Tải bản đầy đủ
III.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LY TÂM

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LY TÂM

Tải bản đầy đủ

LOGO

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LY TÂM

ĐÚC LY TÂM ĐỨNG
Đúc ly tâm đứng là đúc ly tâm mà khuôn quay theo trục thẳng đứng

LOGO

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LY TÂM

ĐÚC LY TÂM ĐỨNG

Phần tử chịu một lực ly tâm là:

P = m.x.ω

2

LOGO

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LY TÂM

ĐÚC LY TÂM ĐỨNG
Với máy dọc đúc kích thước phạm vi thông thường từ 50mm đến 4m
cho các yêu cầu kỹ thuật nói chung và được ứng dụng sản xuất trong
các hợp kim loại màu và không màu.

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LY TÂM

LOGO

ĐÚC LY TÂM NẰM NGANG
Đúc ly tâm nằm ngang là đúc ly tâm mà khuôn quay theo phương nằm
ngang

LOGO

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LY TÂM

ĐÚC LY TÂM NẰM NGANG
Phương pháp này khi đúc ống thì chiều dày của vật đúc hai đầu không có sự chênh lệch
nhau, đường kính ngoài và trong của vật đúc là vòng tròn đồng tâm nhau

Đúc hình trụ thường được thực hiện trên trục ngang máy. Đúc với một tỷ lệ thông
thường 1, đường kính: 3 đến 10 phần chiều dài thường được thực hiện trên máy trục và
các vật đúc được loại bỏ từ khi kết thúc đổ.

LOGO

IV. KHUÔNG ĐÚC LY TÂM

Khuôn đúc ly tâm làm việc trong điều kiện rất khó khăn (nhiệt độ thay
đổi, chịu áp lực của kim loại lỏng và lực ly tâm). Vì thế, yêu cầu vật liệu
làm khuôn cần có cơ tính cao. Người ta dùng gang hợp kim, thép C và
thép hợp kim làm khuôn đúc lu tâm.

LOGO

IV. KHUÔNG ĐÚC LY TÂM

Để kim loại chảy đều vào trong khuôn, đôi khi người ta đặt trục quay của
khuôn nghiêng với mặt phẳng ngang góc

LOGO

IV. KHUÔNG ĐÚC LY TÂM

LOGO

V. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐÚC

Trong đúc ly tâm, một khuôn mẫu cố định là liên tục xoay quanh
trục của nó ở tốc độ cao (300-3.000 rpm). Các kim loại nóng chảy
được ly tâm ném về phía bức tường bên trong, nơi mà nó củng cố
sau khi làm mát.

LOGO

VI. ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT

Ống nước, khí đốt và nước thải; mang bụi cây; xi lanh lót; nhẫn giấy
piston,làm con lăn; tấm ly hợp; ròng rọc.

Đúc ly tâm thường để tạo những vật dạng ống mà không cần ruột cát:
ống nước, phôi gang cho sơmi secmăng, bạc đồng, ống bimetan, vv