Tải bản đầy đủ
- Những trò chơi điện tự giúp nâng kĩ năng gõ phím như 10FastFingers.com, 10 Finger BreakOut … em có thể giới thiệu cho các bạn trong lớp cùng chơi.

- Những trò chơi điện tự giúp nâng kĩ năng gõ phím như 10FastFingers.com, 10 Finger BreakOut … em có thể giới thiệu cho các bạn trong lớp cùng chơi.

Tải bản đầy đủ

cách gõ hai chữ cái tương ứng ở hai đầu (trong hình
là kí tự "c" và "s")
- Em hay tập chơi ở mức độ Intermediate để rèn kĩ
năng gõ phím

3. Trơi ở trình độ - Sau khi vượt qua mức độ Beginner, nháy chuột vào
Intermediate nút level và chọn trình độ Intermediate
- Ở mức độ này quả bóng bay nhanh hơn và xuất hiện
những "tên xâm lược" . Nếu bắn bóng trúng vào nhân vật
này sẽ tiêu diệt được hắn….
- Nháy chuột vào nút "Top 10" sẽ nhìn thấy 10 kỉ lục cáo
nhất được máy tự động lưu lại cùng với họ tên những
người lập kỉ lục đó.
- Số điểm hiển thị ở mục " High Score" là kỉ lục cao nhất
được lập trên máy của em cho đến hiện tại
Hoạt động
tìm tòi mở
rộng

C/Trang 76

- Sau khi vượt qua mức Intermediate tiếp tục nhay
chuột vào nút level và chọn trình độ Advanced (nâng
cao). Đây là mức độ khó nhất với sự xuất hiện của 2 tên
xâm lược.

Ngµy so¹n: 14/12/2015
Ngµy d¹y:

Tiết 26, 27: PHẦN MỀM
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
GV: Máy chiếu, máy tính (phòng tin học)
HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính (phòng tin học)
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động Bài tập/ Trang
Hoạt động
A/Trang 77
khởi động

B/Trang 78
1. Khái niệm
phần mềm
2. Khái niêm về
HĐH và phần
mềm ứng dụng

Hoạt động
hình thành
kiến thức
Bài tập số 1
Trang 79

Nội dung chuẩn bị
Về cơ bản, phần mềm (tên tiếng Anh: software) trong
máy tính là các ứng dụng chạy bên trong máy tính,
chúng ta không thể cầm, sờ nó được. Một máy tính
có rất nhiều phần mềm. Mỗi phần mềm giải quyết 1
chức năng khác nhau. Ví dụ: phần mềm diệt virut
bkav là để diệt virut, phần mềm nghe nhạc media
player là dùng để nghe nhạc...
- Phần mềm là một tập hợp các lệnh điều khiển do
những lập trình viên viết ra, như các chương trình (10
Finger BreakOut, Rapid Typing) là ví dụ về phần
mềm
- HĐH là phần mềm nền tảng, thiếu nó mọi phần
mềm khác không thể hoạt động được (vai trò của
HĐH là bắc cầu giữa PMƯD và phần cứng)
- Phần mềm ứng dụng (tiếng Anh: Application
software) là một loại chương trình có khả năng làm
cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó
người dùng muốn thực hiện. Điều này khác với phần
mềm hệ thống tích hợp các chức năng của máy tính,
nhưng có thể không trực tiếp thực hiện một tác vụ nào
có ích cho người dùng.
Người sử dụng
Phần mềm ứng dụng
Hệ điều hành
Thiết bị phần cứng
A
B
C

Đ
S
S

E
F
G

S
Đ
S

D

Đ

Windows

H

Đ

Linux

3. Những HĐH
thông dụng
Ubuntu
C/Trang 80
Bài tập số 2
Trang 80

A
B
C
D
E
F
G
H

Hoạt động
luyện tập

Bài tập số 3/
Trang 81
Bài tập số 4
Trang 81

Android
Phần mềm
Lập trình viên
HĐH
Phần mềm ứng dụng – HĐH
Phần mềm ứng dụng
Phần cứng
Phần mềm ứng dụng - Phần mềm ứng dụng Phần cứng
Giao diện

