Tải bản đầy đủ
Bài học kinh nghiệm

Bài học kinh nghiệm

Tải bản đầy đủ

về thể lực vẫn không tránh khỏi những hạn chế. Rất mong Ban giám hiệu
nhà trường, các chị em đồng nghiệp đóng góp ý kiến để tôi có thêm nhiều
kinh nghiệm tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ hơn nữa.
Tôi xin trân trọng cảm ơn

XÁC NHẬN CỦA THỦ
TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Cầu Giấy, ngày 1 4 tháng 04 năm
2014 Tôi xin cam đoan đây là
SKKN của mình viết, không sao
chép nội dung của người khác.
(Ký và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Thu Chung

27

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hướng dẫn thực hiện đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo

dục trẻ 5 - 6 tuổi (NXB Giáo dục Việt Nam- 2007)
2. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non Mẫu giáo
bé 3 - 4 tuổi (NXB Giáo dục Việt Nam - 2008)
3. Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo và hướng dẫn thực
hiện trẻ 3-4 tuổi (NXB Giáo dục Việt Nam - 2009)
4. Tuyển tập trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề trẻ
3-4 tuổi. (Viện chiến lược và chương trình giáo dục - 2008)
5. Nguồn tư liệu trên mạng internet.
1. MỞ ĐẦU
1.1: Lý do chọn đề tài
Nếu nguồn sữa ngọt ngào nuôi ta lớn thì đối với trẻ nhu cầu được chơi cũng
giống như nhu cầu cơm ăn, nước uống hàng ngày của con người. Như vậy thông
qua hoạt động với đồ vật, đặc biệt trong quá trình thao tác dưới sự giúp đỡ của
người lớn, đứa trẻ chiếm lĩnh được cái tôi và có nghĩa là chiếm được những kinh
nghiệm lịch sử xã hội loài người chứa đựng trong thế giới đồ vật trẻ mầm non
được giáo viên tổ chức, hướng dẫn. Trong quá trình chơi giáo viên đóng vai trò
rất quan trọng là người trung gian kích thích trẻ giao tiếp và cùng trẻ hòa nhập
vào cuộc chơi qua đó uốn nắn rèn kỹ năng cho trẻ, trẻ dần hoàn thiện hơn. Qua
chơi giúp trẻ sớm khám phá cái hay cái đẹp của đời sống xung quanh trẻ, giải
quyết những mâu thuẫn khó khăn khi chơi “Hòa nhập vào xã hội trẻ em”.
Có rất nhiều hoạt động nhằm phát triển toàn diện cho trẻ mầm non nhưng
hoạt động với đồ vật giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu chơi. Trong khi chơi trẻ được
tham gia vào hoạt động, hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ nhà
trẻ, bởi lẽ hoạt động này gây ra những biến đổi về chất, tạo nên những nét tâm lý
mới có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành và phát triển tâm lý nhân cách
của trẻ. Đồng thời là tiền đề cho hoạt động vui chơi ở độ tuổi mẫu giáo, hoạt
động với đồ vật rất đa dạng nó có sức hấp dẫn kì lạ vì vậy tổ chức cho trẻ chơi
với đồ chơi chính là đưa trẻ vào hoạt động học.Cùng với những bước đi chập
chững đầu tiên, trẻ phát triển khả năng định hướng trong không gian ngày một
rộng rãi hơn và có được mối quan hệ khăng khít với thế giới đồ vật xung quanh.
28

