Tải bản đầy đủ
C. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK

C. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VINAMILK

Tải bản đầy đủ

toàn công ty trong năm vừa qua, đồng thời khẳng định vị thế của Công ty hàng đầu trong lĩnh vực sữa ở Việt Nam.
Tuy vẫn còn những hạn chế cần phải sửa đổi trong năm tới nhưng với đội ngũ lãnh đạo tài năng, dây chuyền sản xuất
hiện đại cùng với những công nhân lành nghề, Vinamilk hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một trong những công
ty cổ phần có quy mô và lợi nhuận số một Việt Nam, vươn ra biển lớn sánh vai với những doanh nghiệp sữa hàng
đầu thế giới.

52

53

54

55

56

57

58

59