Tải bản đầy đủ
Phần 1: Cụm chiller tuần hoàn môi chất lạnh.

Phần 1: Cụm chiller tuần hoàn môi chất lạnh.

Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

Hình 2:Cấu tạo máy nén pittông
-Bình ngưng:
Chức năng chính.: Nhận môi chất nhiệt độ cao áp suất cao từ máy nén (bình
tách dầu) rồi trao đổi nhiệt đối lưu với nước làm mát( Thải nhiệt ra môi trường)
rồi ngưng lại môi chất với thể lỏng áp suất cao.
Cấu tạo: Gồm một hệ thống ống cooling coil đặt trong một bình để trao đổi
nhiệt với nước, các hệ thống van.
-Bình bay hơi:
Chức năng chính: trao đổi nhiệt với nước từ đó làm lạnh nước xuống nhiệt
độ từ 5-7độ. Sau đó nước lạnh được đưa đi các AHU và FCU. Trao đổi nhiệt như
bình ngưng.
+Cấu tạo:
Có nhiều loại trong như: Bình bay hơi ống vỏ kiểu ngập, nhưng ở đây môi
chất lại ở ngoài còn nước được làm lạnh thì lại ở trong hệ thống ống cooling coil.

GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

11

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

Bình bay hơi chùm ống thẳng môi chấy sôi trong ống còn nước được làm lạnh thì
ở ngoài.
Gồm hệ thống ống có cánh được đặt trong bình bay hơi. Ngoài ra còn các
hệ thống van xả.
-Hệ thống tiết lưu:
Chức năng chính: Cân bằng áp suất cao của môi chất lỏng xuống áp suất thấp và
điều chỉnh lưu lượng môi chất giữa bình ngưng và bình bay hơi. Duy trì áp suất
hơi ổn định và chênh lệch áp suất giữa bình bay hơi và bình ngưng tụ.
Bộ phận tiết lưu nằm giữa bình bay hơi và bình ngưng tụ.
+Cấu tạo:
Có 3 loại chính thường được sử dụng.
-Van điều chỉnh bằng tay.
-Van tiết tự động nhờ sự quá nhiệt hơi hút về máy nén, gọi tắt là van tiết lưu
nhiệt, thường được sử dụng trong các hệ thống lạnh trung bình hoặc lớn,ngoài ra
nó còn được sử dụng cho cả hệ thống tủ lạnh nhỏ như tủ lạnh thương nghiệp và
máy điều hòa không khí(chiller thường được sử dụng van tiết lưu loại này).
-Ống mao còn gọi là ống mao dẫn hoặc capile là dạng thiết bị tiết lưu cố định.
Thường được sử dụng trong tủ lạnh gia đình, máy hút ẩm hoặc máy điều hòa gia
đình.
+Ngoài ra còn có các bộ phận thiết bị phụ:
-Bình tách dầu:
Chức năng chính: Tách dầu bụi ra khỏi dòng hơi môi chất nhiệt độ cao và
áp suất cao. Tránh hiện tượng tắc dầu trên dàn bay hơi.
+Cấu tạo: Hoạt động trên nguyên lý thay đổi hướng tốc độ của dòng môi
chất và dựa vào khối lượng riêng của dầu và môi chất dựa vào một tấm chặn
hoặc là dẫn dòng môi chất đi theo hình ziczac qua ống làm mát dầu.Ngoài ra còn
có hệ thống tách dầu dựa vào nước.
Ngoài hệ thống làm thay đổi hướng chuyển động của môi chất còn có thêm
hệ thống làm mát dầu.
-Bình tách lỏng:

GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

12

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

Chức năng chính: Tách bụi lỏng ra khỏi hơi môi chất để môi chất hút về
máy nén dưới dạng hơi áp thấp. Tránh hiên tượng va đập thủy lực vào máy nén.
+Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: Hoạt động dựa trên nguyên lý giảm tốc
độ của dòng hơi môi chất. Tốc độ có thể hạ xuống (0,5m/s) từ đó bụi lỏng và hơi
sẽ tách riêng ra.hơi về máy nén. Bụi lỏng bao gồm bụi lỏng của môi chất chưa
bay hơi và bụi lỏng của dầu qua hệ thống tiết lưu trong bình tách lỏng.
Phần 2:Cấu tạo của hệ thống nước lạnh và hệ thống trao đổi nhiệt của
không khí:
-AHU(air handling chiller):
Chức năng chính: là nơi trao đổi nhiệt với không khí trong phòng từ đây
không khí được làm mát sẽ được thổi đi các phòng làm mát.
+Nguyên lý hoạt động và cấu tạo

