Tải bản đầy đủ
III. CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

III. CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

Tải bản đầy đủChống Sét Lan Truyền :Chống sét lan truyền vào một
công trình là lắp đặt các thiết bị
cắt và lọc sét trên tất cả các
đường dẫn vào công trình như là:
đường dây điện, đường dây điện
thoại, đường mạng vi tính, đường
dây phân tín hiệu âm thanh, hình
v.v … để chặn ngay cường độ cao
của dòng điện sét (có thể lên đến
hàng trăm KA) lan vào thiết bị sử
dụng và nhanh chóng chuyển tải
dòng xung sét xuống hệ thống nối
đất (tiếp địa) hầu tránh đi các thiệt
hại do dòng sét có cường độ và
quá áp rất cao gây ra.

Thiết bị cắt lọc sét

Giới thiệu bộ phận chống sét lan truyền và vị trí lắp đặt
- chống sét lan truyền qua đường cáp nguồn

*Surge protector DS40D
-Có cơ cấu ngắt nhiệt ở 3 mức,bảo vệ cho mạng
điện sơ cấp 1 và 3 pha+ trung tính sơ cấp
- đặc tại tủ phân phối điện chính, có thể dùng chung
hoặc dùng riêng các pha

*Surge protector ICS480E
-lắp đặt trên hệ thống đường truyền
Cable IBM, đặc biệt những cáp loại một ở lối
vào tòa nhà
Dùng thiết bị cắt lọc sét :
Vừa cắt xung điện sét ,vừa lọc các loại
sóng hài, nhiểu tần số cao của sét :Chống sét lan truyền cho đường dây thông tin :

Chống sét cho tổng dài điện thoại
Bảo vệ đường thuê bao và đường
số liệu
• Bảo vệ qúa áp và sét đánh
• Gắn trực tiếp vào phiến Krone
• bảo vệ được 10 đôi dây điện
thoại
• Xuất xứ: Australia

- chống sét lan tuyền qua đường tín hiệu
-ứng dụng bảo vệ trên các đường
dữ liệu video,DVR, thiết bị đo cảm
biến, đường truyền thông tin, đường
truyền âm thanh,đường mạng
-Dòng cắt 10kA
-Dạng khối (DIN) hoặc module gắn
trên rack 19”
Chống sét đường ADSL/PCM/ISDN
- dạng gắn thành Rail, phù hợp sử dụng
cho mạng ISDN, DASL và PCM, dòng
tải 140mA, cắt dòng xung sét đến 20kA
(8/20µs)

IV.Lựa chọn hệ thống thu sét phù hợp với công trình
•Tùy theo chức năng sử dụng, các công trình xây dựng phải
được chống sét theo sự phân cấp như sau:
•  Cấp I – những công trình, trong đó có tỏa racác chất
khí hoặc hơi cháy, cũng như các bụi hoặc sợi cháy dễ
dàng chuyển sang trạng thái lơ lửng và có khả năng
kết hợp với không khí hoặc các chất oxy hóa khác tạo
thành các hỗn hợp nổ, có thể xảy ra ngay trong điều
kiện làm việc bìnhthường kể cả điều kiện làm việc bình
thường ngắn hạn (mở hoặc đóng các thiết bịchứa hoặc
rót các chất dễ bắt lửa hoặc các chất lỏng cháy qua lại
các bình đểhở, v.v..)
Khi xảy ra nổ sẽ gây ra những phá hoại lớn và làm chết
người.

•CấpII – Những công trình, trong đó có tỏa ra các chất
khí, hơi, bụi hoặc sợi cháyvà có khả năng kết hợp với
không khí hoặc các chất ôxy hóa khác tạo thành cáchỗn
hợp nổ. Nhưng khả năng này chỉ xảy ra khi có sự cố
hoặc làm sai quy tắckhông thể xảy ra trong khi làm việc
bình thường. Khi xảy ra nổ chỉ gây ra nhữnghư hỏng
nhỏ và không làm chết người.
•Cấp III – Tất cả những công trình cònlại.
            Ghi chú: một công trình cấp III ( theo nguyên tắc
phân cấp ở trên) nhưng có tầm quan trọng đặc biệt về
chính trị hoặc kinh tế thì được phép nâng lên cấp II.
            (Ví dụ: Nhà Quốc hội, đài phát thanh, nhà máy
điện, nhà ở và làm việc của lãnh tụ…)
- Dựa vào phân cấp công trình trên mà ta lựa chọn hệ
thống chống sét cho từng loại công trình .