Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐẪY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐẪY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Tải bản đầy đủ

76
hàng đầu mối thanh toán - Có một chiến lược khách hàng đúng đắn: thu
hút khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, giữ vững thị
trường bán lẻ. Thắt chặt mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng,
cần có những chính sách ưu đãi đối với những khách hàng lớn.


Áp dụng rộng rãi mọi hình thức để huy động tiền gửi trong dân cư. Nâng
cao một bước về chất lượng hoạt động trong điều kiện mới, tình hình
mới, đảm bảo chắc chắn về khả năng thanh toán.Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, chất lượng dịch vụ mà
ngân hàng cung cấp. Mở thêm một số loại dịch vụ mới như: tư vấn đầu
tư, tư vấn tài chính, tư vấn về pháp luật...Tiến hành đào tạo đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ năng lực đáp
ứng được yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra để theo kịp với các nước trên thế
giới.

4.2. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI
TẠI NHTM CỒ PHẦN Á CHÂU.
4.2.1.

Nâng cao tính chủ động trong công tác huy động vốn tiền gửi để

phát triển nguồn vốn
Lý do chọn giải pháp: do việc thiếu linh hoạt trong công tác huy động vốn tiền
gửi sẽ khiến cho ngân hàng bỏ lỡ những cơ hội rất lớn trong việc tìm kiếm khách
hàng. Về phía khách hàng, nếu được ngân hàng chủ động đặt mối quan hệ, họ sẽ đỡ
mất thời gian tự tìm đến ngân hàng cũng như việc phải suy nghĩ lựa chọn ngân hàng
thích hợp, bản thân họ cũng cảm thấy hài lòng vì được ngân hàng coi trọng.
Cách thức thực hiện: yêu cầu bức thiết đặt ra là cần thành lập bộ phận quan hệ
khách hàng doanh nghiệp và cá nhân ở tại hội sở, chi nhánh và phòng giao dịch của
ngân hàng. Nhiệm vụ của bộ phận này là chủ động tìm kiếm khách hàng, tạo mối
quan hệ với khách hàng nhằm huy động ngày càng nhiều vốn tiền gửi cũng như bán
được ngày càng nhiều các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Cơ chế lương, thưởng
của bộ phận này được xét trên doanh số công việc và sự phản hồi từ khách hàng.
Điều này cũng góp phần làm tăng tính năng động của hoạt động ngân hàng, mang

77
lại những ấn tượng tốt của khách hàng về hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, công tác
huy động vốn muốn thành công cần có sự nỗ lực, sự hỗ trợ của nhiều bộ phận:


Bộ phận giao dịch tại quầy: cần phát huy tính chủ động trong quá trình
giao dịch, luôn hoàn thành tốt các yêu cầu từ phía khách hàng và bên
cạnh đó cần chủ động giới thiệu, tư vấn các sản phẩm dịch vụ cho khách
hàng và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi cần thiết. Đồng thời, cán bộ giao
dịch viên cần phải am hiểu và thường xuy n được đào tạo về kỹ năng
bán hàng và cung cấp sản phẩm dịch vụ.Các bộ phận khác: có thể tham gia công tác này thông qua việc tận dụng
các mối quan hệ sẵn có của mình. Việc duy trì một mối quan hệ tốt đẹp,
bền vững và lâu dài với khách hàng sẽ giúp các cán bộ nhân viên tìm
kiếm và phát triển mối quan hệ với các khách hàng mới thông qua sự
giới thiệu của các khách hàng cũ. Để phát huy lợi thế này, ngân hàng cần
có cơ chế động vi n khen thưởng phù hợp đối với các cán bộ nhân viên
có kết quả tốt trong công tác giao khoán tiền gửi, tìm kiếm khách hàng
mới và giúp ngân hàng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

4.2.2.

Đa dạng hóa và nâng cao chất lƣợng các hình thức huy động vốn

tiền gửi đặc biệt là nguồn vốn trung- dài hạn
Lý do chọn giải pháp: Nhằm giúp đẩy mạnh công tác huy động vốn tiền gửi
thì ngoài việc nâng cao chất lượng các hình thức huy động vốn truyền thống, ngân
hàng cần chú trọng nghiên cứu, áp dụng phổ biến các sản phẩm, hình thức huy động
tiền gửi có mục đích đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng thông qua
các sản phẩm tiền gửi và dịch vụ Ngân hàng. Bên cạnh các sản phẩm huy động vốn
tiền gửi có kỳ hạn ngắn cần đặc biệt nâng cao chất lượng và hiệu quả của vốn trung
và dài hạn. Bởi vì đây là nguồn vốn có thời gian đáo hạn dài, tương đối ổn định nên
khoản phải trích lập dự phòng thấp, ngân hàng có thêm một khoản đầu tư đem lại
lợi nhuận cho ngân hàng.

