Tải bản đầy đủ
3 Yêu cầu của khách hàng

3 Yêu cầu của khách hàng

Tải bản đầy đủQoS: Quan trọng
Công ty nhỏ, văn phòng đặt tại nhàDịch vụ kết nối từ xa, dịch vụ văn phòng như thoại, fax, dữ liệu, Internet,..Dung lượng băng thông trung bình.QoS: Ít quan trọng.
Thuê bao tại nhàDịch vụ kết nối từ xa và các dịch vụ tại nhà như thoại, Internet, di động, giải trí,
điều khiển các thiết bị trong nhà,…Dung lượng băng thông nhỏ.QoS: Ít quan trong.
2.4 Dịch vụ NGN
2.4.1 Xu hướng các dịch vụ trong tương lai
Để xác định được các dịch vụ trong mạng thế hệ sau cũng như chiến
lược đầu tư của các công ty, xu hướng phát triển các dịch vụ trong tương lai
là vấn đề rất cần xem xét.
+ Trước hết chúng ta cần quan tâm đến xu hướng của dịch vụ thoại. Đây là
dịch vụ phổ biến, lâu đời và thu nhiều lợi nhuận nhất từ những ngày đầu cho đến
nay. Do đó, dịch vụ thoại truyền thống sẽ tiếp tục tồn tại trong thời gian dài. Sau
đó, một phần dịch vụ truyền thống này chuyển sang thông tin di động và thoại
qua IP.
+ Đối với dịch vụ truyền thông đa phương tiện, hiện nay H.323 đã là môi
trường cho giải pháp thoại qua giao thức IP và các dịch vụ đa phương tiện tương
đối đơn giản. Tuy nhiên, sau đó SIP sẽ thay thế cho H.232 do SIP có nhiều ưu
điểm hơn và thích hợp với các dịch vụ truyền thông đa phương tiện phức tạp.
+ Trong tương lai, tính cước dịch vụ theo nội dung và chất lượng, không theo
thời gian sẽ chiếm ưu thế.
+ Nhiều dịch vụ và truy nhập ứng dụng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ
và truy nhập ứng dụng sẽ phát triển mạnh. Các dịch vụ leased line, ATM, Frame
Relay hiện nay sẽ tiếp tục tồn tại thêm một thời gian nữa do các tổ chức kinh
doanh không muốn thay đổi thiết bị chỉ vì thay đổi dịch vụ kết nối. Dịch vụ IP38

38

VPN sẽ trở thành một lựa chọn hấp dẫn.
+ Cuối cùng, phương thức truy nhập mạng, ra lệnh, nhận thông tin,… bằng
lời nói (voice portal) sẽ là một chọn lựa trong tương lai. Hiện nay, kỹ thuật
chuyển đổi từ lời nói sang file văn bản và ngược lại đang phát triển mạnh.
2.4.2 Các đặc trưng dịch vụ NGN
Mặc dù thật khó để dự đoán hết các ứng dụng trong tương lai, nhưng chúng
ta có thể chỉ ra các đặc trưng và các khả năng quan trọng của dịch vụ trong môi
trường NGN bằng cách xem xét các xu hướng công nghiệp liên quan đến dịch vụ
hiện nay. Một điều chắc chắn là chúng ta đang dịch chuyển từ mạng chuyển
mạch kênh, trên nền TDM sang mạng dựa trên chuyển mạch gói, dựa trên truyền
tải tế bào hay khung. Tuy nhiên các thay đổi này là trong mạng truyền tải và ở
đây chúng ta chỉ xem xét ở mức dịch vụ.
Các nhà cung cấp dịch vụ mạng truyền thống đã cung cấp các dịch vụ với
khuynh hướng thoại băng hẹp, bằng một kết nối đơn điểm-điểm trong mỗi cuộc
gọi trên một thị trường rộng lớn giữa các thuê bao đầu cuối, với các khả năng sử
dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau. Dù sao, các dịch vụ này đã làm thay
đổi nhanh chóng đến nền kinh tế thế giới và thông tin cũng được xem như một
nguồn tài nguyên cơ sở.
Trong khi các dịch vụ hiện tại vẫn được các nhà cung cấp giữ lại, thì khách
hàng lại sẽ hướng đến các dịch vụ đa phương tiện băng rộng và các dịch vụ mang
nhiều thông tin. Khách hàng có thể tương tác với nhau thông qua mạng nhờ các
thiết bị CPE tinh vi và có thể chọn trên phạm vi rộng chất lượng dịch vụ (QoS)
và dải tần. Trong tương lai, mạng thông minh sẽ không chỉ tạo ra các tuyến kết
nối bằng cách dựa trên cơ sở dữ liệu đơn giản mà còn có thể mang nhiều thông
tin rộng hơn như: quản lý session đa phương tiện, các kết nối đa công nghệ, điều
khiển/quản lý thông minh, bảo mật cao, các dịch vụ chỉ dẫn trực tuyến, các phần
tử giám sát,…
Sự phát triển của các dịch vụ truyền thông hiện nay sẽ hướng tới việc các
nhà cung cấp dịch vụ phải có sự mềm dẻo, linh hoạt để phục vụ được cả thị
trường lớn và nhỏ. Các quyết định về việc cung cấp dịch vụ của họ có thể gặp
39

