Tải bản đầy đủ
Theo em định hướng nghề nghiệp bắt đầu từ đâu?

Theo em định hướng nghề nghiệp bắt đầu từ đâu?

Tải bản đầy đủ

GÓI SỐ 3U

SỐ

5

Giàn khoan trung quốc hạ đặt trái phép trong vùng biển
đặc quyền kinh tế của việt nam có số hiệu là bao
nhiêu?

Đ

P
Á

N
Á

981

GÓI 4

CÂU SỐ 1: CHỦ ĐỀ MA TÚY

CÂU SỐ 2: CHỦ ĐỀ ATGT

CÂU SỐ 3: CHỦ ĐỀ GIỚI TÍNH

CÂU SỐ 4: CHỦ ĐỀ HNN

CÂU SỐ 5: CHỦ ĐỀ HIỂU BIẾT XH

GÓI SỐ 4U

SỐ

Các chất như: Rượu, bia, thuốc lá… có phải

1

ma túy không? Chúng ta có nên sử dụng không
?

Đ

P
Á

N
Á

Không - Nó là chất kích thích gây nghiện.
Chúng ta không nên sử dụng

GÓI SỐ 4

Điều khiển xe môtô trên đường mà trong máu hoặc

C

Â

U

SỐ

2

hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100
mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở thì
bị xử lý như thế nào?

Đ

P
Á

N
Á

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng,
đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60
ngày và tạm giữ phương tiện đến 10 ngày.

GÓI SỐ 4

C

Â

U

SỐ

3

Em hiểu thế nào là tảo hôn? Mang thai sớm?

Tảo hôn là trường hợp kết hôn trong đó nam chưa đủ 20

Đ

P
Á

N
Á

tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi
Mang thai sớm là những trường hợp phụ nữ mang thai
trước 18 tuổi

GÓI SỐ 4

C

U
Â

SỐ

4

Em có dự định học nghề. Em sẽ tìm hiểu thông tin về nghề
từ đâu?

- Tìm thông tin qua sách báo

Đ

P
Á

N
Á

- Tìm thông tin tuyển sinh từ Bộ GD & ĐT
- Tìm hiểu thông tin qua mạng internet.
- Thông qua các trung tâm tư vấn.
- Thông qua cha, mẹ và người thân.
- Thông qua thực tiễn xã hội...