Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tải bản đầy đủ

Vì vậy, bạn phải nỗi lực hơn nữa để có thể giữ vị trí cao. Do đó, công việc này
phải tiến hành bền bỉ theo thời gian.
Thực tế thì bất cứ ngành nghề nào cũng có những yếu tố khách quan chi
phối, còn đối với SEO thì nó thực sự bị ảnh hưởng bởi các bộ máy tìm kiếm.Các
thuật toán của bộ máy tìm kiếm luôn đổi mới để tránh Black Hat Seoer lạm
dụng.Điều này cũng vô tình khiến các White Hat Seoer gặp khó khăn, khi mà
những thay đổi đó không bao giờ công bố rộng rãi. Các White Hat Seoer phải
bắt đầu lại từ con số 0 cùng với kinh nghiệm tích lũy trước đó của mình.
SEO cũng chỉ là những kĩ thuật nhất định, quan trọng nhất vẫn là một
website có nội dung, nội dung website sẽ quyết định số lượng thành viên và số
lượng truy cập vào trang web đó.
5.3. ĐỀ XUẤT HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO SEOER
SEO chứa đựng nhiều rủi ro nhưng không phải vì thế mà bạn từ bỏ nó.
Zing thành công nhờ lượng traffic lớn từ SEO, đại siêu thị Vật Giá có được
lượng visitor như hôm nay thì SEOer là những công thần; VnExpress, Thanh
Niên đã bắt đầu thực hiện SEO hay bé nhỏ hơn là gian hàng online đủ nuôi sống
mình ngày càng phát triển cũng nhờ SEO... SEO chỉ thất bại khi bạn không có
đầu tư thỏa đáng, không có một kiến thức vững vàng và một chiến lược phù
hợp, và quan trọng hơn cả là sự kiên nhẫn của bạn cùng với một yếu tố may mắn.
Bên cạnh đó, tác giả đề xuất những phương pháp để phát triển trang web
ToanCauMobile.vn để giúp trang web này đứng vững ở vị trí cao ở những từ khóa
khác:

SVTH: Nguyễn Tuấn Vũ

51

Lớp: K46 TMĐT

Hình 5. 1: Sơ đồ duy trì và phát triển website ToanCauMobile.vn
Đầu tiên, để có thể tự duy trì website, ta phải đặt banner để có thể kiếm
thêm thu nhập, số tiền này sẽ được bổ sung vào chi phí nâng cấp hosting, và
trang trải chi phí Google Adsense nếu thật sự cần thiết.
Việc phát triển nội dung của trang web không thể thiếu,vì với lượt truy
cập khổng lồ như vậy, lượng thông tin cần có phải đáp ứng đủ nhu cầu của người
sử dụng.
Nghiên cứu SEO thêm các từ khóa mới là một sáng kiến tốt cho một trang
web có đông nhân lực.
Việc kiểm tra duy trì backlink, duy trì các từ khóa cũ phải được tiến
hành, bởi vì đó là “định hướng ban đầu” của website.
Tìm cách tạo ra càng nhiều Backlink có giá trị nhằm tăng PR.

SVTH: Nguyễn Tuấn Vũ

52

Lớp: K46 TMĐT

5.4. LỜI KẾT
Nhìn chung, SEO chỉ là những kĩ thuật, hay nói chính xác hơn là những
thủ thuật của các webmaster nhằm làm quảng bá website, làm cho site của
mình được xuất hiện trên bộ máy tìm kiếm và “xuất hiện ở trên cao càng tốt”.
Những kĩ thuật nêu trên chỉ đơn thuần là kĩ thuật cơ bản, bất cứ website nào
cũng phải có. Quan trọng nhất của SEO vẫn là nội dung của site. Nội dung site sẽ
quyết định số lượng thành viên và số lượng người truy cập của site đó.
SEO đôi khi cũng không thành công.Việc SEO thành công không phải là việc
làm một sớm một chiều được. SEO tốt đòi hỏi một đội ngũ Ban Quản Trị có kĩ
năng và sự nhiệt huyết.

SVTH: Nguyễn Tuấn Vũ

53

Lớp: K46 TMĐT

TÀI LIỆU THAM KHẢO
− Application and Research of SEO in The Development of Web2.0
Site – Tác giả: Chengling Zhao, Jiaojiao Lu, Fengfeng Duan
− How to Improve Your Google Ranking Myths and Reality – Tác giả:
Ao-Jan Su†, Y. Charlie Hu‡, Aleksandar Kuzmanovic†, and ChengKok Koh‡
− The Application of Search Engine Optimization for Internet
Marketing An Example of the Motel Websites
− Mattcutts Website - http://www.mattcutts.com/blog/
− Search Engine Optimization Starter Guide – được cung cấp bởi

Google.
Ebook Cẩm nang SEO toàn tập 2011 – TapchiSEO.com
SEO made Easy - Brad Callen.
Hội quán tin học - http://hoiquantinhoc.com/
How
to
Seo
forum
vbulletin

-

http://hoiquantinhoc.com/showthread.php/33097-Seo-cho-

di

%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-vbb-How-to-Seo-forumvbulletin
− Thế


giới

SEO

Việt

Nam

-

http://www.thegioiseo.com/diendan/forum.php
[*] http://eblogviet.com/thu-thuat/site-speed-them-mot-yeu-to-moi-

giup-tang-thu-hang-tren- google.html
− SEO
Worder:
http://www.seoworkers.com/seo-articlestutorials/search-engine- optimization.html

SVTH: Nguyễn Tuấn Vũ

54

Lớp: K46 TMĐT

MỤC LỤC

SVTH: Nguyễn Tuấn Vũ

55

Lớp: K46 TMĐT