Tải bản đầy đủ
2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian chưng cất đến khả năng chiết xuất tinh dầu gừng

2 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian chưng cất đến khả năng chiết xuất tinh dầu gừng

Tải bản đầy đủ

21

Kết luận và kiến nghị
Mục tiêu của bài luận văn này là “khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá
trình chưng cất tinh dầu gừng” để tìm ra các điều kiện chiết xuất tinh dầu gừng tối
ưu nhất, chúng em chọn gừng thu hoạch từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 10 sau khi
trồng ở tỉnh Đồng Nai, được chưng cất với tỉ lệ gừng/nước là 1/3 và thời gian là 120
phút.
Luận văn của nhóm em có những điểm mới và ưu điểm sau:
- Qua tìm hiểu, từ các bài luận văn tiến sĩ, bài báo khoa học hay sách chưa có tài
liệu nào nghiên cứu về tinh dầu gừng được chiết xuất từ gừng có nguồn gốc ở tỉnh
Đồng Nai, vì điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở các địa phương có ảnh hưởng không
nhỏ đến thành phần, hàm lượng tinh dầu kéo theo sự khác biệt về chất lượng và giá
trị của chúng (Phạm Việt Tý, Hồ Việt Đức, Lê Quyết Thắng, 2015) nên gừng ở mỗi
địa phương khi được đưa vào nghiên cứu cũng là một trong những điểm mới đáng
được chú ý.
- Với 300g gừng, thời gian chưng cất nhóm em chọn là 120 phút và tỉ lệ
gừng/nước là 1/3 cho lượng tinh dầu là 0,69g so với nghiên cứu của Tống thị Ánh
Ngọc và Nguyễn Văn Kiên (2011) với 250g gừng, thời gian chưng cất là 16 giờ,
không có khảo sát về tỉ lệ nguyên liệu/nước cho lượng tinh dầu là 0,7182g, tuy
lượng tinh dầu chiết xuất ra chênh lệch không đáng kể nhưng về mặt kinh tế, nhóm
em đã tiết kiệm được 8 lần thời gian, con số này cũng tiết kiệm được một số lớn
năng lượng.
Qua quá trình làm thí nghiệm và làm bài luận nhóm em còn bị hạn chế về kiến
thức, thời gian và thiết bị chưng cất nên còn nhiều thiếu xót và sai xót trong bài.
Nhưng cũng từ đây nhóm em học hỏi được nhiều điều , có kinh nghiệm trong việc
tiếp cận, làm quen với các đề tài và phương pháp nghiên cứu khoa học làm tiền đề
và bước đệm cho những nghiên cứu sau này; tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc
nhóm hiệu quả, tìm tài liệu, đọc tài liệu nước ngoài,…
Trong thời gian thực hiện đề tài “khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng trong quá
trình chưng cất tinh dầu gừng” nhóm em nhận thấy đây là đề tài có tính thực tế, thú

22

vị. Nếu có cơ hội đi tiếp và có thể phát triển thành đề tài nghiên cứu khoa học thì
nhóm em sẽ hoàn thành bài hoàn thiện hơn, khảo sát thêm các yếu tố như nguyên
liệu, nhiệt độ chưng cất, nồng độ muối NaCl, thời gian ngâm, thời gian lưu trữ mẫu,
dung môi chiết xuất,... để có một quy trình đầy đủ, tối ưu, tiết kiệm nhất nhưng vẫn
cho sản phẩm tinh dầu chất lượng và giá trị.
Kiến nghị: Trong tương lai, có thể phát triển hơn nữa nghiên cứu gừng trồng ở
tỉnh Đồng Nai nói riêng và nhiều tỉnh khác nói chung bằng các phương pháp hiện
đại như chưng cất bằng hơi nước có sự hỗ trợ của vi sóng, siêu âm,... Phân tích các
thành phần hóa học trong gừng ở từng vùng miền; triển khai nghiên cứu, tìm ra
nhiều hơn nữa công dụng mà các hợp chất trong gừng đem lại; chứng minh được
gừng có hợp chất tiêu diệt được tế bào ung thư và đưa vào ứng dụng trong y học.

