Tải bản đầy đủ
5 Dịch vụ cho người sử dụng

5 Dịch vụ cho người sử dụng

Tải bản đầy đủ

Hình 3.18: Mô hình dịch vu 1719
Các thành phần mạng của dịch vụ:
+ hiQ9200 (Softswitch): điều khiển, báo hiệu, chuyển mạch và giám sát việc
thiết lập cuộc gọi, đồng thời thực hiện việc tính cước.
+ hiG1000V3T (Gateway): là thành phần trung gian giữa mạng IP và
mạng PSTN, chuyển đổi tín hiệu từ dạng kênh sang gói và ngược lại
Dịch vụ 1719 cung cấp trên các mạng:


Mạng điện thoại cố định PSTN.Mạng thoại vô tuyến nội thị, mạng di động nội tỉnh và mạng khác.Dịch vụ điện thoại thẻ trả trước được cung cấp trên phạm vi mọi
tỉnh/ thành phố.Dễ dàng mua được tại các đại lý Bưu điện, các Bưu cục hoặc tại
các điểm du lịch.
Hiện cuộc gọi người sử dụng không phải nhập mã Pin code, cướccuộc gọi được trừ trực tiếp vào tài khoản của số máy điện thoại cố định.
Cách sử dụng:
1. Kích hoạt dịch vụ: Người sử dụng quay số 1719
2. Thông báo lựa chọn ngôn ngữ: “ bấm phím 1 để chọn tiếng việt” - bấm
phím 2 để chọn tiếng Anh

71

71

3. Sau khi người sử dụng bấm phím số 1 hoặc phím số 2, hệ thống sẽ nhắc
khách hàng nhập mã số thẻ sử dụng: “ Nhập mã số thẻ, kết thúc bằng phím
thăng” hoặc “Enter your PIN code folowed by hash”
4. Nếu mã số thẻ không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo và kết thúc cuộc gọi:
“Mã số thẻ không hợp lệ” hoặc “your PIN code is invalid”
5. Nếu mã số thẻ đã hết hạn sử dụng, hệ thống sẽ thông báo: “Thẻ đã hết hạn
sử dung” hoặc “your PIN code expired”
6. Nếu A - number đang thực hiện cuộc gọi, cũng có người thứ 2 dùng mã số
thẻ đó để thực hiện cuộc gọi hệ thống sẽ báo: “Thẻ của bạn đang có người khác
sử dung” hoặc“your PIN code being used by others”
7. Nếu tài khoản không còn tiền, hệ thống sẽ thông báo: Tài khoản của bạn
đã hết tiền” hoặc “ There is no credit on your account”.
8. Nếu tài khoản còn tiền, hệ thống sẽ thông báo số tiền còn lại trên thẻ của
khách hàng và nhắc khách hàng nhập số điện thoại cần gọi đồng thời thông báo
cho A - number biết có thể tùy chọn cuộc gọi theo chuẩn IP hoặc TDM với 2 mức
cước khác nhau: Thẻ của bạn còn (xxx) đồng. Để sử dụng dịch vụ chất lượng
cao, bấm số điện thoại và kết thúc bằng phím thăng. Để sử dụng dịch vụ giá thấp,
bấm phím (*), số điện thoại cần gọi và kết thúc bàng phím (#).
9. Hệ thống sẽ nhắc lại thông báo ở bước 8 với các trường hợp:
a) Nếu hệ thống không kết nối được số điện thoại cần gọi. Thuê bao điện thoại
đang bận hoặc các trường hợp khác như nghẽn mạch, lỗi đường dây hay máy điện
thoại, … thì khách hàng sẽ nghe âm báo bận sau đó nghe thông báo ở bước 8
b) Nếu hệ thống kết nối được với số điện thoại cần gọi nhưng thuê bao bị gọi
không trả lời hệ thống sẽ phát thông báo ở bước 8 sau 60 giây.
10. Trường hợp không còn đủ để kết nối cuộc gọi mà khách hàng vẫn gọi:
cuộc gọi sẽ kết thúc ngay sau khi B nhấc máy mà không có bản thông báo số 8.
Quá trình thực hiện cuộc gọi 1719
1. Thuê bao A quay mã dịch vụ, tổng đài nội hạt thuê bao A sẽ gửi báo hiệu
tới hiQ9200 qua kênh báo hiệu số 7.