Đồ vật trở thành những đối tượng cuốn hút, kích thích tò mò của trẻ, thúc đẩy trẻ
hành động để tìm hiểu những đặc tính của chúng. Quá trình hoạt động tích cực
với đồ vật làm nảy sinh ở trẻ mối quan hệ với thế giới đồ vật. Dần dần trẻ phát
hiện ra công dụng của các đồ vật và đồng thời cùng một lúc trẻ cũng tiếp nhận
được những quy tắc của hành vi xã hội gắn liền với đồ vật đó. Qua chơi trẻ thể
hiện cái tôi của mình, trẻ học qua chơi, trẻ chơi mà học. Đồ chơi chính là con
đường giúp trẻ nhận biết thế giới, phát triển những khả năng tiềm ẩn của mỗi
đứa trẻ.
Thông qua hoạt động với đồ vật chính là phương tiện chủ yếu tốt nhất để
rèn luyện và phát triển các giác quan của trẻ. Nhờ được thao tác, được luyện tập,
được chơi với đồ chơi, đồ vật… là chơi khác nhau về màu sắc, độ lớn, hình
dáng. Hoạt động với đồ vật đã tạo cho trẻ một thói quen lễ phép, cách xưng hô
biết chào hỏi kính trọng ông bà, bố mẹ, em bé. Qua hoạt động với đồ vật đã giáo
dục trẻ tình yêu quê hương đất nước biết yêu quý người lao động, tôn trọng
những thành quả mà mình làm ra. Từ đó giúp trẻ mạnh dạn tự tin tham gia vào
hoạt động một cách tự tin tích cực.
Đối với trẻ 18-24 tháng hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo. Hoạt
động với đồ vật, đồ chơi có mặt trong tất cả các hoạt động khác như học tập, lao
động, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường mần non. Thông qua
chơi để thỏa mãn hoạt động vui chơi của trẻ ta có thể tự làm đồ chơi cho trẻ, vì
đồ chơi càng phong phú bao nhiêu càng kích thích sự hứng thú và tạo sự ham
muốn được khám phá, mở mang kiến thức về thế giới xung quanh ở trẻ bấy
nhiêu. Từ những thực tế mà tôi đã trải nghiệm ở lớp, việc cho trẻ hoạt động với
đồ vật không phải để cho trẻ chơi không mà còn giúp trẻ phát triển các lĩnh vực
thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm kỹ năng và xã hội. Với tầm quan trọng
của hoạt động với đồ vật như vậy là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy khi thực
hiện hoạt động giáo dục, trước tiên tôi phải nghiên cứu tài liệu về hoạt động với
đồ vật, sau đó lựa chọn phương pháp, biện pháp cách thức phù hợp với mục
đích, yêu cầu của giáo dục trẻ, chơi như thế nào để phục vụ cho sự phát triển tư
duy của trẻ. Tôi thấy mình cần có phương pháp như thế nào để giúp trẻ tham gia
vào hoạt động với đồ vật một cách tích cực, hứng thú, say mê, chủ động tự tin
sáng tạo. Nên tôi mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao chất
lượng hoạt động với đồ vật cho trẻ 18 – 24 tháng” để nghiên cứu và tìm ra
phương pháp dạy học tốt hơn và hiệu quả hơn.
1.2: Mục đích nghiên cứu:

29

Nhờ có hoạt động với đồ vật mà chức năng của đồ vật lần đầu tiên bộc lộ ra
trước mắt đứa trẻ và đồ vật xung quanh trẻ trở thành đối tượng thu hút sự chú ý
của trẻ khiến trẻ hăng hái đi tìm kiếm , lôi cái này ra, tháo cái kia nắp vào cái nọ
bận rộn suốt ngày, chính nhờ vậy mà tâm lý trẻ phát triên mạnh. Đặc biệt là trí
tuệ chức năng của đồ vật là thuộc tính ẩn tàng, trẻ không thể phát hiện được
bằng những hành động chơi. Đồng thời trẻ cũng lĩnh hội được những quy tắc
trong hành vi, trong xã hội. Do nắm được phương thức hành động với đồ vật mà
sự định hướng của trẻ vào thế giới đồ vật có một bước phát triển mới.
Nghiên cứu việc tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ 18-24 tháng nhằm
đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động với đồ vật cho trẻ 18 –
24 tháng” đạt kết quả tại trường mầm non Nga Yên Nga Sơn.
1.3: Đối tượng nghiên cứu:
Quá trình tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ 18 – 24 tháng tháng tuổi tại
trường mầm non Nga Yên Nga Sơn,
1.4: Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận
- Phương pháp khảo sát điều tra thực tế, thu thập thông tin
- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu.
2. NỘI DUNG SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM
1.1: Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm:
Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất,
ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm kỹ năng- xã hội và thẩm mỹ . Thông qua đồ chơi
trong hoạt động với đồ vật ở mọi lúc mọi nơi giúp trẻ rèn luyện cân đối với trẻ
mầm non có đặc điểm tâm sinh lý khả năng trẻ tư duy hành động tư duy trìu
tượng đối với trẻ 12-36 tháng hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo, nhằm
giúp trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm về các kỹ năng thao tác với đồ vật,
phát triển trí tuệ ở trẻ một cách toàn diện.
Thông qua hoạt động với đồ vật, giúp trẻ hiểu về thế giới đồ vật xung
quanh, nhận biết công dụng và cách sử dụng, trẻ biết được tên gọi của đồ vật
(Cái gì?) biết được đặc điểm thao tác với đồ vật, màu sắc, hình dạng, kích thước,
… và công dụng của đồ vật ấy (Đồ vật dùng để làm gì?). Đặc biệt quan trọng
hơn cả là thông qua quá trình hoạt động với đồ vật, trẻ nắm được phương thức
hoạt động với đồ vật theo kiểu người. Tuy nhiên lúc đầu trẻ cũng hành động
lung tung như lấy đồ chơi gõ vào nhau hoặc ném đồ chơi nhận biết công dụng và

