Tải bản đầy đủ
I. Khảo sát, phân tích hiện trạng xây dựng công trình ngầm của các đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

I. Khảo sát, phân tích hiện trạng xây dựng công trình ngầm của các đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tải bản đầy đủ

thông và điện lực. Trong hệ thống đường hầm này có cáp quang đi trong ống thép
và một số cáp thuê bao đi trong ống PVC trên giá cáp.
b) Nhận xét, đánh giá
Ngoài các số liệu thu thập được từ việc khảo sát thực tế tại Viễn thông các
tỉnh và thông qua bộ phận quản lý của một số địa phương như Thành phố Hà Nội,
Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác, chúng tôi có một số nhận xét như
sau:
- Hệ thống cáp ngầm ngày càng được phát triển do nhiều lợi ích mà nó mang
lại, mặc dù chi phí đầu tư ban đầu tốn kém so với hệ thống cáp treo.
- Các tuyến cáp quang phát triển mới hầu hết đều được ngầm hóa, trừ các
tuyến cáp kéo lên vùng cao, cơ sở hạ tầng chưa được ổn định.
- Về hệ thống cáp ngầm hiện tại:
+ Hệ thống cống, bể cáp chưa được đồng bộ.
+ Dung lượng ống cống không đủ cho phát triển, nhiều nơi chỉ vài năm lại
đào đường lên bổ sung ống cống.
+ Chưa có qui định uốn cong hướng cống cáp do đó các bể cáp thường xây
ngay tại ngã ba, ngã tư. Do đó, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an toàn
giao thông.
+ Các bể cáp chưa được thiết kế thoát nước nên trong hệ thống cống bể luôn
có nước ứ đọng dễ gây ra các ảnh hưởng bất lợi cho cáp và măng xông, đồng thời
tốn thời gian và kinh phí để rút nước mỗi khi bảo dưỡng và lắp đặt cáp mới.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chủ yếu là do cơ sở hạ tầng ở Việt Nam
còn yếu kém, việc quy hoạch xây dựng và quy hoạch mạng viễn thông còn chưa
theo kịp sự phát triển của xã hội và việc xây dựng hệ thống mạng ngoại vi còn
nhiều bất cập. Để khắc phục vấn đề này, một trong những công việc mà Tập đoàn
Bư chính Viễn thông Việt Nam đã đặt ra đó là xây dựng hệ thống văn bản pháp quy
nhằm xây dựng một hệ thống mạng ngoại vi thống nhất, sử dụng hiệu quả và đạt
chất lượng tốt.
2. Hiện trạng thi công hệ thống cống bể, rãnh, tủ đấu cáp trên mạng viễn
thông.

