Tải bản đầy đủ
Tiêu chí chấm điểm.

Tiêu chí chấm điểm.

Tải bản đầy đủ

PHIẾU HỌC TẬP 4
Câu 1: Dựa vào đặc điểm cấu tạo của phân tử nitơ, em hãy kể một số dụng
của tính chất này trong thực tế?
Câu 2: Trong công nghiệp nitơ có những ứng dụng nào, em hãy kể chi tiết tìm
hiểu của em về một ứng dụng của nitơ trong công nghiệp ?.
Câu 3: Nitơ trong tự nhiên có mấy đồng vị, hàm lượng từng đồng vị, từ đó em
hãy suy ra biể thức tính M của nitơ. Ngoài không khí, nitơ còn tìm thấy ở
đâu?
Câu 4: Nitơ quan trọng như vậy, có những cách nào để điều chế được nitơ, em
hãy mô tả chi tiết cách điều chế trong công nghiệp bằng sơ đồ?
2. Hoạt động học tập - hình thức “xây kim tự tháp”
Bước 1 : Làm việc theo cặp, mỗi cá nhân vận dụng kiến thức của bản thân, thảo
luận với bạn cùng cặp để hoàn thành câu 1 của phiếu học tập số 3.
Bước 2 : Hai cặp (4HS) kết hợp lại so sánh kết quả câu 1, thống nhất kết luận
câu 1 và tiếp tục thảo luận câu 2.
Bước 3 : Các cặp kết hợp lại, thống nhất đáp án câu 1, câu 2 và tìm phương án
giải quyết nội dung câu 3.
Lưu ý :
+ HS chủ động về thời gian hoạt động.
+ GV theo dõi các bước hoạt động của nhóm và nhắc thời gian.
+ Nhóm có kết quả trước thời gian quy định thì báo cho GV biết.
3. Kết luận – hợp tác giữa các nhóm và GV
GV gọi ngẫu nhiên 5 HS trong 5 nhóm khác nhau báo cáo kết quả hoạt động
của nhóm. GV nêu kết luận phiếu học tập 3 :
+ Nitơ là thành phần dinh dưỡng chính của thực vật.
+ Nitơ trong công nghiệp còn được dùng làm nguyên liệu sản xuất phân bón,
axit nitric.
+ Nitơ được sử dụng trong ngành luyện kim, thực phẩm, điện tử….làm môi
trường trơ trong bảo quản mẫu vật.
+ Nitơ có thể tồn tại trạng thái tự do và hợp chất. Có hai đồng vị….
+ Nitơ trong công nghiệp được thu từ không khí qua phương pháp chưng cất
phân đoạn không khí lỏng.
Trang 19

4. Tiêu chí chấm điểm.
-Nhóm hoàn thành nhanh nhất và đúng điểm tích lũy +2.
-Nhóm hoàn thành nhanh và đúng kế tiếp thứ 2 có điểm tích lũy là +1,5đ.
-Nhóm hoàn thành nhanh và đúng thứ 3 có điểm tích lũy là +1đ.
-Nếu nhóm có kết luận không đúng thì không có điểm.
Hoạt động 5: (10 phút) Củng cố bài học
GV cùng HS củng cố lại kiến thức toàn bài bằng cách xây dựng sơ đồ grap
thông qua hệ thống câu hỏi.
NHẬN XÉT QUA QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DẠY HỌC:
PHÂN TÍCH BÀI LÊN LỚP
- Vi bài này là đầu tiên của chương 2 nên sẽ vận dụng kiến thức cũ của chương trình
lớp 10 khi học về nguyên tử. Học sinh có thể trải nghiệm kiến thức của mình.
- Khi tham gia hoạt động theo hình thức “rì rầm”, mỗi HS đều phải động não với vấn
đề GV đặt ra để trao đổi với người cùng cặp. Điều này rèn luyện cho HS khả năng tư
duy.
- Ở hoạt động “ Xây kim tự tháp”, ta thấy từ nhiệm vụ cá nhân ban đầu đơn giản (dự
đoán tính chất hóa học của N 2 ) kiến thức của HS sẽ tăng lên thông qua sự tăng
dần số lượng TV trong nhóm, cuối cùng mọi HS đều nắm được kiến thức quan trọng
của bài học.
- Đây là giờ học đầu tiên chúng tôi áp dụng PPDH hợp tác, nên chúng tôi đã chọn hình
thức hoạt động “rì rầm” và “xây kim tự tháp” để HS làm quen với hoạt động hợp tác.
LƯU Ý ĐỂ SỬ DỤNG THÀNH CÔNG MÔ HÌNH “RÌ RẦM” VÀ “XÂY KIM TỰ
THÁP”
- Khi thiết kế hoạt động hợp tác theo hình thức “xây kim tự tháp”cần chú ý đến nội
dung học tập giao cho HS phải từ thấp đến cao, từ cụ thể đến khái quát… ứng với sự
tăng dần về số lượng TV tham gia nhóm.
- GV cần hướng dẫn cụ thể cách thức hoạt động và tiêu chí đánh giá để HS nắm rõ.