30

cách sử dụng một số đồ dùng, đồ chơi, qua đó phát triển lời nói, phát triển các
giác quan. Để trẻ nắm được cách sử dung đồ vật trong quá trình thao tác phải có
người lớn (Cô giáo, bố mẹ).
Ví dụ: Thao tác vai bế em.
Trẻ biết cách bế em bằng hai tay, biết cách chăm sóc em bé, cho em ăn, cho
em uống nước, lau miệng, bắt chước thao tác người lớn, khi cho em bé ăn phải
có yếm.
2. 2.Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
* Thực trạng chung:
Năm học 2015 – 2016 tôi được phân công phụ trách các nhóm trẻ 18 – 24
tháng tuổi tại trường Mần non Nga Yên. Qua quá trình thực hiện và nghiên cứu
tôi thấy một số thực trạng sau:
Trường mần non Nga Yên là trường chuẩn quốc gia có sơ sở vật chất và
trang thiết bị cho mọi hoạt động tương đối đầy đủ. Đó là những yếu tố giúp tôi
hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu của mình, đồng thời luôn được sự quan tâm
của Phòng giáo dục, UBND xã, Ban giám hiệu nhà trường, của phụ huynh luôn
quan tâm ủng hộ. Đưa trẻ đến trường thường xuyên, phối hợp với giáo viên
chăm sóc giáo dục trẻ. Phụ huynh cung cấp các nguyên vật liệu để làm đồ chơi
tự tạo, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, sáng tạo, có chuyên môn vững vàng, được
tiếp thu chuyên đề “Làm đồ dùng đồ chơi” ở phòng giáo dục tổ chức và kế
hoạch của trường được triển khai tôi được nắm bắt kịp thời có hiệu quả, nên đã
làm được nhiều đồ dùng đồ chơi tự tạo mang tính sáng tạo, độ bền, tính khoa
học, tính sư phạm, tính kinh tế, mỹ thuật. Vận dụng chương trình chăm sóc giáo
dục mầm non mới được phát triển đồng bộ, có hiệu quả.
- Đối với học sinh: Các cháu 18 - 24 tháng đảm bảo phát triển cân đối hài hòa
về thể chất, phụ huynh cho trẻ đi học đều, nên trẻ ngoan và có nhiều nề nếp tốt.
* Thực trạng đối với giáo viên:
- Bản thân nhiều năm liền thực hiện nội dung chương trình chăm sóc giáo
dục trẻ nhóm 18 - 24 tháng nên có nhiều kinh nghiệm chăm sóc phù hợp với đặc
điểm tâm sinh lý của trẻ.
- Luôn cố gắng học hỏi nâng cao năng lực sư phạm, tìm tòi đổi mới hình
thức tổ chức, thu hút trẻ tham gia vào hoạt động với đồ vật một cách tích cực,
hiệu quả.
- Nắm chắc kiến thức về dạy trẻ hoạt động với đồ vật 18 - 24 tháng tuổi.

