Tải bản đầy đủ
TIẾN TRIỂN VÀ TIẾN LƯỢNG

TIẾN TRIỂN VÀ TIẾN LƯỢNG

Tải bản đầy đủ

- Bệnh tiến triển nặng ngay từ đầu có thể dẫn tới tử vong
ngay do xuất huyết não và màng não - còn xuất huyết dưới
da ít khi gây tử vong.
- Bệnh giữ nguyên tình trạng ban đầu không đỡ cũng không
nặng lên mặc dù vẫn được điều trị đúng cách.
- Bệnh nhẹ dần khi tuổi càng lớn thường là > 25 tuổi.

- Thai nghén thường làm bệnh nặng lên hoặc giảm đi, đôi lúc
gây xuất huyết ồ ạt khi đẻ.
- Đến tuổi mãn kinh có khi lại làm bệnh nặng lên.
- Một số cá biệt bệnh tiến triển trong nhiều năm nhẹ dần rồi
khỏi hẳn.

8. ĐIỀU TRỊ

Cho đến nay người ta thường dùng.
8.1. Corticoid
8.2. Truyền máu tươi
8.3. Cắt lách
8.4. Các thuốc giảm miễn dịch

8.1. Corticoid
- Mức độ xuất huyết nặng số lượng tiểu cầu < 50.000/ml có
nguy cơ chảy máu não màng não thì dùng Prednisolon liều 25mg/lkg/24 giờ dùng liên tục trong 2 tuần rồi giảm dần liều
trong 2 tuần tiếp theo.
- Mức độ nhẹ tiểu cẩu > 50.000/ ml thì dùng Prednisolon liều
1- 2mg/kg/24 giờ trong 2 tuần sau đó giảm dần liều trong 2
tuần tiếp.

8.2. Truyền máu tươi

• Đây là biện pháp cần thiết để hồi phục nhanh chóng số
lượng tiểu cầu, nhất là những trường hợp tiểu cầu dưới
80.000/ml, truyền liên tục trong 3 ngày mỗi ngày từ 1-2
đơn vị máu tươi.

8.3. Cắt lách

• Đây là phương pháp điều trị tích cực mang lại hiệu quả

cao nhưng được chỉ định khi đã dùng corticoid và truyền
máu ba đợt không có kết quả, theo thống kê chỉ định đúng
bệnh khỏi đến 87%.

8.4. Các thuốc giảm miễn dịch

• Được chỉ định sau khi dùng corticoid + truyền máu + cắt
lách mà bệnh vẫn tiến triển.

• Thuốc thường dùng:
- Cyclophosphamid 200mg/ngày hoặc 6MP 200mg/ngày,
trong hàng ngày, sau 2 tuần làm lại công thức máu để
điều chỉnh liều lượng.