. Xây dựng nề nếp lớp học
Trong học tập không những chỉ chú trọng rèn luyện cho học sinh bằng nhiều
hình thức khác nhau mà còn chú trọng khâu nề nếp ngay từ đầu năm như hoạt động
đầu giờ, trật tự nghe giảng trong giờ học, trong lớp tổ tự quản kiểm tra bài tập về
nhà của các bạn trong tổ ... Vì nề nếp tốt là cực kì quan trọng, nó góp một phần lớn
quyết định kết quả học tập của học sinh. Chính vì thế ngay từ đầu năm học giáo
viên phải quán triệt nề nếp bằng cách:
- Cho cả lớp học nội quy lớp học, và mọi quy định của giáo viên. Nội quy của
nhà trường.
- Giáo viên hướng dẫn các em làm quen với kí hiệu của giáo viên để tập trung
sự chú ý của học sinh trong khi nghe giảng bài.

9

Ví dụ: Phía trên tay trái góc bảng ghi rõ lớp, sĩ số học sinh, dưới sĩ số là các kí
hiệu ở góc bảng: +, B, V, S
Chỉ vào + là cả lớp trật tự lắng nghe giáo viên giảng bài.
Khi viết kí hiệu B là cả lớp lấy bảng con cá nhân làm bài.
Khi viết kí hiệu S là học sinh mở sách, kí hiệu V là lấy vở ra để ghi hoặc làm
bài tập tại lớp. Sau khi học sinh làm xong thì giáo viên xoá các kí hiệu đó đi, học
sinh sẽ cất sách hoặc vở đi.
- Thường xuyên giáo dục các em có nề nếp tốt trong mọi hoạt động, sinh hoạt
ngoài giờ.
Ví dụ: Bắt đầu có trống báo là các em có mặt đầy đủ ở lớp để các cán bộ kiểm
tra việc chuẩn bị bài ở nhà sau đó các em ngồi vào ôn bài dưới sự chỉ đạo của lớp
phó học tập, tổ chức cho các em đi vào nề nếp học bài, tuy giáo viên không có mặt
ở lớp các em vẫn làm tốt.
- Không phó mặc cho học sinh, giáo viên phải kiểm tra đột xuất một số học
sinh trong mỗi tổ. Áp dụng biện pháp này đỡ tốn thời gian, không chiếm mất giờ
dạy mà còn rèn cho học sinh tính tự giác cao, đồng thời hạn chế việc mất trật tự của
các em khi chưa vào học.
- Giao quyền tự quản cho học sinh trong những hoạt động mà các em đã được
hướng dẫn để phát huy tính năng động cho học sinh (thể dục giữa giờ, sinh hoạt
đội, nhặt rác, …).
- Tuyên dương, nhắc nhở kịp thời với những cá nhân tiến bộ và chưa tiến bộ
trong việc thực hiện nề nếp chung của lớp. Ví dụ: Đi học đúng giờ, nghỉ học phải
xin phép. Các em đi học mặc đồng phục, vệ sinh cá nhân, để mũ, nón đúng nơi quy
định, … Từ đó tạo cho các em sự tự giác biết tự lo cho bản thân, tự giác học tập, thi
đua để tạo thành tích giữa các thành viên trong lớp và thi đua giữa các khối lớp
trong toàn trường.
Khi kết hợp chặt chẽ những hoạt động trên thì nề nếp lớp học sẽ đi vào khuôn khổ
và điều đó sẽ là một phần quan trọng giúp giáo viên tiến hành các hoạt động học
tập dễ dàng hơn.
3.3. Xây dựng nề nếp xếp hàng lúc tập trung, lúc tập thể dục và khi chào cờ.
Nề nếp này phải được tiến hành thường xuyên. Đây là nề nếp mang tính trật tự,
kỉ luật cần được duy trì suốt năm học. Để làm tốt công tác này, tôi đã tiến hành
từng bước như sau:
- Tôi quy định khi các em xếp hàng các em đứng thành 2 hàng. Tôi cho các em
đánh số thứ tự cho mình trong buổi xếp hàng đầu tiên và yêu cầu học sinh phải nhớ
số thứ tự.
- Mỗi khi xếp hàng các em chỉ cần nhớ số thứ tự và vị trí của mình mà vào
ngay hàng ngũ. Lớp trưởng quán xuyến nhắc nhở các bạn nghiêm túc tập trung
10

