Tải bản đầy đủ
TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC TP. HỒ CHÍ MINH

Tải bản đầy đủ

MỤC LỤC :
I : Khái quát về năng lượng Mặt Trời
II : Vai trò của năng lượng Mặt Trời trong
công trình
III : Các hình thức sử dụng năng lượng Mặt
Trời trong công trình

1. Biến nhiệt năng thành điện năng thông
qua hiệu ứng quang điện của tấm pin
mặt trời .
2. Dùng trực tiếp nhiệt năng : máy nước
nóng dùng năng lượng Mặt Trời .
IV : Một số ứng dụng năng lượng Mặt Trời ở
3. Việt
NhàNam
máy
điện
mặt

trên
thếtrời
giới. .

08/08/17

GVHD : TS. NGUYỄN VĂN SƠN

2

I . Tổng quan về năng lượng Mặt
 Là sự bức xạ giữa ánh sáng và nhiệt từ mặt trời .
Trời
(NLMT)
. một lượng lớn năng lượng , có vai
Sự bức
xạ đó chứa
trò quan trọng đến tất cả các quá trình trong tự nhiên
 trên trái đất ;

Trái đất nhận được một lượng nhiệt với năng
suất 1.35 KW/M2 .S từ mặt trời ;

 NLMT gửi tới trái đất dưới dạng ánh sáng (42%)
,tia tử ngoại (3%), tia hồng ngoại (55%).

08/08/17

GVHD : TS. NGUYỄN VĂN SƠN

3

II . Vai trò của năng lượng mặt
 Trong khi các dạng năng lượng truyền thống ngày
trời trong công tình .

càng cạn kiệt thì năng lượng mặt trời được xem là
kho năng lượng quý giá có thể thay thế được .

 So với các dạng năng lượng khác , dạng năng
lượng này được xem là vô tận , vừa sạch, vừa
không tốn tiền mua , kinh tế cao .
 Bởi
thế được con người nghó đến và tìm cách khai
thác để phục vụ cho quá trình sản xuất : thiết bò
chưng cất, thiết bò đun nước nóng, thiết bò sấy,
dàn pin mặt trời, … tương ứng vời từng mục đích
 sử
Bổ dụng
sung sự
. thiếu hụt năng lượng trong tương lai, khi
sử dụng không tạo ra hiệu ứng nhà kính, không
tạo ra sản phẩm phế thải ô nhiễm
08/08/17

GVHD : TS. NGUYỄN VĂN SƠN

4

Một số hình ảnh minh họa : (vai trò
NLMT )

08/08/17

GVHD : TS. NGUYỄN VĂN SƠN

5

08/08/17

GVHD : TS. NGUYỄN VĂN SƠN

6

Nguyên tắc hoạt động thiết bò chưng
cất nước nóng :

 Thiết bò chưng cất
nước ngọt hình hộp
và hình tháp sử
dụng năng lượng mặt
trời để chưng cất
nước mặn thành
nước ngọt. Nước
mặn được đưa vào
bình ở phía trên cao
so với thiết bò, chảy
xuống thiết bò chưng
cất hình hộp chữ
nhật ở phía dưới và
được đun nóng bằng
năng lượng mặt trời
08/08/17

GVHD : TS. NGUYỄN VĂN SƠN

7

III. Các hình thức sử dụng năng lượng
mặt trời trong công trình
1. Biến nhiệt năng thành điện năng thông qua hiệu ứng quang điện của tấm pin
mặt trời .

Pin mặt trời là thiết bò
ứng dụng hiệu ứng
quang điện trong bán
dẫn (thường gọi là
hiệu ứng quang điện
trong-quang dẫn)

Pin mặt trời
08/08/17

GVHD : TS. NGUYỄN VĂN SƠN

8

08/08/17

GVHD : TS. NGUYỄN VĂN SƠN

9