78
Cách thức thực hiện: Với các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn ngắn, ngân
hàng n n đưa ra lãi suất thấp nhưng trong thời kỳ khan hiếm vốn có thể huy động
với mức lãi suất cao hơn, với tiền gửi có kỳ hạn dài huy động với lãi suất cao để
khuyến khích khách hàng gửi tiền dài hạn. Trường hợp khách hàng cần tiền ngay
ngân hàng cũng đảm bảo chi trả cho khách hàng nhưng n n áp dụng mức lãi suất
không kỳ hạn cho khách hàng. Ngân hàng cũng tạo ra sự tiện lợi cho khách hàng
bằng cách đa dạng hóa hình thức gửi tiền. Khách hàng có thể gửi tiền bằng tiền mặt,
bằng chuyển khoản, bằng séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi nhưng khi công nghệ
phát triển, ngân hàng nên áp dụng các hình thức gửi tiền bằng những giao dịch qua
ATM, qua tiện ích: Mobile banking, Internet banking...
Từ khía cạnh nói trên có thể tham khảo thêm một số hình thức huy động vốn
tiền gửi mới để tăng tổng nguồn vốn tiền gửi đặc biệt là tiền gửi trung – dài hạn
đồng thời cải thiện được cơ cấu một cách hợp lý, tránh tình trạng mất cân đối trong
huy động vốn và cấp tín dụng.


Sản phẩm huy động vốn tiền gửi trung – dài hạn
-

Tiền gửi tích lũy: Đây là hình thức tương tự như bảo hiểm tuổi già,
bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm. Hình thức tiết kiệm
tuổi già cùng với bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ sẽ đảm bảo
cho người già có mức sống ổn định và cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Khi cung cấp các loại hình tiết kiệm này, ngân hàng sẽ khai thác
được ưu thế về mặt tài chính về một loại sản phẩm bảo hiểm truyền
thống. Ngân hàng thu nhận và quản lý được nguồn tiền ổn định,
liên tục và lâu dài. Vì vậy, có quyền quyết định sử dụng để đầu tư
trung, dài hạn.

-

Khách hàng được tích lũy th m tiền vào tài khoản tiền gửi tích lũy
dưới nhiều hình thức, trong suốt kỳ hạn tham gia sản phẩm.

-

Khách hàng được tối đa hóa khả năng sinh lợi từ số vốn tích lũy.

-

Sử dụng dịch vụ tiện ích:

79


Mobile Banking: Thông báo số dư tài khoản khi có biến động
số dư; vấn tin số dư tài khoản; sao kê 5 giao dịch gần nhất.Internet Banking: vấn tin số dư tài khoản; sao kê các giao dịchTiết kiệm gửi lãi bậc thang theo thời gian gửiKhách hàng trực tiếp đến giao dịch tại quầy giao dịch.Khách hàng được rút gốc linh hoạt và được hưởng lãi suất
theo thời gian thực gửiKhách hàng có thể sử dụng số dư tr n tài khoản để vay cầm
cố, bảo lãnh; xác nhận khả năng tài chính để thân nhân đi du
lịch, học tập tại nước ngoài

Ngoài ra các loại hình tiết kiệm kể trên, ngân hàng cần có những chính sách,
biện pháp và hình thức khuyến khích gửi tiền khác nhau như: mở loại hình dự
thưởng với tiền gửi trung và dài hạn, phát hành kỳ phiếu dự thưởng… nhằm làm
tăng lượng vốn tiền gửi trung-dài hạn thực tế cả về quy mô lẫn tỷ trọng để nâng cao
tính ổn định nhằm thúc đẩy khả năng huy động cho nguồn vốn này.
4.2.3.