Trang 20

(Giáo án 2) BÀI 8: AMONIAC VÀ MUỐI AMONI – tiết 1
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức:
Biết được:
- Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (tính tan, tỉ khối, màu, mùi), ứng dụng chính,
amoniac trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp .
Hiểu được:
- Tính chất hoá học của amoniac: Tính bazơ yếu ( tác dụng với nước, dung dịch
muối, axit) và tính khử (tác dụng với oxi, clo).
2.Kĩ năng:
- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra bằng thí nghiệm và kết luận được tính chất
hoá học của amoniac.
- Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất vật lí và
hóa học của amoniac.
- Viết được các PTHH dạng phân tử hoặc ion rút gọn.
- Phân biệt được amoniac với một số khí đã biết bằng phương pháp hoá học.
3.Thái độ: Nhận biết được NH3 có trong môi trường, có ý thức giữ gìn vệ sinh
để giữ bầu kk và nguồn nước trong sạch không bị ô nhiễm bởi NH3
4. Năng lực và phẩm chất
* Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : đọc tên , viết công thức hóa học của
amoniac, muối amoni..
- Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng giải thích
được các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất của
amoniac và muối amoni
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: Ứng dụng của amoniac
và muối amoni trong cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:
+Hoàn thành chuỗi sơ đồ phản ứng của amoniac và muối amoni
+ Biết suy luận tính chất dựa vào cấu tạo .
+ Biết dùng các biểu thức tính toán, dựa vào phương trình hóa học, vận dụng các
định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng , bảo toàn electron để giải bài tập.
* Các năng lực khác:
Trang 21

- Năng lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông( tìm những thông tin về
ứng dụng trạng thái tự nhiên, các quá trình sản xuất các hợp chất nitơ , quá trình sản
xuất các phân bón hóa học trên mạng)
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản
thân.
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực tự quản lý
* Phẩm chất: yêu quê hương đất nước, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng,
đất nước, có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, có ý
thức tìm tòi sáng tạo tận dụng những nguyên liệu sẵn có.
II. CHUẦN BỊ
1. Giáo viên
-Phiếu học tập.
-Bộ dụng cụ: thử tính tan của khí NH3.
-Các bộ lắp rắp phân tử.
-Các khay hóa chất thử tính bazo của dd NH3: dd NH3 , phenolphtalein, dd
HCl, dd H2SO4 loãng, dd FeCl3, dd NaOH.
-GV chia lớp thành 4 nhóm lớn, mỗi nhóm có 3- 4 cặp HS, hướng dẫn HS học
nhóm theo hình thức nhóm “ rì rầm” và “xây dựng kim tự tháp”.
2. Học sinh
HS học bài cũ và coi trước bài amoniac.
III. HƯỚNG DẪN HỌC SINH HOẠT ĐỘNG
Bước 1: Chia cặp HS để hoạt động nhóm, 3-4 cặp HS tạo thành một nhóm lớn.
Bước 2: GV hướng dẫn HS cách thức hoạt động nhóm theo hình thức nhóm “rì
rầm” và theo mô hình “xây kim tự tháp”.
Bước 3: Thông báo tiêu chí chấm điểm hoạt động nhóm là điểm tích lũy cuối kì.
IV. LỰA CHỌN HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CHIA THỜI GIAN
Hoạt động 1(5 phút): Tìm hiểu cấu tạo phân tử NH3 - hoạt động theo hình thức
nhóm “rì rầm”.
Hoạt động 2(10 phút): Tìm hiểu tính chất vật lí
– GV làm thí nghiệm, HS rút ra kết luận.
Trang 22

