Tải bản đầy đủ
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.

Tải bản đầy đủ

PHẦN I: MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài
Mê Linh là huyện nằm ở cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội, có tổng
diện tích tự nhiên là 14.075ha với 18 đơn vị hành chính (16 xã và 2 thị trấn là
Quang Minh và Chi Đông).
Kể từ khi tách khỏi tỉnh Vĩnh Phúc và sát nhập về thủ đô Hà Nội năm
2008, huyện Mê Linh đã có những bước phát triển về mọi mặt kinh tế - xã hội.
Tăng trưởng kinh tế bình quân trên 20%/năm; trong đó lĩnh vực công nghiệp xây dựng có mức tăng cao nhất 25,1%/năm, ngành dịch vụ tăng 15,6%/năm.
Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: công nghiệp
(86,7%) - nông nghiệp (10,2%) - dịch vụ (3,1%). Năm 2015 sản xuất ngành
công nghiệp - xây dựng ước đạt 4590 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm 2005 khi
còn trực thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Thu nhập bình quân đầu người 1 năm hiện nay
ước đạt 20 triệu đồng/người.
Có thể thấy rằng mặc dù đã có những bước phát triển đáng kể như vậy
nhưng rõ ràng huyện Mê Linh chưa khai thác được hết tiềm năng vốn có của
mình. Mặc dù có vị trí địa lý thuận lợi với các tuyến giao thông quan trọng
như: đường Quốc lộ 23 đi qua trung tâm huyện, đường cao tốc Bắc Thăng
Long - Nội Bài nằm ở phía Đông cùng đầy đủ loại hình giao thông đường
thủy, đường sắt, hàng không. Tuy nhiên huyện Mê Linh vẫn chưa khai thác
được hết lợi thế do giao thông đem lại vì huyện Mê Linh hiện nay hoàn toàn
thiếu một cơ sở hạ tầng giao thông hoàn chỉnh và đồng bộ.
Hiện nay, giao thông đường bộ trên địa bàn huyện chủ yếu là dựa trên
các tuyến đường Quốc lộ 23, tỉnh lộ 301, huyện lộ 35, tỉnh lộ 312, tỉnh lộ
308….Với dân số đông cùng nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp lớn tập trung
trên địa bàn huyện, có thể thấy rằng mạng lưới giao thông đường bộ hiện

1

trạng không những không đáp ứng được các yêu cầu về vận tải mà còn gây ra
nhiều vấn đề về an toàn giao thông, môi trường…
Nhận thức được những vấn đề đó, trong thời gian qua, huyện Mê Linh
đã có những bước chuẩn bị cho công tác đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ
thuật nói chung và hệ thống giao thông nói riêng đặc biệt với thị trấn Quang
Minh là thị trấn có Khu Công nghiệp Quang Minh, khu trung tâm thương mại
Mê Linh Plaza với mục tiêu dùng giao thông làm đòn bẩy đưa kinh tế của
huyện phát triển. Rất nhiều các dự án, đồ án quy hoạch đã được thực hiện
như: Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quang Minh, Quy hoạch chung xây
dựng huyện Mê Linh, các quy hoạch phân khu đô thị N1, N2, N3, GN, thực
hiện đề án cắm mốc lộ giới các tuyến đường …
Tuy vậy, để có thể triển khai xây dựng thành công các mục tiêu đầu tư
hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung thì thị trấn Quang Minh cần có kế hoạch
và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn của các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đó,
trong đó có hệ thống mạng lưới đường đô thị.
Chính vì vậy, đề tài “Quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang
Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch chung đến năm
2020” là thực sự cần thiết có ý nghĩa thực tiễn và khoa học để đạt được các
mục tiêu tạo tiền đề thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn, tập trung đầu
tư dứt điểm, tránh dàn trải, gây lãng phí ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế
và là cơ sở để thành phố cũng như UBND huyện xây dựng kế hoạch và thực
hiện các dự án giao thông một cách hợp lý và có hiệu quả.
Mục đích nghiên cứu
- Thông qua công tác quản lý mạng lưới đường đô thị nhằm thực hiện
tốt theo quy hoạch chung của huyện và các quy hoạch phân khu đô thị đã
được phê duyệt phủ kín thị trấn Quang Minh góp phần nâng cao chất lượng hệ
thống mạng lưới đường đô thị đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của nhân dân,

