Tải bản đầy đủ
PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI CÔNG TY CPTM VẬN TẢI XNK HẢI PHÒNG

PHẦN 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI TẠI CÔNG TY CPTM VẬN TẢI XNK HẢI PHÒNG

Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Nhìn chung so với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành trên địa bàn Hải Phòng
thì vị trí của công ty đã phần nào có chỗ đứng nhất định. Trong thời gian tới công ty
sẽ xây dựng chiến lước Marketing nhằm nâng tầm ảnh hưởng, đưa tên tuổi công ty
đến với khách hàng, tìm kiếm thêm nhiều khách hàng mới.
3.1.2 Phương hướng phát triển của công ty
 Về tài chính

Mục tiêu năm 2014 doanh thu sẽ tăng 10% so với năm 2013, tương đương
doanh thu năm 2014 sẽ đạt được trên 95 tỷ đồng, lợi nhuận sẽ tăng lên 12% tương
đương mức lợi nhuận mục tiêu là:1,2 tỷ đồng
 Về sử dụng vốn
Tài chính của doanh nghiệp có thể tạo lập điểm mạnh hay điểm yếu. Khả
năng tạo lập vị thế tài chính cảu doanh nghiệp phụ thuộc vào việc lập kế hoạch cho
sử dụng và phát triển nó như thế nào. Tài chính là đòn bẩy kích thích và điều hòa
các hoạt động kinh doanh, là công cụ kiểm tra các hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Không chỉ đảm bảo về vốn của doanh nghiệp, tài chính còn tăng cường hiệu
quả sử dụng vốn kinh doanh. Bởi vậy công ty cần phát triển nguồn tài chính như
sau:
-

Công ty tăng thêm nguồn vốn kinh doanh bằng khoản lợi nhuận chưa phân phối

-

hàng năm.
Tận dụng các nguồn vốn cho vay ưu đãi của chính phủ đầu tư, mở rộng kinh

-

doanh khi có cơ hội.
Hạn chế sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn vào mục đích đầu tư dài hạn. Nếu

-

doanh nghiệp không đảo nợ hợp lý có thể dẫn đến nguy hiểm cho công ty.
Xây dựng các chính sách phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính.
 Về sản phẩm
Công ty không ngừng hoàn thiện thêm cung cách phục vụ, mở rộng diện tích
kho bãi, đầu tàu, các dịch vụ hải quan, ủy quyền xuất nhập khẩu. Công ty hoạt đông
với phương châm “ Niềm tin của khách hàng là mục tiêu sống còn của doanh
nghiệp”.
Sinh viên:
Lớp:

Page 41

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
 Về thị trường

Căn cứ vào tính hình thực tế của thị trường và năng lực của mình, công ty có
kế hoạch củng cố, mở rộng thị trường như sau:
Củng cố lượng khách hàng truyền thống của công ty. Có một phong cách phục
-

vụ chuyên nghiệp nhất, dịch vụ nhanh nhất, giá cả hợp lý nhất.
Không chỉ phát triển quan hệ với các khách hàng quen thuộc mà công ty còn
cần dựa trên uy tín và chất lượng dịch vụ đồng thời đẩy mạnh công tác quảng cáo,
PR để tìm kiếm thêm nhiều bạn hàng mới ở nhiều thị trường khác nhau
- Xây dựng kế hoạch Marketing với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giới thiệu
sản phẩm của công ty đến với những đối tượng có nhu cầu, đặc biết là những
doanh nghiệp mới có nhu cầu vận tải cao.
 Về lao động
Xây dựng nếp sống văn minh, chuyên nghiệp trong đội ngũ công nhân
viên của công ty.
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho
người lao động để nâng cao tay nghề, trình độ cho họ, đặc biệt với đội ngũ
sale cần có một phong cách làm việc chuyên nghiệp, nắm rõ các dịch vụ và
giá cả của công ty.
Thực hiện chế độ trả lương theo mức độ kết quả đạt được của từng
người, người có kết quả làm việc cao hơn sẽ được trả lương xứng đáng. Đối
với những người giữ chức vụ như trưởng phòng được hỗ trợ phụ cấp trách
nhiệm.

