Tải bản đầy đủ
Bài 02. Cách tải và cài đặt Python

Bài 02. Cách tải và cài đặt Python

Tải bản đầy đủ

Lúc bạn nhấn vào nút tải ở trên thì ra cửa sổ sau:

Bạn chọn nơi lưu trữ python-3.5.2.exe rồi nhấn Save, chờ hệ thống tải về, bạn xem
kết quả:

8

Ở hình trên bạn thấy Tui tả được python-3.5.2.exe có dung lượng hơn 28MB
2. Cách cài đặt Python:
Để cài đặt Python, bạn nhấn đúp vào tập tin python-3.5.2.exe vừa tải xong, nếu có
hỏi gì về bảo mật thì nhấn Run:

9

Sau đó màn hình chọn cấu hình để cài đặt sẽ hiển thị ra như dưới đây:

Các bạn chọn cấu hình như chỗ Tui khoanh đỏ, rồi bấm Install Now hoặc Customize
installation (thông thường ta nên chọn Customize installation để chọn chỗ cài đặt
khác cho đơn giản (ví dụ ta lưu vào C:\python, thay vì có nguyên 1 nùi đường dẫn
lưu hình trên). Giờ Tui chọn Customize Installation:

10

Bạn chọn các cấu hình như trên rồi bấm Next:

Ở hình trên bạn chọn cấu hình giốn vậy, chỗ nơi cài đặt chọn là ổ C (Tui để là
Python352 để Tui nhớ là Tui cài Python phiên bản 3.5.2 và cũng vì nó có nhiều
version để dễ phân biệt), sau đó bấm Install:

11

Các bạn chờ chương trình Python cài đặt xong nha(chỗ này chờ hơi lâu), khi nào báo
cửa sổ bên dưới coi như là cài đặt OK:

Bạn kiểm tra ổ C ta có kết quả sau khi cài đặt:

12

Như vậy Tui đã hướng dẫn xong cách tải và cài đặt Python vào máy tính Windows .

13

Bài 03. Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
Ở bài số 02 Tui đã hướng dẫn bạn cách tải và cài đặt xong Python, trong bài này Tui
sẽ trình bày một số công cụ dùng để lập trình Python. Có rất nhiều công cụ để ta lập
trình Python, tuy nhiên trong loạt bài viết Tui sẽ sử dụng PyCharm Community
Edition (sau khi giới thiệu xong các công cụ có thể lập trình được Python).
1) Công cụ lập trình chính thống giáo khi cài đặt Python:
Đó chính là công cụ IDLE khi bạn cài đặt xong Python (bạn vào Start, tìm tới
Python mà bạn đã cài đặt):

Ở màn hình trên các bạn có thể thấy máy của Tui có 2 IDLE (64+ 32), Tui test thử
chạy bản nào cũng OK (Chưa test hết). Bạn nhấn chọn nó để khởi động phần mềm
soạn thảo coding Python (nên đưa ra màn hình desktop nếu bạn sử dụng nó thường
xuyên), khi khởi động mặc định Python Power Shell sẽ xuất hiện như hình dưới đây:

14

Ta có thể gõ các lệnh trực tiếp vào trong màn hình này (có thể nói nó giống như 1
máy tính):

15