39

nhiều vấn đề phải giải quyết như giá cả, việc đóng gói, tiếp thị cũng như sự tiện
ích của dịch vụ thực tế khi cung cấp. Khi có nhiều phương tiện truyền tin, nhà
cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp thiết bị và các doanh nghiệp thương mại liên
quan đến việc cung cấp dịch vụ, liên mạng và các hệ thống thương mại sẽ trở nên
càng quan trọng.
Mục tiêu chính của dịch vụ NGN là cho phép khách hàng có thể lấy thông
tin họ muốn ở bất kỳ dạng nào, trong bất kỳ điều kiện nào, tại mọi nơi và dung
lượng tùy ý. Dựa trên các khuynh hướng được đề cập ở trên, sau đây là một số
đặc tính dịch vụ quan trọng trong môi trường NGN:
+ Liên lạc thông tin rộng khắp, thời gian thực, đa phương tiện, đảm bảo độ
tin cậy, thân thiện trong việc liên kết các thuê bao, truy nhập tốc độ cao và truyền
tải thông tin với bất kỳ phương tiện nào, vào mọi lúc, tại mọi nơi,…
+ Nhiều thực thể và các phần tử mạng thông minh được phân bố trên toàn
mạng. Nó bao gồm các ứng dụng cho phép truy nhập và điều khiển các dịch vụ
mạng. Nó cũng có thể thực hiện các chức năng cụ thể thay thế cho nhà cung cấp
dịch vụ hoặc mạng. Ta có thể xem nó như một tác tử quản lý có thể thực hiện
giám sát tài nguyên mạng, tập hợp các số liệu,…
+ Dễ dàng sử dụng. Khách hàng không bị ảnh hưởng từ các quá trình tập
trung, xử lý và truyền dẫn thông tin phức tạp của hệ thống. Nó cho phép khách
hàng truy xuất và sử dụng các dịch vụ mạng một cách đơn giản hơn, bao gồm các
giao diện người dùng cho phép tương tác tự nhiên giữa khách hàng và mạng.
Khách hàng được cung cấp các thông tin hướng dẫn, các tùy chọn, các tương tác
quản lý xuyên suốt các dịch vụ. Ngoài ra nó còn cung cấp các menu khác nhau
cho những người chưa có kinh nghiệm ngược lại với những người đã có kinh
nghiệm, và cung cấp một môi trường thống nhất cho các dạng thông tin.
+ NGN cho phép khách hàng quản lý hồ sơ các nhân, tự dự phòng các dịch
vụ mạng, giám sát thông tin tính cước, cá nhân hóa giao diện người dùng, tạo ra
và dự phòng các ứng dụng mới.
+ Với việc quản lý thông tin thông minh, NGN giúp người dùng quản lý sự
quá tải của thông tin bằng cách cung cấp cho họ khả năng tìm, sắp xếp và lọc các
40

40

bản tin hoặc dữ liệu, quản lý chúng cho mọi phương tiện.
2.4.3 Các dịch vụ chính trong NGN
Trong thời gian hoàn thành tài liệu này, NGN vẫn đang trên đường triển
khai. Do vậy, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định hết tất cả
các loại hình dịch vụ mà NGN có khả năng cung cấp trong thời gian tới. Rất
nhiều dịch vụ, một số đã sẵn sàng, một số khác chỉ ở mức khái niệm trong giai
đoạn đầu của quá trình triển khai NGN. Trong khi một số dịch vụ có thể được
cung cấp từ mặt bằng sẵn có, một số khác được cung cấp từ khả năng báo hiệu,
quản lý và điều khiển của NGN. Mặc dù các dịch vụ mới là động lực chính tạo ra
NGN, nhưng lợi nhuận của NGN trong giai đoạn đầu vẫn do các dịch vụ truyền
thống mang lại. Do đó, các dịch vụ truyền thống được trang trải cho mạng, trong
khi các dịch vụ mới phục vụ cho sự phát triển sau này.
Hầu hết các dịch vụ truyền thống là các dịch vụ dựa trên cơ sở truy nhập/
truyền dẫn/ định tuyến/ chuyển mạch, dựa trên cơ sở khả năng kết nối/ tài nguyên
và điều khiển phiên, và các dịch vụ giá trị gia tăng khác. NGN có khả năng cung
cấp phạm vi rộng các loại hình dịch vụ, bao gồm:
 Các dịch vụ tài nguyên chuyên dụng như: cung cấp và quản lý các bộ chuyển mã,