Sinh viên:
Lớp:

Page 42

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
3.2 Một số biện pháp nâng cao khả năng sinh lời tại công CPTM vận tải xuất
nhập khẩu Hải Phòng
Trong nền kinh tế thị trường, để có thể tồn tại và phát triển, doanh nghiệp
không có con đường nào khác là sản xuất kinh doanh có lãi tạo khả năng tích luỹ
nhằm tái sản xuất mở rộng. Kể từ khi thành lập tới nay công ty CPTM vận tải xuất
nhập khẩu Hải Phòng không ngừng phấn đấu và vươn lên trong lĩnh vực kinh
doanh, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo được uy tín với khác hàng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, doanh nghiệp vẫn còn một
số tồn tại nhất định.
Sau một thời gian thực tập tại doanh nghiệp, qua nghiên cứu thực trạng hoạt
động kinh doanh cùng với kiến thức tích luỹ được trong quá trình học tập, em xin
mạnh dạn nêu lên một số đề xuất góp phần tăng lợi nhuận, nâng cao khả năng sinh
lời cho công ty . Cụ thể như sau:
3.2.1 Nhóm biện pháp nâng cao hệ số sinh lợi hoạt động cung cấp dịch vụ
Vấn đề tăng hệ số sinh lợi hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ ( ROS)
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, bởi vì đó chính là mục
tiêu cuối cùng và lâu dài của bất kì doanh nghiệp nào. Mặt khác công ty CPTM
vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng là công ty thương mại do đó hoạt động chính của
công ty là bán hàng và cung cấp dịch vụ nên lợi nhuận chính của công ty chủ yếu
có được chính là từ hoạt động bán hàng. Để có thể tăng lợi nhuận bán hàng, trước
hết ta phải tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Muốn cho doanh thu của doanh
nghiệp tăng cần phải tập trung giải quyết các vấn đề sau đây:
Thứ nhất: Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Sinh viên:
Lớp:

Page 43

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Chất lượng phục vụ là yêu cầu đầu tiên của người tiêu dùng khi lựa chọn sản
phẩm của bất kỳ doanh nghiệp nào nào. Bởi vậy, nó là yếu tố sống còn giúp doanh
nghiệp có thể đứng vững trên thị trường và chiếm được lòng tin của người tiêu
dùng. Trước tình hình kinh tế như hiện nay, khi mà kinh tế toàn cầu suy giảm, nhu
cầu về vận tải cũng như các dịch vụ hải quan, ủy thác xuất nhập... giảm mạnh để có
thể tồn tại và phát triển được công ty cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ
của mình. Có như thế công ty mới có thể giữ chân được các khách hàng truyền
thống đồng thời thu hút, kéo thêm được những khách hàng mới. Vì vậy, trong năm
2014 và trong tương lai doanh nghiệp cần phải chú trọng hơn nữa đến vấn đề quản
lý chất lượng sản phẩm sao cho thực sự phát huy hiệu quả. Để làm được điều đó,
ban lãnh đạo cần phải cử người thường xuyên xuống kiểm tra giám sát công việc
của nhân viên cấp dưới ở các bộ phận sale, đồng thời có chế độ thưởng phạt kịp
thời… giúp cho công tác quản lý chất lượng được tốt hơn. Nếu làm tốt được điều
này doanh nghiệp sẽ tạo được lòng tin đối với khách hàng. Đồng thời doanh nghiệp
cũng cần nâng cao ý thức của người lao động về chất lượng sản phẩm, quán triệt tư
tưởng đối với người lao động rằng chất lượng sản phẩm có cao thì doanh thu của
doanh nghiệp mới nhiều, từ đó thu nhập của bản thân họ mới tăng lên được. Việc
tiến hành đồng bộ giữa công tác quản lý chất lượng và nâng cao ý thức kỷ luật lao
động của người laoi động sẽ giúp cho doanh nghiệp thành công trong việc nâng
cao chất lượng dịch vụ cung cấp từ đó tạo tiền đề giúpdoanh nghiệp thu được lợi
nhuận cao hơn trong trong tương lai.
Thứ hai: Mở rộng thị trường, đa dạng hóa các dịch vụ