Tăng cƣờng hoạt động chiến lƣợc marketing và chiến lƣợc khách

hàng hợp lý
Lý do chọn giải pháp: Chiến lược Marketing là một hoạt động quan trọng
trong công tác huy động vốn nói chung và hoạt động huy động vốn tiền gửi nói
riêng, bao gồm các hoạt động như: quảng cáo, khuếch trương khuyến mãi, vận động
tuyên truyền thông tin... Đây là việc làm ngân hàng cần thiết phải thực hiện để có
thể đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt về lĩnh vực
cung ứng các sản phẩm tài chính tiền tệ.
Trong chính sách giao tiếp, khuếch trương hình ảnh của ngân hàng thì yếu tố
giao tiếp của cán bộ công nhân viên ngân hàng trong quá trình giao tiếp, giải quyết
nghiệp vụ với khách hàng rất quan trọng. Giao tiếp tốt là một hình thức tuyên
truyền, quảng cáo có hiệu quả nhanh nhất, tốt nhất mà ngân hàng lại trả chi phí cho
hoạt động này là thấp nhất.

80
Ngoài việc mở rộng phạm vi hoạt động cũng như cung cấp các thông tin về
ngành ngân hàng, quảng cáo, khuyếch trương trong huy động vốn tiền gửi, nhất là
huy động tiền gửi tiết kiệm còn có ý nghĩa tuy n truyền nâng cao nhận thức tiết
kiệm và sinh lời cho người dân, tạo cơ sở tập trung được các nguồn vốn nhàn rỗi
trong dân chúng nhằm thực hiện các chương trình đầu tư, phát triển đất nước.
Cách thức thực hiện:


Trước khi đưa ra một sản phẩm huy động vốn nào đó, ngân hàng phải có
một chương trình tuy n truyền, bốc thăng trúng thưởng, quảng cáo ấn
tượng... để thu hút khách hàng. Cụ thể là:

Đối với khách hàng là nông nhân, công nhân, hộ sản xuất thì ngân hàng cần
làm tốt công tác tuyên truyền vận động trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng, gửi tờ rơi đến tận tay khách hàng để họ có thể tìm
hiểu kỹ hơn đồng thời đơn giản hóa các thủ tục giao dịch giúp cho nhân dân dễ
dàng thực hiện khi giao dịch với ngân hàng và rút ngắn thời gian giao dịch.
Đối với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thì ngân hàng cần cải tiến
phong cách giao dịch để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.


Ngân hàng cần có một bộ phận hỗ trợ nhằm giải đáp những thắc mắc của
khách hàng về sản phẩm, truyền đạt cho họ những thông tin cần thiết của
sản phẩm. Điều này sẽ làm cho khách hàng có ấn tượng tốt về sự chu đáo
và chuyên nghiệp của ngân hàng, góp phần tạo ra lượng khách hàng
truyền thống trong tương lai.Muốn có người gửi tiền vào ngân hàng thì trước tiên phải làm cho họ
"đến với ngân hàng và phải giữ họ lại". Đó là cả một nghệ thuật kinh
doanh, ngân hàng có thể đề ra chiến lược khách hàng: thu nhập thông tin,
nắm bắt nhu cầu, phân loại khách hàng, phân đoạn thị trường và có
khuyến mãi đối với khách hàng có quan hệ thường xuy n để chăm sóc
khách hàng phù hợp hơn.

81


Ngân hàng nên có lời cảm ơn đến khách hàng vào cuối mỗi đợt trả lãi và
gốc. Vào dịp lễ Tết, kỷ niệm ngày thành lập nên gửi thiệp chúc mừng
đến những khách hàng truyền thống và những khách hàng tiềm năng
thường xuyên giao dịch với số lượng tiền gửi lớn…Những việc làm tuy
nhỏ nhặt này nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc giữ chân khách
hàng và quảng bá hình ảnh Ngân hàng trong mắt công chúng.Ngân hàng cũng có thể phát phiếu thăm dò dư luận đến khách hàng để
lấy ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng cũng như
những mong muốn góp ý từ khách hàng về cải tiến dòng sản phẩm của
ngân hàng. Đây là công việc có hiệu quả lớn cho ngân hàng trước khi
triển khai đợt huy động vốn tiền gửi mới, hay đưa ra thị trường những
sản phẩm huy động mới.

4.2.4.