23

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Kết quả khảo sát thí nghiệm 1
Bảng 1.1a Kết quả khảo sát tỉ lệ gừng/nước
Tỉ lệ
gừng/nước
1/2
1/3
1/4
1/5

Lần 1
(g)
0.61
0.68
0.58
0.47

Lần 2
(g)
0.64
0.69
0.56
0.51

Lần 3
(g)
0.59
0,71
0.54
0.49

Kết quả
trung bình (g)
0.61
0.69
0.56
0.49

Bảng 1.2a Độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của thí nghiệm 1
Tỉ lệ gừng/nước
1/2
1/3
1/4
1/5

Độ lệch chuẩn
0.025
0.016
0.02
0.02

Hệ số biến thiên
(%)
4,1
2.32
3.57
4.08

24

Phụ lục 2: Kết quả khảo sát thí nghiệm 2
Bảng 1.2a Kết quả khảo sát thời gian chưng cất
Thời gian
chưng cất (phút)

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Kết quả trung bình

60
120
180

0.43
0.68
0.54

0.37
0.66
0.61

0.41
0.73
0.57

0.4
0.69
0.57

Bảng 2.2a Độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên của thí nghiệm 2
Thời gian chưng cất
(phút)
60
120
180

Độ lệch chuẩn
0.031
0.016
0.028

Hệ số biến thiên
(%)
7.75
2.32
4.96

25

Tài liệu tham khảo
Tài liệu tiếng việt
Lê Thị Hương, (2016), Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, thành phần hóa
học tinh dầu của một số loài trong chi riềng (Alpinia Roxb.) và sa nhân (Amomun
Roxb.) thuộc họ gừng (Zingiberaceae Lindl.) ở Bắc Bộ, Viện sinh thái và tài nguyên
sinh vật, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Hà Nội.
Ngọc Minh, (2001), Hành, tỏi, gừng 700 bài thuốc trị bệnh, Nhà xuất bản Thanh
Hóa, Thanh Hóa.
Nguyễn Quốc Bình, (2009), Hình thái của họ Gừng (Zingiberaceae Lindl.) ở
Việt Nam và các đặc điểm nhận biết nhanh ngoài thiên nhiên, Trung tâm dữ liệu
thực

vật

Việt

Nam,

truy

cập

ngày

21

tháng

4

năm

2017,

.
Nguyễn Thanh Huệ, Trịnh Minh Khang, Nguyễn Tấn Hoàng Sơn và Nguyễn Thị
Bích Thuyền (2012), Khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật
của tinh dầu gừng (Zingiber officinale roscoe) và tinh dầu tiêu (piper nigrum l.),
Tạp chí khoa học, 21a, 139-143.
Nguyễn Thị Bích Thuyền và Nguyễn Ngọc Hạnh, (2007), Khảo sát tinh dầu và
thành phần hóa học cao ethyl acetate từ củ gừng Nhật Bản (Zingiber officinale
Roscoe var Kintok), Tạp chí khoa học, 7, 157-162.
Phạm Việt tý, Hồ Việt Đức và Lê Quyết Thắng, (2015), Nghiên cứu thành phần
hóa học của tinh dầu thân rễ gừng đen (distichochlamys citrea) tại một số tỉnh miền
trung Việt Nam, Tạp chí khoa học trường đại học An Giang, 8(4), 60-65.
Tống Thị Ánh Ngọc và Nguyễn Văn Kiên, (2011), Khảo sát các yếu tố ảnh
hưởng đến quá trình chưng cất tinh dầu gừng, Tạp chí khoa học, 19b, 62-69.
Võ Kim Thành và Đỗ Thị Triệu Hải, (2010), Nghiên cứu tách chiết và xác định
thành phần hóa học tinh dầu củ riềng ở Hội An, Quảng Nam, Tạp chí khoa học và
công nghệ, đại học Đà Nẵng, 5(40).

26

Tài liệu tiếng anh
Babarinde, S. A. và ctv (2016), Comparative susceptibility of two developmental
stages of hide beetle (Dermestes maculatus Degeer, 1774) to ginger (Zingiber
officinale Roscoe) essential oil, Journal of the Saudi Society of Agricultural
Sciences,

truy

cập

ngày

21

tháng

4

năm

.

2017,