Sinh viên:
Lớp:

Page 44

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Mở rộng thị trường, đa dạng hóa các dịch vụ của công ty để thu hút lượng
khách hàng có nhu cầu. Có thể nói, đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh là một trong
những chiến lược kinh doanh rất hiệu quả và được áp dụng khá phổ biến ở các
doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bởi vì việc đa dạng hoá sản phẩm góp phần san
sẻ bớt rủi ro trong kinh doanh.
Đối với công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng, việc đa dạng hoá
mặt hàng kinh doanh đã và đang là biện pháp được ban lãnh đạo quan tâm. Hiện tại
từ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho thấy ngoài kinh
doanh dịch vụ vận tải đường biển, dịch vụ hải quan vốn là mặt hàng truyền thống,
doanh nghiệp còn tiến hành kinh doanh cácdịch vụ như , đóng tàu, sửa chữa bphục
vụ nhu cầu thị trường. Như vậy, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũng đã
có sự đa dạng, nhưng chiếm chủ yếu vẫn là vận tải. (đây vốn là mặt hàng đem lại
doanh thu lớn cho doanh nghiệp).
Ba là:đa dạng hóa các phương thức bán và xác định phương thức thanh toán
hợp lý.
Điều này cũng sẽ tạo điều kiện cho Công ty chuẩn bị được đầy đủ hàng hoá
theo đúng yêu cầu của khách hàng, tăng cường mối quan hệ giữa Công ty và khách
hàng hoặc với người cung ứng sản phẩm, hàng hóa của Công ty.
Ngoài ra, trước sự canh tranh của nhiều công ty cùng ngành nghê kinh doanh
khiến công ty cũng cần phải có một chiến lược giá khôn ngoan. Việc xác định mức
giá bán vừa phải, hợp lý là một giải pháp tốt để tăng nhanh doanh thu bán hàng
trong năm. Công ty cần xây dựng một chính sách gía cả mềm dẻo và linh hoạt đối
với mảng dịch vụ mà công ty cung cấp. Giá phải có tính cạnh tranh đối với các
doanh nghiệp cùng ngành khác để tác động vào cầu, kích thích tăng nhu cầu của
khách hàng nhằm tăng doanh số bán hàng cung cấp dịch vụ, từ đó gia tăng được lợi
nhuận của Công ty một cách nhanh chóng.
Sinh viên:
Lớp:

Page 45

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
3.2.2 Nhóm biện pháp nâng cao hệ số sinh lời của vốn kinh doanh
Như ta đã biết, để có được đầu ra tốt nhất với chi phí đầu vào tốt nhất, công
ty phải tìm cách sử dụng vốn sao cho có hiệu quả. Đây là điều kiện quan trọng để
doanh nghiệp tồn tại, phát triển và thu lợi nhuận cao trong nền kinh tế thị trường
như hiện nay. Đối với công ty CPTM vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng, để đánh
giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, chủ yếu sử dụng chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận
vốn kinh doanh. Thực tế như ta đã nghiên cứu ở chương trước, cho thấy hiệu quả
sử dụng tổng tài sản của doanh nghiệp . Điều này làm cho lợi nhuận thu về doanh
nghiệp là không cao. Do vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng tổng tài sản, doanh
nghiệp cần phải đưa ra các biện pháp tích cực và hữu hiệu để nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn cố định và vốn lưu động.
Đối với vốn cố định:.
-

