Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG II: HỢP NHẤT HAY PHÂN TÁCH VAI TRÒ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CEO.

CHƯƠNG II: HỢP NHẤT HAY PHÂN TÁCH VAI TRÒ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CEO.

Tải bản đầy đủ

BÀI TẬP LỚN CHUYÊN ĐỀ - MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CÔNG TY

khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán (“Quyết định 15”) quy định rằng vai
trò của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành nên tách biệt.
Quy định này dựa trên hai lập luận cơ bản: thứ nhất, trách nhiệm của Chủ tịch
HĐQT và CEO là khác nhau và cần được quy định khác nhau; thứ hai, nếu kết
hợp vai trò Chủ tịch HĐQT và CEO có thể sẽ gây sự tập trung quyền lực ngoài ý
muốn.
Điều 10 Quyết định 12 /2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 về việc
ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở
Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quy định rằng việc
kiêm nhiệm chức vụ CEO của Chủ tịch HĐQT phải được phê duyệt tại Đại hội
đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
Như vậy, pháp luật doanh nghiệp của Việt Nam không cấm việc Chủ tịch
HĐQT kiêm nhiệm chức vụ CEO, tuy rằng một số văn bản dưới Luật có xu
hướng không ủng hộ việc kiêm nhiệm trên.
2.2. Kinh nghiệm quốc tế
Không có sự thống nhất về mô hình quản trị công ty trên thế giới. Quan
điểm tách biệt vai trò CEO và Chủ tịch HĐQT nhìn chung được rất nhiều các
nước châu Âu ủng hộ (100% các công ty ở Đức & Hà Lan áp dụng mô hình
này), có thể gọi đây là trường phái Châu Âu. Tuy nhiên các doanh nghiệp Mỹ có
quan điểm khá khác biệt!
Ngay cả giữa Anh và Mỹ, hai nước vẫn được xếp loại thuộc cùng nhóm
Anglo-Xăcxông, sự khác biệt là rất rõ ràng.
Ở Anh, khoảng 95% trên tổng số 350 công ty trên Sàn giao dịch chứng
khoán Luân Đôn tuân thủ theo nguyên tắc Chủ tịch HĐQT và CEO phải là hai
người khác nhau.
Ngược lại, ở Mỹ trong vòng 15 năm qua, gần 80% trên tổng số 500 công
ty trong danh sách của Standard & Poor’s (S&P500) đã kết hợp hai vị trí này
làm một.

Học viên: Phạm Quang Hưng– Lớp: QLKT 2

Trang 7

BÀI TẬP LỚN CHUYÊN ĐỀ - MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đức Hà Lan Nam
Phi

Anh

Úc

Canada

100%

95%

90%

65%

100%

100%

Bỉ Singapo
57%

57%

Mỹ

Pháp

20%

18%

Bảng 1: Phần trăm tách biệt vai trò Chủ tịch HĐQT và CEO của các công ty
được niêm yết ở các nước. (Nguồn: ICPAS, KORN/FERRY,SPENCER STUART,
McKinsey)
Một hội đồng quản trị điển hình ở Mỹ là sự kết hợp vai trò của chủ tịch và
giám đốc điều hành, đây là một thực tế ở đa số các doanh nghiệp có tên trong
chỉ số kết hợp S&P’s 1500 (chỉ số do công ty Standard & Poor's - chuyên định
mức tín dụng, xuất bản các nghiên cứu về tài chính và cổ phiếu, trái phiếu - công
bố.). Trong số các công ty thực hiện theo cách này, thường thấy trường hợp chỉ
định một giám đốc độc lập từ bên ngoài đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.
Còn ở Anh, nơi Hội đồng Quản trị về mặt lịch sử thường có ít giám đốc
độc lập hơn bên Mỹ, thì có một thực tế khác là việc chỉ định một giám đốc độc
lập vào vị trí chủ tịch - không điều hành. Câu hỏi - liệu các công ty của Mỹ có
nên hay không, học tập mô hình phân chia vai trò giữa chủ tịch và CEO của
người Anh đang làm nảy sinh một cuộc khủng hoảng về liên hiệp công ty tại
Mỹ, gần đây là tại Countrywide Financial - nơi các tổ chức đầu tư kêu gọi một
sự phân chia các vai trò kiêm nhiệm.
Khảo sát mới nhất của hãng đầu tư Institutional Shareholder Services
được công bố vào tháng 9/2007 cho thấy: 36% các tổ chức đầu tư có hứng thú
với việc phân tách, tuy nhiên lại có tới 50% cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn với
việc kết hợp đảm nhận vai trò chủ tịch và CEO. Liệu sự phân tách vai trò này có
mang lại sự điều hành tốt hơn hay chỉ đơn giản là một hình thức để làm yên lòng
các cổ đông - những người vốn ít có ảnh hưởng tới hiệu lực của hội đồng quản
trị? Trước khi quyết định điều gì là tốt nhất cho HĐQT của bạn, thì dưới đây là
một vài sự liên hệ mật thiết với thực tiễn mà bạn nên xem xét:

Học viên: Phạm Quang Hưng– Lớp: QLKT 2

Trang 8

BÀI TẬP LỚN CHUYÊN ĐỀ - MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2004, Hiệp hội nhóm các giám đốc quốc gia (NACD) đã tổ chức
một ủy ban cấp cao gồm 50 thành viên các hội đồng quản trị, các CEO, các tổ
chức đầu tư giàu kinh nghiệm của các công ty nhằm nghiên cứu vấn đề trên. Và
kết quả là:
1/3 dành ưu tiên cho việc nên phân chia vai trò giữa chủ tịch và CEO.
Những người này bày tỏ sự lo ngại về việc một người vừa là lãnh đạo của hội
đồng quản trị (chủ tịch) đồng thời lại cũng là người làm thuê cho hội đồng quản
trị (CEO). Họ cho rằng mô hình có một chủ tịch - không điều hành là tốt nhất.
1/3 lại e ngại khi vai trò được phân chia. Họ ủng hộ việc kết hợp hai vai
trò như thông lệ hiện nay, nhưng nên chọn một giám đốc độc lập từ bên ngoài
vào vị trí tổng giám đốc.
1/3 còn lại cảm thấy không có nhiều khác biệt khi sự lãnh đạo độc lập của
hội đồng quản trị được quyết định bởi tổng giám đốc hay là chủ tịch – không
điều hành. Theo quan điểm của nhóm này thì rốt cuộc, chính sức tác động của cá
nhân người lãnh đạo mới là vấn đề, chứ việc đặt ra các chức danh không có gì
quan trọng.
NACD cũng tán đồng quan điểm cuối cùng này và cho đó là phương án tối ưu.
Những khảo sát gần đây chỉ ra rằng hơn 70% công ty trong danh sách
Fortune 1000 (là danh sách xếp hạng 1000 công ty đại chúng ở Mỹ tính theo
tổng doanh thu) có chức danh tổng giám đốc. Trong khi đó vẫn có vài hội đồng
quản trị ở Mỹ chỉ định ra các chủ tịch - không điều hành, tuy nhiên trên thực tế
đó thường là những công ty vừa trải qua khủng hoảng, ví dụ như: Tyco, Mash &
McLennan, AIG, Fannie Mae hay Walt Disney. Họ phân chia vai trò như để
đánh tiếng rằng sự đổi mới là minh chứng sẽ giúp họ có được sự quản lý tốt hơn.
Nhưng có đúng thế không? Hay đó là phong cách của nước Mỹ - chỉ định một
tổng giám đốc và kết hợp vai trò của chủ tịch và CEO - nhằm thực sự tạo nên
một hệ thống lãnh đạo hội đồng quản trị có hiệu quả hơn?

Học viên: Phạm Quang Hưng– Lớp: QLKT 2

Trang 9

BÀI TẬP LỚN CHUYÊN ĐỀ - MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CÔNG TY

