Tải bản đầy đủ
1 Sự ra đời của Softswitch

1 Sự ra đời của Softswitch

Tải bản đầy đủ

với phần cứng vật lí chuyển mạch kênh. Hay nói cách khác, phần mềm sử dụng
trong các tổng đài nội hạt phụ thuộc vào phần cứng của tổng đài. Điều đó gây khó
khăn cho việc tích hợp mạng PSTN và mạng chuyển mạch gói khi xây dựng NGN.
Giải pháp có thể thực thi là tạo ra một thiết bị lai (Hybrid Device) có thể chuyển
mạch thoại ở cả dạng kênh và dạng gói với sự tích hợp của phần mềm xử lí gọi.
Điều này được thực hiện bằng cách tách riêng chức năng xử lý cuộc gọi khỏi chức
năng chuyển mạch vật lí. Thiết bị đó chính là bộ điều khiển cổng phương tiện MGC
sử dụng chuyển mạch mềm - Softswitch. Hay Softswitch là thiết bị thực hiện việc
xử lí cuộc gọi trong mạng NGN.
Việc phân tích chức năng điều khiển cuộc gọi và dịch vụ từ mạng truyền tải
nằm dưới là giải pháp cho mạng dựa trên chuyển mạch mềm. Hỗ trợ các giao diện
báo hiệu chuẩn sẽ cung cấp kết nối liền mạch giữa PSTN truyền thống và các mạng
công cộng thế hệ mới, đảm bảo việc phát triển mềm dẻo cho các hệ thống. Thoại qua
chuyển mạch gói, mạng chuyển tiếp khung và mạng tế bào thể hiện một thị trường
to lớn, tạo ra cơ hội cho các nhà kinh doanh và khai thác.

Hình 2.2 Ví dụ về Softswitch trong mạng

Softswitch cho phép kết nối giữa Internet, các mạng vô tuyến, các mạng cáp và
các mạng điện thoại truyền thống. Hình 2.2 giới thiệu về sự hội tụ mạng có thể đạt
được nhờ sử dụng chuyển mạch mềm. Chuyển mạch mềm cho phép mạng điện thoại
thông tin với thế giới Internet. Phương thức kết nối, hệ thống đánh số danh bạ và
phương thức tính cước của thế giới thoại sẵn có đối với mạng khác (gồm cả Internet)
sử dụng Softswitch.
Mạng điện thoại truyền thống sử dụng các chuyển tiếp cấp 5 và cấp 4 theo kĩ
thuật ghép kênh theo thời gian (TDM) để truyền dữ liệu thoại. Đồng thời cũng sử
dụng mạng báo hiệu SS7 để thực hiện việc thiết lập, giải phóng cuộc gọi và cùng các
chức năng khác. Mạng điện thoại truyền thống được tích hợp với mạng IP nhờ sử
dụng các thành phần nào đó của chuyển mạch mềm, gồm có các cổng phương tiện
(MG) (chuyển mạch dữ liệu thoại giữa các mạng khác nhau) và các cổng báo hiệu
(SG) (chuyển dữ liệu báo hiệu cuộc gọi giữa các mạng khác nhau). Điển hình là
mạng IP được sử dụng để xử lí dữ liệu thoại. Mạng IP cũng giống như mạng Internet
công cộng, ngoại trừ việc cung cấp chất lượng dịch vụ cho dữ liệu thoại, thường
được thực hiện với công nghệ IP qua ATM (IP over ATM).
Hầu hết Softswitch được triển khai hỗ trợ ở các tổng đài cấp 4 (Toll), cấp 5
(tổng đài nội hạt) và các dịch vụ giá trị gia tăng có liên quan. Với sự phát triển của
kinh tế, Internet và thương mại điện tử, các yêu cầu dịch vụ từ các nhà điều hành
mạng, các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), các nhà cung cấp dịch vụ mạng
(NSP) và các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) đang hợp nhất. Khả năng tích
hợp thông tin và các dịch vụ qua các mạng khác nhau làm cho chuyển mạch mềm
thu hút các thương doanh và các ứng dụng.

2.2 Khái niệm
Softswitch (chuyển mạch mềm) là khái niệm tương đối mới, xuất hiện lần đầu
tiên vào khoảng năm 1995. Hiện nay, khái niệm về chuyển mạch mềm có nhiều khái
niệm khác nhau, tùy thuộc vào từng hãng viễn thông.

ISC là tổ chức đại diện cho các nhà đứng đầu công nghệ, các nhà sản xuất thiết
bị viễn thông ITU và IETF. ISC định nghĩa chuyển mạch mềm là tập hợp các công
nghệ cho phép các dịch vụ viễn thông thế hệ mới dựa trên các tiêu chuẩn mở. Đây là
điểm khác biệt so với mô hình truyền thông các dịch vụ, điều khiển cuộc gọi và
phần cứng truyền tải là độc quyền.
Theo hãng Mobile IN, chuyển mạch mềm là ý tưởng về việc tách phần cứng
mạng ra khỏi phần mềm mạng.
Theo hãng Nortel, chuyển mạch mềm chính là thành phần quan trọng nhất của
mạng thế hệ mới. Chuyển mạch mềm là một phần mềm theo mô hình mới, có thể
thực hiện những chức năng của mạng chuyển mạch thoại TDM truyền thống.
Chuyển mạch mềm có thể tích hợp thông tin thoại, số liệu và video. Nó có thể phiên
dịch giao thức giữa các mạng khác nhau.
Theo CopperCom, chuyển mạch mềm là tên gọi dùng cho phương pháp tiếp
cận mới trong chuyển mạch thoại, có thể giúp giải quyết được các thiếu sốt của các
chuyển mạch trong các tổng đài nội hạt truyền thống.
Thực chất của khái niệm chuyển mạch mềm chính là phần mềm thực hiện chức
năng xử lí cuộc gọi trong hệ thống chuyển mạch, có khả năng truyền tải nhiều loại
thông tin với các giao thức khác nhau. Chức năng xử lí cuộc gọi bao gồm: Định
tuyến cuộc gọi và quản lí, xác định và thực thi các đặc tính cuộc gọi.
Theo thuật ngữ chuyển mạch mềm thì chức năng chuyển mạch vật lí được thực
hiện bởi cổng phương tiện (MG), còn xử lí cuộc gọi là chức năng của bộ điều khiển
cổng phương tiện (MGC). Hai chức năng này là một giải pháp tốt nhất vì:
-