các cầu nối hội nghị đa phương tiện đa điểm, các thư viện nhận dạng tiếng nói,…
 Các dịch vụ lưu trữ và xử lý như: cung cấp và quản lý các đơn vị lưu trữ thông

tin về thông báo, file servers, terminal servers, nền tảng hệ điều hành (OS
platforms),…
 Các dịch vụ trung gian như: môi giới, bảo mật, bản quyền,…
 Các dịch vụ ứng dụng cụ thể như: các ứng dụng thương mại, các ứng dụng

thương mại điện tử,…
 Các dịch vụ cung cấp nội dung mà nó có thể cung cấp hoặc môi giới nội dung

thông tin như: đào tạo, các dịch vụ xúc tiến thông tin,..
 Các dịch vụ interworking dùng để tương tác với các dịch vụ khác, các ứng dụng

khác, các mạng khác, các giao thức hoặc các định dạng khác như chuyển đổi EDI
(Electronic Data Interchange).
 Các dịch vụ quản lý, bảo dưỡng, vận hành và quản lý các dịch vụ và mạng truyền

thông.
41

41

Sau đây là một số dịch vụ mà chúng ta tin rằng nó sẽ chiếm vị trí quan trọng
trong môi trường NGN, bao gồm một phạm vi rộng các dịch vụ từ thoại thông
thường đến các dịch vụ tích hợp phức tạp như Thực tế ảo phân tán (Distributed
Virtual Reality) nhằm nhấn mạnh rằng kiến trúc dịch vụ thế hệ sau sẽ cung cấp
rất nhiều loại hình dịch vụ khác nhau.

Hình 2.3: Một số dịch vu NGN điển hình

2.4.3.1

Dịch vụ thoại (Voice telephony)
NGN vẫn cung cấp các dịch vụ thoại khác nhau đang tồn tại như chờ cuộc
gọi, chuyển cuộc gọi, gọi ba bên, các thuộc tính AIN khác nhau, Centrex, Class,
… Tuy nhiên cần lưu ý là NGN không cố gắng lặp lại các dịch vụ thoại truyền
thống hiện đang cung cấp; dịch vụ thì vẫn đảm bảo nhưng công nghệ thì thay đổi.

2.4.3.2

Dịch vụ dữ liệu (Data Serrvice)
Cho phép thiết lập kết nối thời gian thực giữa các đầu cuối, cùng với các đặc
tả giá trị gia tăng như băng thông theo yêu cầu, tính tin cậy và phục hồi nhanh kết
nối, các kết nối chuyển mạch ảo (SVC- Switched Virtual Connection), và quản lý
dải tần, điều khiển cuộc gọi,… Tóm lại các dịch vụ dữ liệu có khả năng thiết lập
kết nối theo băng thông và chất lượng dịch vụ QoS theo yêu cầu.
2.4.3.3 Dịch vụ đa phương tiện (Multimedia Service)
Cho phép nhiều người tham gia tương tác với nhau qua thoại, video, dữ liệu.
Các dịch vụ này cho phép khách hàng vừa nói chuyện, vừa hiển thị thông tin.
Ngoài ra, các máy tính còn có thể cộng tác với nhau.

42

42

2.4.3.4 Dịch vụ mạng riêng ảo (VPN)
Thoại qua mạng riêng ảo cải thiện khả năng mạng, cho phép các tổ chức
phân tán về mặt địa lý, mở rộng hơn và có thể phối hợp các mạng riêng đang tồn
tại với các phần tử của mạng PSTN.
Dữ liệu VPN cung cấp thêm khả năng bảo mật và các thuộc tính khác mạng
của mạng cho phép khách hàng chia sẻ mạng Internet như một mạng riêng ảo,
hay nói cách khác, sử dụng địa chỉ IP chia sẻ như một VPN.