5

Qua khảo sát về công tác thi công hệ thống cống bể tại một số đơn vị như
Công ty Công trình Bưu điện, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Bưu điện Hà Nội,
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Phát triển Bưu điện... thì hiện tại, trên mạng
viễn thông việc thi công hệ thống cống bể được chia theo đặc thù tuyến cáp ngầm
như sau:
a) Hiện trạng thi công hệ thống cống bể cáp.
Kết quả khảo sát cho thấy, hiện nay trên mạng viễn thông hệ thống cống bể
thi công chủ yếu được sử dụng loại ống nhựa tròn đường kính 110mm và một số
tuyến được sử dụng loại ống nhựa gân xoắn.
Khi thi công hệ thống cống bể vẫn chưa tính toán đến việc phát triển trong
tương lai xa, mà chủ yếu chỉ tính toán đến số lượng phát triển trong tương lai gần
do đó số lượng ống nhựa sử dụng cho việc xây dựng hệ thống cống bể thường chỉ
đủ đáp ứng như cầu cho một vài năm tiếp theo và sau đó thường hệ thống cống bể
lại được đào bới lên để lắp đặt hệ thống ống nhựa bổ sung khi có nhu cầu phát
triển.
Hệ thống bể cáp xây dựng ven đường giao thông khi thi công thường không
tính toán đến sự phát triển với tốc độ nhanh chóng của phương tiện và tải trọng
tham gia giao thông, do đó khi thi công xây dựng thường sử dụng định mức cấp
phối vật tư vật liệu thấp đẫn đến hệ thống bể thường nhanh xuống cấp.
Trong những năm gần đây với việc sử dụng hệ thống khung cánh bể gang
cầu trong việc thi công xây dựng hệ thống bể cáp thông tin đã khắc phục được yếu
điểm xuống cấp nhanh do tác động của số lượng và tải trọng của phương tiện tham
gia giao thông
b) Hiện trạng thi công hệ thống rãnh kỹ thuật
Hiện nay hệ thống rãnh kỹ thuật chủ yếu mới được xây dựng ở những khu
vực phát triển mới hạ tầng giao thông ( đường giao thông xây dựng mới), chủ yếu
khu vực vành đai 3, và hệ thống rãnh kỹ thuật cũng mới được triển khai chủ yếu ở
hai thành phố lớn Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Còn các tỉnh thành hầu như
chưa được triển khai xây dựng.
c) Hiện trạng thi công hệ thống tủ đấu cáp
Qua khảo sát thực tế cho thấy một số khu vực tỉnh thành, đặc biệt là khu vực
nông thôn vừng sâu vùng xa các tủ, hộp cáp được sử dụng để đấu nối cáp vẫn được
6

sử dụng loại tủ hộp cũ (vỏ bằng tôn, sắt), nên không đảm bảo chất lượng do vỏ tủ,
hộp cáp bị han rỉ, hở nên nước có thể bị ngấm vào làm ảnh hưởng đến chất lượng
mối nối cáp thông tin do tiếp xúc kém.
d) Nhận xét, đánh giá
Thông qua các kết quả khảo sát ở trên, có thể thấy rằng, công tác thi công
cáp ngầm còn một số bất cập như:
- Việc thi công hệ thống cống bể áp dụng tiêu chuẩn ngành TCN 68153:1995 “Cống, bể cáp và tủ đấu cáp - Yêu cầu kỹ thuật” của Tổng cục Bưu điện
được xây dựng và ban hành từ năm 1995 nên có nhiều điểm không còn phù hợp với
việc xây dựng hiện nay.
- Trong thi công hệ thống cống bể do tính toán lưu lượng và tải trọng của
phương tiện tham gia giao thông tác động ít nên với thời điểm hiện tại với tốc độ
phát triển nhanh chóng của lưu lượng và tải trọng tác động của phương tin giao
thông lên bề mặt bể do đó cần yêu cầu tăng chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng hệ
thống bể cáp.
- Khi thi công hệ thống cống bể chưa tính toán đến dung lượng phát triển
trong tương lai dài nên thường sau khi xây dựng khoảng vài năm lại phải đào bới
lên để lắp đặt bổ sung ống nhựa.
- Việc sử dụng các loại tủ, hộp cáp và phiến đấu nối cáp không đảm bảo chất
lượng đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng thông tin.
Để cải thiện chất lượng, công tác thi công hiện nay, cần quan tâm đến mấy
vấn đề chính như sau:
- Trước khi công cần tính toán đến khả năng phát triển trong nhiều năm tiếp
theo để tính toán xây dựng hệ thống cống cáp với số lượng ống phù hợp.
- Điều chỉnh định mức cấp phối vật tư vật liệu trong việc thi công xây dựng
hệ thống cống bể nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hệ thống cống bể cáp.
- Gia tăng số lượng sử dung khung cánh bằng gang cầu đặc biệt các khu vực
có lương tương giao thông tham gia nhiều và tải trọng tác động lớn.
- Phát triển phương thức xây dựng rãnh cáp, đặc biệt ở các khu vực thành thị
và khu công nghiệp, vì phương thức này có những ưu điểm nổi bật so với các