31

Bên cạnh những thuận lợi trên trong quá trình hoạt động tôi còn gặp phải
những khó khăn như : Số lượng của các đồ dùng đồ chơi trong quá trình cho trẻ
hoạt động với đồ vật còn hạn chế đặc biệt phục vụ cho các chủ đề giáo dục. Do
vậy tôi còn gặp nhiều khó khăn về đồ dùng đồ chơi của trẻ chưa được phong
phú, hấp dẫn nên chưa thực sự vận dụng linh hoạt và phát huy hết công dụng của
đồ chơi khi cho trẻ hoạt động với đồ vật.(Bế em, xâu vòng, tháo lắp vòng, xếp
hình, tắm cho em, nấu bột, pha sữa, chơi với bóng…) Điều đó làm hạn chế việc
trẻ hoạt động với đồ vật qua các trò chơi đơn giản.
* Thực trạng đối với học sinh
Xã Nga Yên là một xã vùng màu, kinh tế kém phát triển, việc phụ huynh
mua sắm đồ chơi cho trẻ còn nhiều hạn chế.
Đa số trẻ con gia đình làm nông nghiệp, bố mẹ bận với công việc nên ít có
thời gian chơi cùng, việc học, dạy trẻ điều phó mặc cho cô giáo khi đến trường,
nên trẻ ít được giao tiếp nên nhút nhát, các cháu chưa được phát huy khả năng
hoạt động có đồ vật, thao tác chơi còn ít.
* Kết quả của thực trạng trên
Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động với đồ vật, đối với trẻ độ tuổi 18
- 24 tháng, tôi quan sát thấy sự tham gia vào hoạt động thao tác chơi của trẻ với
đồ vật, đồ chơi còn ít, đơn giản. Đầu năm, một số trẻ trong lớp còn có tính thụ
động chưa mạnh dạn tiếp xúc với đồ chơi, tự giác chơi, đa số trẻ còn lẫn lộn
giữa hoạt động này với hoạt động khác dẫn tới trẻ không hứng thú, một số trẻ
chưa biết sử dụng đồ chơi chưa đúng mục đích chơi, chưa hứng thú say mê, tích
cực chủ động dẫn đến giờ hoạt động với đồ vật đạt tỉ lệ thấp. Tôi đã tiến hành
khảo sát để đánh giá kỹ năng hoạt động của trẻ. Kết quả khảo sát như sau:
Kết quả

Nội dung
Tốt

Tỷ
lệ
%

Đạt
Khá Tỷ
lệ
%

TB

Tỷ
lệ
%

Chưa đạt
CĐ Tỷ
lệ
%

32

1. Rèn luyện khả
năng phối hợp thị
giác với cầm nắm đồ
vật qua các hành
động có mục đích
Tổng (cầm đồ vật bằng
số trẻ ngón cái và ngón trỏ)
22 2. Nhận biết hình
dạng, màu sắc- phân
biệt kích thước.
3. Luyện tập sử dụng
1 số đồ dùng theo
công dụng của nó:
bát, thìa, cốc…

4

18,1

6

27,2

8

36,3

4

18,1

4

18,1

5

22,8

8

36,3

5

22,8

5

22,8

7

31,9

6

27,2

4

18,1

Sau khi khảo sát kết quả cụ thể trên từng trẻ, bản thân tôi băn khoăn,
thường xuyên suy nghĩ biện pháp để làm sao đưa nội dung hoạt động với đồ vật
vào trong các hoạt động có hệ thống, khoa học, hiệu quả. Tôi đã mạnh dạn đưa
ra một số biện pháp nhằm giúp trẻ hoạt động tốt hơn với đồ vật làm đề tài
nghiên cứu trong năm học này.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề:
* Xây dựng môi trường giáo dục, chuẩn bị dụng cụ nhằm khơi gợi
hứng thú của trẻ vào hoạt động với đồ vật.
Môi trường giáo dục có vai trò hết sức to lớn đối với công tác chăm sóc
giáo dục trẻ, tạo được nguồn hứng thú cho trẻ vào hoạt động với đồ vật là các vật
liệu, đồ dùng, đồ chơi, những điều mới mẻ trẻ đã khám phá được trong cuộc
sống . Ở môi trường trong và ngoài lớp học, cô cần chú ý xây dựng môi trường
nhằm gây hứng thú, ấn tượng cho trẻ vào hoạt động. Từ cách bài trí , cách sắp
xếp, trang trí lớp học của bé phù hợp, thuận lợi cho việc sử dụng, tránh rườm rà.
Môi trường lớp học ấn tượng sẽ hình thành cảm xúc cho trẻ, bố trí nhóm chơi phù
hợp với lớp học. Đồ vật, đồ chơi phải có màu sắc sặc sỡ, đảm bảo an toàn về mọi
mặt và phải vừa tầm nắm của trẻ, giúp trẻ dễ lấy, dễ cất đồ chơi, từ đó trẻ có thể
hành động tự do và mày mò sử dụng chúng.

