Tải bản đầy đủ
Ví dụ về trung gian quảng cáo: Young & Rubicam hợp tác với Dr. Pepper trên 30 năm

Ví dụ về trung gian quảng cáo: Young & Rubicam hợp tác với Dr. Pepper trên 30 năm

Tải bản đầy đủ

Thị trường quảng cáo Việt Nam 2009
• 1 tỷ đô la doanh thu từ
quảng cáo/ năm
• Vẫn trẻ ở độ tuổi 16
• Khoảng 6000 hãng quảng
cáo đang hoạt động
• 80% thị trường nằm trong
tay các hãng QC nước
ngoài
• Luật Quảng cáo
(20/10/2010) còn nhiều
điểm chưa hoàn thiện

©2010 DBA

Hoạt động của Trung gian cung câp dịch
vụ khuyến mãi (promotion agency)
Lập
Lập kế
kế hoạch
hoạch khuyến
khuyến mãi
mãi
Sáng
Sáng tạo
tạo chương
chương trình
trình
Nghiên
Nghiên cứu
cứu thị
thị trường
trường
Hợp
Hợp tác
tác với
với các
các hoạt
hoạt động
động quảng
quảng
cáo
cáo
Thiết
Thiết kế
kế các
các hệ
hệ thống
thống phần
phần thưởng
thưởng
Tổ
Tổ chức
chức các
các cuộc
cuộc thi/bốc
thi/bốc thăm
thăm
MKT
MKT cơ
cơ sở
sở dữ
dữ liệu
liệu
©2010 DBA

Công ty Quảng cáo Truyền
thông Devent Đà Nẵng
•Đại diện tiếp thị, xây dựng và quản trị thương hiệu
•Tổ chức sự kiện
•Khai trương, Khánh thành
•Lễ Động thổ, Khởi công
•Hội nghị khách hàng, Họp báo, Kỷ niệm thành
lập
•Thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu
•Dịch vụ tổ chức khuyến mãi
•Chế tác quà tặng
©2010 DBA

Hoạt động của các trung gian MKT Interactive
Quảng
Quảng cáo
cáo web
web

Quản
Quản trị
trị web
web
doanh
doanh nghiệp
nghiệp

Thiết
Thiết lập
lập kênh
kênh
Interactive
Interactive
CD-ROMs
CD-ROMs

Thuê/cho
Thuê/cho thuê
thuê cửa
cửa hàng
hàng
ảo
ảo
Audio
Audio

Video
Video
Nội
Nội dung
dung số
số

Hoạt
Hoạt hình
hình
©2010 DBA

Hiệu
Hiệu ứng
ứng đặc
đặc biệt
biệt

Quảng cáo online Việt Nam: 15,5 triệu usd
• Quy mô thị trường quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam ước
đạt 278 tỷ VNĐ (15,5 triệu đô-la Mỹ)
• Tăng trưởng 71% so với năm 2008
• Các hình thức quảng cáo online chủ yếu
- Quảng cáo banner tăng 50% - hình thức được ưa
chuộng nhất
- Quảng cáo tìm kiếm chiếm 45% chi phí quảng cáo
trực tuyến
- Quảng cáo trên các mạng xã hội gia tăng
- Các dịch vụ gia tăng đi kèm cũng tạo nên nguồn
doanh thu hấp dẫn: Game, Music, Video…
• Thương mại điện tử và những dấu lặng
©2010 DBA