nhanh chóng. Khi việc xếp hàng đã đi vào nề nếp thì thời gian tiến hành sẽ rất
nhanh, tốn ít thời gian và không gây mất trật tự.
3.4. Xây dựng nề nếp chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập:
Thường ngày các em thường phải mang tất cả đồ dùng học tập mà các em có
đến lớp, đôi lúc cặp không còn chỗ chứa, rất nặng nề so với thể trạng của các em.
Nhưng bên cạnh đó còn một số em lại quên mang sách vở đã gây khó khăn cho
việc dạy – học. Vì thế tôi từng bước hướng dẫn các em mang sách, vở đúng theo
quy định phân môn và thời khóa biểu.
- Giáo viên phát thời khóa biểu cho học sinh để các em dán ngay ở góc học tập
ở nhà.
- Sách vở học để ngay ngắn, không vứt bừa bãi. Bọc bìa và ghi nhãn vở đầy đủ.
- Cuối mỗi buổi học trước khi về nhà tôi dành vài phút để hướng dẫn các em đem
theo sách, vở gì cho ngày mai và gọi học sinh nhắc lại.
- Dặn học sinh tối học bài xong phải chuẩn bị sách, vở và đồ dùng học tập cho
ngày mai. Tránh việc đến giờ đi học các em thường vội, lúng túng nên soạn không
đầy đủ .
- Vào đầu buổi học, Lớp phó học tập kiểm tra lại, nếu em nào thực hiện không
đúng tôi sẽ hướng dẫn lại, sai phạm nhiều lần sẽ báo phụ huynh nhờ sự giúp đỡ.
Với các bước thực hiện như trên chỉ hết tháng thứ nhất thì các em đã có thói
quen chuẩn bị sách vở đúng theo quy định, các em cảm thấy thoải mái không còn lo
sợ khi đến lớp mà quên mang sách, vở nên việc học tập diễn ra nhẹ nhàng hơn.
3.5. Xây dựng nề nếp học tập
Tổ chức có kế hoạch hoạt động học tập cho học sinh nhằm nâng cao kết quả
học tập là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của giáo viên chủ nhiệm.
Kết quả hoạt động học tập không những thể hiện ở kết quả nắm tri thức, kỹ năng,
kỹ xảo mà còn thể hiện ở kết quả phát triển năng lực của trí tuệ, năng lực tư duy
sáng tạo ở học sinh.
Ví dụ: - Mỗi ngày tôi đều đến lớp sớm (15 phút) dành thời gian để quan tâm tới các
em, tạo cho các em sự gần gũi, tin cậy, hướng dẫn các em truy bài. Khi tôi gần gũi
với các em thì các em không còn e dè, các em đã biết hoạt động học tập ở trường là
thích hơn là vì nghĩa vụ.
- Tôi yêu cầu các em viết cụ thể thời gian biểu ở nhà của mình
- Kiểm tra sự chuẩn bị bài ở nhà của học sinh qua việc kiểm tra bài cũ.
- Hướng dẫn cha mẹ học sinh quản lý học sinh học tập ở nhà (có góc học tập ở
nhà và thời gian biểu cho học sinh)
Tôi tích cực đổi mới phương pháp dạy và học phù hợp với đối tượng học sinh
mình phụ trách, để tăng cường tính tự học của học sinh, thường xuyên sử dụng
tranh ảnh, đồ dùng học tập mang tính minh họa cao để tạo hứng thú học tập cho các
em.
11