33

Khi hoạt động với đồ vật về nhận biết màu sắc dụng cụ để trẻ luyện tập cần
phải đảm bảo nguyên tắc : màu của đồ vật, đồ chơi phải là màu cơ bản, màu sắc
rõ ràng: đỏ cờ, xanh lam và vàng chanh. Đồ vật, đồ chơi một chủng loại phải
giống nhau về hình dạng và kích thước, nhưng khác nhau rõ rệt về màu sắc như:
đỏ - xanh; đỏ - vàng; vàng- xanh. Còn về nhận biết hình dạng đồ vật đồ chơi
phải khác nhau về hình dạng( hình tròn, hình vuông) và giống nhau về kích
thước ( to- nhỏ) và về màu sắc. Khi phân biệt kích thước đồ vật, đồ chơi khác
nhau rõ rệt về kích thước và giống nhau về hình dạng màu sắc. Số nhóm đồ chơi
và số lượng đồ chơi trong mỗi nhóm thay đổi tùy theo độ tuổi. Đối với trẻ 18-24
tháng những lần đầu tập luyện , cô chuẩn bị 2 nhóm đồ chơi ( màu sắc, hình
dạng ), sau đó tăng lên 3 nhóm. Trong mỗi nhóm số đồ chơi có đặc điểm cần cho
trẻ tập nhận biết chiếm đa số , số còn lại chỉ là 1-2 cái.
Ví dụ: Nhận biết màu đỏ:
3 nhóm đồ chơi: 3 quả bóng màu đỏ

-

2 quả bóng màu xanh

3 cái vòng màu đỏ

-

2 cái vòng màu xanh

3 cái nơ màu đỏ

-

2 cái nơ màu xanh

Các nhóm chơi phù hợp với chủ đề, phù hợp với nhu cầu chơi của trẻ và
vừa tầm với của trẻ. Cô cần xác định rõ ràng mục tiêu, yêu cầu cần đạt trong
hoạt động với đồ vật. Xây dựng môi trường, sắp xếp góc chơi với trạng thái mở,
thiết kế góc chơi, bố trí tạo không gian hợp lý ở các góc chơi, tổ chức không
gian rõ ràng, chia khu vực chơi, nhóm chơi, góc chơi.
Ví dụ: Xây dựng góc mở cho góc hoạt động với đồ vật bằng bảng găm trên
hình con lật đật bằng bạt phun màu

34

Xây dựng góc mở cho trẻ hoạt động với đồ vật
Trẻ thích công việc gì thì trẻ đến lấy ký hiệu của mình là bông hoa màu
vàng găm lên, bé làm công việc gì (xâu vòng), công việc đó cần những nguyên
vật liêu gì? (có giấy, hột hạt, rổ - hoàn thành trẻ xâu được cái vòng), sau đó trẻ
lấy đồ dùng đồ chơi ra hoạt động cô luôn hướng lái và chơi cùng trẻ.
Giai đoạn nhà trẻ nên có quy trình cô và trẻ cùng làm và trẻ được thực
hành. Trải nghiệm nhiều lần trên góc mở nhiều lần cô cung cấp thêm kiến thức
hình thành nên nhiều kỹ năng thao tác cho trẻ.
Qua cách làm này tôi đã giúp trẻ phát triển khả năng nhận biết, phân biệt
ghi nhớ kích thước, hình dạng, màu sắc và làm tăng sự hứng thú của trẻ trong
các hoạt động tiếp theo. Như vậy việc tạo môi trường giáo dục cho trẻ làm quen
là việc làm vô cùng quan trọng bởi đó là chỗ dựa, là cơ sở gợi mở cho trẻ có
cảm xúc về đồ vật mà trẻ được hoạt động.
* Tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ vật trong hoạt động chơi -tập có
chủ định.
Đối với trẻ 18-24 tháng tuổi việc tổ chức hoạt động chơi - tập có chủ định
là yêu cầu quan trọng đòi hỏi cao về kiến thức, kỹ năng sư phạm và khả năng
truyền thụ của người giáo viên. Để thu hút, lôi cuốn trẻ tham gia vào hoạt động
một cách tích cực, chủ động tôi chọn lựa các hình thức tổ chức phù hợp, hấp dẫn
35

