Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG I: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, ĐỀ TH TRẮC NGHIỆM

CHƯƠNG I: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA, ĐỀ TH TRẮC NGHIỆM

Tải bản đầy đủ

- Phải xác định đúng mức nội dung cần kiểm tra.
- Phải vạch rõ kế hoạch tổ chức xây dựng đề kiểm tra, đề thi trắc nghiệm.
- Phải kiểm tra các nội dung đưa lên phần mềm.
b) Hướng dẫn tổ chức xây dựng đề thi trắc nghiệm:
- Trong quá trình tổ chức, giáo viên phải nắm bắt rõ học lực của học sinh
cũng như yêu cầu chuẩn kiến thức để từ đó làm căn cứ xây dựng cấu trúc đề thi
trắc nghiệm sao cho phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh.
CHƯƠNG II
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC BIÊN SOẠN ĐỀ
THI TRẮC NGHIỆM BẰNG PHẦN MỀM V-ISPRING SUITE 6.0
Trong sáng kiến kinh nghiệm lần này, tôi chọn công cụ iSpring Quizmaker để
biên soạn đề thi trắc nghiệm. Đây là một ưu điểm rất mạnh của phần mềm ViSpring suite 6.0. Chương trình soạn bài tập trắc nghiệm này cho phép soạn 11 kiểu
câu hỏi trắc nghiệm và 12 kiểu câu khảo sát khác nhau như câu hỏi đúng/sai, đa lựa
chọn, điền khuyết… Sau khi làm bài, chương trình sẽ chấm và hiển thị điểm số của
người làm đồng thời gửi kết quả về email hoặc máy chủ của giáo viên nếu ứng
dụng trực tuyến.
Giao diện của phần mềm iSpring Suite 6.0 trong đó có công cụ iSpring
QuizMaker là bằng tiếng anh. Song, nếu như chúng ta mua bản quyền phần mềm
thì sẽ có thêm giao diện công cụ bằng tiếng việt và thiết kế cực kỳ đơn giản và dễ
sử dụng trong khi nếu chỉ dùng PowerPoint thì giáo viên không thể soạn bài kiểm
tra trắc nghiệm theo chuẩn E-learning được. Và sau đây sẽ là các bước để tiến hành
cài đặt, đăng ký và tạo một đề thi trắc nghiệm đơn giản:

Trang 8

I. Cài đặt và đăng ký sử dụng phần mềm iSpring suit 6.0:
Nội dung đĩa CD kèm theo sáng kiến kinh nghiệm:

Hình 1: Nội dung đĩa CD kèm theo SKKN này
Bước 1: Để tiến hành cài đặt phần mềm iSpring Suite 6.0 này ta click đúp
chuột vào tập tin: ispring_suite_6_0_0_r_x32 (bản dành cho Windows 32 bit).
Bước 2: Chọn Next cho bước sau:

Hình 2: Cửa sổ cài đặt ban đầu sẽ xuất hiện

Trang 9

Bước 3: Chọn mục I accept terms in the License Agreement rồi nhấn Next

Hình 3: Cửa sổ mới xuất hiện sau khi thực hiện Bước 2

Bước 4: Chọn ổ đĩa để cài đặt phần mềm:
 Mặc định là cài đặt vào ổ đĩa C:\Program Files
 Nếu muốn thay đổi ổ đĩa cài đặt, ta có thể click chuột vào nút Change
để thay đổi ổ đĩa cài đặt
 Sau đó nhấn Next để qua bước tiếp theo

Hình 4: Cửa sổ chọn ổ đĩa cài đặt phần mềm
Trang 10

Bước 5: Click chuột vào nút Install để bắt đầu cài đặt

Hình 5: Tiến hành cài đặt phần mềm iSpring Suite 6

Hình 6: Tiến trình cài đặt đang diễn ra
Bước 6: Nhấn Finish để hoàn tất việc cài đặt. Nếu chưa sử dụng phần mềm
ngay thì ta có thể bỏ chọn stick Lauch iSpring Suite

Trang 11

Hình 7: Quá trình cài đặt phần mềm hoàn thành
Bước 7: Nhấn biểu tượng iSping QuizMaker trên màn hình desktop

Hình 8: Biểu tượng phần mềm iSpring QuizMaker trên desktop

Trang 12

Bước 8: Giao diện ban đầu của phần mềm iSping QuizMaker
 Nhấn Click Here để đăng ký sử dụng hoặc xài thử phần mềm