Hình 2.4: Dịch vu VPN
2.4.3.5 Tính toán mạng công cộng (PNC Public Network Computing)
Cung cấp các dịch vụ tính toán dựa trên cơ sở mạng công cộng cho thương
mại và các khách hàng. Ví dụ nhà cung cấp mạng công cộng có thể cung cấp khả
năng lưu trữ và xử lý riêng ( chẳng hạn như làm chủ một trang web, lưu trữ/ bảo
vệ/ dự phòng các file số liệu hay chạy một ứng dụng tính toán). Như một sự lựa
chọn, các nhà cung cấp dịch vụ mạng công cộng có thể chung cấp các dịch vụ
thương mại cụ thể (như hoạch định tài nguyên công ty (ERPEnterprise Resource
Planning), dự báo thời gian, hóa đơn chứng thực,…) với tất cả hoặc một phần các
lưu trữ và xử lý xảy ra trên mạng. Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính cước theo
giờ, ngày, tuần,… hay theo phí bản quyền đối với dịch vụ.
43

43

2.4.3.6

Bản tin hợp nhất (Unified Messaging)
Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ voice mail, email, fax mail, pages qua các giao
diện chung. Thông qua các giao diện này, người sử dụng sẽ truy nhập (cũng như
được thông báo) tất cả các loại tin nhắn trên, không phụ thuộc vào hình thức truy
nhập (hữu tuyến hay vô tuyến, máy tính, thiết bị dữ liệu vô tuyến). Đặc biệt kỹ
thuật chuyển đổi lời nói sang file văn bản và ngược lại được thực hiện ở server
ứng dụng cần phải được sử dụng ở dịch vụ này.

2.4.3.7

Môi giới thông tin (Information Brokering)
Bao gồm quảng cáo, tìm kiếm và cung cấp thông tin đến khách hàng tương
ứng với nhà cung cấp. Ví dụ như khách hàng có thể nhận thông tin trên cơ sở các
tiêu chuẩn cụ thể hay trên các cơ sở tham chiếu cá nhân,…

2.4.3.8

Thương mại điện tử (E-Commerce)
Cho phép khách hàng mua hàng hóa, dịch vụ được xử lý bằng điện tử trên
mạng; có thể bao gồm cả việc xử lý tiến trình, kiểm tra thông tin thanh toán tiền,
cung cấp khả năng bảo mật,… Ngân hàng tại nhà và đi chợ tại nhà nằm trong
danh mục các dịch vụ này; bao gồm cả các ứng dụng thương mại, ví dụ như quản
lý dây chuyển cung cấp và các ứng dụng quản lý tri thức.
Dịch vụ thương mại điện tử còn được mở rộng sang lĩnh vực di động. Đó
chính là dịch vụ thương mại điện tử di động (mcommerce - Mobile Commerce).
Có nhiều khái niệm khác nhau về m-commerce, nhưng ta có thể hiểu đây là dịch
vụ cho phép người sử dụng tham gia vào thị trường thương mại điện tử (mua và
bán) qua các thiết bị di động cầm tay.

2.4.3.9

Dịch vụ chuyển cuộc gọi (Call Center Service)
Một thuê bao có thể chuyển một cuộc gọi thông thường đến trung tâm phân
phối cuộc gọi bằng cách kích chuột trên một trang web. Cuộc gọi có thể xác định
đường đến một agent thích hợp, mà nó có thể nằm bất cứ đâu thậm chí cả ở nhà
(như trung tâm cuộc gọi ảo - Vitual Call Center). Các cuộc gọi thoại cũng như
các tin nhắn e-mail có thể được xếp hàng giống nhau đến các agent. Các agent có
các truy nhập điện tử đến các khách hàng, danh mục, nguồn cung cấp và thông
tin yêu cầu, có thể được truyền qua lại giữa khách hàng và agent.
44

44

2.4.3.10 Trò chơi tương tác trên mạng (Interactive gaming)
Cung cấp cho khách hàng một phương thức gặp nhau trực tuyến và tạo ra các
trò chơi tương tác (chẳng hạn như video games)

2.4.3.11 Thực tế ảo phân tán (Distributed Virtual Reality)
Tham chiều đến sự thay đổi được tạo ra có tính chất kỹ thuật của các sự kiện,
con người, địa điểm, kinh nghiệm,… của thế giới thực, ở đó những người tham
dự và các nhà cung cấp kinh nghiệm ảo là phân tán về địa lý. Dịch vụ này yêu
cầu sự phối hợp rất phức tạp của các tài nguyên khác nhau.

