Tải bản đầy đủ
2 Giải pháp SURPASS của SIEMENS

2 Giải pháp SURPASS của SIEMENS

Tải bản đầy đủ

kinh doanh trong tình hình mới là dịch vụ đa dạng, giá thành thấp, đầu tư hiệu
quả và tạo được nguồn doanh thu mới.
Đây là mạng sử dụng công nghệ chuyển mạch gói với đặc tính linh hoạt, ứng
dụng những tiến bộ của công nghệ thông tin và công nghệ truyền dẫn quang băng
thông rộng nên tích hợp được dịch vụ thoại và dịch vụ truyền số liệu.
Cấu trúc mạng Surpass được thể hiện ở hình dưới.

Hình 3.1: Giải pháp Surpass của Siemens

47

47

Tên thiết bị
SURPASS hiQ

SURPASS hiG

SURPASS hiS
SURPASS hiR

SURPASS hiX

SURPASS hiT

48

Hình thể hiện

Chức năng
hiQ9200 - chuyển mạch mềm (server
đặc tính cuộc gọi, bộ điều khiển cổng
phương tiện)
hiQ8000 - chuyển mạch mềm (cho
VoCable)
hiQ6200 - SIP Server
hiQ4000 - nền tảng dịch vụ mở
hiQ30 - Server danh bạ
hiQ20 - bộ giữ cổng, Server định
tuyến và đăng kí H.323
hiQ10 - Radius Server, AAA Server
hiG1600 - cổng phương tiện cho truy
nhập
hiG1200 - cổng phương tiện cho các
đường trung kế
hiG1100 - cổng phương tiện cho các
đường trung kế
hiG1000 -cổng phương tiện cho các
đường trung kế
hiS700 - cổng báo hiệu (đứng một
mình)
hiR200 - Server tài nguyên (đối thoại
và thông báo IP)
hiR220 - Server tài nguyên (đối thoại
và thông báo IP)
hiX7500 - truy nhập thế hệ mới cho
truy nhập đa dịch vụ
hiX7300 - truy nhập thế hệ sau cho
truy nhập băng rộng DSL
hiX7200 - truy nhập thế hệ sau cho
truy nhập thoại
hiT7550 - MTS
hiT7540 - OCU
hiT7070 - SC/DC
hiT7050 - FP1/FP2
hiT7030 - CPE

48

Giải pháp mạng NGN của Siemens dựa trên kiến trúc phân tán, xóa đi
khoảng cách giữa mạng PSTN và mạng số liệu. Các hệ thống đưa ra vẫn dựa trên
kiến trúc phát triển của hệ thống chuyển mạch mở nổi tiếng của Siemens là EWSD.
Siemens giới thiệu giải pháp mạng thệ hệ mới có tên là SURPASS.
Phần chính của SURPASS là hệ thống SURPASS hiQ, đây có thể coi là hệ

-

thống chủ tập trung (Centrallized Sever) cho lớp điều khiển của mạng với chức
năng như một hệ thống cửa ngõ (Gateway) mạnh để điều khiển các tính năng
thoại, kết hợp khả năng báo hiệu mạnh để kết nối với nhiều mạng khác nhau.
Trên hệ thống này có khối chuyển đổi báo hiệu báo hiệu Số 7 của mạng
PSTN/ISDN sang giao thức điều khiển cửu ngõ trung gian MGCP. Tùy theo chức
năng và dung lượng, SURPASS hiQ được chia thành các loại SURPASS hiQ 10,
20 hay SURPASS hiQ 9100, 9200, 9400. SURPASS hiG là họ các hệ thống cửa
ngõ trung gian (Mediagateway) từ các mạng dịch vụ cấp dưới lên SURPASS hiQ,
hệ thống nằm ở biên mạng đường trục, chịu sự quản lý của SURPASS hiQ.

Hình 3.2: Mô hình mạng NGN của Siemens
3.3 Triển khai NGN của VNPT

49

49

Như đã giới thiệu ở trên NGN của VNPT hiện nay đang áp dụng giải pháp
SURPASS của SIEMENS.
Cấu trúc mạng thế hệ sau NGN của VNPT phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
- Cung cấp các dịch vụ thoại và truyền số liệu bao gồm: thoại, fax, di động,
ATM, IP, IP-VPN, FR, X25, xDSL, IN ...trên cơ sở hạ tầng thông tin thống nhất.
- Mạng có cấu trúc đơn giản, giảm tối thiểu cấp chuyển mạch nhằm nâng cao
chất lượng dịch vụ và hạ thấp giá thành dịch vụ.
- Cấu trúc phải có tính mở, có độ linh hoạt và tính sẵn sàng cung cấp dịch vụ cao.
- Cấu trúc mạng phải đảm bảo tính an toàn mạng lưới nhằm duy trì chất
lượng dịch vụ.
- Bảo toàn vốn đầu tư của VNPT với mạng hiện tại.
- Cấu trúc mạng được tổ chức không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
- Hệ thống quản lý mạng, quản lý dịch vụ có tính tập trung cao, bảo đảm việc
cung cấp dịch vụ đến tận các thuê bao thuộc các vùng hành chính khác nhau.
3.3.1

Lớp truy nhập
Gồm toàn bộ các node truy nhập hữu tuyến và vô tuyến, các node truy nhập
của các vùng lưu lượng chỉ được kết nối đến node chuyển mạch đường trục của
vùng đó, không được kết nối đến node đường trục của vùng khác.
Được triển khai gồm một Media Gateway kết nối với mạng PSTN phục vụ
cho dịch vụ VoIP và bộ BRAS kết nối trực tiếp với thiết bị DSLAM-HUB với
khả năng chuyển mạch 10Gb/s, sử dụng công nghệ xDSL, có thể hỗ trợ các kết
nối ADSL, SHDSL. Với hạ tầng mạng xDSL này, VNPT đã cung cấp các dịch vụ
truy nhập Internet băng rộng MegaVNN tại nhiều tỉnh/thành phố trên cả nước.
Các thiết bị: MG, BRAS, DSLAM

3.3.2

Lớp truyền tải
Gồm các node chuyển mạch ATM+IP và các hệ thống truyền dẫn thực hiện
chức năng chuyển mạch, định tuyến các cuộc gọi giữa các thuê bao của lớp truy
nhập dướisự điều khiển của thiết bị điều khiển cuộc gọi thuộc lớp điều khiển.
Được tổ chức thành 2 cấp: cấp đường trục quốc gia và cấp vùng. 3 nút trục
quốc gia đặt tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng và 24 nút vùng đặt tại các
50

50