2

là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo cảnh quan đô thị trên địa
bàn thị trấn.
- Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất một số giải pháp quản
lý hiệu quả trong công tác quản lý mạng lưới đường đô thị của thị trấn.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý mạng lưới đường trên địa
bàn thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
- Phạm vi nghiên cứu: Mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang Minh,
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch chung đến năm 2020 đã
được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.
Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây:
- Điều tra, thu thập số liệu hiện trạng, số liệu thống kê
- Phương pháp kế thừa.
- Phương pháp chuyên gia.
- Phương pháp tổng hợp phân tích so sánh.
Nội dung nghiên cứu
- Phân tích, đánh giá hiện trạng về mạng lưới đường đô thị thị trấn
Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.
- Tìm hiểu cơ sở lý luận, thực tiễn về kinh nghiệm của các đô thị khác
trong nước, các đô thị trên thế giới và các quy định pháp lý hiện hành.
- Đề xuất một số giải pháp quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch chung đến
năm 2020.
Kết quả nghiên cứu
Đưa ra giải pháp quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang Minh,
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch chung đến năm 2020.

3

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
- Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hóa cơ sở lý luận trong công tác quản lý
mạng lưới đường đô thị của thị trấn.
- Ý nghĩa thực tiến: Hiện nay cả nước có trên 800 đô thị, việc nghiên
cứu công tác quản lý mạng lưới đường đô thị của thị trấn Quang Minh sẽ
đóng góp cho việc áp dụng vào các thị trấn của thành phố Hà Nội cũng như
các thị trấn có điều kiện tương đồng ở nước ta.
Một số khái niệm sử dụng trong luận văn
Đô thị [14]
Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao và chủ
yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính
trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy
sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một
địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại
thị của thị xã; thị trấn.
Quy hoạch đô thị [14]
Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô
thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để
tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể
hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.
Quy hoạch chung [14]
Quy hoạch chung là việc tổ chức không gian, hệ thống các công trình
hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp
với sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và
phát triển bền vững.
Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng [15]

4

- Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy
hoạch và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công
trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ
tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.
- Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình
trên lô đất.
Giao thông đối ngoại, giao thông nội thị [5]
- Giao thông đối ngoại: Là các phương thức giao thông đường bộ,
đường thủy, đường sắt, đường hàng không nối liền hệ thống giao thông nội thị
với hệ thống giao thông quốc gia và quốc tế.
- Giao thông nội thị: Là hệ thống các loại đường nằm trong nội bộ, nội
thị thuộc phạm vi địa giới hành chính của thành phố.
Giao thông công cộng [5]
Giao thông công cộng là giao thông bằng các phương tiện thường có
sức chở lớn, chạy theo tuyến đường nhất định được quy hoạch trước, nhằm
phục vụ cho toàn đô thị như tàu điện, tàu điện ngầm, ô tô điện, xe buýt.
Nội dung quản lý mạng lưới đường đô thị
Đối với công tác quản lý mạng lưới đường giao thông đô thị trong
luận văn này đề cập đến các vấn đề về quản lý quy hoạch, vỉa hè, chỉ giới
xây dựng, đầu tư xây dựng mạng lưới đường giao thông đô thị thị trấn
Quang Minh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch chung đến năm 2020 đã
được phê duyệt.
Cấu trúc luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và kiến nghị, nội dung chính của luận
văn có ba chương:
Chương 1: Thực trạng về Quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch chung đến
năm 2020.

5

Chương 2: Cơ sở khoa học về Quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch chung đến
năm 2020.
Chương 3: Một số giải pháp về Quản lý mạng lưới đường đô thị thị trấn
Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch chung đến
năm 2020.