Như ta đã biết, đặc điểm của tài sản cố định là tham gia vào nhiều chu kỳ sản
xuất, luân chuyển dần dần từng phần trong các chu kỳ sản xuất và sau nhiều chu
kỳ sản xuất mới hoàn thành hết 1 vòng luân chuyển. Do đặc điểm trên nên việc
nâng cao hiệu suất sử dụng tài sản cố định doanh nghiệp chủ yếu dựa vào việc bảo
toàn và phát triển tài sản cố định. Bởi vậy, cho nên đối với các tài sản cố định của
xí nghiệp, xí nghiệp cần phải thường xuyên kiểm tra giám sát qua trình vận hành
để tránh tình trạng máy móc làm việc chưa hết công suất, đồng thời luôn phải quản
lý chúng tránh tình trạng mất mát, hư hỏng khi chưa khấu hao hết…

-

Ngoài ra doanh nghiệp cũng cần thực hiện đúng quy chế bảo dưỡng, sửa chữa
tài sản cố định, lựa chọn phương pháp khấu hao hợp lý cũng như nhanh chóng xử
lý các tài sản không cần dùng để giải phóng vốn. Nếu làm tốt được những điều
kiện ta tin tưởng rằng việc sử dụng tài sản cố định của doanh nghiệp sẽ hiệu quả
hơn nữa kéo theo sự hiệu quả của tổng tài sản.
Đối với vốn lưu động:
Sinh viên:
Lớp:

Page 46

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Đây là bộ phận chiếm tỷ trọng cao ở công ty CPTM vận tải xuất nhập
khẩu Hải Phòng cho nên việc sử dụng loại vốn này có hiệu quả hay không ảnh
hưởng rất nhiều tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản lưu
động của doanh nghiệp nằm ở các khâu dự trữ và lưu thông, do vậy để nâng cao
hiệu quả sử dụng loại vốn này, doanh nghiệp cần phải quản lý tốt quá trình hoạt
động kinh doanh của mình ở cả hai khâu. Đặc biệt, doanh nghiệp cần có các biện
pháp quản lý thật chặt chẽ hơn nữa vốn trong khâu lưu thông vì thực tế doanh
nghiệp còn chưa thực hiện tốt mặt này (thể hiện trong việc giá trị hàng tồn kho vẫn
còn cao).
- Thực hiện tình hình sử dụng tài sản lưu động của doanh nghiệp qua nghiên
cứu chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động (năm 2011 số vòng quay tài sản ngắn hạn là
5,768 ; năm 2012 là 5,777; năm 2013 là 5,236 vòng), tuy nhiên doanh nghiệp cũng
cần giải quyết tốt những mặt còn tồn tại để việc sử dụng vốn lưu động cho hiệu quả
hơn nữa bằng cách đẩy nhanh tốc độ quay vòng của vốn lưu động. Đây được coi là
biện pháp quan trọng nhất nhằm tránh tình trạng ứ đọng vốn. Bên cạnh đó, công ty
cũng nên đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ, hạn chế đến mức thấp nhất việc bị
khách hàng chiếm dụng vốn ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của công ty.
3.2.3 Nhóm biện pháp nâng cao hệ số sinh lợi tài sản
Như đã trình bày ở chương 2, ta đã biết hệ số sinh lời tài sản của doanh
nghiệp 3 năm qua có xu hướng giảm sút. Để nâng cao hệ số sinh lời tài sản em xin
đưa ra một số biện pháp sau:
-

Đối với các khoản phải thu : Do việc tiêu thụ theo đơn đặt hàng nên trong các
hợp đồng ký kết công ty nên quy định rõ phương thức và thời hạn trả tiền cụ thể,
các điều khoản vi phạm hợp đồng,thời hạn thanh toán và các điều kiện liên
quan.Đồng thời công ty cần nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm thu hồi nợ
Sinh viên:
Lớp:

Page 47

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
đúng kỳ hạn, công ty nên cử cán bộ chuyên trách khấu thu hồi nợ thường xuyên
theo dõi kiểm tra và đốc thúc thu hồi nợ
-

