Tải bản đầy đủ
6 Quá trình xử lí cuộc gọi trong Softswitch

6 Quá trình xử lí cuộc gọi trong Softswitch

Tải bản đầy đủ

Hình 2.8 Thiết lập cuộc gọi
Quá trình xử lí cuộc gọi được thực hiện tuần tự theo các bước:
Bước 1: Khi có thuê bao nhấc máy và chuẩn bị thực hiện cuộc gọi thì tổng đài
nội hạt quản lí thuê báo đó sẽ nhận biết trạng thái nhấc máy của thuê bao. SG nối
với tổng đài này thông qua mạng SS7 cũng nhận biết được trạng thái mới của thuê
bao.
Bước 2: SG sẽ báo cho MGC trực tiếp quản lí mình thông qua CA-F, đồng thời
cung cấp tín hiệu mời quay số cho thuê bao. Giả sử gọi MGC này là MGC chủ gọi.
Bước 3: MGC chủ gọi gửi yêu cầu tạo kết nối đến MG nối với tổng đài nội hạt
ban đầu nhờ MGC.
Bước 4: Các con số quay số của thuê bao được SG thu và chuyển tới MGC chủ
gọi.
Bước 5: MGC chủ gọi sử dụng những số này để quyết định công việc tiếp theo
sẽ thực hiện. Cụ thể là các số này sẽ chuyển đổi tới chức năng R-F, R-F sử dụng
thông tin lưu trữ của các máy chủ để có thể định tuyến cuộc gọi. Trường hợp đầu
cuối đích cùng loại với đầu cuối gọi đi thì:

-

Nếu thuê bao chủ gọi cùng thuộc MGC, chuyển sang bước 7.

-

Nếu thuê bao chủ gọi thuộc một MGC khác thì tiến trình theo bước 6.

Bước 6: MGC chủ gọi sẽ gửi yêu cầu thiết lập cuộc gọi đến một MGC khác.
Nếu chưa đến đúng MGC của thuê bao bị gọi (ta gọi là MGC trung gian) thì MGC
này sẽ tiếp tục chuyển yêu cầu thiết lập cuộc gọi đến MGC khác cho đến khi đến
đúng MGC bị gọi. Trong quá trình này, các MGC trung gian luôn phải phản hồi lại
MGC đã gửi yêu cầu đến nó. Các công việc này được thực hiện bởi CA-F.
Bước 7: MGC bị gọi gửi yêu cầu tạo kết nối với MG nối với tổng đài nội hạt
của thuê bao bị gọi (MG trung gian).
Bước 8: Đồng thời MG bị gọi gửi thông báo đến SG trung gian thông qua
mạng SS7 để xác định trạng thái của thuê bao bị gọi.
Bước 9: Khi SG trung gian nhận được bản tin thông báo trạng thái của thuê
bao bị gọi (giả sử là rỗi) thì nó sẽ gửi ngược thông tin này trở về MGC bị gọi.
Bước 10: MGC bị gọi sẽ phản hồi về MGC chủ gọi để thông báo tiến trình
cuộc gọi.
Bước 11: MGC bị gọi gửi thông tin để cung cấp tín hiệu hồi âm chuông cho
MGC chủ gọi, qua SG chủ gọi đến thuê bao chủ gọi.
Bước 12: Khi thuê bao bị gọi nhấc máy thì quá trình thông báo tương tự như
các bước trên. Qua nút báo hiệu SS7, qua SG trung gian đến MGC bị gọi, rồi đến
MGC chủ gọi, qua SG chủ gọi rồi đến thuê bao thực hiện cuộc gọi.
Bước 13: Kết nối giữa thuê bao chủ gọi và thuê bao bị gọi được hình thành
thông qua MG chủ gọi và MG trung gian.
Bước 14: Khi kết thúc cuộc gọi thì quá trình sẽ diễn ra tương tự như thiết lập
cuộc gọi.

2.7 Các ứng dụng chính trong NGN
Softswitch hiện nay vẫn tận dụng mạng PSTN được sử dụng trong mạng công
cộng để thay thế cho tổng đài cấp 4 (tandem switch) và trong mạng riêng. Phần mềm
điều khiển chuyển mạch lúc này chỉ có nhiệm vụ đơn giản là thiết lập và kết thúc
cuộc gọi.
Trong tương lai khi tiến lên mạng NGN hoàn toàn thì các MGC sử dụng
Softswitch sẽ thay thế cả các tổng đài nội hạt (lớp 5). Khi đó chuyển mạch mềm
(Softswitch) không chỉ thiết lập và xóa cuộc gọi mà sẽ thực hiện cả các chức năng
phức tạp khác của một tổng đài lớp 5.
Softswitch nói chung có thể cung cấp một số dịch vụ cơ bản sau:
-

Trung tâm cuộc gọi ảo

-

Nhắn tin hợp nhất

-

IP Centrex

-

Hỗ trợ đa phương tiện

-

Tương tác PSTN

-

Bao trùm hết tập tính năng của các chuyển mạch lớp 4 và lớp 5

-

Gọi trả trước

-

Cuộc gọi khẩn cấp
Trong mục này chúng ta sẽ đi xem xét các ứng dụng chính của Softswitch

trong mạng NGN là:
-

Ứng dụng làm SS7 PRI Gateway

-

Ứng dụng trong tổng đài nội hạt

-

Ứng dụng tổng đài Packet tandem

2.7.1 Ứng dụng làm SS7 PRI Gateway (giảm tải Internet)
Ứng dụng này nhằm vào các nhà khai thác dịch vụ thoại cạnh tranh, những
doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp giá thành thấp thay thế cho chuyển mạch
kênh truyền thống để cung cấp giao diện PRI cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet
(ISP) phục vụ các đường dây truy nhập dial-up.
Sự bùng nổ truy nhập mạng Internet và khuynh hướng của các ISP muốn kết
nối các Modem Server của họ với luồng PRI làm cho các nhà cung cấp dịch vụ
nhanh chóng cạn hết cổng PRI hiện có. Hơn nữa, các kênh PRI do các ISP thuê
thường mang lại cho các nhà khai thác tổng đài lợi nhuận ít hơn so với các kênh PRI
khác.
Bên cạnh việc cạn kiệt các kênh PRI, lưu lượng truy nhập Internet qua đường
dial-up làm quá tải và tắc nghẽn cho mạng. Bởi vì chuyển mạch kênh vốn được thiết
kế để phục vụ các cuộc gọi có độ dài trung bình khoảng 3 phút, nên khoảng thời
gian trung bình tăng thêm do truy nhập Internet vào cỡ khoảng 35 phút, có xu hướng
làm suy kiệt tài nguyên tổng đài, tăng số lượng cuộc gọi thành công. Để duy trì chất
lượng thoại cho các khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại thực sự các nhà khai thác
phải chọn một trong hai phương án để giải quyết vấn đề này là: Mua thêm tổng đài
hoặc cung cấp cho các ISP các kênh PRI có lưu lượng tải thấp.