Tăng cƣờng đào tạo nâng cao trình độ cán bộ nhân viên Ngân

hàng
Lý do chọn giải pháp: Dưới con mắt của khách hàng thì hình ảnh của ngân
hàng được phản ánh qua thái độ phục vụ, trình độ, thao tác xử lý nghiệp vụ của
nhân viên ngân hàng. Sự thuần thục trong quá trình thực hiện chuyên môn, sự tận
tình trong công việc, tác phong nhanh nhẹn, hòa nhã, cởi mở... của cán bộ công
nhân vi n ngân hàng đối với khách hàng là những yếu tố có tác động mạnh đến tâm
lý khách hàng, đến sự thiện cảm của khách hàng đối với ngân hàng.
Muốn sự nghiệp kinh doanh của ngân hàng ngày càng phát triển, phục vụ tốt
hơn nhu cầu của nền kinh tế thì nhất thiết phải có một đội ngũ cán bộcó trình độ
chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm với công việc và đặc biệt phải có tâm
huyết nhiệt tình với nghề. Đặc biệt trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng,
ngoài các yếu tố ổn định tiền tệ, năng lực của một ngân hàng thì con người làm
công tác huy động vốn phải thành thạo các thể lệ tiết kiệm, được đào tạo về tin học,
thanh toán không dùng tiền mặt... Có như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của công
việc phức tạp hàng ngày.

82
Đó là lý do, việc đào tạo cán bộ là hoạt động cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả
của việc thực thi chế độ trong hoạt động huy động vốn để có được đội ngũ cán bộ
năng động, hiểu biết sâu sắc trong lĩnh vực hoạt động của mình sẽ tạo điều kiện
nâng cao hiệu quả thúc đẩy hoạt động huy động vốn ngày càng phát triển.
Cách thức thực hiện: Để phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn lực con người
thì ngân hàng cần có quy chế quan tâm đúng đắn đếnvấn đề này để tuyển dụng nhân
viên một cách hợp lý bắt đầu từ khâu tuyển dụng, sắp xếp, bố trí công tác, thực hiện
đào tạo và đào tạo lại cán bộ, thường xuyên mở những lớp tập huấn... giúp cho cán
bộ ngân hàng có thể bắt kịp với những thay đổi trong tất cả các mặt của xã hội. Từ
đó, có cơ sở để nâng lương cho cán bộ và tạo điều kiện có cơ hội cho cán bộ công
nhân vi n thăng tiến. Điều đó sẽ tạo điều kiện giữ chân những cán bộ thực sự có
năng lực cho ngành ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƢƠNG 4
Từ những phân tích và đánh giá tình hình hoạt động huy động vốn tiền gửi tại
NHTMCP Á Châu – ACB ở chương 2 và chương 3, chương 4 đã n u ra những
phương hướng phát triển của ngân hàng trong quá trình huy động vốn tiền gửi và
các giải pháp để mở rộng, nâng cao hơn nữa nghiệp vụ huy động tiền gửi tại ngân
hàng trong thời gian sắp tới.

83

KẾT LUẬN
Hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ,
đóng vai trò trung gian điều phối vốn của nền kinh tế, thực hiện huy động một khối
lượng vốn lớn từ đó tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư,
phục vụ các mục đích ti u dùng trong dân cư và nhiều mục đích kinh tế xã hội khác.
Hoạt động huy động vốn, đặc biệt là huy động vốn tiền gửi là một khâu quan trọng
trong hoạt dộng kinh doanh của ngân hàng thương mại, tạo nguồn lực để ngân hàng
mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, khả năng huy động vốn tiền gửi của ngân hàng
hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn, do sự biến động của nền kinh tế, tâm
lý khách hàng và những nguyên nhân chủ quan từ phía ngân hàng. Do đó, các ngân
hàng thương mại rất cần những biện pháp, chính sách hợp lý để đẩy mạnh hoạt
động huy động vốn nói chung và hoạt động huy động vốn tiền gửi nói riêng.
Với mục tiêu nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy
động vốn tiền gửi tại NHTM CP Á Châu (ACB), từ đó đề xuất giải pháp nhằm đẩy
mạnh hoạt động huy động vốn tiền gửi tại ACB, nội dung luận văn đã hoàn thành
một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, đề tài đã tìm hiểu những lý luận cơ bản về hoạt động huy động vốn
tiền gửi và nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn tiền gửi
tạiACB.
Thứ hai, đề tài đi sâu phân tích thực trạng huy động vốn tiền gửi tại ACB qua
các chỉ ti u đánh giá.
Thứ ba, tr n cơ sở định hướng hoạt động huy động vốn tiền gửi tại NHTM,
luận văn đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm tăng cường hoạt động huy động
vốn tại NHTM Việt Nam.
 Nâng cao tính chủ động trong công tác huy động vốn tiền gửi để phát
triển nguồn vốn