Hoạt động 3(17 phút): Tìm hiểu tính bazo NH3 - hoạt động nhóm theo hình thức
“xây kim tự tháp”.
Hoạt động 4(6 phút): Tìm hiểu tính khử của NH3 .
Hoạt động 5(7 phút): Củng cố bài học.
V. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC
Hoạt động 1: (5 phút) Tìm hiểu cấu tạo phân tử NH3.
1. Nhiệm vụ học tập – phiếu học tập 1
GV phát phiếu học tập 1 cho từng cặp HS, các cặp hoàn thành phiếu học tập
PHIẾU HỌC TẬP 1
Câu 1: Dựa vào cấu tạo nguyên tử nito, hidro, hãy mô tả sự hình thành phân tử
amoniac.
Câu 2: Viết công thức cấu tạo của NH3 (theo nội dung kiến thức lớp 10)
Câu 3: Dùng mô hình lắp rắp phân tử NH3, nêu kết luận về cấu tạo phân tử NH3.
2. Hoạt động học tập – hình thức nhóm “rì rầm”
Bước 1: Mỗi HS tự nghiên cứu SGK phần “Cấu tạo phân tử”, có ý kiến riêng
và suy nghĩ độc lập của cá nhân.
Bước 2: Hai HS ngồi gần nhau sẽ thành 1 cặp trao đổi để thống nhất, hoàn thành
phiếu học tập.
3. Kết luận – hợp tác giữa các cặp và GV.
GV gọi đại diện 2 – 3 HS ở các cặp khác nhau cho kết luận về đặc điểm của
phân tử amoniac – GV nên gọi những HS yếu kém để kiểm tra khả năng hợp tác. Sau
đó GV kết luận:
+ Trong phân tử amoniac, nguyên tử nitơ liên kết với ba nguyên tử hidro bằng ba
liên kết cộng hóa trị có cực.
+ Nguyên tử nito còn 1 cặp electron lớp ngoài cùng chưa tham gia liên kết.
+ Amoniac là phân tử phân cực.
Hoạt động 2: (10 phút) Tìm hiểu tính chất vật lí
1. Nhiệm vụ học tập – phiếu học tập 2
Yêu cầu HS quan sát thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập 2.

