Tải bản đầy đủ
Bài 03. Giới thiệu một số công cụ lập trình Python

Bài 03. Giới thiệu một số công cụ lập trình Python

Tải bản đầy đủ

Ta có thể gõ các lệnh trực tiếp vào trong màn hình này (có thể nói nó giống như 1
máy tính):

15

Hình trên Tui thử nhập các giá trị : a, b, c và xuất ra màn hình, đồng thời thử tạo một
chuỗi và xuất ra cũng được.
Ngoài ra ta cũng có thể tạo File để soạn thảo bằng cách vào File/ chọn New File:

Sau khi nhấn New, màn hình soạn thảo hiện ra như dưới đây:

16

Ở hình trên ta thấy mặc định là “Untitled”, ta thử soạn thảo một số lệnh như trong
hình rồi lưu lại với test “first.py” py là phần mở rộng của Python:

Ở màn hình trên Tui lưu vào ổ E:/LearnPython rồi nhấn Save:

17

Hình trên
các bạn thấy chữ Untitled được đổi thành first.py cùng với nơi lưu trữ của mã nguồn
Python.
Sau đó ta vào menu Run/ chọn Run Module (hoặc nhấn phím F5):

Chươ
ng trình cho ra kết quả:

18

Tương tự để chạy các file mã nguồn khác ta có thể vào File/ Open để chọn file mã
nguồn.
2) Công cụ lập trình wingide:
wingide cũng là một công cụ lập trình Python khá mạnh mẽ, các bạn có thể tải
tại: http://wingware.com/downloads/wingide-101

Các bạn tự tải rồi tự kiểm tra cách sử dụng nhé.

19

3) Công cụ lập trình PyCharm:
Đây là công cụ rất nổi tiếng, rất quen thuộc đặc biệt với những ai đã lập trình
Android Studio.
Hiện hãng cho sử dụng bản miễn phí PyCharm Community
Edition: https://www.jetbrains.com/pycharm/ (kéo xuống gần dưới cùng sẽ có màn
hình tải)

Ta thấy có nhiều giới hạn trong bản miễn phí (Community) như là không có lập trình
Web. Còn bản Professional thì có đầy đủ và cho sử dụng thử 30 ngày nhé các bạn.
Hoặc bạn có thể vào
link: https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows

20

Chúng ta chọn Download bản Community (Tui trỏ màu đỏ) tải về máy rồi tiến hành
cài đặt, và nên đưa ra màn hình Desktop để ta sử dụng (vì đây là công cụ Tui sẽ sử
dụng cho toàn bộ các bài học):

Ta khởi động phần mềm PyCharm lên sẽ có giao diện đầu tiên như sau:

21

Các bạn thấy tính tới thời điểm Tui viết bài này thì version mới nhất là 2016.2.3.
Như vậy tới đây Tui đã giới thiệu cho các bạn 3 công cụ lập trình Python (ngoài ra
còn rất rất nhiều các công cụ lập trình Python khác nữa, các bạn có thể tìm hiểu
thêm trên mạng.
Bài sau Tui sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng công cụ PyCharm (cách tạo Project,
chọn Python version, cách tạo tập tin Python, cách soạn thảo cũng như thực thi
source code), các bạn chú ý theo dõi.

22

Bài 04: Tạo Project Python trong PyCharm
Ở bài 03 Tui đã giới thiệu một số công cụ lập trình Python. Trong bài này Tui sẽ
hướng dẫn cách tạo Project Python trong công cụ PyCharm, nếu bạn nào chưa biết
cách tải và cài đặt công cụ PyCharm thì xem lại bài 03 nhé.
Khi khởi động JetBrains PyCharm Community Edition, ta sẽ có giao diện sau:

Ở màn hình trên các bạn chọn Create New Project:

23

Vị trí 1 – Location: Chọn nơi lưu trữ Projecct
Vị trí 2 – Interpreter: Chọn trình thông dịch Python, ở đây Tui cài 2 phiên bản thì
nó ra 2 phiên bản
Vị trí 3- Create: Nhấn vào để tạo Project
Sau khi nhấn Create, PyCharm sẽ tạo cấu trúc Project mặc định ban đầu như sau:

24

Để tạo tập tin Python: Ta bấm chuột phải vào Project HelloWorld/ chọn New/
Python File:

Sau khi nhấn Python File, màn h ình New Python file hiển thị ra như dưới đây:

25