Đáp án B
A
B
C
D
E
f

Word
Calculator
Paint - photoshop
Lạc Việt - StarDict
Game
Virut – BKAV – Virut

Hoạt động D/Trang 82
vận dung
Hoạt động E /Trang 82

Tải phần mềm diệt virut BKAV theo địa chỉ sau
http://www.bkav.com/download
- Phiên bản của HĐH Windows tiêu biểu là: Windows

tìm tòi mở

7, Windows 8, Windows XP, Windows 10

rộng

- Phiên bản HĐH tiêu biểu của Linux là: Ubuntu,
Fedora, Opensuse

Ngµy so¹n: 15/12/2015
Ngµy d¹y:

Tiết 28,29: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
GV: Máy chiếu, HĐH Windows, các HĐH khác
HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt

Bài tập/ Trang

Nội dung chuẩn bị

A/Trang 83

- Giá bán của windows 7 Ultimate là hơn 200$ khi
mới phát hành. Mới mức giá đó windows 7 có
những chức năng
- #3 Libraries (Thư viện) Mặc định Windows 7 có 4
thư viện: Documents (tài liệu), Music (âm
nhạc), Pictures (hình ảnh), và Videos (video).
- #2 Aero Peek Việc bổ sung những cải tiến mới để
xem trước hình thu nhỏ trên thanh tác vụ có
một tính năng mới gọi là Aero Peek. Tính
năng này cho phép bạn chỉ cần di chuột qua
biểu tượng trên thanh tác vụ của các chương
trình đang mở là có thể xem trước hình thu
nhỏ của chúng và dễ dàng chuyển sang ứng
dụng đó. Tất cả các chương trình khác mờ dần
đi.
- #1 Jumplist là một tính năng tuyệt vời cho phép
người dùng truy cập nhanh chóng vào các lựa
chọn của ứng dụng bằng cách bấm phải chuột
vào một ứng dụng trên thanh tác vụ. Jumplist
của Internet Explorer cho phép xem các trang
web mà bạn thường xuyên truy cập, mở một
tab mới, và truy cập các tùy chọn của bạn

B. Hoạt động

B/Trang 78

Hiện nay windows 7 phát hành năm 2009 và windows 8

hình thành

1. Windows và

phát hành năm 2013 là những hệ điều hành được sử dụng

động

Hoạt động
khởi động

kiến thức

cách đăng nhập

phổ biến do công ty Microsoft làm ra

Ngµy so¹n:
15/12/2015
Ngµy d¹y:

Tiết 30, 31: MỘT SỐ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG
I. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
GV: Máy chiếu, máy tính (phòng tin học)
HS: Tài liệu hướng dẫn, máy tính (phòng tin học)
II. Nội dung cần chuẩn bị :
Hoạt động

Bài tập/

Nội dung chuẩn bị

Trang
- Khi học ngoại ngữ khi gặp một từ mới, nếu tra cứu
Hoạt động
khởi động

Hoạt động
luyện tập

bằng từ điển giấy thì mất nhiều thời gian. Em có thể sử
A/Trang 89

dụng các phần mềm ứng dụng tra cứu từ điển như (Lạc
Việt, Oxford Dictionary, Laban Dictionary for

B/Trang 94

Android….)
- Trái đất tự quay quanh mình và quay xung quanh mặt
trời
- Mặt trăng quay xung quanh trái đất
- Trong quá trình mặt trăng chuyển động quanh trái đất,
vị trí tương đối của mặt trăng, mặt trời và trái đất không
ngừng thay đổi. Sự biến đổi tròn khuyết của mặt trăng là
do bản thân nó không tự phát sáng mà chỉ phản xạ ánh
sáng của mặt trời.
- Mặt trời chính là trung tâm của hệ mặt trời. Đó là một
quả cầu lửa khổng lồ, nó lúc nào cũng phát ra ánh sáng
và nhiệt lượng. Khi ánh sáng của mặt trời chiếu xuống
trái đất, do trái đất hình cầu nên ánh sáng chỉ chiếu sáng