Trang 23

PHIẾU HỌC TẬP 2
Câu 1: Nhận xét trạng thái tồn tại, màu sắc của ammoniac ?
Câu 2: Tại sao lại thu khí amoniac bằng phương pháp đẩy không khí ?
Câu 3: Giải thích hiện tượng thí nghiệm ? Tại sao nước phun vào bình có màu hồng ?
2. Hoạt động học tập – hình thức nhóm “rì rầm”.
Bước 1 : GV làm thí nghiệm điều chế khí amoniac, thu khí và thử tính tan của
NH3. HS quan sát thí nghiệm, suy nghĩ, nhận xét, kết hợp với nghiên cứu SGK, rút ra
nhận định riêng của cá nhân.
Bước 2 : Các cặp trao đổi những ý kiến, thảo luận, hoàn thành phiếu học tập.
3. Kết luận – hợp tác giữa các cặp và GV.
GV gọi đại diện 2 – 3 HS ở các cặp khác nhau cho kết luận về tính chất vật lí
của amoniac, sau đó GV kết luận:
+ Amoniac là chất khí không màu, mùi khai, xốc.
+ Nhẹ hơn không khí nên thu khí bằng phương pháp đẩy không khí.
+ Amoniac tan nhiều trong nước, tạo thành dung dịch có tính bazo làm
phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng.
Hoạt động 3: (17 phút): Tìm hiểu tính bazo và tính khử của NH3
1. Nhiệm vụ học tập
GV chia các khay hóa chất cho các nhóm. GV phát phiếu học tập 3 cho mỗi cặp.
PHIẾU HỌC TẬP 3
Câu 1: Dựa vào đặc điểm cấu tạo, thuyết axit-bazo của Areniut và số oxi
hóa của N trong NH3 hãy dự đoán tính chất của dd amoniac.
Câu 2: Dùng phản ứng nào để chứng minh tính chất của dd amoniac ?
Câu 3: Từ hóa chất đã cho, hãy lựa chọn thí nghiệm để chứng minh tính
chất của dd amoniac với yêu cầu thí nghiệm phải : dễ thực hiện, hiện tượng
rõ ràng, số lượng thí nghiệm tối thiểu như vẫn minh họa đầy đủ tính chất của
dd NH3.

2. Hoạt động học tập - hình thức “xây kim tự tháp”
Bước 1 : Làm việc theo cặp, mỗi cá nhân vận dụng kiến thức của bản thân, thảo
luận với bạn cùng cặp để hoàn thành câu 1 của phiếu học tập số 3.
Trang 24

Bước 2 : Hai cặp (4HS) kết hợp lại so sánh kết quả câu 1, thống nhất kết luận
câu 1 và tiếp tục thảo luận câu 2.
Bước 3 : Các cặp kết hợp lại, thống nhất đáp án câu 1, câu 2 và tìm phương án
giải quyết nội dung câu 3.
Lưu ý :
+ HS chủ động về thời gian hoạt động.
+ GV theo dõi các bước hoạt động của nhóm và nhắc thời gian.
+ Nhóm có kết quả trước thời gian quy định thì báo cho GV biết.
3. Kết luận – hợp tác giữa các nhóm và GV
GV gọi ngẫu nhiên 5 HS trong 5 nhóm khác nhau báo cáo kết quả hoạt động
của nhóm. GV nêu kết luận phiếu học tập 3 :
+ Do nguyên tử Nitơ trong phân tử amoniac còn 1 cặp electron chưa sử dụng,
có khả năng nhận H + , do đó dd amoniac có tính bazo yếu. Số oxi hóa của N-3,
do đó NH3 có tính khử.
+ Dùng các hóa chất : phenolphtalein, dd HCl, dd FeCl3 , thử tính bazo của dd
amoniac.
Dựa vào kết quả phiếu học tập 3, HS tiến hành làm thí nghiệm kiểm chứng tính
bazo của dd amoniac, viết phương trình (phân tử và ion) minh họa.
4. Tiêu chí chấm điểm.
-Nhóm hoàn thành nhanh nhất và đúng điểm tích lũy +2.
-Nhóm hoàn thành nhanh và đúng kế tiếp thứ 2 có điểm tích lũy là +1,5đ.
-Nhóm hoàn thành nhanh và đúng thứ 3 có điểm tích lũy là +1đ.
-Nếu nhóm có kết luận không đúng thì không có điểm.
Hoạt động 4: (6 phút) Tìm hiểu tính khử của NH3
GV cho HS xem mô phỏng đốt cháy NH3 trong oxi và mô phỏng thí nghiệm
NH3 tác dụng với CuO, yêu cầu các nhóm thảo luận và nhận xét với các ý:
-Các thí nghiệm trên chứng tỏ NH3 thể hiện tính chất gì ?
-Nhận xét hiện tượng phản ứng xảy ra.
-Hoàn thành phương trình phản ứng.
Hoạt động 5: (6 phút) Củng cố bài học
GV cùng HS củng cố lại kiến thức toàn bài bằng cách xây dựng sơ đồ grap
thông qua hệ thống câu hỏi.
Trang 25

