Tải bản đầy đủ
Nghiên cứu này tập trung phân tích các khuyết điểm chính sách miễn phí sử dụng dịch vụ wifi (thực chất là hình thức trợ cấp bằng hiện vật) được áp dụng tại một vài thành phố lớn ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Từ đó, đề xuất hình thức trợ cấp qua giá

Nghiên cứu này tập trung phân tích các khuyết điểm chính sách miễn phí sử dụng dịch vụ wifi (thực chất là hình thức trợ cấp bằng hiện vật) được áp dụng tại một vài thành phố lớn ở Việt Nam trong thời gian vừa qua. Từ đó, đề xuất hình thức trợ cấp qua giá

Tải bản đầy đủ

Chương 3: Đề xuất chính sách trợ cấp mở rộng wi-fi cộng đồng ở Việt Nam.

Thứ nhất, chính phủ vẫn tiếp tục tiến hành các dự án lắp đặt hệ thống phát wifi
công cộng ở các thành phố nhưng không cho phép sử dụng dịch vụ miễn phí mà thu phí
đối với người sử dụng thông qua việc đăng kí sử dụng theo từng cá nhân, tổ chức,…
Thứ hai, tiến hành trợ cấp qua giá thông qua việc hỗ trợ cho nhà mạng, giảm giá
cước sử dụng wifi công cộng đã nêu ở trên nhằm gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ này.
Giả sử người tiêu dùng có ngân sách I = 3 triệu. Giá cước wifi ban đầu là 60.000
đồng/GB.

Với giả thuyết đã cho, người tiêu dùng có đường ngân sách B1 như hình. Để tối đa
hóa hữu dụng, cá nhân sẽ chọn tiêu dùng ở điểm A1 (25GB,2tr) là giao điểm của đường
B1 và đường hữu dụng U1. Theo đề xuất ở trên, chính phủ quyết định trợ cấp bằng cách
trợ giá 50% cước wifi. Khi đó, lưu lượng wifi tối đa người tiêu dùng có thể sử dụng là
100GB. Vì giá cước wifi giảm và sản phẩm khác không đổi nên đường ngân sách B1 sẽ
thay đổi độ dốc, lúc này đường ngân sách mới là dường B2 như hình. Tại đường này cá
nhân sẽ tiêu dùng ở điểm A2 (45GB,2,2tr) để đạt được mức tối đa hóa hữu dụng. Qua đó
cho thấy việc áp dụng chính sách trợ cấp qua giá cước wifi giúp cho người dùng có thể
gia tăng lưu lượng wifi sử dụng, đạt nhiều lợi ích hơn.

Chương 3: Đề xuất chính sách trợ cấp mở rộng wi-fi cộng đồng ở Việt Nam.

Hơn thế nữa, chính sách này tạo nguồn kinh phí cho các nhà mạng gia tăng chất
lượng của dịch vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất nhằm xứng đáng với chi phí
mà người tiêu dùng đã trả thêm.
Bên cạnh việc đem lại ích lợi cho cả người dùng và nhà sản xuất, chính sách trợ
giá wifi vẫn còn tồn tại một vấn đề, đó là tính công bằng khi áp dụng chính sách này cho
tất cả các đối tượng sử dụng. Người tiêu dùng có điều kiện vật chất tốt, thông thường sử
dụng nhiều hơn, chính phủ vô tình lại trợ cấp cho những đối tượng này nhiều hơn so với
những người có thu nhập thấp, học sinh, sinh viên. Vì thế, nhà mạng cần phân loại các
loại đối tượng sử dụng, từ đó định ra các mức trợ giá khác nhau cho từng loại đối tượng
tương ứng. Ví dụ, cần phải có mức trợ giá nhiều hơn cho những đối tượng có thu nhập
thấp, đặc biệt là học sinh, sinh viên giúp nhóm đối tượng này sẽ có khả năng sử dụng wifi
nhiều hơn trước.

Phần kết luận

PHẦN KẾT LUẬN
Trong một xã hội bùng nổ công nghệ truyền tải không dây và các thiết bị điện tử
thông minh, việc sử dụng Wi-Fi cộng đồng ở những địa điểm công cộng hiển nhiên sẽ trở
thành một nhu cầu thiết yếu. Như vậy, hệ thống Wi-Fi cộng đồng là một hợp phần không
thể thiếu của nền tảng chính quyền điện tử, giúp người dân, du khách và doanh nghiệp
trong nước thuận lợi hơn khi tiếp cận, sử dụng thông tin điện tử và các dịch vụ hành
chính công trực tuyến của các cơ quan nhà nước. Hơn nữa, hệ thống Wi-Fi cộng đồng
giúp một quốc gia phát triển thành quốc gia công nghệ cao, quốc gia công nghiệp công
nghệ thông tin.
Việc hỗ trợ Wi-Fi miễn phí như một hình thức trợ cấp hoàn hảo của Chính phủ cho người
tiêu dùng dịch vụ Internet ở Việt Nam. Vì vậy, Chính phủ cần quan tâm phân tích hành vi
tiêu dùng, khắc phục những khó khăn trước mắt, từng bước áp dụng chính sách trợ cấp để
mở rộng quy mô đồng thời nâng cao chất lượng của dịch vụ Wi-Fi cộng đồng nhằm góp
phần nâng cao trình độ dân trí, phát triển khả năng học hỏi, sáng tạo, đồng thời rút ngắn
khoảng cách tri thức công nghệ của người dân Việt Nam so với thế giới.

Danh mục tài liệu tham khảo

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu
1) Cao Thúy Xiêm, giáo trình “Kinh tế học vi mô”, NXB Thống Kê.
2) Francoi Leroux, “28 Tình huống kinh tế vi mô”, Sở Văn hóa - Thông tin thành phố Hồ
Chí Minh, 1991.
3) Nguyễn Trần Sỹ (Chủ biên), “Kinh tế vi mô - Phần lý thuyết”, NXB ĐH Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh, 2012.
Các trang web
1) www.dankinhte.vn
2) www.thesaigontimes.vn
3) www.tailieu.vn
4) www.echip.com.vn