Cho phép có một giải pháp phần mềm chung đối với việc xử lí cuộc gọi. Và
phần mềm này được cài đặt trên nhiều loại mạng khác nhau, bao gồm cả mạng
chuyển mạch kênh và mạng chuyển mạch gói (áp dụng được với các dạng gói
và các môi trường truyền dẫn khác nhau).

-

Là động lực cho các hệ điều hành, các môi trường máy tính chuẩn, tiết kiệm
đáng kể trong việc phát triển và ứng dụng các phần mềm xử lí cuộc gọi.

-

Cho phép các phần mềm thông minh của các nhà cung cấp dịch vụ điều khiển
từ xa thiết bị chuyển mạch đặt tại trụ sở của khách hàng, một yếu tố quan trọng
trong việc khai thác tiềm năng của mạng tương lai.

Nói chung lại, Softswitch là:
-

Công nghệ chuyển mạch các cuộc gọi trên nền công nghệ gói (như VoIP) và
không chuyển mạch trực tiếp các cuộc gọi PSTN (mặc dù có thể hỗ trợ đầu
cuối tương tự như điện thoại thông thường).

-

Phần mềm hệ thống chạy trên máy chủ có kiến trúc mở (Sun, Intel…).

-

Có giao diện lập trình mở .

-

Hỗ trợ đa dịch vụ từ thoại, fax, cuộc gọi video đến tin nhắn…
Thuật ngữ Softswitch được sử dụng như một tên sản phẩm của thành phần

chính thực hiện kết nối cuộc gọi như Call Agent hay bộ điều khiển cổng phương tiện
MGC.

2.3 Lợi ích của Softswitch
Softswitch trong mạng NGN giúp cho việc thực hiện, khai thác, vận hành bảo
dưỡng mạng một cách dễ dàng, hiệu quả. Sau đây là các lợi ích đối với các nhà khai
thác dịch vụ và người sử dụng.
• Doanh thu
Công nghệ mạng và công nghệ chuyển mạch thế hệ mới cho ra đời những dịch
vụ giá trị gia tăng hoàn toàn mới với nhiều ứng dụng thoại, số liệu và video. Các
dịch vụ mới này hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu cao hơn nhiều so với các dịch vụ
thoại truyền thống. Hội thảo IP cũng như IP- Centrex là các dịch vụ cao cấp mới mô
phỏng các tính năng của điện thoại truyền thống bằng công nghệ IP. Các nhà cung

cấp dịch vụ Internet (ISP) có thể sử dụng Softswitch để xây dựng nhiều dịch vụ có
tính năng thoại. Cấu trúc phân tán vốn thuộc về bản chất của chuyển mạch mềm và
sẽ vẫn cho phép mạng thoại phát triển vì các nhà cung cấp vẫn có thể thêm các dịch
vụ khi nào và tại đâu họ muốn.
• Thời gian triển khai ngắn
Không chỉ có việc triển khai dịch vụ mới được nhanh chóng hơn, mà cả việc
cung cấp các dịch vụ sau đó hay nâng cao dịch vụ cũng trở nên nhanh chóng không
kém, do các dịch vụ được cung cấp thông qua các phần mềm.
Ngoài ra nhà khai thác mạng có thể mua một dịch vụ mới từ nhà cung cấp thứ
ba để triển khai nhanh chóng dịch vụ khách hàng yêu cầu. Đây chính là một trong
những đặc điểm khác biệt của mạng thế hệ mới NGN mà các mạng hiện tại không
có.
• Khả năng thu hút khách hàng
Công việc kinh doanh cũng như cuộc sống của khách hàng sẽ được trợ giúp rất
nhiều bởi mạng thế hệ mới, chính vì vậy khách hàng sẽ lệ thuộc nhiều hơn vào các
nhà cung cấp dịch vụ, điều đó làm giảm bớt nguy cơ biến động trong kinh doanh của
các nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà cũng cấp dịch vụ có thể sử dụng công nghệ
Softswitch để cho phép các khách hàng lựa chọn và kiểm soát các dich vụ thông tin
do mình sử dụng. Bên cạnh đó, việc đưa vào sử dụng chuyển mạch mềm còn giới
thiệu với khách hàng nhiều dịch vụ mới hấp dẫn.
• Giảm chi phí xây dựng mạng
Chi phí xây dựng cho các hệ thống sử dụng chuyển mạch mềm là chi phí cho
phần mềm, không theo kiểu chi phí cho các cơ cấu chuyển mạch kênh trước đây. Do
đó không đòi hỏi phải có vốn đầu tư ban đầu lớn mà chi phí xây dựng sẽ tăng tuyến
tính theo nhu cầu và số lượng khách hàng. Các nhà khai thác có thể khởi đầu phục