NHẬN XÉT QUA QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI DẠY HỌC:
PHÂN TÍCH BÀI LÊN LỚP
- Khi tham gia hoạt động theo hình thức “rì rầm”, mỗi HS đều phải động não với vấn
đề GV đặt ra để trao đổi với người cùng cặp. Điều này rèn luyện cho HS khả năng tư
duy.
- Ở hoạt động “ Xây kim tự tháp”, ta thấy từ nhiệm vụ cá nhân ban đầu đơn giản (dự
đoán tính chất hóa học của dd NH3) kiến thức của HS sẽ tăng lên thông qua sự
tăng dần số lượng TV trong nhóm, cuối cùng mọi HS đều nắm được kiến thức quan
trọng của bài học.
- Đây là giờ học tiếp chúng tôi áp dụng PPDH hợp tác, nên chúng tôi đã chọn hình
thức hoạt động “cặp đôi chia sẻ” để HS làm quen với hoạt động hợp tác.
LƯU Ý ĐỂ SỬ DỤNG THÀNH CÔNG MÔ HÌNH “RÌ RẦM” VÀ “XÂY KIM TỰ
THÁP”
- Khi thiết kế hoạt động hợp tác theo hình thức “xây kim tự tháp”cần chú ý đến nội
dung học tập giao cho HS phải từ thấp đến cao, từ cụ thể đến khái quát… ứng với sự
tăng dần về số lượng TV tham gia nhóm.
- GV cần hướng dẫn cụ thể cách thức hoạt động và tiêu chí đánh giá để HS nắm rõ.

Trang 26

(Giáo án 3) BÀI 9: AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT (2 tiết)
1.Kiến thức:
Biết được:
Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan),
ứng dụng của HNO3
Hiểu được :
- HNO3 là một trong những axit mạnh nhất.
- HNO3 là chất oxi hoá rất mạnh: oxi hoá hầu hết kim loại, một số phi kim, nhiều
hợp chất vô cơ và hữu cơ.
2.Kĩ năng:
- Dự đoán tính chất hóa học, kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm và rút ra kết
luận.
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh..., rút ra được nhận xét về tính chất của HNO3.
- Viết các phương trình hoá học dạng phân tử, ion rút gọn minh hoạ tính chất hoá
học của HNO3 đặc và loãng.
3.Thái độ: Chứng minh độ mạnh của axit nitric, thực hiện thí nghiệm cẩn thận
4. Năng lực và phẩm chất
* Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học : đọc tên , viết công thức hóa học của axit
nitric và muối nitrat.
- Năng lực thực hành hóa học: làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng giải thích
được các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm chứng minh tính chất của axit
nitric, muối amoni, muối nitrat.
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: biết thành phần hóa học
và phản ứng nổ của thuốc nổ đen
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học, năng lực tính toán:
+Hoàn thành chuỗi sơ đồ phản ứng của axit nitric và muối nitrat.
+ Biết suy luận tính chất dựa vào cấu tạo .
+ Biết phân biệt axit nitric, muối nitrat.
+ Biết dùng các biểu thức tính toán, dựa vào phương trình hóa học, vận dụng các
định luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng , bảo toàn electron để giải bài tập.
* Các năng lực khác:
Trang 27

