Tải bản đầy đủ
II. ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP

II. ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP

Tải bản đầy đủ

II. ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP

LOGO

KIM LỌẠI ĐIỀN

TIẾT KIỆM VẬT LIỆU LÀM

ĐẦY KHUÔN TỐT

KHUÔN

TIẾT KIỆM
VẬT LIỆU ĐÚC.

SẢN XUẤT HÀNG LOẠT
VÀ CƠ TÍNH CAO

ƯU
ƯU ĐIỂM
ĐIỂM

VẬT ĐÚC SẠCH

BỀ MẶT NGOÀI VẬT ĐÚC MỊN

LOGO

II. ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP

NHƯỢC
NHƯỢCĐIỂM
ĐIỂM

Chỉ thích ứng cho những vật đúc tròn xoay rỗng.

Chất lượng bề mặt bên trong vật đúc kém (đối với vật đúc
tròn xoay).

Đòi hỏi khuôn đúc cần phải có độ bền cao.
Khó nhận được đường kính lỗ bên trong cho vật đúc chính
xác

Vật đúc dễ bị thiên tích.

Đòi hỏi khuôn đúc cân bằng và kín khí.

LOGO

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LY TÂM

ĐÚC
ĐÚC LY
LY TÂM
TÂM ĐỨNG
ĐỨNG

ĐÚC
ĐÚC LY
LY TÂM
TÂM

ĐÚC LY TÂM
NẰM NGANG

LOGO

III.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÚC LY TÂM

ĐÚC LY TÂM ĐỨNG
Đúc ly tâm đứng là đúc ly tâm mà khuôn quay theo trục thẳng đứng