Với những khoản nợ quá hạn khó đòi thì cần có biện pháp thường xuyên theo
dõi đôn đốc để thu hồi nợ đúng kỳ hạn.Nếu những khoản nợ nào không có khả
năng thu hồi thì công ty có thể xoá sổ để khỏi tốn kém chi phí theo dõi, quản lý.
3.2.4 Nhóm biện pháp nâng cao hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu
Trong 3 những năm gần đây hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp biến
động giảm mà đặc biệt tốc độ giảm ngày càng lớn. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng
giảm của hệ số sinh lời vốn chủ sở hữu chủ yếu do sự tác động của các yếu tố như:
hệ số tiêu thụ sản phẩm giảm, số vòng quay vốn lưu động giảm, hệ số chi phí giảm,
hệ số đầu tư ngắn hạn…Để tăng hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp
sau đây em xin đưa ra một số giải pháp sau:

-

Tăng vòng quay vốn lưu động : Nhân tố vòng quay vốn lưu động ảnh hưởng cùng
chiều với ROE vì thế muốn tăng hệ số ROE trước tiên ta phải tăng được vòng quay
vốn lưu động. Để làm được điều này doanh nghiệp cần đẩy mạnh khâu tiêu thu
tăng doanh thu thuần mà đặc biết là doanh thu từ hoạt động bán hàng, có biện
pháp hạn chế các khoản vốn doanh nghiệp bị chiếm dụng, tận dụng nguồn vốn
chiếm dụng được của khách hàng cũng như các nhà cung ứng bằng cách thực hiện
các hợp đồng mua hàng trả sau, trả chậm…

-

Tăng hệ số đầu tư ngắn hạn: Nhân tố này tác động cùng chiều với ROE. Để tăng hệ
số đầu tư ngắn hạn doanh nghiệp cần:
- Thúc đẩy khâu tiêu thụ sản phẩm: để tăng doanh thu thuần
3.2.5 Xây dựng phương án kinh doanh phù hợp
Vấn đề đặt ra trong xây dựng phương án kinh doanh phù hợp là phương án
phải khả thi, phù hợp với tình hình thị trường, khai thác hết mọi tiềm năng, thế
Sinh viên:
Lớp:

Page 48

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
mạnh của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thu về lợi nhuận tối
đa cho doanh nghiệp. Để đạt được các yêu cầu trên khi xây dựng phương án kinh
doanh ta phải tiến hành theo một trình tự sau :
Trước hết doanh nghiệp phải xác định vị trí của mình hiện nay trên thị trường.
Doanh nghiệp phải xác định được điểm mạnh, điểm yếu cũng như những thuận
lợi, khó khăn của công ty.
Doanh nghiệp phải xác định quan hệ của mình với khách hàng, xác định vị trí
của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.
- Doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu thị trường, xem xét tìm hiểu xác
định những nhu cầu chưa được thoả mãn, nghiên cứu sự biến động của mức cầu và
độ dãn của cầu với giá và ký kết được các hợp đồng kinh doanh có lợi.
- Tiếp theo, doanh nghiệp phải lựa chọn mô hình tổ chức quản lý, xác định các
rủi ro có thể xảy ra và biện pháp phòng ngừa, lập các kế hoạch chi tiết như: kế
hoạch NVL, tài chính, nhân sự, tiêu thụ . . . Để đưa phương án kinh doanh đi sâu
vào thực tiễn.
3.2.4 Các biện pháp khác
Ngoài các biện pháp chủ yếu kể trên thì để nâng cao hơn nữa lợi nhuận cho
đơn vị mình, Công ty cần tiến hành một số biện pháp khác như:
- Khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý tài chính hạch toán kế
toán với từng dự án sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyết toán nhanh gọn, tăng vòng
quay của vốn.
- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh, đề
xuất phương án khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình hoạt động kinh
doanh.
- Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của ban giám đốc và các phòng ban
trong công ty. Đẩy mạnh hoạt động của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và
Sinh viên:
Lớp:

Page 49

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến cải tiến, phong trào văn hóa, văn nghệ,
thể dục thể thao, tạo nên không khí phấn khởi góp phần thực hiện nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh năm 2014
Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích thực trạng hoạt động của Công ty CPTM vận
tải xuất nhập khẩu Hải Phòng trong 3 năm 2011-2013 cùng với những giải pháp
đã nêu ra bên trên em xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến sau :
Công ty nên tính toán số vốn lưu động cần thiết hiện nay cho thích hợp. Trên
cơ sở đó dựa vào khả năng tăng doanh thu dự báo trong năm để tính toán xác định
nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho năm tới tránh tình trạng xác định vốn lưu động
quá cao gây nên tình trạng ứ đọng vốn hoặc vốn lưu động quá thấp không đáp ứng
đủ nhu cầu trong sản xuất của công ty
Công ty nên xây dựng một chính sách tín dụng thương mại một cách hợp
lý, hiệu quả. Chính sách tín dụng thương mại này phải kích thích được tiêu thụ
hàng hoá tăng doanh thu đồng thời vẫn đảm bảo cho công ty thu hồi nợ đúng kỳ
hạn và tạo nên mối quan hệ mật thiết với các khách hàng mua sản phẩm của công
ty
Công ty cần xây dựng một hệ thống chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của
công ty. Hệ thống này nên xây dựng một cách đơn giản dễ hiểu đồng thời vẫn phải
phản ánh chính xác đầy đủ tình hình tài chính của công ty.hàng năm công ty nên
thực hiện tính toán đánh giá vào cuối mỗi quý hoặc mỗi năm để đánh giá chính xác
tình hình tài chính của công ty
Công ty nên xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn kế hoạch tài chính này
phải sát với hoạt động thực tế của công ty,đảm bảo cho công ty chủ động trong mọi
hoạt động không bị động trong các hoạt động tài chính
Công ty nên đánh giá rủi ro tài chính và rủi ro kinh doanh thông qua các hệ số
về khả năng thanh toán mức độ tác động của các đòn bẩy tài chính. Có như vậy
Sinh viên:
Lớp:

Page 50

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
công ty mới chủ động trong mọi hoạt động hạn chế được rủi ro trong kinh doanh
và chủ động phòng tránh rủi ro.

KẾT LUẬN
Lợi nhuận giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong sản xuất kinh doanh, là yếu
tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền
kinh tế nói chung. Lợi nhuận tác động đền tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp,
có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc nâng cao
khả năng sinh lời là vấn đề quan trọng đảm bảo cho tình hình tài chính của doanh
nghiệp được vững chắc. Vì thế cần ý thức được tầm quan trọng của nâng cao khả
nắng sinh lời trong doanh nghiệp. Trong thời gian qua Công ty cổ phần Thương
mại vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng đã có nhiều cố gắng trong hoạt động sản
xuất kinh doanh, phấn đấu tăng lợi nhuận và nâng cao lợi nhuận và nâng cao đời
sống mọi mặt cho cán bộ công nhân viên. Quy mô hoạt động và vị thế của công ty
và vị thế của công ty trên thị trường ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên,trong quá
trinh hoạt động sản xuất kinh doanh công ty còn gặp nhiều khó khăn và còn nhiều
hạn chế cần giải quyết tốt hơn trong thời gian tới. Hy vọng với tiềm lực hiện có và
sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty sẽ không ngừng lớn
mạnh và trưởng thành trong nền kinh tế thị trường
Ý thức được tầm quan trọng của lợi nhuận sau một thời gian thực tập tại
công ty và được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo em đã hoàn thành đề tài tốt
nghiệp “Phân tích khả năng sinh lời và biện pháp nâng cao khả năng sinh lời
tại công ty cổ phần thương mại vận tải xuất nhập khẩu Hải Phòng”
Đề tài đã đi vào nghiên cứu những vấn đề cơ bản nhất về lý thuyết về khả
năng sinh lời trong doanh nghiệp và phân tích một cách khái quát tình hình tài
Sinh viên:
Lớp:

Page 51