- Năng lực hợp tác(trong hoạt động nhóm)
- Năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông( tìm những thông tin về
ứng dụng trạng thái tự nhiên, các quá trình sản xuất các hợp chất nitơ , quá trình sản
xuất các phân bón hóa học trên mạng)
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ : diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản
thân.
- Năng lực giao tiếp
-Năng lực tự quản lý
* Phẩm chất: yêu quê hương đất nước, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng,
đất nước, có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, có ý
thức tìm tòi sáng tạo tận dụng những nguyên liệu sẵn có.
II. CHUẦN BỊ
1. Giáo viên
-Phiếu học tập.
-Các bộ lắp rắp phân tử.
-Hóa chất chứng minh tính chất của HNO3: dd HNO3, CaCO3, CuO, NaOH,
phenolphtalein, giấy quì.
-GV chia lớp thành 4 nhóm lớn, mỗi nhóm có 3-4 cặp, hướng dẫn HS học
nhóm theo hình thức nhóm “ rì rầm” và “xây dựng kim tự tháp”.
2. Học sinh
HS học bài cũ và coi trước bài axit nitric.
III. HƯỚNG DẪN HỌC SINH HOẠT ĐỘNG
Bước 1: Chia cặp HS để hoạt động nhóm, 3-4 cặp HS tạo thành một nhóm lớn.
Bước 2: GV hướng dẫn HS cách thức hoạt động nhóm theo hình thức nhóm “rì
rầm” và theo mô hình “xây kim tự tháp”.
Bước 3: Thông báo tiêu chí chấm điểm hoạt động nhóm là điểm tích lũy cuối kì.
IV. LỰA CHỌN HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CHIA THỜI GIAN
Hoạt động 1(10 phút): Tìm hiểu cấu tạo phân tử HNO3 - hoạt động theo hình
thức nhóm “rì rầm”.
Hoạt động 2(10 phút): Tìm hiểu tính chất vật lí
– GV làm thí nghiệm và cho học sinh quan sát các dụng cụ chứa axit nitric, HS
rút ra kết luận.

Trang 28

Hoạt động 3(20 phút): Tìm hiểu tính axit HNO3 - hoạt động nhóm theo hình
thức “xây kim tự tháp”.
Hoạt động 4(30 phút): Tìm hiểu tính oxi hóa HNO3 - hoạt động nhóm theo hình
thức “xây kim tự tháp”.
Hoạt động 5(10 phút): Ứng dụng và điều chế. hoạt động theo hình thức nhóm “rì
rầm”.
Hoạt động 6(10 phút): Củng cố bài học.
V. TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC
Hoạt động 1: (10 phút) Tìm hiểu cấu tạo phân tử NH3.
1. Nhiệm vụ học tập – phiếu học tập 1
GV phát phiếu học tập 1 cho từng cặp HS, các cặp hoàn thành phiếu học tập
PHIẾU HỌC TẬP 1
Câu 1: Dựa vào cấu tạo nguyên tử nito, hidro và oxi, hãy mô tả sự hình thành phân tử
HNO3.
Câu 2: Viết công thức cấu tạo của HNO3.
Câu 3: Xác định số oxi hóa của từng nguyên tử trong phân tử HNO3và từ đó xác định
số oxi hóa của N, nhận xét số oxi hóa của HNO3.
Câu 4: Dùng mô hình lắp rắp phân tử HNO3, nêu kết luận về cấu tạo phân tử HNO3 ?
2. Hoạt động học tập – hình thức nhóm “rì rầm”
Bước 1: Mỗi HS tự nghiên cứu SGK phần “Cấu tạo phân tử”, có ý kiến riêng
và suy nghĩ độc lập của cá nhân.
Bước 2: Hai HS ngồi gần nhau sẽ thành 1 cặp trao đổi để thống nhất, hoàn thành
phiếu học tập.
3. Kết luận – hợp tác giữa các cặp và GV.
GV gọi đại diện 2 – 3 HS ở các cặp khác nhau cho kết luận về đặc điểm của
phân tử amoniac – GV nên gọi những HS yếu kém để kiểm tra khả năng hợp tác. Sau
đó GV kết luận:
+ Trong phân tử axit nitric, nguyên tử nitơ liên kết chủ yếu với nguyên tử oxi
với các loại liên kết khác nhau (liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết cho nhận)
+ Nguyên tử nitơ trong HNO3 có số oxi hóa +5 và là số oxi hóa cao nhất.
Hoạt động 2: (10 phút) Tìm hiểu tính chất vật lí
1. Nhiệm vụ học tập – phiếu học tập 2
Trang 29