6

THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Thị trấn Quang Minh là một trong hai thị trấn của huyện Mê Linh
Trong những năm gần đây, UBND huyện Mê Linh đã và đang tập trung cho
việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nói chung và đầu tư mạng lưới đường đô
thị thị trấn Quang Minh và tập trung khai thác nhiều nguồn lực để đầu tư xây
dựng hệ thống cơ sở hạ tầng của thị trấn Quang Minh. Tuy vậy, do là một thị
trấn mới, xây dựng phát triển mạng lưới đường đòi hỏi một nguồn lực lớn
ngoài khả năng đầu tư của huyện và thị trấn, nên việc đầu tư xây dựng còn
thiếu và chưa đồng bộ cho nên hiệu quả còn hạn chế. Công tác triển khai thực
hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt nhưng việc đầu tư xây dựng còn chậm
và còn phân tán. Vì vậy việc nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp về quản
lý đầu tư xây dựng mạng lưới đường thị trấn Quang Minh là cần thiết. Do
vậy, tác giả đã chọn đề tài luận văn “Quản lý mạng lưới đường đô thị thị
trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội theo quy hoạch
chung đến năm 2020” là cần thiết đối với thị trấn Quang Minh.
- Công tác quản lý mạng lưới đường đô thị cần phải dựa trên các yếu tố
kỹ thuật cũng như các văn bản pháp quy của nhà nước và một bộ máy tổ chức
hợp lý hiệu quả.
- Đề tài luận văn đã dựa vào các cơ sở khoa học như: nghiên cứu cụ thể
các nội dung, hình thức, phương thức về công tác quản lý mạng lưới đường
đô thị theo quy hoạch; Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác quản lý
mạng lưới đường đô thị thị trấn Quang Minh ngoài thực địa để đảm bảo việc
thực thi nghiêm túc và không bị quy hoạch treo.
Tham khảo kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam về công tác quản lý
mạng lưới đường đô thị. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp
dụng cho công tác quản lý mạng lưới đường tại thị trấn Quang Minh là: Xây

89

dựng kế hoạch, phân kì đầu tư hợp lí để đảm bảo nhu cầu giao thông đô thị
hiện tại và tương lai, tuân thủ các tiêu chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng của nhà
nước, quản lý tốt QHXD đã được phê duyệt, xã hội hóa nguồn lực đầu tư xây
dựng mạng lưới đường; huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác
quản lý mạng lưới đường; xây dựng khung chính sách quản lý mạng lưới
đường một cách hợp lý.
- Trên cơ sở lý luận và tình hình thực tiễn của thị trấn Quang Minh đề
tài luận văn có đề xuất một số giải pháp sau:
- Đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới đường gắn kết với việc phát
triển các dự án lớn theo quy hoạch trong những năm tiếp theo.
- Đề xuất quản lý tốt vỉa hè và chỉ giới xây dựng chống lấn chiếm vừa
tạo đô thị có bộ mặt đẹp vừa đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch đã ban hành.
- Đề xuất nhóm giải pháp cải tiến bộ máy quản lý mạng lưới đường thị
trấn Quang Minh. Trong đó đề xuất bổ sung thêm chức năng cho phòng Quản
lý đô thị là đơn vị chỉ đạo trực tiếp công tác quản lý mạng lưới đường củ thị
trấn Quang Minh. Tăng thêm biên chế cho phòng từ 8 người lên 15 người để
đủ nhân lực thực thi các nhiệm vụ của phòng
- Đề xuất nhóm giải pháp về chính sách, khung pháp lý quản lý mạng
lưới đường thị trấn Quang Minh. Trong đó quan tâm tới công tác huy động sự
tham gia của người dân đặc biệt là công tác bảo trì hệ thống đường xá.
Với tình hình kinh tế trong nước, thế giới suy giảm như hiện nay và tốc
độ phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Quang Minh thì cần ưu tiên 2 nhóm
giải pháp không cần quá nhiều tiền nhưng lại có hiệu quả tốt đó là:
- Nhóm giải pháp cải tiến bộ máy quản lý mạng lưới đường thị trấn
Quang Minh.
- Nhóm giải pháp về chính sách, khung pháp lý quản lý mạng lưới
đường thị trấn Quang Minh.

90