Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤCBẢNG KHẢO SÁT

PHỤ LỤCBẢNG KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ

Câu 3: Anh/Chị đã từng biết đến một đoạn quảng cáo, hình ảnh quảng cáo trên tạp
chí, một chương trình khuyến mãi hay hoạt động xã hội nào của Công ty PNJ chưa?
1. Chưa biết

NGƯNG

2. Đã biết

Câu 4

Câu 4: Anh/Chị hoặc thành viên trong gia đình Anh/Chị đã biết hoặc đã, đang sử
dụng nhãn hiệu trang sức nào (có thể chọn nhiều đáp án).
1. PNJ

Câu 5

2. DOJI

NGƯNG

3. SJC

NGƯNG

4. Bảo Tín Minh Châu

NGƯNG

5. Khác

NGƯNG

II/ PHẦN NỘI DUNG CHÍNH
Câu 5: Anh/Chị biết đến trang sức bạc PNJ qua các ngu n thông tin nào? (có thể
chọn nhiều đáp án)
1. Bạn bè, người thân
2. Quảng cáo trên internet
3. Radio, tivi, báo chí, tạp chí
4. Cửa hàng đại lý trưng bày sản phẩm
Câu 6, 7, 8, 9, 10, 11 Khảo sát sự đánh giá của khách hàng về các nội dung của hoạt
động chiêu thị (đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với lựa chọn của bạn)
Rất không hài

Không hài

lòng

lòng

1

2

Trung bình

Hài Lòng

Rất hài lòng

3

4

5

Câu 6: Cho biết thái độ của Anh/Chị về các yếu tố thuộc về hoạt động quảng cáo
của PNJ?
Tiêu chí

Mức độ
1


2

3

4

5

1. Thông điệp quảng cáo
2. Slogan quảng cáo
3. Diễn viên đóng quảng cáo
4. Âm thanh, hình ảnh của đoạn
quảng cáo
5. Lời thoại quảng cáo
Câu 7: Cho biết mức độ hài lòng của Anh/Chị về các loại hoạt động khuyến mãi
của PNJ?
Tiêu chí

Mức độ
1


2

3

4

5

1. Giảm giá
2. Tặng phiếu giảm giá có thời hạn
3. Ưu đãi cho khách hàng thân thiết
Câu 8: Xin vui lòng cho biết, nhận xét của Anh/Chị về các yếu tố thuộc về hoạt
động khuyến mãi của PNJ?
Tiêu chí
1. Số lượng quà tặng kèm
2. Chất lượng của quà tặng
3. Mức độ ưu đãi
4. Thời gian khuyến mãi

Mức độ
1


2

3

4

5

Câu 9: Cho biết thái độ của Anh/Chị về các hoạt động quan hệ công chúng (PR)
của PNJ?
Tiêu chí

Mức độ
1


2

3

4

5

1. Tham gia tài trợ chương
trình“Đ ng hành cùng hàng Việt”
2. Tham gia hoạt động quyên góp từ
thiện
3. Trao học bổng khuyến học
Câu 10: Cho biết nhận xét của Anh/Chị về các loại hoạt động bán hàng của PNJ?
Tiêu chí

Mức độ
1


2

3

4

5

1. Bán hàng trực tiếp
2. Bán hàng qua internet
3. Bán hàng qua điện thoại
Câu 11: Anh/ chị hãy cho biết cảm nhận của mình về các yếu tố thuộc về hoạt động
bán hàng của PNJ:
Tiêu chí
1. Cách bố trí cửa hàng
2. Thái độ của nhân viên bán hàng
3. Dịch vụ chăm sóc khách hàng
4. Trang web bán hàng của công ty
5. Thái độ của nhân viên bán hàng
qua điện thoại

Mức độ
1


2

3

4

5

Câu 12: Hãy sắp xếp thứ tự (thứ 1, thứ 2,…) về mức độ hài lòng của Anh/Chị đối
với các hoạt động chiêu thị của Công ty PNJ?
1. Hoạt động quảng cáo
2. Hoạt động khuyến mãi
3. Hoạt động quan hệ công chúng (PR)
4. Hoạt động bán hàng trực tiếp
Câu 13: Anh/Chị đánh giá như thế nào về các hoạt động chiêu thị của Công ty PNJ
so với các công ty kinh doanh vàng, bạc, trang sức khác (như SJC, Bảo Tín Minh
Châu,…):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Câu 14: Anh/Chị mong muốn điều gì đối với các hoạt động chiêu thị Công ty PNJ
trong tương lai về:
 Hoạt động quảng cáo:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Hoạt động khuyến mãi:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

 Hoạt động quan hệ công chúng (PR):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
 Hoạt động bán hàng trực tiếp:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
III./ PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN (đá

ấ xv

ôv ô

Câu 15: Giới tính:
1. □

Nam

2.□

Nữ

Câu 16: Độ tuổi:
1. □ Dưới 18 tuổi
2. □ Từ 18 đến 25 tuổi
3. □ Từ 26 đến 45 tuổi
4. □ Trên 45 tuổi
Câu 17: Thu nhập
1. □ Dưới 5 triệu
2. □ Từ 5 đến 10 triệu
3. □ Trên 10 triệu
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

được c ọ )