2.4.3.12 Quản lý tại gia (Home Manager)
Với sự ra đời của các thiết bị mạng thông minh, các dịch vụ này có thể giám
sát và điều khiển các hệ thống bảo vệ tại nhà, các hệ thống đang hoạt động, các
hệ thống giải trí, và các công cụ khác tại nhà. Giả sử như chúng ta đang xem ti vi
và có chuông cửa, không vấn đề gì cả, ta chỉ việc sử dụng điều khiển ti vi từ xa
để xem được trên màn hình ai đang đứng trước cửa nhà mình. Hoặc chẳng hạn
như chúng ta có thể quan sát được ngôi nhà của mình trong khi đang đi xa, hoặc
quan sát được người trông trẻ đang chăm sóc em bé như thế nào khi ta đang làm
việc tại cơ quan.
Ngoài các dịch vụ đã nêu trên còn có rất nhiều dịch vụ khác có thể triển khai
trong môi trường NGN như: các dịch vụ ứng dụng trong y học, chính phủ điện
tử, nghiên cứu đào tạo từ xa, nhắn tin đa phương tiện,… Như vậy các dịch vụ thế
hệ sau là rất đa dạng và phong phú, việc xây dựng, phát triển và triển khai chúng
là mở và linh hoạt. Chính vì vậy nó thuận tiện cho các nhà cung cấp dịch vụ và
ứng dụng triển khai dịch vụ đến cho khách hàng trong môi trường NGN.

45

45

CHƯƠNG III: CÁC DỊCH VỤ TRÊN NGN CỦA VNPT
3.1

Giới thiệu

VNPT đã xây dựng và phát triển một mạng PSTN cung cấp dịch vụ thoại
truyền thống chất lượng tốt cho khách hàng. Tuy nhiên cùng với thời gian mạng
PSTN bộc lộ một số hạn chế: các tổng đài chuyển mạch kênh đã khai thác hết
năng lực và trở nên lạc hậu so với nhu cầu của khách hàng hiện nay, sự kém hiệu
quả của TDM trong việc phân bổ băng thông, mạng PSTN có nhiều cấp nên phức
tạp trong việc phối hợp hệ thống báo hiệu, đồng bộ.
Mặt khác, nhu cầu về các dịch vụ dữ liệu phát triển mạnh mẽ, Internet ngày
càng phổ biến rộng rãi, xu thế tích hợp IP/ATM/MPLS cho mạng đường trục cùng
với sự phát triển của nền viễn thông thế giới đòi hỏi phải có một mạng mới có
băng tần rộng, hiệu suất cao, hỗ trợ nhiều dịch vụ, đơn giản về cấu trúc và quản lý,
dễ dàng phát triển dịch vụ và nhanh chóng cung cấp đến khách hàng. Có hai sự lựa
chọn: một là xây dựng một cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới, hai là xây dựng một mạng
có khả năng cung cấp các dịch vụ IP bằng cách nâng cấp trên cơ sở hạ tầng mạng
PSTN có sẵn.
Việc xây dựng một cơ sở hạ tầng mới là chuyện khó làm được trong thời
gian ngắn, và sẽ tốn khá nhiều chi phí. Cho nên mạng thế hệ mới NGN (Next
Generation Network) đã được hình thành và phát triển.
Hiện nay, các doanh nghiệp được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông là
VNPT, Viettel, EVN, SPT, viễn thông Hàng Hải. Trong đó ngoại trừ công ty viễn
thông Hàng Hải, các công ty khác đều đang cung cấp dịch vụ gọi VoIP đường dài
trong nước và quốc tế.
3.2 Giải pháp SURPASS của SIEMENS

Hiện nay NGN của VNPT đang được triển khai dựa trên giải phải SURPASS
của Siemens. Đây là mạng có hạ tầng thông tin duy nhất dựa trên công nghệ
chuyển mạch gói được VNPT lựa chọn để thay thế cho mạng chuyển mạch kênh
truyền thống. Với ưu thế cấu trúc phân lớp theo chức năng và sử dụng rộng rãi
các giao diện API để kiến tạo dịch vụ mà không phụ thuộc nhiều vào các nhà
cung cấp thiết bị và khai thác mạng, công nghệ NGN đã đáp ứng được yêu cầu
46

46

kinh doanh trong tình hình mới là dịch vụ đa dạng, giá thành thấp, đầu tư hiệu
quả và tạo được nguồn doanh thu mới.
Đây là mạng sử dụng công nghệ chuyển mạch gói với đặc tính linh hoạt, ứng
dụng những tiến bộ của công nghệ thông tin và công nghệ truyền dẫn quang băng
thông rộng nên tích hợp được dịch vụ thoại và dịch vụ truyền số liệu.
Cấu trúc mạng Surpass được thể hiện ở hình dưới.

Hình 3.1: Giải pháp Surpass của Siemens

47

47