Tải bản đầy đủ
- Loại tiếp theo là loại sử dụng tuabin gió trục ngang:là loại phổ biến có 2 hay 3 cánh quạt.Tuabin gió có 3 cánh quạt có thể đón gió từ mọi hướng do có bánh lái đònh hướng, bề mặt cánh quạt hướng về chiều gió đang thổi.

- Loại tiếp theo là loại sử dụng tuabin gió trục ngang:là loại phổ biến có 2 hay 3 cánh quạt.Tuabin gió có 3 cánh quạt có thể đón gió từ mọi hướng do có bánh lái đònh hướng, bề mặt cánh quạt hướng về chiều gió đang thổi.

Tải bản đầy đủ

- Tuabin gió trục ngang gồm: một máy phát
điện trục ngang với roto ở giữa được liên kết
với một tuabin 3 cánh đón gió.Máy phát điện
được đặt trên mộït tháp cao đến vài chục mét
hình côn.
- Loại tua bin gió trục nằm ngang có công suất
lớn nhất hiện nay là 3MW, loại thông thường
từ 0.7 đến 1.5 MW.Hiện nay đang nghiên cứu
phát triển loại 5 đến 10 MW.

- Tua bin gió trục ngang này có thể phát điện
được với tốc độ gió 3m/s(11km/h) và ngừng
phát điện khi tốc độ gió vượt quá
-25m/s(90km/h).
Tốc độ gió
hiệu quả nhất
là từ 10m/s
đến 17m/s tùy
-theo
Tua từng
bin gió

thiết
công suất đến
bò.
600KW có tốc
độ quay từ 16
đến 49
vòng/phút.Loại
có công suất
cao trên 2MW

9

- Loại tua bin có
công suất trên
5MW có tốc độ
quay từ 3,5 đến
13,9 vòng/phút.
- Loại tua bin gió
này kích thước lớn,
cấu tạo phức tạp,
vâän chuyển, lắp
ráp khó khăn, giá
thành cao, gây ra
tiếng ồn lớn.Phù
hợp với yêu cầu
nguồn điện
lớn.Sản xuất chủ

II. CẤU TẠO QUẠT GIÓ

- Trụ: Hình ống hoặc giàn làm bằng thép tôi
luyện, tháp cao cho phép Tuabin bắt nhiều
năng lương hơn và sản sinh nhiều điện hơn

SƠ LƯC CẤU TẠO TURBINE GIÓ:

1. Lưỡi quạt: 2 hoặc
3 lưỡi.
2. Roto:
Bao gồm lưỡi
và trục bánh xe
3. Bước răng: cánh
được xoay hoặc nằm
nghiêng 1 ít để giữ
cho roto quay vớitốc
độ hợp lý nhất
nhằm đạt hiệu suất
sinh điện cao nhất và
vệ
cánhđóa
quạt,
4. bảo
Phanh:
1phanh

roto
trong
kiện
thể
cài điều
đặt tự
gió
quá
lớn. để
động,
dùng
dừng roto trong tình
trạng khẩn cấp

5. Trục quay: Roto quay
trục 30 đến 60
6. vòng/phút
Hộp số: Để khởi
động máy
điện
7. phát,phát
Máy phát: sinh
Cảm
ứng sinh ra điên
chiều
8. (AC)hai
Bộ điều
khiển: Để
kiểm tra tốc độ
gió và điều chỉnh
9. Phong
vũquay
biểu: Đo
tốc độ
tốc độ gió, truyền
dữ liệu đến ngòi
10. giám
Đuôi đổi
sát.1gió:
Để xử lý hướng
gió và liên lạc
với bánh tràng

11. Vỏ bọc: dùng bảo
vệ tất cả các
thành phầnbên
trong. Vỏ phải đủ
rộng để đủ chứa 1
12.kỹ
Taythuật
cầm viên
cao tốc:
khi
làm truyền
Trục
việc và
động
sửa
chữa.
của
máy phát ở
13.tốc
Bánh
độrăng:
cao. dùng
để giữ cho roto luôn
luôn hướng về
hướng gió chính khi
14.có
Con

sựlăn:
thaộng
đổi hướng
cung
gió. cấp cho bánh
răng đònh được
15.hướng
Trụ: dùng
gió. để đỡ
toàn bộ hệ thống

Nguyên lý hoạt động của tuabin gió :
- Một cách đơn giản là 1 tuabin gió được làm
việc trái ngược với 1 máy quạt điện thay vì sử
dụng điện để tạo ra gió như quạt điện thì ngược
lại tuabin gió lại sử dụng gió để tạo ra điện.

-

-

- Các tuabin gió hoạt
động theo 1 nguyên
lý rất đơn giản.
Năng lượng của gió
làm cho 2 hoặc 3
cánh quạt quay quanh
1 roto, mà roto được
nối với trục chính và
trục chính sẽ truyền
động làm quay trục
quay máy phát để
tạo ra điện.
- Các tuabin gió được
đặt trên trụ cao để
thu hầu hết năng
lượng gió. Ở độ cao

SƠ ĐỒ LÀM VIỆC CỦA TURBINE GIÓ

Gió => cánh quạt quay
=> hộp số => máy
phát điện => turbine
=> pin tích trữ => bộ
phân chuyển đổi =>
bộ phận chuyển đổi

SƠ ĐỒ CHUYỂN TẢI ĐIỆN NĂNG
Điện năng
đươc hình thành
từ cánh đồng
Hệ thống năng
lượng
gio,ù
chuyển đến bộ
phận tích trữ.
Sau
đó
đến
các máy biến
áp để biến
đổi dòng điện
cho phù hợp
với yêu cầu
sử dụng hoặc
nguồn điện từ