2.3. Tách biệt CEO và Chủ tịch HĐQT: quan điểm phản đối
Một trong số những phản biện quan trọng nhất là việc tách rời 2 vị trí đoạt
mất của Tổng giám đốc những quyền cần thiết để thực hiện công việc. Nó cũng
có thể tạo ra sự không rõ ràng về việc ai là người chịu trách nhiệm về hoạt động
của công ty. Một vị chủ tịch riêng biệt có thể đoạt mất của Tổng giám đốc một
số quyền hạn. Một vài lập luận cho rằng kết hợp hai vị trí hỗ trợ cho việc ra
quyết định, đặc biệt là trong hoàn cảnh cấp bách, và giúp ban quản trị nắm tốt
hơn về thông tin của công ty.
Quan điểm này cho rằng việc tách biệt hai vai trò sẽ kém hiệu quả trong
việc kết nối chiến lược công ty và quá trình thực hiện. HĐQT khi lập chiến lược
thường không lường hết được các yếu tố của thực tế vận hành. Khi CEO lãnh
đạo bộ máy điều hành thực hiện các chiến lược đã được HĐQT thông qua, một
khi cần thay đổi để phù hợp với những biến động và thay đổi của thực tế thị
trường thường phải mất nhiều thời gian để trình bày và phê duyệt, đánh mất
nhiều cơ hội. Ở góc độ dung hòa các mong đợi giữa nhóm cổ đông và các bên
hữu quan khác, CEO nếu kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT sẽ nhanh chóng hơn trong
việc thống nhất các mong đợi khác nhau vì CEO hiểu rõ tất cả các nhóm.
Việc tách biệt vai trò Chủ tịch HĐQT và CEO là cần thiết để kiểm soát
quyền lực của CEO, nhưng nó cũng có thể dẫn đến nguy cơ làm cho CEO chỉ
tập trung vào những mục tiêu ngắn hạn, nhất là khi việc đánh giá kết quả hoạt
động và chế độ lương, thưởng được căn cứ vào kết quả đạt được những mục tiêu
HĐQT.
Nhưng những người chống lại việc tách rời lập luận rằng nó không mang
đến lợi ích gì. Những lợi ích như một ban quản trị độc lập và khách quan chỉ có
tính tạm thời: Chủ tịch càng nắm quyền lâu, ban quản trị càng mất đi sự độc lập.
Thực tế thành công của các doanh nghiệp Mỹ cho thấy mô hình kiêm
nhiệm có những ưu điểm nhất định về tính hiệu quả trong tổ chức. Thực tế trên
cho thấy các doanh nghiệp thành công trên thế giới hiện đang áp dụng cả hai mô
hình: kiêm nhiệm (Mỹ) và tách biệt (Châu Âu), điều này cũng phản ánh hiện
Học viên: Phạm Quang Hưng– Lớp: QLKT 2

Trang 10

BÀI TẬP LỚN CHUYÊN ĐỀ - MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CÔNG TY

trạng ở Châu Á (chỉ 57% các doanh nghiệp ở Singapore tách biệt hai vai trò
CEO và Chủ tịch HĐQT).
2.4. Tách biệt CEO và Chủ tịch HĐQT: quan điểm ủng hộ
Theo quan điểm phổ biến ở nhiều nước, sự tách biệt giữa vai trò Chủ tịch
HĐQT và CEO là tất yếu và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT và CEO là khác nhau
và thậm chí có thể đối lập nhau.
CEO điều hành doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm điều
hành HĐQT - mà một trong những nhiệm vụ của HĐQT là giám sát CEO. Nếu
Chủ tịch HĐQT và CEO là một người, các thành viên HĐQT sẽ khó có thể phê
bình CEO hoặc là phát biểu ý kiến độc lập. Một Chủ tịch HĐQT không kiêm
nhiệm chức vụ CEO sẽ tích cực khuyến khích tranh luận ở các cuộc họp của
HĐQT. Điều cần chú ý là Chủ tịch HĐQT và CEO có thế có quan điểm khác
nhau. Chủ tịch HĐQT luôn nhìn mọi vấn đề qua lăng kính “mong đợi của cổ
đông” vì là người đại diện cho cổ đông trong khi CEO thường tiếp cận vần đề
qua thực tế của “bộ máy điều hành và mong đợi của các bên hữu quan: nhân
viên, đối tác, cộng đồng”. Vì vậy sự phản biện, dung hòa và thống nhất những
mong đợi có thể khác nhau giữa CEO và chủ tịch HĐQT là hết sức cần thiết.
Dưới góc độ kiểm sóat, nếu CEO kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT, ban điều
hành công ty sẽ dễ bị lôi kéo và dễ có khả năng che giấu thông tin (mà thường là
thông tin không tốt) khỏi HĐQT, do đó làm giảm khả năng kiểm soát các hoạt
động của công ty. Với cơ cấu quản trị công ty như vậy, dường như không ai có
thể kiểm soát Chủ tịch HĐQT kiêm CEO, ngoại trừ chính ông ta.
Ở Anh, người ta rất kính trọng những người từ vai trò CEO vươn lên làm
Chủ tịch HĐQT. Vị trí của Chủ tịch HĐQT là hết sức quan trọng và vẻ vang,
đem đến những lợi ích lớn, ngay cả khi tiền lương của Chủ tịch HĐQT chỉ bằng
10-20% tiền lương của CEO. Sự thiệt thòi về tiền lương của Chủ tịch HĐQT so
với CEO được bù lại nhờ các cơ hội mà các Chủ tịch HĐQT của Anh có thể nắm
bắt -ví dụ như khả năng được bổ nhiệm vào làm việc ở các hội đồng, cơ quan
của Chính phủ, cơ hội theo đuổi các vụ đầu tư mạo hiểm hoặc những sở thích cá
Học viên: Phạm Quang Hưng– Lớp: QLKT 2

