Tải bản đầy đủ
Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động

Tải bản đầy đủ

Bảng phân phối hoạt động theo địa chỉ:

Từ địa chỉ

Nguyên lý hoạt động


Page | 9

Ba bộ đếm đều là các bộ đếm lùi 16 bitThanh ghi từ điều khiển của bộ đếm qui định chế độ làm việc và cách nạp
số đếm (nạp)Đếm số xung đưa vào chân CLKĐiều khiển hoạt động của các bộ đếm bằng tín hiệu từ bên ngoài qua chân
GATE
GATE=1: cho phép đếm
GATE=0: kết thúc quá trình
đếmTín hiệu xung trên đầu ra OUT qui định: (tùy chế độ)
OUT==0: bắt đầu quá trình
đếm
OUT=1: Kết thúc quá trình đếm (bộ đếm đạt tới 0)

Chế độ 0-Xung ngắt quãng (Interrupt on Terminal Count): tín hiệu ngõ ra ở mức thấp
cho tới khi bộ đếm tràn thì sẽ chuyển lên mức cao.

Chế độ 1-Xung phát một lần (Programmable Monoflop): tín hiệu ngõ ra chuyển
xuống mức thấp tại cạnh âm của xung clock đầu tiên và sẽ chuyển lên mức cao khi bộ
đếm kết thúc.
Page | 10

Chế độ 2-Xung xung gai (Rate Generator): tín hiệu ngõ ra xuống mức thấp trong chu
kỳ đầu tiên và sau đó chuyển lên mức cao trong các chu kỳ còn lại.

Chế độ 3-Xung xung vuông (Square-Wave Generator): tương tự như chế độ 2 nhưng
xung ngõ ra là sóng vuông khi giá trị đếm chẵn và sẽ thêm một chu kỳ ở mức cao khi
giá trị đếm lẻ.

Page | 11Khi GATE=1 bộ đếm bắt đầu đếm ngược. Sau khi nạp số đếm N thì
đầu ra OUT sẽ:N chẵn:
OUT=1 trong N/2 chu kỳ xung xung
OUT=0 trong N/2 chu kỳ xung còn lạiN lẻ:
OUT=1 trong N+1/2 chu kỳ xung xung
OUT=0 trong N-1/2 chu kỳ xung còn lại

Chế độ 4-Xung kích mềm (Software-triggered Pulse): giống như chế độ 2 nhưng
xung Gate không khởi động quá trình đếm mà sẽ đếm ngay khi số đếm ban đầu được
nạp. Ngõ ra ở mức cao để đếm và xuống mức thấp trong chu kỳ xung đếm. Sau đó, ngõ
ra sẽ trở lại mức cao.

Page | 12

Chế độ 5-Xung kích cứng (Hardware-triggered Pulse): giống như chế độ 2 nhưng
xung Gate không khởi động quá trình đếm mà được khởi động bằng cạnh dương của
xung clock ngõ vào. Ngõ ra ở mức cao và xuống mức thấp sau một chu kỳ clock khi
quá trình đếm kết thúc.

Tác động của tín hiệu Gate

Page | 13

V.

Kết luậnTrên đây là đề tài mà tôi đã nghiên cứu. Sau khi tìm hiểu về đề
tài này tôi đã biết thêm được kiến thức về một số loại vi mạch
và chip, thành phần trong CPU, và cụ thể là vi mạch định thời
PIT-8253/8254. Tôi thấy đây là kiến thức khá thú vị và bổ ích
cho sinh viên nghiên cứu về kiến trúc máy tính.Song do thời gian nghiên cứu cùng cơ sơ kiến thức vẫn còn
hạn chế, nên để hiểu rõ hơn bản chất, nguyên lý, cấu tạo và
hoạt động của các thiết bị vẫn khó khăn và sơ sài. Mong các
bạn và thầy thông cảm,cũng hi vọng với sự góp ý của các bạn
và thầy giáo tôi sẽ hoàn thành đề tài tìm hiểu này của mình.

VI.

Danh mục các tài liệu tham khảo

 Tài liệu Cấu trúc máy tính & Hợp ngư------------------------

Nguyễn Mạnh Hoàng
 Giáo trình vi xử lý-------------------------------------------------Đại

học viễn thông


http://www.pci8255.net/8253%20data%20sheet.htm

 http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8253

 http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_interval_time r