Hình 3:AHU
GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

13

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

Một hệ thống dàn ống cooling coil được bơm nước lạnh vào trao đổi nhiệt
với không khí được làm mát.
Gồm một quạt li tâm: Để thổi và hút không khí.
Ngoài ra còn gồm hệ thống trong đường không khí hồi và một miệng hút đường
không khí tươi.
-Bình giãn nở và cấp nước bổ sung:
Chức năng chính:Cân bằng áp suất nước vào các AHU và FC, ngoài ra trong quá
trình vận hành sẽ có sự tổn thất về nước làm lạnh, bình sẽ có chức năng thêm
nước.
+Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: Khi hoạt động sẽ có sự dãn nở thể tích
của nước lạnh vì thế sẽ có sự sủi bọt khí chính vì thế bình giãn nở sẽ có van xả áp
suất và van nước cấp cùng với bình chứa .
-Tháp giải nhiệt nước ngưng:

Hình 4:tháp giải nhiệt nước
Chức năng chính: Giải nhiệt nước ngưng rồi đưa nước được giải nhiệt vào
bình ngưng trao đổi nhiệt với môi chất trong bình ngưng. Từ đó tăng hiệu quả
trao đổi nhiệt của môi chất.
+Nguyên lý hoạt động và cấu tạo: Có nhiều kiểu tháp giải nhiệt. Dựa vào
nguyên lý thoát hơi nóng của nước mà xây dưng lên cấu tạo của nước(VD: như
nước nóng ở một cốc to rót ra các cốc nhỏ thì sẽ nhanh làm lạnh hơn).
Gồm:
-Lưới: Để che chắn bụi bẩn rác vào tháp giải nhiệt.
GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

14

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

Hệ thống phun sương: Đưa nước thành các tia nhỏ.
Hệ thống mao: Làm tăng diện tích trao đổi nhiệt.
-Quạt: Lấy nhiệt từ nước.
Hệ thống bơm: Dùng để hút nước từ bình ngưng và bơm vào các tháp giải
nhiệt.
Hệ thống bơm và đường ống:
Có các hệ thống bơm nước giải nhiệt và hệ thống bơm nước lạnh. Tùy vào
công suất của công trình mà chọn các hệ thống bơm khác nhau(thường được sử
dụng van 3 ngả).
1.2.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.

Hình 5 Cụm chiller.
-Trong cụm chiller: Máy nén nén môi chất nên áp suất và nhiệt độ cao qua
bình tách dầu để tách các bụi dầu còn bám trong môi chất. Môi chất sau khi được
nén ở dạng hơi với nhiệt độ và áp suất cao qua bình ngưng được trao đổi nhiệt
với nước lạnh trong bình ngưng (Thải nhiệt ra nước). Môi chất sẽ ngưng lại ở
dạng lỏng áp suất cao. Môi chất lỏng ở nhiệt độ cao qua hệ thống tiết lưu sẽ được
GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

15

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH

làm áp suất giảm môi chất ở dạng lỏng áp thấp. Môi chất lỏng áp thấp sẽ lên bình
bay hơi. Bình bay hơi lấy nhiệt của nước cần làm lạnh trao đổi nhiệt với môi chất
lạnh ở nhiệt độ bay hơi t0. Hơi áp thấp sẽ được hút về máy nén qua bình tách lỏng
để tách các bụi lỏng chưa bay hơi Nước lạnh từ một bình 9-11 0C được hút từ các
AHU sau đó sẽ được đưa vào bình bay hơi làm lạnh xuống 5-7 0C. Nước được
làm lạnh lại về một bình chứa. từ bình chưa này nước sẽ đi các AHU và FCU để
trao đổi nhiệt với không khí cần làm mát. ở các AHU sẽ có các miệng gió hồi và
miệng gió tươi nhằm hạ nhiệt độ của không khí cần làm lạnh xuống từ đó giảm
được hiệu suất làm lạnh.
Nước giải nhiệt bình ngưng sẽ được hút ra khỏi bình ngưng ra tháp giải
nhiệt.
Không khí sau khi được AHU lấy nhiệt thì đi vào các miệng thổi qua hệ
thống quạt hướng tâm vào các đường ống đã được bọc cách nhiệt bằng bông thủy
tinh
Hệ thống điều khiển bao gồm cảm biến nhiệt được lắp ở các đường gió hồi.

chương ii: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM, CẤU TRÚC CỦA CÔNG
TRÌNH . PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
2.1 Giới thiệu công trình.
Công trình VINA GAME Tân Bình được thiết kế bao gồm khối, văn
phòng làm việc, giao dịch, kinh doanh …. Công tình được xây dựng với quy mô
có kiến trúc đẹp và hiện đại.
Đặc điểm cấu trúc.
- Tường
Cấu trúc xây dựng của tường như sau:
N-không khí bên ngoài
T-không khí bên

GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

16

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH NHIỆT LẠNH
Đá Granit

Gạch

Vữa

T

N

Hình 6. Kết cấu tường bao
Nền.
Nền có cấu tạo như sau:

Hình 7. Kết cấu nền
Trong đó:
1- Lớp đá granit.
2-Lớp bê tông cốt thép;
3-Lớp cát vàng
Bi tum
Vữa

- Trần

Bê tông

Cấu tạo của trần:
Hình 8. Kết cấu trần nhà

GVHD: NGUYỄN TIẾN CẢNH

17

SVTH: NGUYỄN MINH ĐÀM
HUỲNH VĂN THANH