Tải bản đầy đủ
Em hiểu thế nào là tảo hôn? Mang thai sớm?

Em hiểu thế nào là tảo hôn? Mang thai sớm?

Tải bản đầy đủ

GÓI SỐ 4

C

U
Â

SỐ

4

Em có dự định học nghề. Em sẽ tìm hiểu thông tin về nghề
từ đâu?

- Tìm thông tin qua sách báo

Đ

P
Á

N
Á

- Tìm thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT
- Tìm hiểu thông tin qua mạng internet.
- Thông qua các trung tâm tư vấn.
- Thông qua cha, mẹ và người thân.
- Thông qua thực tiễn xã hội...

GÓI SỐ 4U

SỐ

5

Hãy kể tên một di tích lịch sử nổi tiếng
nằm trên đồi Khau Cả ở thành phố Sơn
La ?

Đ

P
Á

N
Á

Nhà tù Sơn La

CÂU SỐ 1: CHỦ ĐỀ GIỚI TÍNH

GÓI 5
CÂU SỐ 2: CHỦ ĐỀ ATGT

CÂU SỐ 3: CHỦ ĐỀ MA TÚY

CÂU SỐ 4: CHỦ ĐỀ HNN

CÂU SỐ 5: CHỦ ĐỀ HIỂU BIẾT XH

GÓI SỐ 5

C

Â

U

SỐ

1

Ở lứa tuổi học sinh THPT (từ 16 đến 18 tuổi)
đã nên kết hôn chưa? Em hãy nêu rõ quan điểm
của mình ?

Đ

ÁP

N
Á

Chưa nên kết hôn
Vì vấn đề sức khỏe, nghề nghiệp, kinh tế, hiểu
biết xã hội.

GÓI SỐ 5

C

Â

Đ

U

SỐ

P
Á

2

Người điều khiển xe môtô và xe gắn máy
phải có các loại giấy tờ gì?

N
Á

Phải có đủ 4 loại giấy tờ sau: Giấy phép lái
xe, đăng ký xe, bảo hiểm, phí bảo trì
đường bộ.

GÓI SỐ 5

C

Â

Đ

U

SỐ

P
Á

3

N
Á

Hãy nêu quan điểm của em về vấn đề ma
túy học đường?

Nói không với ma túy dù chỉ một lần.

GÓI SỐ 5

C

Â

Đ

U

SỐ

P
Á

4

Theo em vào đại học có phải là con đường
duy nhất khi lựa chọn nghề nghiệp?

N
Á

Không, còn nhiều con đường lập nghiệp khác
dẫn tới thành công.