Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 4 MÔ PHỎNG HỆ THỐNG SOFTSWITCH

CHƯƠNG 4 MÔ PHỎNG HỆ THỐNG SOFTSWITCH

Tải bản đầy đủ

điện thoại VoIP, ngoài ra còn có thể giao tiếp với mạng PSTN và các nhà cung cấp
VoIP khác.

Hình 4.1 Tổng đài Asterisk

4.2 Mô phỏng
4.2.1 Yêu cầu xây dựng tổng đài Asterisk
Để thực hiện cuộc gọi thông qua hệ thống Asterisk cần phải chuẩn bị:
 Phần cứng
-

Một PC (cấu hình Core 2 Duo, DDR 1G, 2.2GHz) đóng vai trò như một tổng
đài Asterisk PBX Server.

-

2 Softphone thực hiện chức năng các Client.

 Phần mềm
-

Hệ điều hành cho tổng đài: Hệ điều hành CentOS.

-

Gói phần mềm chính gồm: Asterisk

-

Phần mềm Softphone: X- Lite, Softphone 3CX

4.2.2 Mô hình

Hình 4.2 Mô hình mạng
Tổng đài Asterisk thực hiện trong rất nhiều ngữ cảnh ứng dụng khác nhau tùy
thuộc vào yêu cầu sử dụng. Trong nội dung của đồ án sẽ trình bày mô hình xử lí
chuyển mạch của hai thuê bao di động.
Mô hình trên tiến hành như sau:
Hai điện thoại đóng vai trò là các Client, sử dụng phần mềm X-lite và
Softphone 3CX để giả lập. Để các Client này có thể thực hiện cuộc gọi cho nhau
phải thông qua quá trình xử lí và chuyển mạch (chuyển mạch mềm) của Server mà
cụ thể là sử dụng phần mềm Asterisk làm tổng đài PBX. Môi trường truyền dẫn làm
mạng LAN.

4.2.3 Cấu hình tổng đài Asterisk
Cấu hình cho Server:
Ta cấu hình như sau:
-

Địa chỉ máy chủ: 192.168.1.13

Hình 4.3 Cấu hình cho Server

Hình 4.4 Cấu hình cho Server

Hình 4.5 Cửa số tùy chỉnh
-

Địa chỉ MAC: 00:0C:29:3C:C7:9C
Sau khi cài đặt, bắt đầu cấu hình Server thông qua giao diện web bằng cách gõ

vào trình duyệt địa chỉ http://192.168.1.13.
Chuyển sang giao diện Admin bằng cách kích chọn vào “Login” ở góc trên bên
phải màn hình sau đó nhập Username và Password.

Hình 4.6 Hình giao diện Admin

- Giao diện của menu System Status cho biết trạng thái hoạt động của server.

Hình 4.7 Hình giao diện menu System Status
Cấu hình giao tiếp
Để thực hiện được cuộc gọi thông qua hệ thống Asterisk cần phải cấu hình:
a. Server – Asterisk

-

Tạo extension cho SIP

Hình 4.8 Hình giao diện tạo Extensions
-

Điền thông tin cấu hình vào các trường

Hình 4. 9 Các trường thông tin

Hình 4.10 Hình các trường thuộc tính cấu hình
-

Sau khi tạo xong danh sách các số thuê bao tiến hành Add nên server.

Hình 4.11 Hình giao diện Add vào Server

b. Client
-

SIP phone sử dụng phần mềm 3CXPhone

Hình 4.12 Hình thiết lập tài khoản trên 3CXPhone

-

Phần mềm X- Lite

Hình 4.13 Hình thiết lập tài khoản trên X- Lite
-

Hai máy thực hiện cuộc gọi

Hình 4.14 Hình giao diện hai máy khi thực hiện cuộc gọi

KẾT LUẬN
Công nghệ chuyển mạch mềm đã đem lại nhưng ưu thế nổi trội cho mạng
NGN như chi phí đầu tư mạng NGN thấp hơn nhiều so với mạng tổng đài chuyển
mạch kênh, đồng thời khi triển khai mạng NGN chuyển mạch mềm sẽ tạo cơ hội
cạnh tranh về mặt cung cấp đa dịch vụ, phát triển mạng cũng như vận hành bảo
dưỡng mạng dễ dàng hơn nhiều so với mạng truyền thông PSTN.
Trong giai đoạn đầu thì đa số lưu lượng của mạng NGN là kết hợp với mạng
PSTN thông qua các Media Gateway, nhưng trong thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều
các thuê bao sử dụng các dịch vụ thoại, truy nhập Internet băng rộng… thông qua
các Access Gateway. Đặc biệt, trong tương lai giao thức SIP sẽ là giao thức chính
trong mạng NGN, theo đó các dịch vụ dựa trên nền tảng SIP sẽ hướng phát triển
tương lai với các thiết bị đầu cuối SIP như điện thoại IP, các chương trình
Multimedia trên PC…
Đứng trước nhu cầu phát triển ngày càng cao của khách hàng về dịch vụ số
liệu cũng như các dịch vụ tích hợp thì việc triển khai mạng thế hệ mới mà hệ thống
chuyển mạch mềm là nòng cốt là rất cần thiết trên thế giới nói chung và ở Viết Nam
nói riêng. Tuy nhiên, việc triển khai mạng thế hệ mới còn gặp nhiều khó khăn đối
với các nhà khai thác. Đứng trước sự lựa chọn là xây dựng NGN dựa trên cơ sở
mạng hiện có hay hoàn toàn mới. Do đó, việc tìm hiểu hệ thống chuyển mạch là vấn
đề thiết thực để có thể đưa ra giải pháp triển khai phù hợp với tình hình viễn thông
trong những năm tới.
Qua một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và tổng hợp các vấn đề em đã nắm
được một cách tổng quan về hệ thống chuyển mạch mềm trong mạng NGN. Tuy
nhiên do hạn chế về tài liệu cũng như năng lực nên bản đồ án tốt nghiệp này không
thế tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và
bạn bè để em có những hiểu biết để hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Giáo trình chuyển mạch tổng đài, Mạc Thị Phương
[2] Giáo trình mạng và truyền số liệu, Mạc Thị Phượng
[3] Http://www.welltech.vn/vi/products/75-sp365sip-based-softphone-foritsptelecom-operator-pre-paidpost-paid-application-.html, Ngày 22/5/2014.
[4] Http://luanvan.co/luan-van/he-thong-voip-va-tong-dai-asterisk-45704/,
Ngày 13/5/2014.
[5] http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-phan-tich-goi-tin-voi-wireshark46811/, Ngày 25/5/2014.