7

phương thức khác như ( Dung lượng lớn, thi công lắp đặt cáp dễ dàng, thuận tiện
trong việc bảo trì, bảo dưỡng, có thể sử dụng chung hạ tầng với nhiều đơn vị khác)
II. Nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy định về xây dựng công trình ngầm đô
thị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của một số tổ chức quốc tế và
quốc gia trên thế giới.
II.1. Một số tài liệu liên quan đến việc thi công trình ngầm

TT

Tên tài liệu

Ghi chú

(1)

(2)
Australia telecoms, Conduit and Cable
Placement - TPH0055LC, 1988
RUS 1751f – 670, Outside Plant corrosion
considerations, 1993
RUS 1751f – 644, Underground Plant
Construction, 1998
RUS 1751f – 643, Underground Plant
Design, 1998
RUS 1751f – 641, Construction of Buried
Plant, 1995
R&D Group - Korea Tel, Underground
Conduit System for VNPT, 1998
Trilogy Communications, Technical NotesConstruction Practices Underground &
Aerial, 1998

(3)
Hướng dẫn lắp đặt ống cống
và cáp trong ống
Một số vấn đề về ăn mòn
trong mạng ngoại vi
Xây dựng công trình chôn
ngầm
Thiết kế công trình chôn
ngầm
Xây dựng công trình chôn
ngầm
Hệ thống cổng bể chôn ngầm
cho VNPT
Xây dựng công trình chôn và
treo

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

11

NTTWest, Underground Plant, 1999

Công trình ngầm
British
Standards.
Part
200: Tiêu chuẩn Anh phần 200:
Specification for unreinforced and Đặc điểm kỹ thuật và gia cố
reinforced manholes and soakaways of hệ thống cống bể
circular cross section.
Thiết kế cống bể cáp, bể cáp dưới hè, bể Thiết kế thi công hệ thống
cống bể cáp dưới hè và dưới
cáp dưới đường của Công ty Thiết
đường
Sổ tay thiết kế công trình đường dây điện
thoại nội hạt của Viện Thiết kế + Bưu Điện
8

Trung Quốc.
12

Cải tiến hố cáp.
Viện Khảo sát Thiết kế công trình thông
tin Bưu Điện Trung quốc, 1994.

13

Thiết kế khung cánh bể gang cầu của Công
ty cổ phần Cổ phần liên kết truyền
thông - COMLINK.

14

Thiết kế khung cánh bể gang cầu của Công
ty XNK Thiên Phát.

15

Thiết kế khung cánh bể gang cầu của Công
ty Cổ phần thiết bị Bưu điện.

16

Tiêu chuẩn phiến đấu dây của Siemens.
Krone, FL (Pháp), 3M (USA), và của nhà
máy Thiết bị Bưu điện.

17

Specification for Rocker Block System Đặc điểm kỹ thuật hệ thống
Block Rocker
NoTS 302. Ngày 05/05/1993.

II.2. Nhận xét, đánh giá

Qua nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu, hướng dẫn thi công công trình ngầm,
tủ phiến đấu nối cáp trên thế giới và các đơn vị trong nước cho thấy:
- Các tổ chức viễn thông như ITU, ANSI... đều đã đưa ra các tiêu chí, các
hướng dẫn cơ bản trong việc thi công công trình ngầm. Đây là các tiêu chí, hướng
dẫn làm cơ sở để xây dựng quy trình thi công hệ thống cống bể, rãnh cáp cho các
nước thành viên.
- Hầu hết các nước, các công ty viễn thông lớn trên thế giới như Australia
Telecoms, NTT, Telstra... đã xây dựng các hướng dẫn, quy trình thi công hệ thống
cống, bể, rãnh cáp ngầm và tủ đấu cáp riêng cho mạng viễn thông của họ, điều này
là rất cần thiết để đảm bảo hiệu quả thi công và chất lượng công trình.
Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu (kết quả đề tài “ Cống, bể,rãnh cáp và tủ
đấu cáp ”) cho thấy một số kỹ thuật vẫn chưa phù hợp với thực tế của Việt Nam.

9