72

72

2. Nếu là cuộc gọi do chuyển hướng cuộc gọi đến mã 1719 thì cuộc gọi sẽ
kết thúc.
3. Surpass hiQ9200 sẽ điều khiển hiG1000 A thiết lập kênh thoại tới hiR200,
khi đó thuê bao A nghe thống báo từ hiR200, người sử dụng trao đổi với hiR200
bằng mã DTMF.
4. Lựa chọn ngôn ngữ, hiR200 thông báo cho thuê bao chọn tiếng Việt hay tiếng Anh.
5. HiQ9200 kiểm tra thuê bao A, nếu thuê bao A không phải là thuê bao trả
trước, hiQ9200 yêu cầu nhập mã của card.
6. Nếu mã card không hợp lệ (Card không đúng, card hết hạn, card đang được
sử dụng bởi một thuê bao khác) hiQ9200 sẽ thông báo và ngắt cuộc gọi.
7. Nếu thuê bao là thuê bao trả trước và tài khoản hợp lệ hiR200 sẽ thông báo
số tiền còn lại trong tài khoản.
8. HiR200 thông báo yêu cầu quay số cần gọi và gửi tới hiQ9200, hiQ9200 sẽ
điều khiển ngắt kết nối tới hiR200 và thiết lập cuộc gọi tới thuê bao B.
Trong suốt thời gian thực hiện cuộc gọi hiQ9200 sẽ giám sát các trạng thái cả
thuê bao và kiểm tra tài khoản của thuê bao A. Trạng thái thuê bao có thể là bận,
nhấc máy, đặt máy.
Nếu thuê bao A đặt máy trước, hiQ9200 sẽ cập nhật tài khoản và mở lại tài
khoản cho card vừa dùng. Nếu thê bao B bận hay không nhấc máy trong một
khoảng thời gian nhất định người sử dụng sẽ nhận được thông báo quay một số mới.
3.5.2

Dịch vụ thoại qua trang Web WDP
Với sự bùng nổ của mức độ tiện dụng từ Internet, điều mong muốn của nhiều
người, nhiều doanh nghiệp là có thể vừa truy cập Internet vừa dễ dàng kết nối
cuộc gọi. Điều mong ước đó giờ đây khách hàng đã có thể thực hiện được thông
qua dịch vụ WDP.
Dịch vụ WDP:
Là dịch vụ cho phép người sử dụng thực hiện cuộc gọi từ một trang Web trên
Internet tới một thuê bao PSTN. Cuộc gọi có thể là kết nối giữa máy tính với
điện thoại hoặc điện thoại với điện thoại.
Dịch vụ WDP có những ưu điểm:

-

Cuộc gọi có thể thực hiện trực tiếp từ Internet.
73

73

-

Cung cấp thêm dịch vụ cho người sử dụng ví dụ như sổ điện thoại cá nhân.

-

Dễ dàng sử dụng với giao diện đồ hoạ.
Sử dụng dịch vụ WDP:
Để sử dụng dịch vụ, người sử dụng cần có một máy tính kết nối Internet và đăng

-

ký sử dụng dịch vụ WDP.
Người sử dụng sẽ được cấp username và password để truy cập vào Webdial Page

-

qua mạng Internet.
Lựa chọn kết nối cuộc gọi theo hai phương thức: máy tính với điện thoại và

-

điện thoại với điện thoai.
Có thể kết nối ngay cuộc gọi hoặc được hẹn giờ.