Trang 11

BÀI TẬP LỚN CHUYÊN ĐỀ - MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CÔNG TY

nhân-bởi vì các Chủ tịch HĐQT thường chỉ phải làm việc 2 đến 3 ngày một
tuần. Thêm vào đó, các Chủ tịch HĐQT thường có nhiệm kỳ tới hơn 10 năm vì
vậy có một vị trí bảo đảm hơn là các CEO luôn có thể bị thay thế. Rất nhiều
CEO ở Anh nhìn nhận việc được bầu làm Chủ tịch HĐQT của công ty là đỉnh
cao của một sự nghiệp thành công

CHƯƠNG III: LIÊN HỆ THỰC TẾ VÀO TÌNH HÌNH KINH TẾ Ở VIỆT
NAM
Ở góc độ kiểm soát và luật pháp, chúng ta có thể nhận thấy những lập
luận bảo vệ việc tách biệt vai trò Chủ tịch HĐQT và CEO của mô hình Châu Âu
trong cơ cấu quản trị công ty là thuyết phục hơn. Giảm bớt quyền lực của CEO
có thể không phải là một việc xấu, so với thông lệ chung ở các nước phương Tây
khác, việc tập trung quyền lực vào một người như ở Mỹ được đánh giá là không
bình thường.
Thêm nữa, giải quyết băn khoăn về việc ai sẽ chịu trách nhiệm về hoạt
động của công ty, rõ ràng tách biệt vai trò Chủ tịch HĐQT và CEO làm cho
Học viên: Phạm Quang Hưng– Lớp: QLKT 2

Trang 12

BÀI TẬP LỚN CHUYÊN ĐỀ - MÔN HỌC: QUẢN TRỊ CÔNG TY

nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp của HĐQT trở nên rõ ràng - nghĩa là, HĐQT
kiểm soát việc điều hành doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi của các cổ đông
trong khi nhiệm vụ của CEO là điều hành công ty cho tốt. Tách rời hai vai trò, dĩ
nhiên, sẽ không phải là liều thuốc để làm cho các ban hoạt động hiệu quả. Một
ban quản trị công ty độc lập không có nghĩa là sẽ hoạt động độc lập: một vài
công ty với hai vị trí được tách biệt đã thất bại thê thảm trong các hoạt động
giám sát. Thêm nữa, một Chủ tịch không tận tâm với công việc sẽ không thể sử
dụng sự độc lập một cách tốt nhất.
Việc tách rời hai vai trò, vì vậy, phải được hỗ trợ bởi, ví dụ, một văn hoá
quản trị năng động (cho phép Chủ tịch và các thành viên khác trong ban quản trị
thử thách Tổng giám đốc mà không ngại gây ra hiềm khích) và một quá trình
chọn lọc Chủ tịch tốt. Ưng cử viên lý tưởng phải có đủ thời gian để cống hiến
cho công việc, một hiểu biết tốt về lĩnh vực kinh doanh, và luôn sẵn sàng đóng
vai trò sau cánh gà. Ưng cử viên tốt nhất thường là một giám đốc độc lập, người
đã tham gia ban quản trị được nhiều năm. Đó không thể là Tổng giám đốc hoặc
một người cầm quyền khác, bởi người đó có thể không sẵn sàng ngồi lại phía
sau và, theo lẽ tự nhiên, sẽ không dễ dàng tiến hành một quá trình đánh giá
khách quan các chính sách và chiến lược đang được thực hiện.
Những người lãnh đạo giỏi có thể vừa là người quản trị giỏi, vừa là người
điều hành giỏi và do đó có thể đảm nhiệm tốt cả vai trò Chủ tịch HĐQT và
CEO. Tuy nhiên có nhiều người quản trị giỏi lại không thể trở thành người điều
hành giỏi và có nhiều người điều hành giỏi lại không thể trở thành người quản
trị giỏi. Phẩm chất cần có của một người quản trị giỏi và một người điều hành
giỏi có thể khác nhau. Nhìn chung, người quản trị giỏi cần có tầm nhìn, có khả
năng thúc đẩy, có khả năng truyền cảm hứng cho bộ máy điều hành. Người điều
hành giỏi cần có khả năng tổ chức, có tính kiên định, có tính năng động và tập
trung vào hiệu quả công việc. Người quản trị phải chỉ ra hướng đi cho những
người dưới quyền, còn người điều hành phải có khả năng hướng bộ máy của
mình vào việc thực hiện những mục tiêu đã định trước. Chủ tịch HĐQT, thành
Học viên: Phạm Quang Hưng– Lớp: QLKT 2

Trang 13