Tải bản đầy đủ
Hệ thống khí thiên nhiên trong công trình

Hệ thống khí thiên nhiên trong công trình

Tải bản đầy đủ

2.1 Bồn chứa
2.1.1 Chủng loại, kích thước
Bồn chứa khí thiên
nhiên phải có dung
tích chứa nước lớn
hơn 0,45m3.

6

2.1.2 Cách thức,vị trí lắp đặt bồn chứa
(TCVN 6486 – 2008 và TCVN 7441 - 2004)
Bồn
chứa cần
đặt có
độ đặt:
dốc
- Cách
thức
lắp
0,2% - 0,3% hướng về cửa
cấp khí hóa lỏng đến thiết bị
hóa hơi.
+ Bồn dưới đất :
Có V ≤ 5 m3 Bồn chứa được
chôn dưới đất và được bao
phủ bằng cát hoặc đất.

7

- Cách thức lắp đặt:
+ Bồn lấp đất :
Bồn chứa được đặt trên mặt đất
và được bao phủ bằng cát hoặc
đất.
+ Bồn trên mặt đất :
V ≤ 50 m3
Bồn được đặt nổi trên mặt đất hoặc
cát, có gối đỡ và giàn thao tác cố
định làm bằng vật liệu chống cháy.

8

- Vị trí lắp đặt :
+ Phải đặt ngoài trời,bên ngoài nhà hoặc ngoài các công
trình xây dựng kín,không đặt trên nóc nhà, ban
công
hoặc tầng hầm.

9

- Vị trí lắp đặt :
+ Không đặt bồn chứa dưới hiên nhà, cầu hoặc đường dây
tải điện trên không. Bồn chứa cách 1,5m đến hình chiếu
bằng của đường dây điện dưới 1kv và 7,5m cho cáp tải
điện có điện áp trên 1kv.

10

- Vị trí lắp đặt :
+ Bồn đặt tại nơi qua lại phải
có hàng rào bảo vệ kiểu hở
cao ít nhất 1,8m, cách bồn ít
nhất 1,5m. Có ít nhất 2 lối ra
xa nhau, rộng ít nhất 1m mở
ra phía ngoài, không dùng
khóa tự động.

11

+ Khoảng cách an toàn từ bồn chứa tới công trình, tòa nhà, văn phòng và khoảng cách giữa các bồn chứa :
Bảng 1 TCVN 6486 - 2008

12

+ Khi sử dụng giải pháp an toàn bằng cách dùng tường ngăn cháy thì phải tuân thủ
theo nguyên tắc sau :
* Khoảng cách từ bồn tới tường tối thiểu 1,5m
* Khoảng cách an toàn khi có tường ngăn cháy được tính theo công thức : D = A + B
(m)

* Tường ngăn cháy được đặt cạnh bồn hoặc nhóm bồn.
Không sử dụng tường ngăn cháy quá 2 cạnh khu bồn, hoặc tại nơi làm giảm khả
năng thông gió tại khu vực đặt bồn.

13

2.2 Thiết bị hóa hơi khí gas

Hình ảnh một số
thiết bị hóa hơi gas.

14

2.2 Thiết bị hóa hơi khí gas
Quá trình từ thể lỏng sang thể hơi để cung cấp cho các thiết bị là quá
trình thu nhiệt, làm cho nhiệt độ gas lỏng trong bồn giảm. Khi hơi gas
được lấy đi sử dụng với số lượng lớn, liên tục, quá trình chuyển từ
lỏng sanh hơi diễn ra càng nhanh, quá trình thu nhịêt càng tăng, nếu
tốc độ truyền nhiệt từ môi trường vào gas không đáp ứng được thì sẽ
làm cho nhiệt độ của gas lỏng trong bồn giảm, áp suất gas giảm
theo, lúc này quá trình chuyển hóa hơi chậm lại Khi áp suất gas
trong bồn xuống thấp hơn áp suất tối thiểu cần thiết tại đầu vào của
điều áp, thì khi đó áp suất ra không đáp ứng nhu cầu sử dụng.

15