Tạo cho học sinh có thói quen tự lực, không dựa dẫm vào bạn khi làm bài ở lớp,
khi kiểm tra. Trong các kì kiểm tra học sinh làm bài nghiêm túc, không có hiện
tượng quay cóp, gian lận.
Phân loại học sinh để có kế hoạch phụ đạo và bồi dưỡng:
*Đối với học sinh có năng lực khá, tốt : Trong các tiết dạy, tôi đưa ra từ 1 đến 2
câu hỏi với yêu cầu cao hơn, dạng các câu hỏi sao ( * ) hoặc các bài tập nâng cao.
Để ra các câu hỏi này, tôi luôn nghiên cứu kỹ nội dung bài dạy, tìm hiểu ở các tài
liệu có liên quan nhằm mục đích hướng dẫn, kích thích học sinh tự tìm ra kiến thức
mới, mở rộng tầm hiểu biết của học sinh.
*Đối với học sinh có năng lực yếu: Các em chán học do bị mất căn bản ở lớp
dưới. Học sinh cảm thấy việc học rất nặng nề. Qua tìm hiểu theo dõi trong quá trình
giảng dạy tôi nắm được những kiến thức do học sinh bị hổng. Tôi đưa ra bài tập dễ,
sử dụng câu hỏi nhỏ, đơn giản, phù hợp với sức học của mỗi em, gọi các em trả lời
hoặc giải bài tập, đồng thời tuyên dương kịp thời cũng như động viên giúp đỡ các
em trong quá trình thực hiện các bài tập. Từ các bài tập dễ tôi nâng dần lên theo sự
tiến bộ của học sinh. Bên cạnh đó, thành lập các đôi bạn cùng tiến, xếp cho học
sinh hoàn thành tốt nội dung các môn học ngồi gần bạn chưa hoàn thành. Qua một
thời gian tôi thấy các em chưa hoàn thành tiến bộ hẳn lên.
*Đối với học sinh thường xuyên nghịch phá, không tập trung trong giờ học :
Thay bằng sử dụng các biện pháp “ phạt’’hay “trừng phạt” thì tôi tìm hiểu
nguyên nhân và tìm biện pháp giúp đỡ các em dần dần.
Ví dụ :Trong lớp tôi, các em hay nghịch phá trong lớp: Em Hải, em Trang. Qua
tìm hiểu tôi hiểu rõ các em đang sống trong những môi trường thiếu sự quan tâm
của bố mẹ (các em thường xuyên bị cha mẹ đánh phạt và các em có biểu hiện bạo
lực với bạn trong lớp ). Đối với các em, hằng ngày tôi thường nhẹ nhàng giải thích,
chỉ ra những sai phạm của các em. Có lúc tôi cần tỏ ra cảm thông, chia sẻ, tha thứ
cho các em. Đặc biệt thái độ không khắt khe, khó chịu khi không may các em phạm
lỗi. Và sau một thời gian ngắn các em này đã sửa đổi và có tiến bộ rõ rệt về năng
lực học tập và phẩm chất. Các em hòa nhập và luôn sôi nổi trong mọi hoạt động.
Thường xuyên trao đổi học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp để bổ sung
phương pháp phụ đạo và bồi dưỡng cho bản thân nhằm nâng cao hiệu quả bồi
dưỡng và phụ đạo mà mình đã đặt ra.
Tạo cho học sinh thói quen và sự say mê đọc sách bằng cách khuyến khích các
em đọc sách báo ở thư viện lớp hằng ngày và thư viện trường mỗi tuần 1 đến 2 lần
vào giờ ra chơi .
Tôi cố gắng xây dựng ở các em những động cơ học tập, khích lệ các em vượt
mọi trở ngại bằng sự quan tâm, nhắc nhở có sự khen thưởng kịp thời, vì vậy:
* Kết quả đạt được qua kiểm tra định kì học kì I môn Toán, Tiếng Việt như
sau:
Môn
12

Tổng
số HS

HHT

Số bài hoàn
thành

Số bài chưa hoàn
thành

Tiếng Việt

24

6 em = 25%

14 em =
58,3%

4 em = 16,7%

Toán

24

6 em = 25%

14 em =
58,3%

4 em = 16,7%

Với kết quả trên, tôi thấy sự nỗ lực rèn luyện của tôi cho các em đã dần có kết quả
tốt. Tập thể lớp trong học kỳ một được thầy cô bộ môn cũng như nhà trường đánh
giá ngoan và nề nếp.
4. Giáo dục phẩm chất :
Trong quá trình giáo dục, công tác trọng tâm được đặt ra đó là giáo dục cho
học sinh những phẩm chất đạo đức theo mục tiêu giáo dục đã đề ra. Cụ thể, phải
hình thành ở học sinh niềm tin, sự tự tin, ý thức chấp hành kỉ luật, động cơ học tập
tích cực, thái độ ứng xử đúng đắn, hệ thống xu hướng và tính cách tốt đẹp, … Kết
quả giáo dục cần đạt được là học sinh tự giác biến những yêu cầu của xã hội thành
hành vi và thói quen tương ứng. Vì vậy, việc rèn luyện hành vi và đặc biệt rèn thói
quen đạo đức cho học sinh là không thể thiếu trong công tác giáo dục học sinh mà
giáo viên chủ nhiệm chính là người chịu trách nhiệm trước nhà trường.
Ví dụ:
- Giáo dục học sinh chấp hành nội quy trường, lớp, nghỉ học phải xin phép (thực
hiện trong các giờ sinh hoạt lớp, phối hợp sinh hoạt dưới cờ của Đội, ngay trong
tiết học có liên quan).
- Giáo dục học sinh hiểu ý nghĩa các ngày lễ lớn trong tháng, trong năm, có
thái độ lễ phép với thầy cô, người lớn, gần gũi yêu mến bạn bè qua các buổi sinh
hoạt tập thể, nghe kể chuyện (phối hợp với Đội, trong tiết dạy hàng ngày, hoạt động
ngoài giờ lên lớp).
- Xây dựng một tập thể đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong lớp khi gặp
khó khăn như tham gia phong trào “Lá lành đùm lá rách”.
- Phát huy năng lực của lớp trưởng xây dựng lớp tự quản bằng cách giao việc
cho học sinh tự quản lý một số hoạt động của tổ mình dưới sự theo dõi của giáo
viên.
- Giáo dục học sinh biết thăm hỏi bạn bè trong lớp, trong trường khi gặp khó
khăn hoạn nạn.
- Vận động học sinh tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện như:
Giúp đỡ người khuyết tật, mua tăm tre ủng hộ người mù, chia khó vùng cao ...
- Quan tâm giúp đỡ đến thành phần học sinh trong lớp đặc biệt là đối tượng
học sinh ít được gia đình quan tâm, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giáo viên
luôn theo dõi, động viên kịp thời để các em phấn đấu vươn lên.
Tóm lại, để việc giáo dục đạo đức cho các em không phải là giáo viên chỉ
hướng dẫn, yêu cầu các em thực hiện mà chính bản thân giáo viên phải là tấm
gương sáng cho các em noi theo. Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm còn phải biết phối
hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, với Đội, với công tác đoàn, … để có kết quả giáo
dục tốt hơn.
13