-

3.6

Dịch vụ cho doanh nghiệp
-

Dịch vụ miễn cước ở người gọi 1800 (Free phone 1800)

- Dịch vụ thông tin, giải trí, thương mại 1900 (Premium Service 1900)
- Dịch vụ mạng riêng ảo (Virtual Private Network - VPN)
- Dịch vụ truyền hình theo yêu cầu mytv
3.6.1

Dịch vụ 1800 và 1900
Chuyển cuộc gọi từ số 1800 hoặc số 1900 đến số đích tương ứng trong mọi
trường hợp
Khi người sử dụng quay số dịch vụ 1800 hoặc 1900 (1800/1900 + SN) thì

-

số dịch vụ 1800 hoặc 1900 đó sẽ được chuyển đổi thành một số đích tương ứng
với dịch vụ và cuộc gọi sẽ được thiết lập đến số đích đó.
Số dịch vụ (Service number - SN) được kiểm tra tại cơ sở dữ liệu của hệ

-

thống (hiQ9200), dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng tại hệ thống, số dịch vụ sẽ
được chuyển đổi thành số thuê bao đích (destination directory number - DDN).
Mỗi số dịch vụ (SN) có thể chuyển đổi thành tối đa 10 số đích (DDN).
Chuyển cuộc gọi từ số dịch vu 1800 hoặc 1900 (1800/1900 + SN) đến số
đích tương ứng theo các yếu tố lựa chọn
Việc chuyển đổi số dịch vụ (SN) sang số đích (DDN) có thể thay đổi tuỳ
theo một số yếu tố có thể lựa chọn như sau:
Gốc (điểm xuất phát) cuộc gọi (Origin of A);

-

74

74

-

Ngày của tuần;

-

Giờ trong ngày.
+ Chọn theo gốc cuộc gọi:
Gốc của cuộc gọi là một tiêu chí để thực hiện cuộc gọi trong dịch vụ dịch vụ
1800 hoặc 1900. Điểm xuất phát của cuộc gọi sẽ quyết định cuộc gọi được định
tuyến thế nào.
Ví dụ: Công ty A có thể cung cấp dịch vụ 1800 1XXX hoặc 1900 1XXX cho
khách hàng của mình tại nhiều vùng với một số (DDN) duy nhất hoặc có thể
cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong nhiều vùng với nhiều số (DDN).
+ Chọn theo thời gian (ngày trong tuần và/hoặc giờ trong ngày)
Đích của cuộc gọi sẽ được xác định tùy thuộc vào ngày trong tuần và/ hoặc
thời gian trong ngày mà cuộc gọi thực hiện. Có thể định nghĩa các khoảng thời
gian khác nhau trong đó cuộc gọi sẽ được định tuyến đến các đích khác nhau.
Các khoảng thời gian đó có thể định nghĩa dưới dạng: giờ ... phút, sáng/chiều/tối
hay ngày trong tuần.
Ví dụ: Cuộc gọi đến sẽ được kết nối tới văn phòng trong thời gian làm
việc: từ thứ hai đến thứ bảy trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 18 giờ. Vào
ngày chủ nhật hoặc ngoài thời gian làm việc cuộc gọi sẽ được kết nối tới các
bản thông báo.
Các yếu tố trên có thể được lựa chọn riêng biệt hoặc hỗn hợp tuỳ theo nhu
cầu của khách hàng.
+ Người gọi quay số truy nhập (1800) hoặc (1900) + số dịch vụ (Service
Number - SN)
+ Dựa vào số truy nhập cuộc gọi được định tuyến tới hiQ9200. Dịch vụ
Freephone được kích hoạt tại hiQ9200.
Số dịch vụ SN sẽ được kiểm tra tại cơ sở dữ liệu của hiQ9200. Dựa trên cơ
sở dữ liệu của hiQ9200, số dịch vụ sẽ được chuyển đổi thành số thuê bao đích
(destination directory number - DDN). Mỗi số dịch vụ SDN có thể chuyển đổi
thành tối đa 10 số DDN. Việc lựa chọn số đích DDN có thể dựa trên 3 yếu tố:

- Điểm xuất phát của cuộc gọi (origin of A).
75

75