Hình 9: Giao diện ban đầu của phần mềm
Bước 9: Tiến hành đăng ký hoặc xài thử phần mềm
 Nếu muốn đăng ký mua để sử dụng phần mềm thì ta stick vào mục
đầu tiên Register the Product rồi nhấn Next. Khi chúng ta đăng ký mua bản
quyền thì sẽ được hỗ trợ nâng cấp phần mềm miễn phí sau này.
 Lời khuyên cho quý thầy cô: Quý thầy cô nên mua bản quyền phần
mềm để có thể chuyển đổi giao diện phần mềm từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
để quá trình biên soạn của quý thầy cô được dễ dàng hơn.
 Nếu quý thầy cô thật sự chưa an tâm về phần mềm này thì có thể stick
vào mục Start free trial usage để dùng thử trong vòng 30 ngày rồi nhấn Next.
 Để tiện cho quý thầy cô trong quá trình sử dụng thì tôi đã tìm được
key lincense của phần mềm này trên Internet. Quý thầy cô có thể stick vào
mục đầu tiên sau đó nhấn Next để điền key vào để sử dụng (Đây chỉ là key
đăng ký, không phải key đăng ký và chuyển sang giao diện Tiếng Việt).

Trang 13

Hình 10: Giao diện đăng ký sử dụng và dùng thử phần mềm

Hình 11: Giao diện phần mềm iSping QuizMaker sau khi đăng ký sử dụng

Trang 14

II.

Tính năng của iSping QuizMaker 6 và hướng dẫn sử dụng
Ta có 2 tùy chọn để tạo một bài trắc nghiệm mới:
 Create a New Graded Quiz: Tạo bài trắc nghiệm.
 Create a New Survey Quiz: Tạo phiếu khảo sát.
Open a Recent Quiz: Liệt kê những bài trắc nghiệm, phiếu khảo sát đã
làm gần đây.

Hình 12: Giao diện làm việc ban đầu của iSpring QuizMaker
1. Các dạng câu hỏi trắc nghiệm:
iSpring QuizMaker có những dạng câu hỏi như sau:

Hình 13: Các dạng câu hỏi trong iSpring QuizMaker
a. Câu hỏi đúng/sai (True/False): Trong khảo sát gọi là dạng câu hỏi
“Có/Không”. Là loại câu hỏi đưa ra sự giải quyết nhanh chóng, hoặc đúng
hoặc sai. Học sinh cần cân nhắc để có thể thực hiện chọn 1 trong 2 đáp án.
 Để chọn đáp án thì ta stick vào mục Correct.
Trang 15

Hình 14a: Một ví dụ minh họa cho câu hỏi đúng/sai:
 Muốn chỉnh sửa từ True/False thành Đúng/Sai thì click vào
các mục rồi gõ Đúng/Sai vào như hình dưới đây:

Hình 14b: Chỉnh sửa True/False thành Đúng/Sai.
Trang 16

Hình 14c: Chạy thử ví dụ minh họa Câu hỏi đúng/sai
b. Câu hỏi đa lựa chọn (Multiple Choice): Trong khảo sát gọi là câu
hỏi “Chọn một”. Là loại câu hỏi có nhiều lựa chọn để trả lời, trong đó chỉ có
một đáp án là câu trả lời đúng nhất.
 Mặc định thì chỉ có 2 đáp án, nếu muốn thêm các đáp án thì
click chuột vào nút Add Choice.

Hình 15a: Câu hỏi minh họa cho phần Câu hỏi đa lựa chọn
Trang 17

 Click chuột vào từng mục đáp án rồi gõ đáp án vào, đồng thời
stick vào đáp án đúng nhất.

Hình 15b: Sau khi gõ các đáp án cho câu trả lời và lựa chọn câu trả lời đúng nhất.
c. Câu hỏi đa đáp án (Multiple Response): Trong khảo sát gọi là câu
hỏi dạng “Chọn nhiều”. Là loại câu hỏi có nhiều lựa chọn để trả lời, trong đó
có thể có nhiều đáp án đúng.
 Ta có thể thêm nhiều sự lựa chọn như ý muốn, sắp xếp chúng
theo thứ tự mình muốn và chọn các câu trả lời đúng với các hộp kiểm tương
ứng.

Trang 18