5. Hoạt động ngoài giờ lên lớp:
Căn cứ vào kế hoạch chung của nhà trường và dựa vào tình hình cụ thể của
lớp, giáo viên chủ nhiệm cần xây dựng kế hoạch lao động cụ thể như: lao động vệ
sinh làm sạch đẹp trường lớp, lao động sản xuất, lao động công ích, … Bên cạnh
hoạt động học tập, giáo viên chủ nhiệm còn phải quan tâm tổ chức cho học sinh vui
chơi, giải trí, rèn luyện thể lực, bảo vệ sức khỏe nhằm giúp học sinh mở mang trí
tuệ, phát triển thể chất, tăng cường sức khỏe, sảng khoái tinh thần nhằm bảo đảm
thực hiện yêu cầu phát triển toàn diện cho học sinh đồng thời tạo ra những điều
kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện và tu dưỡng tốt. Tôi luôn tạo ra những khoảng
không gian thư giãn, giải trí đó là những hoạt động ngoài giờ lên lớp như: sinh hoạt
tập thể, tìm hiểu truyền thống nhà trường, chương trình văn nghệ, …
- Giáo dục học sinh có ý thức xây dựng trường lớp “Xanh – Sạch – Đẹp”
thường xuyên chăm sóc cây xanh trong trường học.
- Giáo dục học sinh biết lao động tự phục vụ.
- Giáo dục học sinh có ý thức rèn luyện thể dục thể thao như tập thể dục mỗi
buổi sáng, thể dục giữa giờ ở trường.
- Tham gia các hoạt động y tế để bảo vệ sức khỏe như uống thuốc tẩy giun,
phòng chống sốt xuất huyết, cúm, khám sức khỏe định kỳ, …
- Giáo dục học sinh giữ vệ sinh thân thể, trang phục đến lớp luôn gọn gàng
sạch sẽ (rửa tay trước khi ăn trưa, đánh răng sau khi ăn ở trường, …).
- Động viên các em tham gia những phong trào đoàn thể, phong trào do trường
tổ chức để rèn luyện thêm sự nhanh nhẹn, bạo dạn như: Giao lưu văn nghệ chào
mừng các ngày lễ lớn của trường, giao lưu cờ vua của trường, của huyện, giao lưu
bóng đá nhi đồng cấp Thành Phố…
- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội
xâm nhập vào nhà trường .
6. Công tác xã hội hóa giáo dục kết hợp với các lực lượng giáo dục:
Đây là công tác mà bản thân tôi cảm thấy vô cùng quan trọng. Nó quan trọng
bởi lẽ, nếu chỉ có một mình tôi ảnh hưởng, giáo dục, chỉ bảo,… các em thì kết quả
giáo dục của tôi không chắc mang lại kết quả cao. Do đó trong suốt những năm làm
công tác chủ nhiệm, tôi luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục
như: tổ chức Đoàn, Đội, với giáo viên bộ môn, Ban giám hiệu nhà trường, phụ
huynh học sinh, …
6.1.Phối hợp với tổ chức Đoàn, Đội:
Trong trường luôn có rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nhằm bổ trợ cho
hoạt động học tập của học sinh. Ví dụ: Tổ chức Vui trung thu (do tổ chức Đoàn +
Đội phối hợp tổ chức); Áo ấm tình thương, Áo lụa tặng bà (Đội tổ chức); … Khi
chi đội 4A của tôi tham gia, tôi luôn là người hướng dẫn tổ chức, tôi ủng hộ tất cả
những ý tưởng của chi đội, gợi ý để các em tự giác tham gia một cách có hiệu quả.
Tôi luôn coi tổ chức Đội là lực lượng nòng cốt hỗ trợ trong việc giáo dục học sinh.
14