như qua tổ chức hội thi: “Bé khéo tay”, “ Cùng thi tài”. Để đạt được điều này, cô
cần phải xác định rõ ràng, yêu cầu cần đạt trong hoạt động với đồ vật hôm nay là
gì, cần áp dụng vào hình thức nào cho phù hợp với đề tài chủ đề đang thực hiện,
đồ dùng phục vụ đề tài phù hợp, đảm bảo an toàn, vệ sinh đẹp mắt, khoa học và
chính xác… Ngoài công việc trên, cô phải nắm được nhận thức của từng trẻ
trong lớp để phát huy tính tích cực và sáng tạo.

Trẻ cùng cô hoạt động chơi tập có chủ định
Ví dụ: Ở chủ đề “Bé với các loại quả”
- Khi tiến hành tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ vật.
Hoạt động chơi tập có chủ định: “Nhặt các quả màu đỏ”
NDKH: Phân biệt to – nhỏ.
Sau khi soạn giáo án đầy đủ, chu đáo,trước 1-2 ngày tôi chuẩn bị đầy đủ đồ
dùng: Các quả có màu sắc giống nhau ( Màu Xanh) nhưng kích thước khác nhau
rõ rệt (to- nhỏ): quả xoài, na, 2 rổ nhựa màu xanh (1 to- 1 nhỏ)
Khi tiến hành cô cho trẻ xem các cặp quả đã chuẩn bị và khuyến khích trẻ
gọi tên, kích thước của từng cặp quả. Sau đó cho trẻ nhặt quả to bỏ vào rổ to.
Quả nhỏ bỏ vào rổ nhỏ.
Để tránh tình trạng trẻ bị nhàm chán, mệt mỏi khi hoạt động, tôi luôn tổ
chức đan xen những trò chơi vận động nhằm thay đổi những trạng thái giữa
động và tĩnh cho trẻ. Từ nội dung của hoạt động với đồ vật tôi chuyển sang các
trò chơi một cách nhẹ nhàng để trẻ thông qua “chơi mà học, học mà chơi”
36

Ví dụ: Khi cho trẻ hoạt động : Xếp đường đi.
Chủ đề: “ những con vật đáng yêu”
Cô kể một đoạn chuyện: Trời mưa to, gió lớn nên đã đổ nhà và hư hết
đường đi của các chú vịt rồi, cô cháu mình cùng xếp đường đi để về chuồng vịt.
Cô gợi ý cần làm một con đường cho vịt về nhà. Để xếp được con đường
cô xếp các khối gỗ liên tiếp cạnh nhau thành con đường. Khi xếp xong đặt vịt đi
trên đường về nhà.Trong khi trẻ xếp, cô động viên, khen ngợi, nhắc trẻ phải đặt
các khối gỗ sát khít nhau. Khuyến khích trẻ trả lời câu hỏi: Xếp cái gì? Xếp
đường đi cho bạn nào? Cuối cùng cô và trẻ cùng hát múa đưa bạn vịt về nhà.

Trẻ hoạt động với đồ vật trong giờ hoạt động chơi tập có chủ định
Qua HĐVĐV xếp đường đi trẻ phát triển các kỹ năng thao tác với độ vật
hứng thú tham gia vào hoạt động phát triển các giác quan, từ đó trẻ say xưa xếp
những con đường để vịt được về chuồng, trẻ mời bạn vịt đi trên con đường mà
trẻ vừa xếp xong. Trẻ đã tạo ra được sản phẩm và trẻ rất trân trọng sản phẩm trả
vừa tạo ra , giúp trẻ phấn khởi như mình đã làm được một điều gì đó đáng trân
trọng và tự hào.
Thông qua hoạt động chơi – tập có chủ định sau một năm nghiên cứu và áp
dụng những phương pháp đổi mới vào hoạt động tôi thấy trẻ trong lớp tôi đã
hứng thú tham gia vào hoạt động với đồ vật rất nhẹ nhàng, tự tin, sáng tạo không
còn bị gò bó và phụ thuộc nhiều vào sự hướng dẫn của cô như trước nữa.

37